COPPE VAN ALFEN

 

Previous PageHome PageNext Page


COPPE VAN ALFEN

functie:

schepen 1295-96, 1311-12.

woonhuis:

missch. aan de Breestraat; belender aan een ongenoemde straat aan Gerrit Gorisz. van der Bregghes huis en erf, deze woonde aan de Breestraat, zie ald.; op dit huis vestigde hij 11 mrt. 1312 20 s. rente t.g.v. Huge van der Bregghe (Ga. 455 f. 7).

familie:

zoon:

1. Dirk Coppenz. van Alfen

was 1343 achterstallig in de betaling van de hofstedehuur te Leiden aan de graaf (sedert 1334; Hamaker, Rek. Holl., II 38). Zijn zoon was missch.:

a. Cop van Alfen

verm. 1372-74 (RA. 2 f. 12 en 25, Secr. 19 f. 33).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl