HUGE HUGENZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


HUGE HUGENZ.

functie:

kerkmr. van St. Pancras 1390-91, 1402-03, 06-07.

Hij is missch. identiek met Huge Hugenz. die met zijn broer heer Willem Hugenz. een lijfrente op de stad had van 2 nobel 3 groot, verm. 1412-13 (Secr. 513 f. 20).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl