Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1461
OAR records in next Year

 

 

Record #455     Date   next record  top of page
1461-06-30
Location Type of Document
OAR12, 051v-a Consent
Text
[129] Item die hyemr. van Rijnlant hebben geconsenteert Willem Gerijt Diemans z. dat hi die vairts kant in Benthuysen sal mogen duer doen graven ende dair over een gange ligghen over te gaen duerende tot des hiemrad. weder seggen, gedaen op s. Jans scouwe anno lxi.
English Summary
Permission for Willem Gerijt Diemanszoon to breach the road in Benthuizen and lay a footbridge over it.
Keywords
willem gerijt diemanszoon; benthuizen; gangbrugge; bridges; culverts
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
benthuizen 20 / 24 1330 1457 1462
bridges 42 / 54 1284 1460 1461
culverts 5 / 5 1417 1451  

 

Record #456 prev record   Date   next record  top of page
1461-10-13
Location Type of Document
OAR12, 051v-b Consent
Text
[130] Item die dijcgrave ende hyemraders van Rijnlant hebben geconsenteert Willem van der Does dat hij neffens sijn hoffstede tot Leyderdorp een stenen brugge xiiii voeten breet inden Rijndijck maken sal mogen ende die houden op sijns selfs cost, gedaen op bamis scouwe anno lxi.
English Summary
Permission for Willem van der Does to construct a stone bridge 14 feet wide in the Rijndijk, next to his house in Leiderdorp, and maintain it at his own expense.
Keywords
does, willem van der; bridges; stone bridge; leiderdorp; construction; specifications; rijndijk; maintenance
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 43 / 54 1284 1461 1462
construction 67 / 73 1361 1457 1462
does, willem van der 2 / 2 1458 1458  
leiderdorp 16 / 19 1399 1457 1462
maintenance 69 / 85 1356 1460 1462
rijndijk 29 / 34 1330 1460 1462
specifications 41 / 48 1330 1460 1462
stone bridge 3 / 5 1451 1454 1472

 

Record #457 prev record   Date   next record  top of page
1461-10-13
Location Type of Document
OAR12, 051v-c Consent
Text
[131] Item die dijcgrave ende hyemrad. van Rijnlant hebben geconsenteert Jan van Zwieten dat hij in die Rynnegommer wateringe een draeyboem leggen mach ende die sluyten om die duervairt te benemmen mits dat hij een ander gat wider ende dieper neffens zijn hofstede van Rynnegom heeft doen graven over die wateringe voirsc. gaende an beiden eynden in die wateringe voirsc., gedaen optie bamis scouwe anno lxi.
English Summary
Permission for Jan van Zwieten to install a turnstile in the Reijnegommerwatering (Zoeterwoude) that can be closed to prevent boat passage through the canal on the condition that he digs a wider and deeper passage next to his manor house, Hofstede Reijnegom.
Keywords
turnstile; zwieten, jan van; rynnegommer wateringe; rynnegom, hofstede van; transport
Notes
See OAR15, 4v-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
transport 7 / 8 1421 1460 1472
turnstile 8 / 8 1432 1460  

 

Record #458 prev record   Date      top of page
1461-10-13
Location Type of Document
OAR12, 051v-d-052r Consent
Text
[132] Item die dijcgrave ende hyemraders van Rijnlant hebben geconsenteert dien van Coudekerk dat zij mit eenre scouwe scouwen mogen al dat ambocht duer gelijc die van Hazertswoude dat voirtijts geconsenteert is dair die van Coudekerck een scrift [52r] of gelevert is gelijc die van Hazwetswoude dair of hebben, gedaen optie bamis scouwe anno lxi.
English Summary
Permission for Koudekerk to schouw the entire ambacht from now on in the same manner as was approved for Hazerswoude in the past (1438).
Keywords
koudekerk; schouwen; hazerswoude; recording in books; procedures; kroosheemraden
Notes
See OAR15, 4v-b. The old keur for Hazerswoude was from 1437; see record #118.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
hazerswoude 40 / 46 1330 1460 1462
koudekerk 14 / 16 1432 1452 1469
kroosheemraden 70 / 84 1284 1460 1462
procedures 64 / 71 1400 1459 1462
recording in books 9 / 10 1421 1443 1463
schouwen 85 / 101 1284 1460 1462

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl