vorige Buurt: 61.Boterbuurt 62. Alkey volgende Buurt: 63.Woud zonder Genade

 

 
1. Oost Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 2. Middel Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 3. Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 8. Hadrianopolen 
(Klik voor andere kaart) 9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 10. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 14. Kranenburg 
(Klik voor andere kaart) 35. Klein Egypte   36. Koeëind   37. Ossenland   38. Patmos   39. Oud Barbarije   40. Klein Van Macht   41. Rode Steen 
(Klik voor andere kaart) 42. Jan Vossenrijk   43. St. Niclaassteeg (Rodenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 44. Land van Mirakelen (Sint Annenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 45. Mare 
(Klik voor andere kaart) 46. Vliegenthart (Hartenburg) 
(Klik voor andere kaart) 47. Oost Mariënburg 
(Klik voor andere kaart) 52. Gansoord   53. Zwaansoord   54. Rode Veluwe   55. Vrije Veluwe   56. Wilde Veluwe   57. Nieuw (Jonge) Tuil   58. Woudfriezen   59. Oude Tuil   60. Groenendaal   61. Boterbuurt   62. Alkey   63. Woud zonder Genade   64. Middelweg (Napels, Bisdom van-)   65. Mozes   66. Buitenduin   67. Klein Mariënburg   68. Sint Hubert   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-)   70. Rijnenburg   71. Nieuw (Klein) Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 73. Hooglandse Kerksteeg  

Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

gelegen opte Hoygraft / beginnende aen de Groensteech / streckende naer de Nieustraet toe / de Kercstege ten wederzijden daer in begrepen es.

(SA II inv. nr. 44 fol. 187, 27-12-1582)

gelegen onder de bonnen van Kercvierendeel en Gansoorde / begint op de Hoygraft westzijde mit 't huys van Willem Florisz. Clinchamer / loopt zuytwaerts aen ende begrijpende beyde de zijden van de Nieusteech (moet zijn: Choorsteeg) / eynt mit 't huys aen den houc van de Nieustraet / begint weder aen de oostzijde van de Hoygraft in den houc / lopende noord-waarts aen ende eynt mitten houc van de Groenstege mit 't huys van Jan Joostensz. Vynier

(SA II inv. nr. 1216 fol. 6 vso, 30-03-1606. Idem fol. 13, 21-05-1610)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Alkey no. lxij / Begint van de Groenesteech naer de Gansoert toe / de Nieustraet beyde de zijden / de Kercksteech daer in begrepen / plach te hebben huysen of cameren 21. Van Hout geeft overigens een verkeerde omschrijving, want de Nieuwstraat maakte tot de Hooglandsekerk deel uit van Mozes. Overigens maakte de Hooigracht tussen de Nieuwstraat en de Nieuwe Rijn (de z.g. Korte Hooigracht) deel uit van de gebuurte Gansoord.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 8)

Op 27-12-1582 wordt de buurtkaart van Alkey door het Gerecht goedgekeurd.

(SA II inv. nr. 44 fol. 187)

Op 03-03-1605 verzoeken de gebuyren van Alkayeren bij de Choersteech het Gerecht om aan de Hooigracht een paal met blik te plaatsen omdat er veel as en vuilnis op de straat wordt gesmeten. Het Gerecht gaat akkoord. Op het blik wordt een verbodsregel geschreven gelijc tot andere plaetsen es geschiet (zie ook 'Buurthouden', pag. 118).

(SA II inv. nr. 50 fol. 48)

In 1601 wendt de heer van Alle Keyen zich met tien andere gebuurten in de omgeving tot het Gerecht met het verzoek om een uurwerk met halve en hele urenslag op de toren van de Hooglandse kerk te plaatsen. Het probleem is dat bij noordelijke en oostelijke wind de stadsklokken niet hoorbaar zijn, waardoor de arbeiders, met name de jongeren meyskens ende knechts te vroeg het werk verlaten, te laat beginnen ende gaen nae haer gelieften. Deze situatie leidt tot veel gekijfs ende oneensheyt met hun patroons. De gezamenlijke buurtbestuurders herinneren er aan dat in tijden des benoutheyts de kerkklok - die er nog steeds hangt - zonodig dag en nacht werd geluid. Het Gerecht belooft om een vast ende geduyrich uyrwerc te laten plaatsen. Maar daar komt niets van terecht en zes jaar later richten dezelfde gebuurten zich opnieuw tot het Gerecht, dat nu twee schepenen, een veertigraad en stadssecretaris Jan van Hout gelast om alsnog te handelen, verdragen ende accorderen opt maecken van een uyrwerc (zonder voorslach) om alleen heele ende halve uyren te slaen. (Zie ook 'Buurthouden', pag. 122 e.v.).

(SA II inv. nr. 49 fol. 227 - 228, 19-04-1601 en inv. nr. 50 fol.246 - 247, 14-06-1607)

In 1615 wordt het Gerecht vermits de grote menichte der gebuyren verzocht om de buurt te splitsen. De ene helft zou moeten bestaan uit de noordzijde van de Choorsteeg en van de Hooigracht vanaf de hoek van Choorsteeg noorwaards aan tot het huis van Willem Florisz. Klinkhamer en de oostzijde van de Hooigracht, eindigend met het huis op de hoek van de Groenesteeg. De tweede helft zou dan de zuidzijde van de Choorsteeg omvatten en de Hooigracht vanaf de hoek Choorsteeg tot aan de Nieuwstraat en de oostzijde van de Hooigracht vanaf de hoek, noordwaards aan tot naast de brug van de Choorsteeg. In een schepenrapport van 20-08-1615 wordt echter geadviseerd dat het water van de Hooigracht de begrenzing zal vormen tussen de twee nieuwe buurten. Aldus wordt door het Gerecht op 27-08-1615 besloten. Het gedeelte aan de oostzijde van de Hooigracht heet voortaan Vredenrijk, dat aan de westzijde (op het verzoek van de geburen)  't Hof van Rusten (zie ook 'Buurthouden', pag. 61-63).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 25 - 25 vso)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Simpol, Cornelis Bouwensz. van - 30-03-1604 -  
Montfoort, Jan Dirxz. van - 21-05-1610 2 s *

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl