vorige Buurt: 36.Koeëind 37. Ossenland volgende Buurt: 38.Patmos

 

1. Oost Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 2. Middel Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 3. Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 8. Hadrianopolen 
(Klik voor andere kaart) 9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 10. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 14. Kranenburg 
(Klik voor andere kaart) 35. Klein Egypte   36. Koeëind   37. Ossenland   38. Patmos   39. Oud Barbarije   40. Klein Van Macht   41. Rode Steen 
(Klik voor andere kaart) 42. Jan Vossenrijk   43. St. Niclaassteeg (Rodenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 44. Land van Mirakelen (Sint Annenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 45. Mare 
(Klik voor andere kaart) 46. Vliegenthart (Hartenburg) 
(Klik voor andere kaart) 47. Oost Mariënburg 
(Klik voor andere kaart) 52. Gansoord   53. Zwaansoord   54. Rode Veluwe   55. Vrije Veluwe   56. Wilde Veluwe   57. Nieuw (Jonge) Tuil   58. Woudfriezen   59. Oude Tuil   60. Groenendaal   61. Boterbuurt   62. Alkey   63. Woud zonder Genade   64. Middelweg (Napels, Bisdom van-)   65. Mozes   66. Buitenduin   67. Klein Mariënburg   68. Sint Hubert   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-)   70. Rijnenburg   71. Nieuw (Klein) Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 73. Hooglandse Kerksteeg  
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

Osland no. xxxvij / Begint van de Hoygraftstege / aen beyden zijden van Marendorp / tot de Hogelantsekerstege / plach te hebben huysen of cameren 62.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 11)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als boven.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 11)

Op 01-08-1596 winnen de geburen van Ossenland op lotnummer 23308 in de Grote Loterij een zilveren lepel. De bijgevoegde proze luidt: De buyren van Osselant leggen in zonder verbeyen / crijgense een goet lot zoe mogense wel weyen (zie ook 'Buurthouden', pag. 108 e.v.).

(AGH inv. nr. 426)

Op 05-07-1612 wordt de buurt op verzoek van de bewoners gesplitst vermits de groote van hare gebuyrte ende de menichfuldicheyt van de gebuyren. Het Gerecht gaat akkoord. Een deel krijgt de naam Oost Ossenland, het andere deel wordt West Ossenland genoemd.

(SA II 1216 fol. 16 vso - 17)

Buurtheren:

onbekend

 

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl