ELO, SA I 578 Vermogensbelasting 1498  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Bon  

 

Hogewoerd   p1498_bon_Hogewoerd p1498_bon_Hogewoerd

 

Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Geryt Aerntsz Hogewoerd   1 33 v 4,5 4-10-0           -   Geryt Aerntsz 224
Cornelis Hogewoerd   2 33 v 0 0-0-0 3     wten weer, geruimd en vertrokken   -   Cornelis 225
Jan Pietersz Hogewoerd   3 33 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Jan Pietersz 226
Katryn Vrancken Hogewoerd   4 33 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Katryn Vrancken 227
Melis Apersz Hogewoerd   5 33 v 12 12-0-0       met een weeskind   -   Melis Apersz 228
Jan Claisz, coman Hogewoerd   6 33 v 3 3-0-0   coman       -   Jan Claisz, coman 229
Dirck Dircxz Zoetermeer Hogewoerd   7 33 v 0 0-0-0 0,75     uitter stede   -   Dirck Dircxz Zoetermeer 230
Jan Gillisz Hogewoerd   8 33 v 8 8-0-0           -   Jan Gillisz 231
Pieter Dircxz Hogewoerd   9 33 v 1 1-0-0           -   Pieter Dircxz 232
Cornelis Claisz Oesterlinck Hogewoerd   10 33 v 0 0-0-0 0,75     met zijn wijfsmoeder   -   Cornelis Claisz Oesterlinck 233
Clais Mychielsz Hogewoerd   11 33 v 0,6 0-12-0   warmoesman       -   Clais Mychielsz 234
Luyten Hogewoerd   12 33 v 4 4-0-0   schoenmaker       -   Luyten 235
Adriaen Clais Copersz Hogewoerd   13 33 v 0 0-0-0 0,75     uitter stede   -   Adriaen Clais Copersz 236
Daem Dircxz Hogewoerd   14 33 v 3 3-0-0           -   Daem Dircxz 237
Heynrick Jansz Hogewoerd   15 33 v 1,2 1-4-0           -   Heynrick Jansz 238
Mees Jansz Hogewoerd   16 33 v 0,9 0-18-0           -   Mees Jansz 239
Willem Gerytsz, [mr] Hogewoerd   17 33 v 1,5 1-10-0   [barbier]   met zijn kind   -   Willem Gerytsz, [mr] 240
Pieter Heynricxz Hogewoerd   18 33 v 0,7 0-14-0           -   Pieter Heynricxz 241
Herper Florysz Hogewoerd   19 33 v 1,2 1-4-0           -   Herper Florysz 242
Aelbrecht Heynricxz Hogewoerd   20 34 r 1,2 1-4-0   schoenmaker       -   Aelbrecht Heynricxz 243
Heynrick Dircxz Hogewoerd   21 34 r 4 4-0-0   [kuiper]       -   Heynrick Dircxz 244
Katryn Aelbrechts Hogewoerd   22 34 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Katryn Aelbrechts 245
Garbrant Thomasz Hogewoerd   23 34 r 2 2-0-0           -   Garbrant Thomasz 246
Dirck Jansz Hogewoerd   24 34 r 0,8 0-16-0   [witmaker]       -   Dirck Jansz 247
Cornelis Allertsz Hogewoerd   25 34 r 0 0-0-0 0,5         -   Cornelis Allertsz 248
Mouweryn Bouwensz Hogewoerd   26 34 r 3 3-0-0       met zijn dochter   -   Mouweryn Bouwensz 249
Aernt Aerntsz Hogewoerd   27 34 r 0,8 0-16-0           -   Aernt Aerntsz 250
Jan Ghysen, coman Hogewoerd   28 34 r 1 1-0-0   coman       -   Jan Ghysen, coman 251
Geryt Woutersz Hogewoerd   29 34 r 1,2 1-4-0   verversknecht       -   Geryt Woutersz 252
Heynrick Jansz Hogewoerd   30 34 r 0,75 0-15-0           -   Heynrick Jansz 253
Herman Heynricxz Hogewoerd   31 34 r 0,2 0-4-0 0,6 spillemaker       -   Herman Heynricxz 254
Heynrick van Doerren Hogewoerd   32 34 r 2 2-0-0   [wielmaker]       -   Heynrick van Doerren 255
Cornelis Claisz de Oesterlinck Hogewoerd   33 34 r 1,5 1-10-0           -   Cornelis Claisz de Oesterlinck 256
Willem van der Bell Hogewoerd   34 34 r 1,2 1-4-0           -   Willem van der Bell 257
Pieter Aerntsz Hogewoerd   35 34 r 1,5 1-10-0       met weeskind weduwe -   Pieter Aerntsz 258
Lyevyn Hogewoerd   36 34 r 0 0-0-0 0,75 kussemaker   uitter stede   -   Lyevyn 259
Daniel Mouwerynsz Hogewoerd   37 34 r 3 3-0-0           -   Daniel Mouwerynsz 260
Wormbout den Traer Hogewoerd   38 34 r 2 2-0-0           -   Wormbout den Traer 261
Willem den Traer Hogewoerd   39 34 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Willem den Traer 262
Cornelis Meesz Hogewoerd   40 34 r 0,333 0-6-8 0,5         -   Cornelis Meesz 263
Jacob Nuweveen Hogewoerd   41 34 v 4 4-0-0           -   Jacob Nuweveen 264
Clais Voel Hogewoerd   42 34 v 1 1-0-0   smid       -   Clais Voel 265
Dirck Willemsz Onderwater Hogewoerd   43 34 v 3 3-0-0           -   Dirck Willemsz Onderwater 266
Jan van Coelen Hogewoerd   44 34 v 2 2-0-0           -   Jan van Coelen 267
Jan Dircxz Hogewoerd   45 34 v 0 0-0-0 0,5   pauper met zijn broer   -   Jan Dircxz 268
Willem Symonsz Stoop Hogewoerd   46 34 v 6 6-0-0   [drapenier, brouwer]       -   Willem Symonsz Stoop 269
Willem Wiggersz Hogewoerd   47 34 v 0,5 0-10-0         weduwe -   Willem Wiggersz 270
Jacob Heynricxz Hogewoerd   48 34 v 1 1-0-0   [lijndraaier]       -   Jacob Heynricxz 271
Dirck Heynricxz Hogewoerd   49 34 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Dirck Heynricxz 272
Willem Hugez Hogewoerd   50 34 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Willem Hugez 273
Clais Heynricxz Hogewoerd   51 34 v 0 0-0-0 0,6         -   Clais Heynricxz 274
Pieter Jansz Hogewoerd   52 34 v 2,4 2-8-0   [bakker]       -   Pieter Jansz 275
Willem Egbertsz Hogewoerd   53 34 v 1,8 1-16-0           -   Willem Egbertsz 276
Faes Hogewoerd   54 34 v 1 1-0-0   lijndraaier       -   Faes 277
Jan Hermansz Hogewoerd   55 34 v 1 1-0-0   [lijndraaier]       -   Jan Hermansz 278
Symon Jansz Hogewoerd   56 34 v 0 0-0-0 0,6 bakker       -   Symon Jansz 279
Weyn Jansdr Hogewoerd   57 34 v 0,133 0-2-8 0,4     met haar dochter   -   Weyn Jansdr 280
Lysbet Hogewoerd   58 34 v 2,4 2-8-0       met 5 weeskinderen weduwe Dirck Ghysbrechtsz   Lysbet 281
Pouwelsz, [mr] Hogewoerd   59 34 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Pouwelsz, [mr] 282
Katryn Hogewoerd   60 34 v 5 5-0-0       met pieter jansz weduwe Aernt Gerytsz   Katryn 283
Jan Aerntsz Hogewoerd   61 34 v 6 6-0-0           -   Jan Aerntsz 284
Giert Hogewoerd   62 35 r 0,8 0-16-0   smid       -   Giert 285
Heynrick Louwerysz Hogewoerd   63 35 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Heynrick Louwerysz 286
Aelbrecht Dircxz Hogewoerd   64 35 r 0,167 0-3-4 0,5 [drapenier]       -   Aelbrecht Dircxz 287
Katryn Gerytsz Hogewoerd   65 35 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Katryn Gerytsz 288
Griete Hogewoerd   66 35 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Griete 289
Symon Dircxz Hogewoerd   67 35 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Symon Dircxz 290
Pieter Dircxz Hogewoerd   68 35 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Pieter Dircxz 291
Jan Jansz Hogewoerd   69 35 r 1,5 1-10-0           -   Jan Jansz 292
Dyeuwer van Alkema Hogewoerd   70 35 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Dyeuwer van Alkema 293
Philips Adriaensz Hogewoerd   71 35 r 1 1-0-0   [drapenier]       -   Philips Adriaensz 294
Jacob Reyersz Hogewoerd   72 35 r 0,167 0-3-4 0,5 patijnmaker       -   Jacob Reyersz 295
Baert Hogewoerd   73 35 r 0 0-0-0 0,5       weduwe Dirck, mr   Baert 296
Ermgairt Roelen Hogewoerd   74 35 r 3 3-0-0           -   Ermgairt Roelen 297
Jan Claisz Hogewoerd   75 35 r 0 0-0-0 0,4         -   Jan Claisz 298
Jan Gerytsz Hogewoerd   76 35 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Jan Gerytsz 299
Jan Willemsz Hogewoerd   77 35 r 1 1-0-0   bogemaker       -   Jan Willemsz 300
Willem Dircxz Hogewoerd   78 35 r 2,4 2-8-0   kuiper       -   Willem Dircxz 301
Clais Gell Hogewoerd   79 35 r 1,2 1-4-0   bakker       -   Clais Gell 302
Heynrick Jansz Hogewoerd   80 35 r 7 7-0-0           -   Heynrick Jansz 303
Dyeuwer Hogewoerd   81 35 r 1,5 1-10-0   kammenmakersweduwe     weduwe Jacob kammenmaker Dyeuwer 304
Dirck Aerntsz Hogewoerd   82 35 v 0 0-0-0 0,5         -   Dirck Aerntsz 305
Herman Hogewoerd   83 35 v 0,8 0-16-0   kuiper       -   Herman 306
Pieter Claisz, coman Hogewoerd   84 35 v 2,4 2-8-0   coman       -   Pieter Claisz, coman 307
Willem Hogewoerd   85 35 v 2 2-0-0   kammemaker   met zijn weeskinderen   -   Willem 308
Katryn Hogewoerd   86 35 v 7 7-0-0         weduwe Dirck Jansz   Katryn 309
Adriaen Dircxz Hogewoerd   87 35 v 1,5 1-10-0           -   Adriaen Dircxz 310
Jan Florysz Hogewoerd   88 35 v 1 1-0-0           -   Jan Florysz 311
Aernt Heynricxz Hogewoerd   89 35 v 1 1-0-0           -   Aernt Heynricxz 312
Heyll Hogewoerd   90 35 v 1 1-0-0         weduwe Pieter Aelbrechtsz   Heyll 313
Ermgairt van Berge Hogewoerd   91 35 v 4 4-0-0           -   Ermgairt van Berge 314
Clais Gerytsz Hogewoerd   92 35 v 2 2-0-0           -   Clais Gerytsz 315
Ghysbrecht Jansz Hogewoerd   93 35 v 2 2-0-0       met zijn wijfs vader   -   Ghysbrecht Jansz 316
Lambrecht Hogewoerd   94 35 v 1,5 1-10-0   bakker   met 5 weeskinderen   -   Lambrecht 317
Jan Woutersz Hogewoerd   95 35 v 2,4 2-8-0           -   Jan Woutersz 318
Dirck van Bosch Hogewoerd   96 35 v 16 16-0-0   [brouwer, drapenier, blauwverver]       -   Dirck van Bosch 319
Willem Geryt Doez Hogewoerd   97 35 v 5 5-0-0           -   Willem Geryt Doez 320
Geryt Heyn Zael Hogewoerd   98 35 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Geryt Heyn Zael 321
Heynrick Florysz Hogewoerd   99 35 v 0 0-0-0 0,9         -   Heynrick Florysz 322
Heynrick Gerytsz Zwaen Hogewoerd   100 35 v 6 6-0-0           -   Heynrick Gerytsz Zwaen 323
Jan van Berendrecht Hogewoerd   101 35 v 36 36-0-0           -   Jan van Berendrecht 324
Willem Egbertsz Hogewoerd   102 35 v 8 8-0-0   [drapenier]       -   Willem Egbertsz 325

 

Camp  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Geert van Bosch Hogewoerd Camp 163 37 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Geert van Bosch 386
Louwerys Allertsz Hogewoerd Camp 164 37 r 0 0-0-0 0,6   pauper     -   Louwerys Allertsz 387
Jacob Aerntsz Hogewoerd Camp 165 37 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Jacob Aerntsz 388
Lysbet Cornelisdr Hogewoerd Camp 166 37 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Lysbet Cornelisdr 389
Reymburch Hogewoerd Camp 167 37 r 0,2 0-4-0 0,6       weduwe Clais Heynricxz   Reymburch 390
Geryt Hermansz Hogewoerd Camp 168 37 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Geryt Hermansz 391
Jan Staes Hogewoerd Camp 169 37 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Jan Staes 392
Jan Jacobsz Hogewoerd Camp 170 37 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Jan Jacobsz 393
Jan Jansz Praet Hogewoerd Camp 171 37 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Jan Jansz Praet 394
Jacob Myn Hogewoerd Camp 172 37 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Jacob Myn 395
Malyn Hogewoerd Camp 173 37 v 0,167 0-3-4 0,5 voller       -   Malyn 396
Thete Jansdr Hogewoerd Camp 174 37 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Thete Jansdr 397
Bette Lammen Hogewoerd Camp 175 37 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Bette Lammen 398
Dirck Allertsz Hogewoerd Camp 176 37 v 0 0-0-0 0,9   pauper     -   Dirck Allertsz 399
Geryt Aerntsz Hogewoerd Camp 177 37 v 0 0-0-0 0,6   pauper     -   Geryt Aerntsz 400
Jan Thomasz Hogewoerd Camp 178 37 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Jan Thomasz 401
Cornelis Willemsz Hogewoerd Camp 179 37 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Cornelis Willemsz 402
Aernt Jansz Hogewoerd Camp 180 37 v 0 0-0-0 0,6   pauper     -   Aernt Jansz 403
Jan Ghysbrechtsz Hogewoerd Camp 181 37 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Jan Ghysbrechtsz 404

 

Coenensteeg  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Pieter Jansz Hogewoerd Coenensteeg 239 39 r 0 0-0-0 0,4   schamel arm volk     -   Pieter Jansz 462
Adriaen Dircxz Hogewoerd Coenensteeg 240 39 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Adriaen Dircxz 463
Dirck Symonsz Hogewoerd Coenensteeg 241 39 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Dirck Symonsz 464
Geryt Hogewoerd Coenensteeg 242 39 r 0,133 0-2-8 0,4       wijf Kurstgen   Geryt 465
Adriaen Jansz Hogewoerd Coenensteeg 243 39 r 0 0-0-0 0,4         -   Adriaen Jansz 466
Clais Matheusz Hogewoerd Coenensteeg 244 39 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Clais Matheusz 467
Aelbrecht Gerytsz Hogewoerd Coenensteeg 245 39 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Aelbrecht Gerytsz 468
Aechte Mathysdr Hogewoerd Coenensteeg 246 39 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Aechte Mathysdr 469
Huge Willemsz Hogewoerd Coenensteeg 247 39 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Huge Willemsz 470
Cornelis Louwerysz Hogewoerd Coenensteeg 248 39 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Cornelis Louwerysz 471
Willem Dircxz Hogewoerd Coenensteeg 249 39 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Willem Dircxz 472
Martyn Willemsz Hogewoerd Coenensteeg 250 39 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Martyn Willemsz 473
Martyn Govertsz Hogewoerd Coenensteeg 251 39 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Martyn Govertsz 474
Frans Kerstantsz Hogewoerd Coenensteeg 252 39 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Frans Kerstantsz 475
Cornelis Dircxz Hogewoerd Coenensteeg 253 39 v 0 0-0-0 0,5 voller pauper     -   Cornelis Dircxz 476
Mychiel Jansz Hogewoerd Coenensteeg 254 39 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Mychiel Jansz 477
Pieter Jansz Hogewoerd Coenensteeg 255 39 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Pieter Jansz 478
Nyclais Pouwelsz Hogewoerd Coenensteeg 256 39 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Nyclais Pouwelsz 479
Ysbrant Jansz Hogewoerd Coenensteeg 257 39 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Ysbrant Jansz 480
Pieter Hogewoerd Coenensteeg 258 39 v 0 0-0-0 0,5   pauper den eerbaren   -   Pieter 481
Heynrick Heynricxz Hogewoerd Coenensteeg 259 39 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Heynrick Heynricxz 482
Jan Symonsz Hogewoerd Coenensteeg 260 39 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Jan Symonsz 483
Teetgen Hogewoerd Coenensteeg 261 39 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Teetgen 484
Geryt Walichsz Hogewoerd Coenensteeg 262 39 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Geryt Walichsz 485
Erkenrait Hogewoerd Coenensteeg 263 39 v 0,133 0-2-8 0,4       weduwe Jan Dircxz   Erkenrait 486
Dirck van Leeuwen Hogewoerd Coenensteeg 264 39 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Dirck van Leeuwen 487
Jan Claisz Hogewoerd Coenensteeg 265 39 v 0 0-0-0 0,4         -   Jan Claisz 488

 

Crauwelsteeg  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Katryn Hardincx Hogewoerd Crauwelsteeg 214 38 v 0 0-0-0 0,4       weduwe -   Katryn Hardincx 437
Jan Jacobsz Hogewoerd Crauwelsteeg 215 38 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Jan Jacobsz 438
Geryt Gerytsz Koevoet Hogewoerd Crauwelsteeg 216 38 v 1,2 1-4-0           -   Geryt Gerytsz Koevoet 439
Alydt Martynsdr Hogewoerd Crauwelsteeg 217 38 v 0 0-0-0 0,5         -   Alydt Martynsdr 440
Ryck Jacobsz Hogewoerd Crauwelsteeg 218 38 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Ryck Jacobsz 441
Jan Gerytsz Hogewoerd Crauwelsteeg 219 38 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Jan Gerytsz 442
Cornelis Olieboutsz Hogewoerd Crauwelsteeg 220 38 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Cornelis Olieboutsz 443
Jan Claisz Hogewoerd Crauwelsteeg 221 38 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Jan Claisz 444
Mychiel Aelbrechtsz Hogewoerd Crauwelsteeg 222 38 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Mychiel Aelbrechtsz 445
Joest Voppendr Hogewoerd Crauwelsteeg 223 38 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Joest Voppendr 446
Maritgen Hogewoerd Crauwelsteeg 224 38 v 0 0-0-0 0,4   pauper   weduwe Martyn Florysz   Maritgen 447
Geryt Hemmez Hogewoerd Crauwelsteeg 225 38 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Geryt Hemmez 448
Oem Andries Hogewoerd Crauwelsteeg 226 38 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Oem Andries 449
Wouter Jansz Hogewoerd Crauwelsteeg 227 38 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Wouter Jansz 450
Hillegont Hugen Hogewoerd Crauwelsteeg 228 38 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Hillegont Hugen 451
Katryn Jansdr Hogewoerd Crauwelsteeg 229 39 r 0 0-0-0 0,4   schamel arm volk     -   Katryn Jansdr 452
Alydt Jansdr Hogewoerd Crauwelsteeg 230 39 r 0 0-0-0 0,4   schamel arm volk     -   Alydt Jansdr 453
Aernt van Woerden Hogewoerd Crauwelsteeg 231 39 r 0 0-0-0 0,4   schamel arm volk     -   Aernt van Woerden 454
Aernt Willemsz Hogewoerd Crauwelsteeg 232 39 r 0 0-0-0 0,4   schamel arm volk     -   Aernt Willemsz 455
Katryn Pouwelsz Hogewoerd Crauwelsteeg 233 39 r 0 0-0-0 0,4   schamel arm volk     -   Katryn Pouwelsz 456
Jan Ysbrantsz Hogewoerd Crauwelsteeg 234 39 r 0 0-0-0 0,4   schamel arm volk     -   Jan Ysbrantsz 457
Baertout Jacobsz Hogewoerd Crauwelsteeg 235 39 r 0 0-0-0 0,4   schamel arm volk     -   Baertout Jacobsz 458
Dirckgen Claisdr Hogewoerd Crauwelsteeg 236 39 r 0 0-0-0 0,4   schamel arm volk     -   Dirckgen Claisdr 459
Fye Jansdr Hogewoerd Crauwelsteeg 237 39 r 0 0-0-0 0,4   schamel arm volk     -   Fye Jansdr 460
Alydt Cornelisdr Hogewoerd Crauwelsteeg 238 39 r 0 0-0-0 0,4   schamel arm volk     -   Alydt Cornelisdr 461

 

Dirck van den boschsteeg  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Geryt Pietersz Hogewoerd Dirck van den boschsteeg 141 36 v 0 0-0-0 0,4         -   Geryt Pietersz 364
Zweed van Alcmair Hogewoerd Dirck van den boschsteeg 142 36 v 0,117 0-2-4 0,4         -   Zweed van Alcmair 365
Jan Jansz Hogewoerd Dirck van den boschsteeg 143 36 v 0 0-0-0 0,4         -   Jan Jansz 366
Ghysbrecht Pietersz Hogewoerd Dirck van den boschsteeg 144 36 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Ghysbrecht Pietersz 367

 

Levendaal  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Euwout Geerlofsz Hogewoerd Levendaal 103 35 v 5 5-0-0   [voller]       -   Euwout Geerlofsz 326
Pieter Ghysbrechtsz Hogewoerd Levendaal 104 35 v 2,1 2-2-0           -   Pieter Ghysbrechtsz 327
Brechte Hogewoerd Levendaal 105 35 v 0,133 0-2-8 0,4       weduwe Bouwen Ghysbrechtsz   Brechte 328
Ponsgen Hogewoerd Levendaal 106 36 r 0 0-0-0 0,6 voller       -   Ponsgen 329
Cornelis Jansz Hogewoerd Levendaal 107 36 r 1,6 1-12-0   [koeckelaer]       -   Cornelis Jansz 330
Jacob Dircxz Hogewoerd Levendaal 108 36 r 0,9 0-18-0           -   Jacob Dircxz 331
Jan Jansz Moeyt De Oude Hogewoerd Levendaal 109 36 r 5 5-0-0           -   Jan Jansz Moeyt De Oude 332
Aernt Ghysbrechtsz Hogewoerd Levendaal 110 36 r 1,5 1-10-0           -   Aernt Ghysbrechtsz 333
Garbrant Garbrantsz Hogewoerd Levendaal 111 36 r 6 6-0-0           -   Garbrant Garbrantsz 334
Pieter Florysz Hogewoerd Levendaal 112 36 r 1,6 1-12-0           -   Pieter Florysz 335
Lambrecht Claisz Hogewoerd Levendaal 113 36 r 1 1-0-0   [voller]       -   Lambrecht Claisz 336
Jan Gerytsz Hogewoerd Levendaal 114 36 r 1,2 1-4-0           -   Jan Gerytsz 337
Ghysbrecht Pieter Danelsz Hogewoerd Levendaal 115 36 r 2,5 2-10-0           -   Ghysbrecht Pieter Danelsz 338
Aernt Jansz van Boschen Hogewoerd Levendaal 116 36 r 2 2-0-0         weduwe -   Aernt Jansz van Boschen 339
Roettert Robbrechtsz Hogewoerd Levendaal 117 36 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Roettert Robbrechtsz 340
Willem van Noorde Hogewoerd Levendaal 118 36 r 2,4 2-8-0           -   Willem van Noorde 341
Huge Dircxz Hogewoerd Levendaal 119 36 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Huge Dircxz 342
Jorys Willemsz Hogewoerd Levendaal 120 36 r 1,5 1-10-0   [kammaker]       -   Jorys Willemsz 343
Vranck Meesz Hogewoerd Levendaal 121 36 r 1,5 1-10-0   [voller]       -   Vranck Meesz 344
Symon Jansz Hogewoerd Levendaal 122 36 r 1 1-0-0           -   Symon Jansz 345
Jan Splintersz Hogewoerd Levendaal 123 36 r 2,4 2-8-0   [voller]       -   Jan Splintersz 346
Jan van Zessen Hogewoerd Levendaal 124 36 r 0,267 0-5-4 0,8         -   Jan van Zessen 347
Jacob Lenaertsz Hogewoerd Levendaal 125 36 r 3 3-0-0   [voller]       -   Jacob Lenaertsz 348
Florys Martynsz Hogewoerd Levendaal 126 36 r 1,2 1-4-0           -   Florys Martynsz 349
Quyryn Jacobsz Hogewoerd Levendaal 127 36 r 0 0-0-0 0,5         -   Quyryn Jacobsz 350
Louwerys Volckertsz Hogewoerd Levendaal 128 36 r 0 0-0-0 0,5         -   Louwerys Volckertsz 351
Jacob Evertsz Hogewoerd Levendaal 129 36 r 1,2 1-4-0           -   Jacob Evertsz 352
Ysbrant Jansz Hogewoerd Levendaal 130 36 v 0,267 0-5-4 0,8         -   Ysbrant Jansz 353
Jan Gillisz Hogewoerd Levendaal 131 36 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Jan Gillisz 354
Geerte Hogewoerd Levendaal 132 36 v 0 0-0-0 0,4   pauper met een weeskind   -   Geerte 355
Huyman Dammesz Hogewoerd Levendaal 133 36 v 0 0-0-0 1,8     in onze lieve vrouwengasthuis   -   Huyman Dammesz 356
Cornelis van Oss Hogewoerd Levendaal 134 36 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Cornelis van Oss 357
Cornelis [Hugez] van Noorde Hogewoerd Levendaal 135 36 v 0,8 0-16-0           -   Cornelis [Hugez] van Noorde 358
Jan Jansz Tilburch Hogewoerd Levendaal 136 36 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Jan Jansz Tilburch 359
Dirck Willemsz Hogewoerd Levendaal 137 36 v 0 0-0-0 0,5         -   Dirck Willemsz 360
Jan Ewoutsz van Rotterdam Hogewoerd Levendaal 138 36 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Jan Ewoutsz van Rotterdam 361
Griete Hogewoerd Levendaal 139 36 v 0,133 0-2-8 0,4       weduwe Cornelis Jansz   Griete 362
Pietergen Dircxdr Hogewoerd Levendaal 140 36 v 0 0-0-0 0,4         -   Pietergen Dircxdr 363

 

Onze Vrouwensteeg  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Jacob Louwe Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 266 39 v 0 0-0-0 0,4         -   Jacob Louwe 489
Pieter Willemsz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 267 39 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Pieter Willemsz 490
Cornelis Oudziersz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 268 39 v 0 0-0-0 0,5         -   Cornelis Oudziersz 491
Pieter Gillisz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 269 39 v 1 1-0-0           -   Pieter Gillisz 492
Jan Gorysz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 270 39 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Jan Gorysz 493
Evert Adriaensz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 271 40 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Evert Adriaensz 494
Clais Dircxz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 272 40 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Clais Dircxz 495
Cornelis Claisz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 273 40 r 0,167 0-3-4 0,5 rietdekker       -   Cornelis Claisz 496
Symon Dircxz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 274 40 r 0 0-0-0 0,5         -   Symon Dircxz 497
Pieter Dircxz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 275 40 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Pieter Dircxz 498
Adriaen Gerytsz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 276 40 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Adriaen Gerytsz 499
Katryn Gerytsdr Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 277 40 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Katryn Gerytsdr 500
Jacob Jansz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 278 40 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Jacob Jansz 501
Geryt Jansz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 279 40 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Geryt Jansz 502
Willem Aerntsz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 280 40 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Willem Aerntsz 503
Huybert Heynricxz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 281 40 r 0 0-0-0 0,6         -   Huybert Heynricxz 504
Willem Jansz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 282 40 r 2 2-0-0           -   Willem Jansz 505
Symon Willemsz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 283 40 r 0 0-0-0 0,5         -   Symon Willemsz 506
Zybrant Willemsz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 284 40 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Zybrant Willemsz 507
Jan Jansz Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 285 40 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Jan Jansz 508
Ysbrant Hugez Hogewoerd Onze Vrouwensteeg 286 40 r 0 0-0-0 0,5   arm schamel volk     -   Ysbrant Hugez 509

 

Sint Barbarasteeg  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Dirck Hugez Hogewoerd Sint Barbarasteeg 145 36 v 0,533 0-10-8 0,6         -   Dirck Hugez 368
Cornelis Cornelisz Hogewoerd Sint Barbarasteeg 146 36 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Cornelis Cornelisz 369
Meynse Dircxdr Hogewoerd Sint Barbarasteeg 147 36 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Meynse Dircxdr 370
Jan Hogewoerd Sint Barbarasteeg 148 36 v 0 0-0-0 0,5 smid pauper     -   Jan 371
Maritgen Garbrantsdr Hogewoerd Sint Barbarasteeg 149 37 r 0 0-0-0 0,6         -   Maritgen Garbrantsdr 372
Katryn Aerntsz Hogewoerd Sint Barbarasteeg 150 37 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Katryn Aerntsz 373
Cornelis Cornelisz Hogewoerd Sint Barbarasteeg 151 37 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Cornelis Cornelisz 374
Geryt Gerytsz Hogewoerd Sint Barbarasteeg 152 37 r 0 0-0-0 0,4         -   Geryt Gerytsz 375
Govert Mathysz Hogewoerd Sint Barbarasteeg 153 37 r 0 0-0-0 0,6         -   Govert Mathysz 376
Symon Volckertsz Hogewoerd Sint Barbarasteeg 154 37 r 0,167 0-3-4 0,5     [in de crauwelsteeg]   -   Symon Volckertsz 377
Mathys Gerytsz Hogewoerd Sint Barbarasteeg 155 37 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Mathys Gerytsz 378
Nanne Dircxz Hogewoerd Sint Barbarasteeg 156 37 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Nanne Dircxz 379
Heynrick Heynricxz Hogewoerd Sint Barbarasteeg 157 37 r 0 0-0-0 0,4   schamel volk     -   Heynrick Heynricxz 380
Clement Pietersz Hogewoerd Sint Barbarasteeg 158 37 r 0 0-0-0 0,5   schamel volk     -   Clement Pietersz 381
Pieter Vopgenz Hogewoerd Sint Barbarasteeg 159 37 r 0 0-0-0 0,5   schamel volk     -   Pieter Vopgenz 382
Clais Robbrechtsz Hogewoerd Sint Barbarasteeg 160 37 r 0 0-0-0 0,5   schamel volk     -   Clais Robbrechtsz 383
Machtelt Wiggers Hogewoerd Sint Barbarasteeg 161 37 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Machtelt Wiggers 384
Heynrick Adriaensz Hogewoerd Sint Barbarasteeg 162 37 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Heynrick Adriaensz 385

 

Sint Jorissteeg  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Jacob Mychielsdr Hogewoerd Sint Jorissteeg 182 37 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Jacob Mychielsdr 405
Cornelie Claisdr Hogewoerd Sint Jorissteeg 183 37 v 0 0-0-0 0,6   pauper     -   Cornelie Claisdr 406
Heynrick Andriesz Hogewoerd Sint Jorissteeg 184 37 v 0,167 0-3-4 0,5 spoelmaker       -   Heynrick Andriesz 407
Jan Herpersz Hogewoerd Sint Jorissteeg 185 37 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Jan Herpersz 408
Geryt Gerytsz Hogewoerd Sint Jorissteeg 186 37 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Geryt Gerytsz 409
Jan Backenz Hogewoerd Sint Jorissteeg 187 37 v 0 0-0-0 0,4         -   Jan Backenz 410
Gillis Hogewoerd Sint Jorissteeg 188 37 v 0,8 0-16-0   kammemaker       -   Gillis 411
Katryn Jansdr Hogewoerd Sint Jorissteeg 189 38 r 0 0-0-0 0,4         -   Katryn Jansdr 412
Geertruyt Hogewoerd Sint Jorissteeg 190 38 r 2 2-0-0         weduwe Jan Adriaensz   Geertruyt 413
Jan Adriaensz Hogewoerd Sint Jorissteeg 191 38 r 0 0-0-0 0,5         -   Jan Adriaensz 414
Zyvert Dircxz Hogewoerd Sint Jorissteeg 192 38 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Zyvert Dircxz 415
Clais Florysz Hogewoerd Sint Jorissteeg 193 38 r 0 0-0-0 0,5   schamel volk     -   Clais Florysz 416
Lysbet Gerytsdr Hogewoerd Sint Jorissteeg 194 38 r 0 0-0-0 0,4   schamel volk     -   Lysbet Gerytsdr 417
Jan Mathysz Hogewoerd Sint Jorissteeg 195 38 r 0 0-0-0 0,5   schamel volk     -   Jan Mathysz 418
Heynrick Dircxz Hogewoerd Sint Jorissteeg 196 38 r 0 0-0-0 0,5 snijder schamel volk     -   Heynrick Dircxz 419
Jannetgen van Delft Hogewoerd Sint Jorissteeg 197 38 r 0 0-0-0 0,5   schamel volk     -   Jannetgen van Delft 420
Otte Willemsz Hogewoerd Sint Jorissteeg 198 38 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Otte Willemsz 421
Jacob van Cleeff Hogewoerd Sint Jorissteeg 199 38 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Jacob van Cleeff 422
Jan Symonsz Hogewoerd Sint Jorissteeg 200 38 r 0 0-0-0 0,6   pauper     -   Jan Symonsz 423
Geryt Jansz Hogewoerd Sint Jorissteeg 201 38 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Geryt Jansz 424
Jasper Coenraet Hogewoerd Sint Jorissteeg 202 38 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Jasper Coenraet 425
Heynrick Heynricxz Hogewoerd Sint Jorissteeg 203 38 r 0 0-0-0 0,5         -   Heynrick Heynricxz 426
Alydt Moeder Hogewoerd Sint Jorissteeg 204 38 r 0,2 0-4-0 0,6 vroedwijf       -   Alydt Moeder 427
Huge Jansz Hogewoerd Sint Jorissteeg 205 38 r 0 0-0-0 0,5         -   Huge Jansz 428
Willem Bertelsz Hogewoerd Sint Jorissteeg 206 38 r 0,7 0-14-0           -   Willem Bertelsz 429
Martyn Gerytsz Hogewoerd Sint Jorissteeg 207 38 r 0,2 0-4-0 0,6   pauper     -   Martyn Gerytsz 430
Alydt Bruynen Hogewoerd Sint Jorissteeg 208 38 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Alydt Bruynen 431
Geryt Willemsz Hogewoerd Sint Jorissteeg 209 38 r 0 0-0-0 0,4         -   Geryt Willemsz 432
Heynrick Jansz Hogewoerd Sint Jorissteeg 210 38 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Heynrick Jansz 433
Geertruyt Jansdr Hogewoerd Sint Jorissteeg 211 38 v 0 0-0-0 0,5         -   Geertruyt Jansdr 434
Jan Pietersz Hogewoerd Sint Jorissteeg 212 38 v 0,167 0-3-4 0,5 schoenlapper       -   Jan Pietersz 435
Clais Aerntsz Hogewoerd Sint Jorissteeg 213 38 v 0 0-0-0 0,5         -   Clais Aerntsz 436

 

Vest  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Jan Hogewoerd Vest 296 40 v 0 0-0-0 0,4 voller arm schamel volk     -   Jan 519

 

Wielmakerssteeg  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Geryt Goessensz Hogewoerd Wielmakerssteeg 287 40 r 0 0-0-0 0,4   arm schamel volk     -   Geryt Goessensz 510
Griet Hogewoerd Wielmakerssteeg 288 40 r 0 0-0-0 0,4 turftelster arm schamel volk     -   Griet 511
Noys Jansz Hogewoerd Wielmakerssteeg 289 40 r 0 0-0-0 0,6   arm schamel volk     -   Noys Jansz 512
Katryn Meesdr Hogewoerd Wielmakerssteeg 290 40 r 0 0-0-0 0,5   arm schamel volk   weduwe Jan Rutgersz   Katryn Meesdr 513
Ermgairt Jansdr Hogewoerd Wielmakerssteeg 291 40 r 0 0-0-0 0,4   arm schamel volk     -   Ermgairt Jansdr 514
Geryt Poncy Hogewoerd Wielmakerssteeg 292 40 r 0 0-0-0 0,4   arm schamel volk     -   Geryt Poncy 515
Geryt Jacobsz Hogewoerd Wielmakerssteeg 293 40 v 0 0-0-0 0,4   arm schamel volk     -   Geryt Jacobsz 516
Barbara Tielmansdr Hogewoerd Wielmakerssteeg 294 40 v 0 0-0-0 0,4   arm schamel volk     -   Barbara Tielmansdr 517
Wouter Dircxz Hogewoerd Wielmakerssteeg 295 40 v 0 0-0-0 0,5   arm schamel volk     -   Wouter Dircxz 518

 

Hogewoerd   p1498_bon_Hogewoerd p1498_bon_Hogewoerd

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Vermogensbelasting Leiden 1498 www.oudleiden.nl