DIRK JACOB(SZ.) (WILLEMSZ.Z.)

 

Previous PageHome PageNext Page


DIRK JACOB(SZ.) (WILLEMSZ.Z.)

functie:

gasthuismr. 1377-78.

woonhuis:

in de Breestraat, met hofstad en straat naar de Rijn, tussen St. Catharinagasthuis en Albaren Philipsz.; hierop rustte 10 s. rente t.b.v. St. Pieterskerk (betaalbaar in slechte comans pay., verm. 7 nov. 1375; Ga. 455 f. 11 en v.).

huisbezit:

een huis en erf achter voornoemd huis, aan de Rijn, verkocht 3 okt. 1373 tegen 1 £ g.g. rente (Ga. 455 f. 11).

rentebezit:

3 okt. 1373 1 £ rente op het door hem verkochte huis (zie hiervoor).

familie:

tr. (?) IJde, dr. van Kerstant Pieter IJdenz.z. (Ga. 440 f. 39).

zoon:

1. Simon Jude Dirksz.

ovl. voor 7 feb. 1436 (Ga. 559).

functies:

gasthuismr. 1407-08, 08-09, 09-10; homan van het Gasthuisvierendeel 1404, van het Vleeshuisvierendeel 1410 (Secr. 84 f. 272v. en 237v.).

woonhuis:

een huis en erf aan de Breestraat, afkomstig van zijn vader, verkocht 20 apr. 1395 aan St. Catharinagasthuis, erop stond 3½ £ pay. rente (Ga. 455 f. 11v.), dit huis werd als ziekenhuis bij het gasthuis getrokken (Ga. 334 (6) f. 25, Ligtenberg, Armezorg, 31-32); 1399-1400 en 1410 woonachtig in het Vleeshuisvierendeel (Rek. Lei., I 79, Secr. 84 f. 237v.).

rentebezit:

* 27 feb. 1417 26 gouden Eng. nobel schuldbrief, 23 jan. 1418 afgeschat (RA. 50 f. 183).

* 9 s.pay. op een huis en erf te Leiden (brief van 16 okt. 1354), verm. 3 apr. 1415 (RA. 50 f. 144).

* 1 £ g.g. op een huis en erf aan de Rijn, afkomstig van zijn vader, 20 apr. 1395 verkocht aan St. Catharinagasthuis (Ga. 455 f. 11).

familie:

tr. Geertruud, ovl. op 11 sep. na 7 feb. 1436 (Ga. 559); zij bezat 1412-13 met hun dochter Zwanelt 1 nobel 12 groten lijfrente t.l.v. de stad (Secr. 513 f. 21v.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl