vorige Buurt: 19.Land van Belofte 20. West Vliet volgende Buurt: 21.Oost Vliet

 

11. ´t Nieuwe Rijk van Pallas 
(Klik voor andere kaart) 19. Land van Belofte   20. West Vliet   21. Oost Vliet   22. Koeieneiland   23. Koeienfort   24. Koeienstein   25. Nieuwland   26. St. Jacobsrijk   27. Nieuw Compostel   28. Galicië   29. Knotterveld   30. Oosterlingplaats   31. Nieuw Oostenrijk   32. Korte Hoefstraat   33. Huis te Brem   34. West Zijtgracht   35. Zuid Brem   36. Luchtenburg   37. Vluchtenburg   38. Kaarskorf   39. St. Barbarenrijk   40. St. Joris   41. Middel Kaarskorf   42. Koenekoop   43. Krauweldaal   45. Kikkenburg   60. Gerestein 
(Klik voor andere kaart) 70. Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 71. Oost Blik op de Aaszak   72. Keizerrijk van Constantinopolen   73. Witsermouw   74. de Boomgaard   81. Zevenhuizen 
(Klik voor andere kaart) 82. Heren - en Salomonstraten   83. Oost Friesland   84. West Blik op de Aaszak   90. Zwaansoord   91. Mozes 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

aen de westsijde van de Vlyet / van het houckhuys aen 't Steenschuyr toebehorende Meynert Jansz., schipper / zuytwaers lopende tot aen de Binnenvestsloot / mitsgaders de huysen in de Backerstege van Vlyet aff westwaers lopende / te weten aen de noortsijde tottet huys van Symon Dirxz., mandemaker / ende aen de zuytsijde totte huysinge van Apollonia Jans, appelkoopster / beyde inclus.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 27, 24-09-1615)

beginnende aen de westzijde van de Vlyet met de huysinge van Jacob Cornelis de vischcopper aen de vestwalle / ende lopende noortwaerts aen tot aen de Backersteech / ende aen de zuytzijde in deselve steech eyndende met de huysinge van Claes Cornelis van Hogeveen / ende aen de noortzijde van dyen met de huysinge van Jasper Schroey / ende voorts de westzijde van de Vlyeth van de Backersteech af / eyndende met de huysinge van Huybert Pietersz. van Elsen, schipper.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 96, 27-12-1629)

Geschiedenis:

Op 20-08-1615 ontstaan als afsplitsing van de buurt Vliet.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 24 vso - 25)

In of kort voor 1728 herinneren de inwoonders van de gebuurte de Heerlijkheyt van de Vliet het stadsbestuur aan het feit dat hun buurt in 1389, wanneerse met de brugge respondeerdende van het Steenschuur op de Vliet aan de oude stadt (is) vastgehegt en één lichaam (is) geworden. Dat is inmiddels driehonderdveertig jaar geleden en al die tijd hebben de bewoners de brug met paard en wagen gebruikt. Sinds kort is dat niet meer mogelijk omdat de brug met dwarshouten daar over heen aff gepaalt en de gemeenschap belet is, waar bij de buuren van weerskanten seer groot nadeel lijden. Met deze brug kan niet anders dan de houten Schipper Frederiksbrug of Veerbrug zijn bedoeld die het Rapenburg ter hoogte van de Vliet overspande. Men verzoekt het stadsbestuur de versperring ongedaan te maken. Kennelijk gaat het om een gezamenlijk initiatief van de gebuurten West Vliet en Oostvliet dat van een groot historisch bewustzijn getuigt, want de Heerlijkheid van de Vliet is een anachronisme dat dateert van voor de splitsing in 1615. Overigens weigert het stadsbestuur om de versperring te verwijderen. Integendeel, want in 1728 wordt de brug, waarschijnlijk wegens bouwvalligheid, helemaal gesloopt (zie ook 'Buurthouden', pag. 120-121).

(SA II inv. nr. 291 no. 21, zie ook Van Mieris, II fol. 517 a)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Hogeboom, Jan Jansz. - 24-09-1615 1 *
Poelgeest, Pieter Florisz. van - 08-01-1626 1  
Poelgeest, Jacob Florisz. van - 27-12-1629 3 v  
Bijlevelt, Pieter Barentsz. van - 15-06-1634 2 o *
Onderwater, Willem Florisz. van - 14-07-1667 2  
Poelgeest, Pieter van - 12-12-1669 3 v  
Karreman, Abraham - 19-07-1670? 1 *
Karreman, Hendrick - 18-08-1678 1  
Swieten, Jan van - 09-01-1698 1 v  
Lambregts, Willem - 06-09-1714 1 +? *
Uythoff, Johannes - 19-07-1736 1  
Vlasveldt, Jacobus - 27-06-1765 1  
Klinkenberg, Jan - 10-06-1773 1  
Reynooy, Jan van - 08-03-1787 2 v  
Perk, Jacobus - 17-11-1791 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl