bis_1502_klasse Leiden 1502

Vermogensbelasting

Gegevens per
Klasse Bedrag
bis_1502_klasse

 

 

 

30+ Klasse Bedrag:0 <1
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 43v 8 Burgstreng Aernt Volckertsz. schipper 0,00   was 1,2, gestorven  
2 44r 45 Burgstreng Jan Kerstantsz. -- 0,00   blank  
3 45r 96 Burgstreng Michiel van Leeuwen bonmeester 0,00   was 4, 'als in de voirgaende rekeningen'  
4 47v 41 Gansoord Willem Kerstantsz. -- 0,00   was 48 'buyten der stede woent'  
5 42r 7 Gasthuis Willem Bueckelsz. -- 0,00   was 0,75 'verdragen tot hy comt tot beter fortune'  
6 42r 8 Gasthuis Machteld Dibbout Hermansz., weduwe (van) -- 0,00   blank  
7 42r 17 Gasthuis Jan van der Boichorst, weeskinderen -- 0,00   blank  
8 33r 10 Hogewoerd Jan Pietersz. -- 0,00   pauper  
9 34r 76 Hogewoerd Geryt Heynsz. Zalen -- 0,00   was 0,6 pauper  
10 45r 5 Kerkvierendeel Jacop Pietersz. Tromper -- 0,00   in 1504 'ontfanck maken van zyn exye ende andere contribucien'  
11 45r 11 Kerkvierendeel Ewout Willemsz. Dobben -- 0,00   was 6, 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'  
12 46r 47 Kerkvierendeel Willem Gerytsz. -- 0,00   was 0,75 pauper  
13 46r 49 Kerkvierendeel Jan de houtzager houtzager 0,00   was 1,2 'verdragen pauper'  
14 51r 12 Marendorp Landzijde Willem Jansz. -- 0,00   was 0,75 pauper  
15 51r 18 Marendorp Landzijde Thomas Gerytsz. verversknecht 0,00   was 0,6 pauper  
16 51v 44 Marendorp Landzijde Jan Claesz. brouwer 0,00   blank  
17 51v 51 Marendorp Landzijde Ghysbrecht Dammesz. de Bose -- 0,00   was 0,75 pauper, met zijn kinderen  
18 52r 63 Marendorp Landzijde Pieter Willemsz. -- 0,00   was 0,75 pauper  
19 50r 16 Marendorp Rijnzijde Jacop van Noorde -- 0,00   'als in de voirgaende rekeningen'  
20 50v 62 Marendorp Rijnzijde Symon Wiggersz. -- 0,00   was 1,5 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'  
21 48v 51 Nicolaasgracht Zybrant Dircxz. -- 0,00   was 0,5 'uyter stede'  
22 48v 54 Nicolaasgracht Cornelis Willemsz. wever 0,00   was 0,6 pauper  
23 35r 28 Nieuwland Jan Ghysbrechtsz. -- 0,00   was 1,5 'uyter stede ende woent tot Haerlem'
[not.TB: d'oestzyde van die plaetse]
 
24 35v 51 Nieuwland Willem Ewoutsz. -- 0,00   was 6, 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
25 36r 92 Nieuwland Jan [Aerntsz.] de snijder snijder 0,00   was 0,5 pauper
[not.TB: in die Molenstege]
 
26 36r 99 Nieuwland Jan Craen -- 0,00   was 0,75 'uyter stede'
[not.TB: opte Vliet]
 
27 41r 63 Over 't Hof Bruyninck Heerman -- 0,00   'was 4,5 wordt hem verdragen tot hy comt tot beter fortune'  
28 53r 30 Overmare Rijnzijde Willem Paedze -- 0,00   was 2, 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'  
29 37r 7 Rapenburg Jan Zybenz., idem -- 0,00   was 1,5 pauper  
30 37v 35 Rapenburg Jan van Berendrecht -- 0,00   was 2  
31 37v 45 Rapenburg Jan Eylertsz. -- 0,00   was 0,6, pauper  
32 37v 56 Rapenburg Adriaen Allertsz. -- 0,00   was 2,5 'uuyter stede ende was van buyte ingecomen'
[not.TB: in die Blaustege]
 
33 38r 77 Rapenburg Dirck Martynsz. -- 0,00   was 0,6 pauper
[not.TB: in die Blaustege]
 
34 38r 83 Rapenburg Adriaen Moeyt -- 0,00   was 3, pauper
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
35 41v 35 Vleeshuis Dirck Dircxz., weduwe (van) -- 0,00   blank  
36 32r 27 Wanthuis Geryt Bouwensz. -- 0,00   was 2,5  
37 32r 44 Wanthuis Willem Geryt Doez. -- 0,00   was 1,2, pauper  
38 30v 16 Wolhuis Pieter Claesz. goudsmid 0,00   was 1, pauper  
39 31r 54 Wolhuis Jan Phillipsz. stadssecretaris 0,00   was 18, verdragen jegen gemaicte rentebrieven  
40 31r 64 Wolhuis Harck de wever wever 0,00   was 0,75, verdragen voir diensten den bewaerders van den bierexcyse gedaen  
41 31v 73 Wolhuis Claes de zeeman zeeman 0,00   was 0,6, uuter stede  
42 39r 34 Zevenhuizen Cornelis Pietersz. -- 0,00   'heeft zyn goeden gevryt betalende exue of 't pontgelde'  
43 39r 39 Zevenhuizen Alyd van Leeuwen -- 0,00   was 3, pauper  
44 40r 79 Zevenhuizen Jan van Noorde koster 0,00   was 1  
     

 

 

0 Klasse Bedrag:<1 1
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 40v 20 Over 't Hof Erm Dammesz. -- 0,30   was 0,6 'overmits hoir armoede wordt gepasseert op 0,3'  
2 43r 63 Gasthuis Jan Dircxz. Cleeff -- 0,45      
3 43v 10 Burgstreng Dirck Jacopsz. -- 0,50   was 0,75 'overmits zyn armoede'  
4 42v 35 Gasthuis Willem Phillipsz. -- 0,50      
5 42v 41 Gasthuis Jan de houtzager houtzager 0,50      
6 42v 49 Gasthuis Marytgen Quirynsdr. -- 0,50      
7 43r 58 Gasthuis Cornelis Jansz. schoenlapper 0,50      
8 43r 59 Gasthuis Katryn Jacopsdr. -- 0,50      
9 43r 62 Gasthuis Heynrick Baerntsz. -- 0,50      
10 33r 3 Hogewoerd Willem Langevelt -- 0,50      
11 33r 13 Hogewoerd Pieter Martynsz. -- 0,50      
12 33r 18 Hogewoerd Jan kammaker 0,50      
13 33v 43 Hogewoerd Willem Hugenz. van Noorde -- 0,50      
14 33v 51 Hogewoerd Geryt Aerntsz. smid 0,50      
15 33v 52 Hogewoerd Adriaen Dircxz. Knotter, vrouw van -- 0,50      
16 34r 93 Hogewoerd Albrecht Gerytsz. voller 0,50   [not.TB: Levendaal]  
17 34v 98 Hogewoerd Symon Hugenz. voller 0,50   [not.TB: Levendaal]  
18 34v 101 Hogewoerd Pieter Gillisz. steenvoerder 0,50   [not.TB: Levendaal]  
19 34v 103 Hogewoerd Quiryn Jacopsz. -- 0,50   [not.TB: Crauwelssteeg]  
20 34v 104 Hogewoerd Jan Jacopsz. -- 0,50   [not.TB: Crauwelssteeg]  
21 34v 105 Hogewoerd Gillis de kammaker kammaker 0,50   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
22 34v 106 Hogewoerd Heyn spoelmaker 0,50   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
23 34v 107 Hogewoerd Jan Herpersz. -- 0,50   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
24 46r 52 Kerkvierendeel Martyn de wever wever 0,50      
25 36v 1 Levendaal Claes en Jan Willemsz. Goelt -- 0,50   'hoir moeder en Alydt hoir dochter'  
26 36v 2 Levendaal Jan van Oes -- 0,50      
27 36v 9 Levendaal Cornelis Allertsz. -- 0,50      
28 36v 10 Levendaal Heynrick Dirck Claesz., weduwe (van) -- 0,50   en haar dochter  
29 36v 18 Levendaal Jacop Mouback -- 0,50      
30 36v 23 Levendaal Clement de voller voller 0,50      
31 36v 26 Levendaal Willem Jansz. -- 0,50      
32 36v 27 Levendaal Dirck de koopman koopman 0,50      
33 52v 87 Marendorp Landzijde Pieter Jansz. -- 0,50      
34 48v 36 Nicolaasgracht Gover schipper 0,50      
35 49r 59 Nicolaasgracht Vranck Gerytsz. -- 0,50      
36 49v 94 Nicolaasgracht Dirck Volprechtsz. -- 0,50      
37 35r 34 Nieuwland Thonis Aerntsz. voller 0,50   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
38 35v 59 Nieuwland Jan Heynricxsz. voller 0,50   [not.TB: Raemstege]  
39 35v 72 Nieuwland Claes Lambrechtsz. voller 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
40 35v 75 Nieuwland Willem Gerytsz. voller 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
41 35v 76 Nieuwland Wouter Dircxz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
42 35v 79 Nieuwland Michiel Lenaertsz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
43 36r 82 Nieuwland Claes Thijsz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
44 36r 86 Nieuwland Dieuwer Lourijsz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
45 36r 87 Nieuwland Jan de warmoesman warmoesman 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
46 36r 88 Nieuwland Wouter Pietersz. -- 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
47 36r 89 Nieuwland Dirck Jansz. -- 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
48 36r 93 Nieuwland Claes Jansz. bakker 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
49 40r 14 Over 't Hof Jan Dircxz. stoeldraaier 0,50      
50 40r 15 Over 't Hof Truye Gruyters -- 0,50      
51 40r 17 Over 't Hof Dyeloff de glazenmaker glazenmaker 0,50      
