vorige Buurt: 65.Mozes 66. Buitenduin volgende Buurt: 67.Klein Mariënburg

 

1. Oost Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 2. Middel Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 3. Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 8. Hadrianopolen 
(Klik voor andere kaart) 9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 10. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 14. Kranenburg 
(Klik voor andere kaart) 35. Klein Egypte   36. Koeëind   37. Ossenland   38. Patmos   39. Oud Barbarije   40. Klein Van Macht   41. Rode Steen 
(Klik voor andere kaart) 42. Jan Vossenrijk   43. St. Niclaassteeg (Rodenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 44. Land van Mirakelen (Sint Annenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 45. Mare 
(Klik voor andere kaart) 46. Vliegenthart (Hartenburg) 
(Klik voor andere kaart) 47. Oost Mariënburg 
(Klik voor andere kaart) 52. Gansoord   53. Zwaansoord   54. Rode Veluwe   55. Vrije Veluwe   56. Wilde Veluwe   57. Nieuw (Jonge) Tuil   58. Woudfriezen   59. Oude Tuil   60. Groenendaal   61. Boterbuurt   62. Alkey   63. Woud zonder Genade   64. Middelweg (Napels, Bisdom van-)   65. Mozes   66. Buitenduin   67. Klein Mariënburg   68. Sint Hubert   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-)   70. Rijnenburg   71. Nieuw (Klein) Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 73. Hooglandse Kerksteeg  
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende de huysen staende aen wedersijden van de corte- ende lange Coppenhieckstegen.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 33 vso, 06-07-1633)

Geschiedenis:

De buurt bestond volgens Jan van Hout reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De buurt wordt vermeld als Verduyn en de ligging wordt evenals boven omschreven als: Verduyn no. lxvj / Begint aen de Hoygraftsbrugge tot de Kercgraft toe / en begrijpt de Coppenhiecstegen aen beyde zijden / plach te hebben huysen of cameren 42.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 12)

De buurt neemt in 1596 deel aan de Grote Loterij en legt 81 loten in (lotnr. 25100). De prose luidde: Dye Heer van buytenduyn met sijn onderdanen int gemeen hebben dit Lot ingeleyt / Crijgen sij wat off nyet / sij sijn tevreden / de buyeren van de coppenhycxsteegh (zie 'Buurthouden', pag. 108 e.v.).

(AGH inv. nr. 429)

Na het overlijden van Jacob Thomasz. van Swieten, brouwer (begraven op 21-01-1606), werden zijn taken als buurtheer waargenomen door zijn schoonzoon, Floris Reyersz. van Swieten. Pas op 07-07-1617 volgt op verzoek van de geburen die hem recommanderen een officiële benoeming door het Gerecht.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 33 vso)

Anthony Cheval, heer van Buitenduin, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens ouderdom.

(SA II inv. 600 fol. 182, 08-02-1796)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Swyeten, Jacob Thomasz. van - <21-01-1606 - *
Swyeten, Floris Reyersz. van - <06-07-1617 - *
Tol, Jan Matthijsz. van - 17-08-1634 1 v *
Assendelft, Claes (Jacobsz.) van - 03-05-1649 1 *
Vosch, Jan de - 17-07-1661 3  
Walle, Gerrit van der - 23-11-1693 1 v  
Mey, Jacobus de - 21-04-1712 1  
Breekhuysen, Gerrit - 02-06-1718 2  
Eyssen, Johannes - 05-12-1726 1 v  
Henkes, Hermanus - 17-05-1732 1  
Jacquier, Theodore - 02-02-1747 1 v  
Meer, Noach van der - 22-11-1753 2 v  
Akkeren, Pieter van - 15-06-1758 1 *
Cheval, Anthony - 18-09-1777 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl