Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1426
OAR records in next Year

 

 

Record #032     Date   next record  top of page
1426-00-00
Location Type of Document
OAR11, 19v-a Rechtsdag
Text
Dit is dat ondersoeke dat tot Lis gedaen heeft die baliu van Rijnlant vanden wateren dat doir gelaten is int lant ende die geschied des anderen dags na Symons Jude anno xiiii c ende xxvi bij heren Gillijs van Cralingen ende Gerijt van Buschuysen hoge hiemr. ende Jacob Doeden z. ende Jan Gijsen als mannen. Item Jan Florijs z. ende Colijn Willem, Ysbrant Mertijn ende die anderen Florijs Claes z. kinder belijden dat sij den dijn doer ghesteken hadden bij bevelen des houtvesters. Item Pieter Ruge z., Dirc van Wermonde hebben die mede gedaen. Jonge Dirc Vranc heeft dit mede gedaen.
English Summary
Testimony taken in inquest done at Lisse into the matter of water being allowed to drain into Rijnland because several had dug through a dune at the request of the houtvesters -- possibly to relieve flooding.
Keywords
testimony; procedures; flooding; dunes; lisse; baljuw of rijnland; cralingen, gillijs van; boschuijsen, gerijt van; jacob doedenzoon; jan gijsen; jan florijszoon; colijn willem; ysbrant mertijn; florijs claeszoonskinder; pieter rugezoon; warmond, dirc van; jonge dirc vranc
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
boschuijsen, gerijt van 2 / 4 1425 1425 1429
cralingen, gillijs van 3 / 9 1419 1425 1429
flooding 5 / 35 1405 1423 1430
jan florijszoon 1 / 2     1430
lisse 3 / 11 1408 1412 1431
procedures 8 / 71 1400 1422 1434
testimony 1 / 2     1433

 

Record #068 prev record   Date      top of page
1426-09-26
Location Type of Document
OAR11, 32r-a
OAR12, 063r-a
Vonnis
Text
[008] Phillips, etc. [Philip the Good, Duke of Burgundy] ontbieden ende bevelen u allen onsen goeden luden ende ondersaten gheseten binnen den dorpen van Sparenwoude ende Sparendam dat ghij wtreyct ende betaelt Vrancken kinder van Zanen sulc aertgelt als ghij him sculdich sijt ende ghij nu in uwen ghemen oirbaer wt horen lande hem of ghedolven hebt sonder langher vertreck off merring dair of te maken, ende wairt dat ghij des niet en dedet, soe wouden wij den selven kinderen rechts dair of gonnen op enen ygeliken die in ghebreke dair of is ende mit onsen heemraders dat wt doen panden als dair toe behoert sonder des yemande te verdragen in eniger wijs. In oirkonde desen brieve ende onse signet hier up gedruct. Gegeven upten xxvi sten dach van septembri in jair ons heren dusent vierhondern ses ende twintich.
English Summary
Verdict in a dispute concening aardhaling and aardgeld in Sparenwoude between Rijnland and the heirs of Vrank van Zanen who own the land (and thus are also responsible for the obligations associated with it).
Keywords
zanen, vranck van; aardhaling; spaarnwoude; droen; ij; ijdijk; philip the good, duke of burgundy; peat digging
Notes
Part of a larger dispute with an ultimate settlement concerning land that had belonged to Vranck van Zanen who has fled the land and which his children have claimed. The heemraden are concerned in this dispute about the rights and obligations associated with the land in question, particularly as it concerns aardhaling, aardgelt, etc. (dirt extraction for dike repairs and the compensation to be paid for it). This dispute and its settlement are also discussed in record #065, record #066, record #067, record #069, record #070, record #071, record #072, and record #243.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 11 / 37 1356 1425 1429
droen 3 / 10 1416 1421 1437
ij 3 / 11 1416 1421 1430
ijdijk 3 / 7 1416 1421 1437
peat digging 7 / 43 1392 1421 1429
philip the good, duke of burgundy 1 / 3     1441
spaarnwoude 10 / 27 1416 1425 1430
zanen, vranck van 6 / 10 1415 1421 1437

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl