vorige Buurt: 7.Meyenburg 8. Meyenhof volgende Buurt: 61.Doornbos

 

1. Pelikaanshoek   2. Kortevest   3. Billenburg   4. ´t Zand   5. Oost Billenburg   6. Zandwijk   7. Meyenburg   8. Meyenhof   61. Doornbos   62. Paplepel   63. West Catharinarijk   64. St. Catharinarijk 
(Klik voor andere kaart) 75. Nieuwe Rijk van Leeuwenhorst   76. Nieuwe Rijk van Sion   77. Prinsdom van Letterrijk   78. Graafschap Prily (Koevoet) 
(Klik voor andere kaart) 79. Nieuwe Rijk van Gravenstein 
(Klik voor andere kaart) 161. Mariënborg 
(Klik voor andere kaart) 162. Mariënrijk 
(Klik voor andere kaart) 163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 165. West Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 167. Mariënburg   168. Mariëndaal   169. Mariënschans   170. Rijneveld   171. West Kleienburg   172. Baronie van Lindenbos   208. Morspoort   209. Vollenburg  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van het Gebuurte.
Klik voor Detailkaart
en informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

het taerling van de Doelen /de huysingen van de Doelens genomen zoo opte Groenhasengraft als in de Doelsteech daerinne gerekent / mitsgaders de oostsijde van de Achtergraft tusschen de Groenhasengraft ende Doelsteech.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 16 - 16 vso, 08-03-1612)

begrijpende beyde de Doelhuysen / ende de huysingen van de Doelens genomen aen de suytsijde van de Groenhasengraft / ende aen de noortsijde van de achterste Doelensteech staende / mitsgaders noch de huysen aen de oostsijde van de Achtergraft tusschen de Doelsteech ende Groenhasengraft voors. staende

(SA II inv. nr. 1216 fol. 35, 03-08-1617)

vervatende het taerling van de Doelens / mitsgaders de huysen aen de oostsijde van de Achtergraft tusschen de Doelsteech ende Groenhasengraft staende (.....) dat de zuytsijde van de Doelsteech alleen ende uytgesondert het houckhuys staende op de Achtergraft, sal comen onder gebuyrte van Meyenhof, blijvende `t voors. houckhuys onder de gebuyrte van Groenendael

(SA II inv. nr. fol. 45, 01-08-1619)

van dese gebuyrte es afgenomen de noortzijde van de Groenhasegraft ende gevoucht aen de nieu geformeerde gebuyrte van het Zant

(SA II inv. nr. 1216 fol. 16 - 16 vso, i.m. 02 of 11-12-1624)

Geschiedenis:

Op 26-07-1612 ontstaan als afsplitsing van de buurt Meyenburg, zulks vermits de groote en menichfuldicheyt van de geburen van laatstgenoemde gebuurte. De buren doen een (onbekend) verdelingsvoorstel dat echter door het Gerecht wordt afgewezen.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 17)

Merkwaardig is dat deze splitsing niet wordt geëffectueerd met de benoeming van een buurtheer, want op 03-08-1617 doen de buren van Meyenhof een voordracht met de opmerking: zedert dezelve separatie zonder heer geweest zijnde.

(SA II inv. nr. 1216 fol. fol. 35)

In april 1619 wordt verzocht om vergroting van de buurt met zuidzijde van de Doelensteeg tegenover de Doelen vermits 't cleyn getal der huysen. Na schepeninspectie wordt het verzoek van Meyenhof op 01-08-1619 gehonoreerd ten koste van Oud Groenendaal (waartegen Sander Vincquier, heer van laatstgenoemde buurt zonder succes protesteert). Het hoekhuis Doelensteeg/ (westzijde) Achtergracht blijft echter deel uitmaken van Oud Groenendaal.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 45)

Engelbrecht Blommendaal, heer van de aangrenzende buurt Oud Groenendaal, meldt dat hij vermits de geringheyd en de weynige thuysgezinnen geen raden en thesaurier kan vinden die hem bij het buurtbestuur terzijde staan. De gebuurte telt slechts drie manspersonen die bij overlijden van ymand tot het draagen en het behoorlijk ter aarde te bestellen van een Lijk kunnen worden ingeschakeld. Het geval wil dat Meyenhof met een soortgelijk probleem kampt, alleen kan men hier na het overlijden van Jan Melchior Smit geen heer vinden. Daarom verzoekt Blommendaal dat Oud Groenendaal en Meyenhof tot één buurt worden gecombineerd waarvan hij wel heer wil worden. Het Gerecht gaat akkoord, feitelijk verdwijnt daarmee Meyenhof als gebuurte en komt men onder het bestuur van Oud Groenendaal (zie ook 'Buurthouden', pag. 137).

(SA II inv. nr. 133 fol. 136, 16-03-1775)

De raden van de in 1775 gecombineerde buurten Meyenhof en Oud Groenendaal, verzoeken gezien het vertrek van hun heer Hendrik Hartwigh en het klein getal der huisgezinnen om combinatie met de buurt 't Zand waarvan Adolph Tepker heer is. Het Gerecht gaat akkoord (zie ook 'Buurthouden', pag. 137).

(SA II inv. nr. 140 fol. 328, 11-06-1789)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Parrez, Pieter - 03-08-1617 3 *
Cornelisz., Pieter - 06-07-1623 1 *
Persijn, Crijn Willemsz. - 24-01-1630 2 v  
Feeckenburg, Adriaen Michielsz. van - 10-07-1653 1  
Schouten, Pieter Jansz. - 15-05-1655 1  
Persijn, Christiaen van - 03-04-1670 1 *
Nieucasteel, Pieter Gillisz. - 14-03-1675 1 v  
Montfoort, Jan Claesz. van - 14-03-1680 3 v  
Hopa, Daniel - 09-07-1682 2  
Overwater, Philips - 19-08-1683 1  
Roseau, Cornelis de - 20-12-1691 1 *
Kley, Dirk van der - 23-05-1709 1 v  
Nagtegael, Matthijs - 01-05-1716 2  
Groen, Pieter - 27-05-1728 3 v  
Reviere, Samuel de - 20-07-1730 1  
Reviere, David de - 05-04-1731 1  
Nooy, Jan la - 09-12-1738 2 v  
Leus, Gerrit de - 14-05-1744 1  
Smit, Jan Melchior - 02-08-1759 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl