vorige Buurt: 50.Vrouwenrijn (Mariënschans) 51. Vrouwenkamp volgende Buurt: 71.Nieuw (Klein) Barbarije

 

9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de-   13. Steinenburg   14. Kranenburg   15. Sint Catharinarijk   16. Paplepel   17. Nieuwe Rijk 
(Klik voor andere kaart) 18. Prily (Koevoet), Graafschap- 
(Klik voor andere kaart) 19. Billenburg   20. Meyenburg   35. Klein Egypte 
(Klik voor andere kaart) 39. Oud Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 41. Rode Steen   42. Jan Vossenrijk 
(Klik voor andere kaart) 43. St. Niclaassteeg (Rodenrijk)   44. Land van Mirakelen (Sint Annenrijk)   45. Mare   46. Vliegenthart (Hartenburg)   47. Oost Mariënburg   48. Middel Mariënburg (Mariëndaal)    49. West Mariënburg (Mariënburg)   50. Vrouwenrijn (Mariënschans)   51. Vrouwenkamp   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-) 
(Klik voor andere kaart) 71. Nieuw (Klein) Barbarije   72. Ommariënburg (Mariënborg)   73. Hooglandse Kerksteeg 
(Klik voor andere kaart)
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

gelegen onder 't bon van Overmaren Lantzijde / beginnende aen de Maren / de gehele zuytzijde van de Vrouwencamp mit 't huys van Andries Jaspersz. / beyde de zijden van St. Ceciliensteech tot 't bruggetgen / de huysen opte Achtergraft / ende zulx ooc 't huys bewoont bij Mr. Lucas Trelcat / de Joseps- ende Ursulenstegen totter bruggen toe / de gehele noortzijde van de Vrouwencamp / begrijpen St. Annenpoortge / mer ooc Stommensteech / Coman Claes's steech / ende de Veststeech / al aen beyden zijden / ende eyndende mit 't huys van Marie Jochims bij de Maren.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 1 vso, 27-06-1602)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Vrouwencamp no. lj / Begint aen St. Lijsbethgasthuys / aen beyden zijden totter Maren toe / plach te hebben huysen of cameren 32.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 12)

In 1589 wordt vpte Reg(iment)e van Andries appelman, Joris Willeboorts ende Floris Michiels ende Sebastiaen de Roy ende Adriaen Ewouts ende gebuyren vande Vrouwencamp verzocht dat op stadskosten een bruggetje wordt gemaakt inde stege steckende vande Camp aende vest tot geryff vande gebuyren om nae tsecreet (de plee) vpte veste gemaeckt te gaen. Het Gerecht stemt toe. Een dergelijke verzoek wordt in 1590 ook door de geburen van de Coddesteeg gedaan; zie St. Annenrijk.

(SA II inv. nr. 45 fol. 194 vso)

In 1617 wordt het overlijden van de buurtheer Sebastiaen de Roy door de geburen aangegrepen om het stadsbestuur te verzoeken om Vrouwenkamp te splitsen. De buurt zou op dat moment 104 huizen tellen. Men adviseert om de Stommesteeg of de St. Jozefsteeg als grens te stellen. Het Gerecht gaat akkoord en splitst Vrouwenkamp op 17-08-1617 in de buurten Oost Vrouwenkamp en West Vrouwenkamp.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 35 vso - 36)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Roy, Sebastiaen de - 27-06-1602 2 *

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl