AARND BOLLEKIJN (BOLLEN, BOLLETGENS)

 

Previous PageHome PageNext Page


AARND BOLLEKIJN (BOLLEN, BOLLETGENS)

ovl. na 10 sep. 1364 (Secr. 19 f. 1v.), begr. St. Pieterskerk (Kam, 'Memorieboek', 190).

functie:

schepen 1361-62.

woonhuis:

aan de Breestraat, verm. 3 jan. 1358 (W. 429 f. 11 en tafel); hierop vermaakte Hendrik Strevelant 17 mrt. 1334 1 £ g.g. rente aan de H. Geest (W. 1195).

landbezit:

2 hofsteden te Marendorp, samen met Jan Bollekijn bezeten; voor 21 dec. 1360 verkocht (Ke. 493 f. 116).

borgstelling:

10 sep. 1364 Dirk van den Hove (Secr. 19 f. 1v.).

familie:

tr. 1e Belletien (Kam, 'Memorieboek', 190); tr. 2e Ave, ovl. 1399-1400, begr. St. Pieterskerk (Ke. 323 (2) f. 13v.), dr. van Rembrand Vinkenz.z.; zij hertr. Dirk Adamsz. (zie Pieter Gobburgenz. c.s.). Zoon uit het 1e huwelijk:

1. Aarnd

(Ga. 334 (4) f. 7v.)

tr. wrsch. Hadewi (1380 verm. van haar huis en erf te Marendorp, de H. Geest had hierop 5 s.pay. rente, W. 1765 f. 13v.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl