vorige Buurt: 30.Oosterlingplaats 31. Nieuw Oostenrijk volgende Buurt: 32.Korte Hoefstraat

 

11. ´t Nieuwe Rijk van Pallas 
(Klik voor andere kaart) 19. Land van Belofte   20. West Vliet   21. Oost Vliet   22. Koeieneiland   23. Koeienfort   24. Koeienstein   25. Nieuwland   26. St. Jacobsrijk   27. Nieuw Compostel   28. Galicië   29. Knotterveld   30. Oosterlingplaats   31. Nieuw Oostenrijk   32. Korte Hoefstraat   33. Huis te Brem   34. West Zijtgracht   35. Zuid Brem   36. Luchtenburg   37. Vluchtenburg   38. Kaarskorf   39. St. Barbarenrijk   40. St. Joris   41. Middel Kaarskorf   42. Koenekoop   43. Krauweldaal   45. Kikkenburg   60. Gerestein 
(Klik voor andere kaart) 70. Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 71. Oost Blik op de Aaszak   72. Keizerrijk van Constantinopolen   73. Witsermouw   74. de Boomgaard   81. Zevenhuizen 
(Klik voor andere kaart) 82. Heren - en Salomonstraten   83. Oost Friesland   84. West Blik op de Aaszak   90. Zwaansoord   91. Mozes 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

ten wederzijden van de nieuwe Oosterlingplaetse / ende in de Raemstege negen huysen / ende in de Houfstrate ten wederzijden gel. negen huysen

(SA II inv. nr. 1216 fol. 7 vso, 23-09-1604)

begrijpende de nyeuwe Oosterlingplaetse ten wederzijden / mitsgaders in de middelste Raemstege de negen eerste huysen aen de zuytzijde / ende in de Houfstrate mede negen huysen ten wederzijden.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 123, 07-01-1636)

Op 29-01-1658 wordt de buurt verkleind doordat de negen huizen ten wederzijden in de Hoefstraat bij de buurt Korte Hoefstraat worden gevoegd.

(SA II inv. nr. 1217 fol. 35 vso)

Geschiedenis:

Gesticht op 23-09-1604 op verzoek van de geburen. Zij berichten het Gerecht dat zij nog geen heer hebben ende dat zulx haer gebuyrt was zonder ordre of beleyt, in vougen dat zij in 't begraven van de doden den anderen niet en connen verstaen. Met die anderen worden mogelijk de buren van de Oude Oosterlingplaats bedoeld en doet zich kennelijk een soortgelijke situatie voor als bij de geburen van het nabij gelegen Nieuw Compostel. (zie ook 'Buurthouden', pag. 94).Verder merkt men op dat wanneer de minst vermogende geburen niet vrijwillig de begrafenisplichten op zich zouden nemen, de dode lichamen ongeaert zouden blijven (dus niet begraven zouden worden). Er zijn echter ook aanwijzingen dat de buurt is afgesplitst van de wat oudere buurt Korte Hoefstraat. Dit vanwege het feit dat de heer ende gemeene gebuyren van de nuwe Oosterlingplaets in 1603 verzoeken om de plaatsing van een hek naast de upslach. Zie ook hieronder.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 7 vso)

Buurtheer Jan Sae[ ?] van Halewijn brengt een ouderloos geworden kind aan bij het H.G. Weeshuis.

(Archief H.G. Weeshuis inv.nr. 3386 fol. 68, 26-08-1611)

Op 27-08-1668 wordt buurtheer Hubert Couwen van de aangrenzende buurt Korte Hoefstraat wegens zijn hoge ouderdom op eigen verzoek ontslagen. Op verzoek van de officiers (de overige buurtbestuurders) van de Korte Hoefstraat en Nieuw Oostenrijk volgt een schepeninspectie en besluit het Gerecht dat de twee voors. gebuerten voortaen weder sullen werden gecombineert ende tot eene gebuerte vereenicht onder den naem van Nieuw Oostenrijk onder de heerschappij van Hendrick Jonasz. Dit is een tweede aanwijzing dat de Korte Hoefstraat en Nieuw Oostenrijk eerder één buurt vormden (zie ook boven), maar daarvan is niets bekend. Waarschijnlijk bedoelde men dat daardoor de overdracht van negen huizen van Nieuw Oostenrijk aan de Korte Hoefstraat in 1658 (zie boven) op deze wijze weer ongedaan werd gemaakt. Voorts wordt besloten dat alle de outraden ende verdere officiers van beide buurten voorlopig aanblijven, met dien verstande dat de geldmiddelen van de Korte Hoefstraat worden overgedragen aan de thesaurier van Nieuw Oostenrijk.

(SA II inv. nr. 1217 fol. 117, 136 en 139, zie ook inv. nr. 81 fol. 75 vso)

De vereniging is echter van korte duur, want nadat Hendrick Jonasz. in 1670 is overleden klagen de inwoners dat de gecombineerde buurt 80 huizen telt en bij nader inzien te groot is. Bovendien herinneren zij zich dat beyde de voors. gebuyrten van over de tseventich jaeren ende mitsdien van den beginnen off tot twee separatie gebuyrten sijn onderhouden geweest. Het Gerecht gaat akkoord met splitsing en voor beide buurten worden weer afzonderlijke heren benoemd.

(SA II inv. nr. 82 fol. 61 - 62)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Sette, Jan - 23-09-1604 1 *
Verleus, Jan - 07-01-1636 1  
Quiens, Anthonie des - 31-12-1655 1 v *
Verbrugge, Jacob - 27-05-1666 1  
Jonasz., Heyndrick - 21-04-1667 1 *
Wecksteen, Pieter - 24-04-1670 2  
Camper, Dirck - 12-05-1672 1 *
Kastele, Pieter van de - 09-12-1678 1  
Zee, Heyndrick (Jansz.) van der - 28-10-1688 1 *
Petit, Jan - 24-10-1692 1  
Snakenburgh, Dr. Petrus - 08-01-1705 3 v *
Zee, Hendrik Jonasz. van der - 07-07-1712 2  
Cneek, Jacob de - 24-04-1732 1 v  
Roesselaer, Johannes - 22-11-1742 2  
Saar, Abraham du - 09-03-1745 3 v  
Leeuwen, Hendrik van - 30-04-1767 2  
Graaf, Pieter de - 25-05-1786 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl