vorige Buurt: 303.Haverenvest 304. Vrijdom buiten de Zijlpoort volgende Buurt: 305.Weidenburg bis

 

301. Beestenmarkt   302. Groenhazenburg   303. Haverenvest   304. Vrijdom buiten de Zijlpoort   305. Weidenburg bis   306. Bouwenlouwensteeg   307. Vredenburg  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

zowel ten noorden als ten zuyden van den Rijn

(SA II inv. nr. 1216 fol. 4 vso, 19-12-1602)

Wesende in 't geheel de vrijdomme buyten de Zijlpoorte

(SA II inv. nr. 1216 fol. 15 - 15 vso, 25-08-1611)

Geschiedenis:

Oorspronkelijk stond de buurt bekend als de Vrijdom buyten de Sijlpoort. De Vrijdom bestond uit het gebied tussen de tegenwoordige Haven en de Zuidsingel, maar omvatte ook de schaarse voorstedelijke bebouwing ten noorden van de Rijn, tegenwoordig aan de zuidzijde van de Haven. Zie ook Spring Over Rijn en Looiersbuurt.

De buurt wordt op 19-12-1603 door het Gerecht gesticht op verzoek van de geburen, maar in 1611 blijkt de naam te zijn veranderd in Rijnewaard. Het ontstaan van de buurt houdt verband met de aanleg van een nieuwe stadswijk in de zogeheten stadsvrijdom, thans het gebied tussen de Haven en de Zuidsingel. Over de aanleg van het nieuwe stadsdeel - toentertijd bekend als de voorstad - had het Gerecht al in 1596 besloten, maar het duurde nog wel enige jaren voordat de wijk was voltooid. De reden van de naamsverandering zal zijn geweest dat er door de bebouwing steeds minder sprake was van een vrijdom, d.w.z. een onder de jurisdictie van de stad vallend, maar in hoofdzaak onbebouwd gebied dat buiten de stadsvesting was gelegen. Naarmate de bebouwing vorderde en het aantal woningen toenam, werd opsplitsing in verschillende buurten onvermijdelijk. Op 08-1611 besluit het Gerecht daartoe vermits de groote der zelver gebuyrte ende menichte van de gebuyren, die 't getal van 274 exideerden. Hierna wordt Rijnewaard gesplitst in de buurten Oost Rijnewaard en West Rijnewaard.

(Idem)

Door de splitsing van 1611 verdween de naam Rijnewaard. Ze moet daarom niet worden verward met die van de gelijknamige en in 1664 gestichte buurt Rijnewaard in het bouwblok Nieuwe Rijn/Oranjegracht/Groenesteeg/Waardgracht.

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Roelofsz., Cornelis - 19-12-1602 3 v *
(Buytenveste), Dirck Pietersz. - 19-12-1602 2 s *

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl