MEINE ALBRECHTSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


MEINE ALBRECHTSZ.

functie:

schepen 1348-49 en 1349-50.

varia:

zegel: wrsch. een leeuw met dwarsbalk (Ke. 601, 29 dec. 1348). Is hij identiek met Mensen Aelbrechtss. die voor ca. 1325 9 morgen land te Koudekerk bezat? (GvH. 243 f. 5) en 1333 borg stond bij de pachting van de grafelijke tiende te Koudekerk (Hamaker, Rek. Holl., I 170; zie over de laatste en zijn familie ook Ke. 493 f. 75v., 77, 77v., 79).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl