Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1464
OAR records in next Year

 

 

Record #374     Date   next record  top of page
1464-06-27
Location Type of Document
OAR12, 030v-a Keur
Text
[190] Item die dijcgrave ende hyemrad van Rijnland hebben eendrachtelic gekuert dat voort aen niement in Sloter ban in Oestorper ban turf delven en sel op hondert roeden na der meeren ende op vijfhondert roeden nae den dijck noch ghien turf wt den lande te voeren op een boete van x lb. Gedaen op sinte Jans scouwe. Anno lxiiii.
English Summary
Limit peat digging in Sloten and Ostdorp to no closer than 100 rods from the lakes and 500 rods from the dike.
Keywords
peat digging; sloten; osdorp; meren; lakes; hoge zeedijk; spaarndammerdijk
Notes
See OAR15, 14v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
hoge zeedijk 25 / 34 1255 1460 1477
lakes 9 / 12 1417 1447 1466
meren 8 / 11 1436 1447 1466
osdorp 12 / 13 1405 1460 1477
peat digging 37 / 43 1392 1463 1466
sloten 11 / 12 1405 1453 1477
spaarndammerdijk 26 / 36 1255 1460 1477

 

Record #375 prev record   Date      top of page
1464-06-27
Location Type of Document
OAR12, 030v-b Keur
Text
[191] Item die dijcgrave ende hyemraders van Rijnlant hebben eendrachtelic gekuert datmen den Rijn voert scouwen sel dair tot nv toe ghien scouwe op gelegen en heeft an die oostzyde van Leyden, datmen die voort an scoon maken sel an beyden siden gelijc men den Rijn an beyden eyden doet dat nv ter scouwe leyt, wtgenomen van Heymans brugge tot der Goude sluys toe. Dair en selmen die noort side vander Rijn niet maken overmits dattet van node is dat die wallen an die side bewassen om dat ofvaren vanden scepen. Dit sel gedueren tot der hyemraders weder seggen. Gedaen op sinte Jans scouwe, anno lxiiii.
English Summary
Order that the Oude Rijn must be inspected east of Leiden as well where, until then, none had been done: must be cleaned on both sides as specified for sections currrently subjected to inspections. In particular, the north bank from Heimansbrug to the Gouwesluis must be maintained as it now is with vegetation sufficient to prevent erosion of banks by ship wakes.
Keywords
rijn; schouwen; cleaning; maintenance; inspections
Notes
See OAR15, 14v-d.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
cleaning 9 / 10 1437 1453 1483
inspections 5 / 5 1286 1443  
maintenance 71 / 85 1356 1462 1467
rijn 25 / 30 1284 1462 1467
schouwen 89 / 101 1284 1463 1465

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl