VAN DER HANT III

 

Previous PageHome PageNext Page


VAN DER HANT III

Gezien familienaam en zegel verwant met de geslachten Van der Hant I en II.

JACOB VAN DER HANT CLAASZ.

functies:

schepen 1370-71, 71-72, 75-76, 76-77, 77-78, 88-89, 03-04; burgemr. 1401-02 (zie ook Jacob Claasz.).

(woon?)huis: 8 jan. 1378 verm. tussen Rijn en burcht in belending (Secr. 1531).

rentebezit:

* 21 okt. 1371 1 £ pay. op een huis en erf te Leiden (Ke. 416 f. 111v.).

* 19 jan. 1373 1 £ pay. op een huis en erf te Leiden (Ke. 416 f. 111v.).

* 10 s.g.g. op een huis en erf te Leiden, aangekocht 2 jan. 1369 door Claas Jan Vockenz.; 1 juli 1377 aan St. Pancraskapittel overgedragen i.p.v. 20 groten op een huis en erf aan de Hooigracht (ingevolge testament van Margaretha, echtgenote van Dirk Gerritsz., ovl. 6 juli 1369; Ke. 415 f. 17).

* 1 £ g.g. met houde op een huis en erf op het Hogeland bij de Middelweg, verkocht aan Frank IJsac 23 jan. 1384 (Secr. 1434).

* 17 mrt. 1389 een pandrente van 2 s. 3 p. 1 halling pay. op een huis en erf aan de Groenesteeg; de schout, Willem Smeder, hield de pandrente aan zich (Ga. 455 f. 52v.).

* 37 comans groten op een huis en erf aan St. Nicolaasgracht (W. 428 f. 68).

borgstelling:

* 20 juni 1372 (samen met Jan Vos) Gerrit Arendsz. van Pijnacker (Secr. 19 f. 31).

* 13 nov. 1375 Dirk van den Rijn Dirk oirbairsz. (Secr. 19 f. 42).

varia:

zegel: drie eikels in bovenste schildhelft, 1 hand in de onderste (24 nov. 1376, Ke. 606). Droeg 28 juni 1372 een rente, afkomstig van Claas Jan Vockenz., over aan St. Pancraskapittel voor o.m. diens memorie (Ke. 415 f. 33; zie Jan Voc c.s.).

familie:

was wrsch. een zoon van Claas Jan Vockenz.: vgl. de rente, afkomstig van deze, die in zijn handen was, de overdracht van een rente voor o.m. Claas Jan Vockenz.'s memorie door Jacob, zijn patronym, en de familiebanden die tussen de geslachten Van der Hant II en Jan Voc c.s. bestonden (zie ook Jan Voc c.s.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl