HERMAN BOUDIJNSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


HERMAN BOUDIJNSZ.

ovl. tussen 8 mei 1381 en 16 sep. 1382 (Hoek, Wassenaar, 538 en W. 428 f. 47).

functies:

gasthuismr. 1377-78, H. Geestmr. 1380-81.

beroep:

wrsch. smid (Kam, 'Memorieboek', 210).

landbezit:

* 12 morgen land te Hazerswoude, in leen gehouden van Dirk van Zwieten, verm. 8 mei 1381 (Hoek, 'Rept. Zwieten', 101).

* ½ morgen land te Leiderdorp, gemeen liggend met land van mr. Pieter Michielsz. en Floris die Meyer, in een kamp van 4½ morgen land; beleend door de burggraaf 8 mei 1381 na opdracht uit eigen, evt. te ruilen voor ander land ter waarde van 12 oude Fr. schilden (Hoek, 'Wassenaar', 538).

familie:

tr. Machteld, dr. van Jan Hendriksz., ovl. na 16 sep. 1382 (W. 428 f. 47 zie Hendrik veren Bartradenz. c.s.; zij tr. wrsch. 2e Andries Hugenz. van der Burch, zie Milde). Zoon:

BOUDIJN HERMANSZ.

functie:

rentmr. van St. Pancraskapittel, verm. 4 apr. en 30 okt. 1419 (Ke. 416 f. 58v. en 59v.).

landbezit:

* 12 morgen land te Hazerswoude langs de Rijn, in leen gehouden van Dirk van Zwieten; als diens leenman 21 sep. 1404 verm. (Hoek, 'Rept. Zwieten', 101, ten onrechte daar Herman Boudijnsz., vgl. Bibl. GA. Leiden, 3214 f. 176). Verkreeg dit leen 17 jan. 1413 van de graaf ten vrij eigen (GvH. 230 f. 90v.).

* land te Boschuysen in Katriin Ghisenweer, verm. 20 juni 1407 (Ga. 455 f. 69v.).

varia:

28 dec. 1381 Leids poorter, borg: Dirk Ramp Hobbenz. van Hazerswoude (Secr. 19 f. 56).

familie:

tr. Heyl, dr. van Jan van den Rijn en Ermtruid. Haar moeder ovl. 29 sep. 1411 (Ke. 416 f. 50v., 418 f. 102). Zij tr. waarsch. eerder een Van Leeuwen, waaruit haar kinderen Jan van den Rijn, Willem van Leeuwen en Jacob van Leeuwen (RA. 41a f. 167, med. W. van Duijn te Sassenheim). Heyl hield van de Heer van Poelgeest 6 morgen 1 hond land te Alphen in leen, strekkend uit de Rijn, afkomstig van haar vader. Na haar dood werd haar zoon (bij Boudijn?) Jan van den Rijn 23 okt. 1443 hiermee beleend (Hoek, 'Rept. Poelgeest', 154).

zoon:

1. Herman Boudijnsz.

(RA. 41a f. 167)

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl