Alfabetische index op namen van hoofdbewoners en poorten volgens de volkstelling van 1849.

 

Uit de berichtgeving van destijds blijkt dat van de Leidenaars werd verwacht dat zij de vooraf verspreidde formulieren voor de Volkstelling zelf invulden. In de praktijk was dat onuitvoerbaar omdat veel inwoners – en zeker in de poorten – analfabeet waren. Daarom was bepaald dat indien hij daartoe niet in staat is, zulks door een ander geschikt persoon of desnoods, bij ophaling der biljetten door Commissarissen zelve te doen invullen (zie Leydse Courant, 14-11-1849).  

Voor de taak van ‘commissaris’ zal wel een beroep zijn gedaan op de buurtbestuurders die volgens ambtelijke instructies aan de slag gingen. Maar hun nauwkeurigheid liet vaak te wensen over. Zo blijken familienamen soms te zijn verhaspeld: Colpa in Collepa, Chaudron in Chidron en Leugering in Leugeling. En wanneer men de genoteerde gegevens vergelijkt met die van de Burgerlijke Stand, ziet men dat de voorletters en de leeftijden van de gezinsleden vaak niet kloppen.

Met name mankeert het aan de vermelding van kinderen die als ‘scholier’, maar ook als ‘huisleerling’ worden vermeld. Wat echter onder een huisleerling wordt verstaan is onduidelijk; maar het is ondenkbaar dat kinderen door hun vaak analfabete ouders werden opgeleid in lezen, schrijven en rekenen.

Een andere tekortkoming van de Volkstelling is dat de vloed van gegevens slecht werd verwerkt. Er wordt wel geteld, maar er zijn alleen verzamelcijfers bekend van burgerlijke staat en kerkelijke gezindheid. Daardoor is het maar gedeeltelijk mogelijk om de uitkomsten in de poorten te vergelijken met die van de overige Leidenaars (zie verder de tabel).

Achter de naam van de hoofdbewoner vindt met de poortnaam zoals vermeld in de Volkstelling 1849. Indien men erop klikt, wordt naar de detailpagina van de poort gesprongen. Het nummer in de laatste kolom correspondeert met het nummer van de poort, zoals dat in 1849 vermeld is (zie tabel) en hetgeen anders is dan het door ons gehanteerde poortnummer. Door te klikken op het nummer komt men in het betreffende document met de gegevens per poort (op dit moment moet men zelf nog even naar de gewenste pagina scrollen).

ALFABETISCHE INDEX OP NAMEN VAN HOOFDBEWONERS EN POORTEN
NaamPoortNummer
Baart, E. -Albastenbuurt2
Barnard, A. - (wed. C. Schleicher)Blommendaalsepoort8
Bekooij, G. - Brandewijnspoort9
Bekooy, P. -Jacobspoort34
Belle, J. - Guldemanspoort28
Bennen, C. -Hof van Zessen32
Benning, J -Bethlehemshof5
Benning, J. -Burgtpoort11
Benning, J. - Blikslagerspoort6
Berg, J. van den - Drieguldensbierpoort16
Bergeë, L. - (wed. van ?)Duivelshoornpoort17
Berkel, P. van - Drieguldensbierpoort16
Beuzemaker, K.H. -Groenepoort 123
Bey, C. -Blikslagerspoort6
Bey, E. -Blikslagerspoort6
Bey, J. -Groenepoort 123
Blansee, C. -Blikslagerspoort6
Blij, H.E. van der -Hof van Zessen32
Blom, H. - Bethlehemshof5
Bonte, P. -Baanpoort3
Boom, C. -Bethlehemshof5
Braggaar, M. -Blikslagerspoort6
Brakel, J.S. -Groenepoort 123
Brugmans, J. -Bethlehemshof5
Bruin, M. de -Jodenpoort36
Burg, J. van den - (wed. C. van Korpel)Duivelshoornpoort17
Burger, M. - (wed. W. Kokkedee)Feenstra's poort18
C. Verlint (verlaten vrouw)Fokkerspoort20
Carel, M. -Bloemendaalsepoort7
Chaudron, A. -Bethlehemshof5
Collepa, J. -Grutterspoort27
Contresigne. G. -Jufferspoort37
Cooke, H. - Duivelshoornpoort17
Cornelissen, P. -Blommendaalsepoort8
Crama: zie ook Krama
Cramer, J.A. -Jodenpoort36
Daalmeijer, G. - (wed. D. Hakkenberg)Jacobspoort34
Dam, M. van -Bethlehemshof5
Dellefos, J. - Duivelshoornpoort17
Dirksen, E. -Blikslagerspoort6
Dool, A. -Groenepoort 325
Dop, C.J. van den - Fokkerspoort20
Dreef, H. -Brandewijnspoort9
Duk, P. - Guldemanspoort28
Dupon, J. -Hof van Zessen32
Dusoswa, J. - (wed. J. Schellingerhout)Blommendaalsepoort8
Duuren, J. van -Bethlehemshof5
Duuren, P. van -Bethlehemshof5
Elswijk, N. van -Blommendaalsepoort8
Eradus, J. - Halvemaanspoort29
Erbe, C. - Duivelshoornpoort17
Fallo, H.J. -Duivelshoornpoort17
Feber: zie ook Lafeber
Fey, Z. te - Blikslagerspoort6
Filemon, W. -Hazenpoort30
Flaman, D. -Bloemendaalsepoort7
Flaman, G. -Commanderijpoort12
Fleur, P. -Aalbessenpoort1
Forterie, J. -Fokkerspoort20
Frankhuizen, S. - (wed. P. Riebeek)Bethlehemshof5
Geer, J. de - Groenepoort 224
Gelderen, G. van - Duivelshoornpoort17
Gelton, M. -Hagemanspoort26
Geurs, M. - (wed. C. Koop)Doornikspoort15
Gijsbert, H.C. - (wed. A. Wallaart)Bloemendaalsepoort7
Gijzenij, J. -Hof van Zessen32
Ginjaar, J. - Blikslagerspoort6
Graaf, J. de -Jufferspoort37
Graaf, P. de -Berkendaalstraatje4
Grijs, C. de -Guldemanspoort28
Grijs, G. de -Guldemanspoort28
Haan, H. de -Berkendaalstraatje4
Haas, M. de - Doornikspoort15
Hakkart, A. -Blikslagerspoort6
Hense, H. -Berkendaalstraatje4
Hense, M. -Berkendaalstraatje4
Hensing, M. - Groenepoort 123
Heusden, L. van -Guldemanspoort28
Heusden, M. van - (wed. J. de Haan)Breepoort10
Heusden: zie ook Huesde
Hoed, N. den - Groenepoort 224
Hoefsmit, S. -Hof van Zessen32
Holdorp, C. -Glazenmakerspoort22
Honsbeek, M. -Bloemendaalsepoort7
Hoppenbrouwer, C. -Hazenpoort30
Houweling, B. -Groenepoort 224
Huu, J.A. de - Duivelshoornpoort17
IJsbertsen, A.M. - (wed. P. Lancel)Dienderspoort14
Jansen, G. -Fioolenpoort19
Jasper, A.H. - (wed. H. Pierot)Jan Potagepoort35
Jong, J. de - Duivelshoornpoort17
Jong, J. de -Baanpoort3
Jong, J.P. -Duivelshoornpoort17
Jong, M. - Duivelshoornpoort17
Jonk, C. -Duivelshoornpoort17
Jonk, E.H. - Duivelshoornpoort17
Kamp, S.M. van der - (wed. A. Flippo)Jacobspoort34
Kanbier, J.S. -Dienderspoort14
Kasteele, E. -Jan Potagepoort35
Kasteelen, G. - Fioolenpoort19
Kasteelen, J. - Baanpoort3
Keur, M. van der -Drieguldensbierpoort16
Kloek, H. -Hoornpoort33
Koeke, P. -Bethlehemshof5
Konterre [of Contersie], W. - Fioolenpoort19
Koorenhof, J. -Blikslagerspoort6
Koremans, J. -Blikslagerspoort6
Korten, S.H. de - (wedr. D. van Kam)Groenepoort 325
Kouwenberg, A. -Blikslagerspoort6
Kram, J. -Bethlehemshof5
Krama: zie ook Crama
Kramer, H. - (wed. A. de Kort)Jacobspoort34
Kramer, K. -Brandewijnspoort9
Krispijn, M. - (wed. J.J. Bouman)Jodenpoort36
Kruisweg, D. -Guldemanspoort28
Laaf, C. de -Hof van Zessen32
Laan, J.C. van der -1e en 2e Kamperpoort38
Laan, J.C. van der -1e en 2e Kamperpoort38
Laar, K. van der - (wed. A. Pracht)Doornikspoort15
Lafeber: zie ook Feber, le -
Laman, C. -Brandewijnspoort9
Larest, W. -Brandewijnspoort9
Leugeling, H. - [= J.G. Leugering]Fioolenpoort19
Leugering, A. -Doornikspoort15
Limvers, J.G. -Hazenpoort30
Linden, D. van der -Bethlehemshof5
Linden, E. van der -Drieguldensbierpoort16
Lissenburg, J. van -Blikslagerspoort6
Lof, M. van der - (wed. G. Pleyzier)Hagemanspoort26
Los, W. -Dienderspoort14
Lotte, J. -Blikslagerspoort6
Lut, F. - Blikslagerspoort6
Lut, M. -Brandewijnspoort9
M. OvermeelBreepoort10
Maastricht, A. van - Hagemanspoort26
Maastricht, J. van -Berkendaalstraatje4
Marsee [Marche], [J.] M. -Hagemanspoort26
Meer, J. van der -Baanpoort3
Meer, J. van der - (wed. van ?)Doornikspoort15
Melet, [of Molet] A. -Blikslagerspoort6
Mioch, S. -Groenepoort 224
Molenaar, J. -Drieguldensbierpoort16
Molenaar, J.S. -Gekroonde Liefdepoort21
Monfoort, M. - Hagemanspoort26
Nat, E. van der - (wed. J. Dool)Bloemendaalsepoort7
Neuteboom, J. - (wed. J. van der Steen)Brandewijnspoort9
Neuteboom, P. -Hoornpoort33
Niehot, D. -Bloemendaalsepoort7
Nieuwenburg, J. - Guldemanspoort28
Nieuwenhoven, B. van -Grutterspoort27
Nieuwenhuyze, B. -Bethlehemshof5
Noordeloos, A.A. -Gekroonde Liefdepoort21
Noordeloos, P. -1e en 2e Kamperpoort38
Olivier, M. - Duivelshoornpoort17
Oostenbrug, J. -Bethlehemshof5
Oostenbrug, M. -Bethlehemshof5
Oostenbrug, S. -Bethlehemshof5
Optendreef, P. - Bloemendaalsepoort7
Ossevoort, J. -Jodenpoort36
Ouwerkerk, J. - Groenepoort 123
Overdijk, J. -1e en 2e Kamperpoort38
Overveld, A. - (wed. J. van der Linden)Commanderijpoort12
Overveld, J. - Commanderijpoort12
Pennenburg, P. -1e en 2e Kamperpoort38
Piket, A. -Fokkerspoort20
Piket, J. - Groenepoort 123
Pina, G.E. - (wed. B. van den Berg)Fioolenpoort19
Planje, J. - (wed. P. Favier)Bethlehemshof5
Plu, G.E. -Blikslagerspoort6
Poelgeest, J. van - Blikslagerspoort6
Pompe, A. - (wed. C. Vermeij)Gekroonde Liefdepoort21
Pont, S. - Brandewijnspoort9
Putten, E. van - Burgtpoort11
Putten, J. van der - Groenepoort 224
Ranselaar, P. - Blikslagerspoort6
Reek, W. van der -Breepoort10
Regeer, A. -Blommendaalsepoort8
Regeer, C. -Bethlehemshof5
Regeer, R. -Breepoort10
Reneé, M. - Brandewijnspoort9
Rijnvis, P. -Jodenpoort36
Roo, A. de -Hazenpoort30
Roon, M. van - Jacobspoort34
Roosendaal, G. -Jacobspoort34
Rooyen, C. van -Halvemaanspoort29
Rossen, P. van -Jodenpoort36
Sakkeleu, J. - Brandewijnspoort9
Scheffer, A. -Bloemendaalsepoort7
Scheffer, J. -Hof van Zessen32
Schilp, C. van der -Daalderspoort13
Seederhout, J. -Fioolenpoort19
Sierag, [Sirach], J. - Doornikspoort15
Slechtenhorst, J. -Berkendaalstraatje4
Slechtenhorst, P. -Aalbessenpoort1
Slegtenhorst, J. - Fioolenpoort19
Smit, A. -Blommendaalsepoort8
Smit, C.G. -Hagemanspoort26
Smit, J. - (wed. van ?)Doornikspoort15
Sommeling, P. - Doornikspoort15
Spaanderman, L. -Hoerenpoort31
Staai, J. van - Groenepoort 123
Staay, C. van -Blikslagerspoort6
Stadelaar, C. - Fokkerspoort20
Stadhouders, N. -Gekroonde Liefdepoort21
Stekweg, M. - (wed. J. Mark)Jodenpoort36
Stokkel, A. -Duivelshoornpoort17
Taarling, M. - (wed. J. Zirkzee)Groenepoort 123
Tange, S. -Berkendaalstraatje4
Teegelaar, F. -Groenepoort 224
Teegelaar, G. -Bethlehemshof5
Tegelaar, M. -Hoerenpoort31
Teleng, J. -Berkendaalstraatje4
Teunisse, A.J. - Fokkerspoort20
Thomasse, G. - Bethlehemshof5
Tiele, H. - (wed. J. Selier)Bethlehemshof5
Tileman, J. de -Berkendaalstraatje4
Tirie, M.G. - (wed. J. Rau)Doornikspoort15
Tongeren, J. van - Breepoort10
Tongeren, M. van - (wed. D. Chaudron)Bethlehemshof5
Trouwer, S. -Brandewijnspoort9
Tuin, M. van der - (wed. J. de Coster)Bethlehemshof5
Tuin, S. van der - (wed. F. van Wunnink)Bethlehemshof5
Veekman, A. -Bloemendaalsepoort7
Velthuizen, w. -Hof van Zessen32
Velzen, G. van -1e en 2e Kamperpoort38
Verhulst, M.C. -Hof van Zessen32
Verlint, H. - Fokkerspoort20
Verschoor, M. - (wed. J. Koolen)Burgtpoort11
Verstraten, C. -Jan Potagepoort35
Vinke, P. -Jodenpoort36
Vinkesteyn, M. - Bethlehemshof5
Vogel, J. - (wed. P. Peereboom)Groenepoort 123
Vogelezang, A. -1e en 2e Kamperpoort38
Volkert, S. -Jodenpoort36
Voorzaat, J. -Brandewijnspoort9
Voorzaat, M.E. - Brandewijnspoort9
Vrijmans, A.M. -Gekroonde Liefdepoort21
Vrind, A. de - Blikslagerspoort6
Waard, H. van der - (wed. J.C. Lucenbach)Hazenpoort30
Wagemaker, C. - Hazenpoort30
Weere, P. van -Bethlehemshof5
Welling, M. -Jodenpoort36
Welzen, G. van - Duivelshoornpoort17
Welzen, N. van - Duivelshoornpoort17
Went, E. van - (wed. W.F.G.L. Beenakker)Blikslagerspoort6
Wesseling, S. -Groenepoort 325
Wijk, D. van -Blikslagerspoort6
Wijngaard, F. van den - (wed. J. de Just)Brandewijnspoort9
Wild, H.E. de -Hof van Zessen32
Wilhelm, J. - (wed. P. Brederode)Jan Potagepoort35
Wit, W. de -Jodenpoort36
Wolf, K. de -Berkendaalstraatje4
Wolf, P. de -Breepoort10
Wolf, W.F. de -Berkendaalstraatje4
Wolters, J. -Jodenpoort36
Zaanen, W. van - Duivelshoornpoort17
Zantvliet, N. -Drieguldensbierpoort16
Zeeuw, P. van der -Hof van Zessen32
Zuidervaart, W. - Duivelshoornpoort17
Zwaan, J. - Brandewijnspoort9
Zwanenburg, A. -Hazenpoort30
Zwanenburg, G. - Duivelshoornpoort17
Zwanenburg, W. - Blikslagerspoort6
Zwarts, E. -Brandewijnspoort9
Zwarts, L. -Brandewijnspoort9