52 40r 18 Over 't Hof Cornelis Voppenz. -- 0,50      
53 40r 19 Over 't Hof Huge Adriaensz. -- 0,50      
54 41r 57 Over 't Hof Griete Heynricksdr. (meester) -- 0,50   dochter van meester Heynrick  
55 54r 30 Overmare Landzijde Hobbe Jacopsz. -- 0,50      
56 54r 31 Overmare Landzijde Willem Claesz. -- 0,50      
57 53r 22 Overmare Rijnzijde Willem Jansz. schilder 0,50      
58 53r 28 Overmare Rijnzijde Cornelis Symonsz. beyerman 0,50      
59 37r 2 Rapenburg Heynrick Heynricxsz. timmerman 0,50      
60 37r 17 Rapenburg Willem Aerntsz. -- 0,50      
61 37r 30 Rapenburg Cornelis Dircxz., was Aernt [wever] 0,50      
62 37v 42 Rapenburg Alydt den Dolphyn -- 0,50      
63 37v 55 Rapenburg Geryt de stillegankmaker stillegankmaker 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
64 38r 68 Rapenburg Jacop Haviksz. -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
65 38r 70 Rapenburg Cornelis Lourijsz. voller 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
66 38r 72 Rapenburg Jacop Jansz. -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
67 38r 73 Rapenburg Symon de voller voller 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
68 38r 74 Rapenburg Hobbe Sandersz. -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
69 38r 80 Rapenburg Marie Nannen -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
70 41r 2 Vleeshuis Cornelis Doez. -- 0,50      
71 41r 3 Vleeshuis Geryt Gerytsz. 'gezworen van de weverye' 0,50      
72 32r 34 Wanthuis Aernt de bontwerker bontwerker 0,50      
73 32v 62 Wanthuis Vredrick Wynaertsz. -- 0,50      
74 32v 63 Wanthuis Andries Vredricxz. -- 0,50      
75 32v 66 Wanthuis Jan Wiggersz. slotenmaker 0,50      
76 32v 67 Wanthuis Luytgert Willem Allertsz., weduwe (van) -- 0,50      
77 32v 69 Wanthuis Lambrecht "kuerlam" de messenmaker messenmaker 0,50      
78 30v 18 Wolhuis Marytgen Willem Gerytsz., weduwe (van) -- 0,50      
79 31r 69 Wolhuis Jan Aerntsz. messenmaker 0,50      
80 38v 3 Zevenhuizen Jan de Bruynen, dochter van -- 0,50      
81 39r 12 Zevenhuizen Dirck Dircxz. printer 0,50   (= op de achtergracht!)  
82 39r 27 Zevenhuizen Geryt de mandenmaker mandenmaker 0,50      
83 39r 40 Zevenhuizen Heynrick Schot -- 0,50      
84 39r 41 Zevenhuizen Jacop Wiggersz. schoenmaker 0,50      
85 39v 53 Zevenhuizen Jan Dircxz. Withemdetgen -- 0,50      
86 43v 5 Burgstreng Claes Vrankenz. -- 0,60      
87 43v 16 Burgstreng Cornelis Jansz. -- 0,60      
88 46v 4 Gansoord Jan Ghysbrechtsz. schoenmaker 0,60      
89 47r 18 Gansoord Weyn Pietersdr. -- 0,60      
90 47r 26 Gansoord Herman Symonsz. -- 0,60      
91 47v 50 Gansoord Ewout Harckenz. -- 0,60      
92 42r 22 Gasthuis Jan Willemsz. ketelboeter 0,60      
93 42v 28 Gasthuis Agniese Claesdr. -- 0,60   met haar zuster Aechte  
94 42v 31 Gasthuis Claes, meester barbier 0,60   met zijn vader  
95 42v 32 Gasthuis Claes van Thienden -- 0,60      
96 42v 33 Gasthuis Evert de metselaar metselaar 0,60      
97 42v 34 Gasthuis Jan Willemsz. -- 0,60   met zijn zoon Geryt  
98 42v 43 Gasthuis Marytgen Heynrick Willemsz., weduwe (van) -- 0,60      
99 42v 45 Gasthuis Heynrick Willemsz. timmerman 0,60      
100 42v 48 Gasthuis Albrecht de schipper schipper 0,60      
101 42v 55 Gasthuis Jacop Jansz. -- 0,60   met zijn broers en zusters  
102 43r 61 Gasthuis Cornelis de kruidenier kruidenier 0,60      
103 43r 64 Gasthuis Michiel de harnasmaker harnasmaker 0,60      
104 33r 4 Hogewoerd Ott Jansz. -- 0,60   met zijn moeder  
105 33r 12 Hogewoerd Claestgen warmoesman 0,60      
106 33r 16 Hogewoerd Mees Jansz. -- 0,60      
107 33r 26 Hogewoerd Margriet Aernt Aerntsz., weduwe (van) -- 0,60      
108 33v 36 Hogewoerd Claes Voel smid 0,60      
109 33v 38 Hogewoerd Claes Lambrechtsz. schoenmaker 0,60      
110 34r 83 Hogewoerd Cornelis Jansz. koeckelaer 0,60   [not.TB: Levendaal]  
111 34r 84 Hogewoerd Huge Dircxz. voller 0,60   [not.TB: Levendaal]  
112 34r 89 Hogewoerd Jan Gerytsz. voller 'sonder clinck' 0,60   [not.TB: Levendaal]  
113 34v 99 Hogewoerd Martyn Govertsz. metselaar 0,60   [not.TB: Levendaal]  
114 34v 102 Hogewoerd Geryt Gerytsz. Koevoet -- 0,60   [not.TB: Crauwelssteeg]  
115 34v 108 Hogewoerd Pieter Heynricxsz. -- 0,60   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
116 34v 109 Hogewoerd Mathys Gerytsz. -- 0,60   [not.TB: St.-Barbarasteeg]  
117 36v 4 Levendaal Jan, meester voller 0,60      
118 36v 6 Levendaal Dirck Jansz. Voet, Jonge -- 0,60      
119 36v 7 Levendaal Joris Jansz. Hagen -- 0,60      
120 36v 25 Levendaal Wychman Meesz. -- 0,60      
121 51r 10 Marendorp Landzijde Dirck Hermansz. -- 0,60      
122 51r 19 Marendorp Landzijde Cornelis Claesz. witmakersknecht 0,60      
123 51v 23 Marendorp Landzijde Claes Aerntsz. -- 0,60      
124 51v 25 Marendorp Landzijde Geryt Mathysz. -- 0,60      
125 51v 29 Marendorp Landzijde Dieuwer Claes Garbrants, weduwe (van) -- 0,60      
126 51v 49 Marendorp Landzijde Geryt Jansz. -- 0,60      
127 51v 50 Marendorp Landzijde Symon Gerytsz. -- 0,60      
128 52r 53 Marendorp Landzijde Volprecht Dircxz. -- 0,60      
129 52r 56 Marendorp Landzijde Jan de Wilde bakker 0,60      
130 52r 57 Marendorp Landzijde Willem Pietersz. -- 0,60      
131 52r 65 Marendorp Landzijde Pieter Aerntsz. -- 0,60      
132 52r 69 Marendorp Landzijde Byen Yemansz. -- 0,60      
133 52r 74 Marendorp Landzijde Wernaer Baerntsz. -- 0,60      
134 52v 86 Marendorp Landzijde Jan Jacopsz. -- 0,60      
135 50r 14 Marendorp Rijnzijde Jan Dircxz. -- 0,60      
136 50r 22 Marendorp Rijnzijde Pieter Romboutsz. -- 0,60      
137 50r 33 Marendorp Rijnzijde Evert de korenmeter korenmeter 0,60      
138 50v 45 Marendorp Rijnzijde Melten de witmaker witmaker 0,60      
139 50v 58 Marendorp Rijnzijde Dirck Hermansz. koekenbakker 0,60      
140 50v 61 Marendorp Rijnzijde Pieter Dircxz. -- 0,60      
141 50v 67 Marendorp Rijnzijde Willem de Best -- 0,60      
142 50v 68 Marendorp Rijnzijde Thijs Jacopsz. schipper 0,60      
143 50v 71 Marendorp Rijnzijde Jan Dircxz. -- 0,60      
144 48r 1 Nicolaasgracht Pieter Claesz. bostelman 0,60      
145 48r 5 Nicolaasgracht Willem Jansz. houtzager 0,60      
146 48r 7 Nicolaasgracht Kerstant Hermansz. -- 0,60      
147 48r 12 Nicolaasgracht Jan dekker 0,60      
148 48r 13 Nicolaasgracht Cornelis Adriaensz. -- 0,60      
149 48v 37 Nicolaasgracht Heynrick Jacopsz. -- 0,60      
150 49r 69 Nicolaasgracht Claes Dircxz. houtzager 0,60      
151 49r 80 Nicolaasgracht Volckert Symonsz. -- 0,60      
152 49v 95 Nicolaasgracht Volprecht Gerytsz. -- 0,60      
153 49v 96 Nicolaasgracht Reyer Jacopsz. -- 0,60      
154 49v 98 Nicolaasgracht Geertrude Claesdr. -- 0,60      
155 49v 101 Nicolaasgracht Jan Dircxz. voller 0,60      
156 34v 3 Nieuwland Ysbrant Ghysbrechtsz. -- 0,60      
157 35r 17 Nieuwland Geryt Claes Doez. -- 0,60      
158 35r 35 Nieuwland Cornelie Aernt Stevensz., weduwe (van) -- 0,60   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
159 35v 57 Nieuwland Harck Doez. -- 0,60   [not.TB: Raemstege]  
160 35v 61 Nieuwland Geryt Reyersz. -- 0,60   [not.TB: Raemstege]  
161 35v 77 Nieuwland Marytgen Schouten -- 0,60   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
162 36r 94 Nieuwland Pieter Aerntsz. -- 0,60   [not.TB: opte Vliet]  
163 36r 97 Nieuwland Heyn Dircxz. koopman 0,60   [not.TB: opte Vliet]  
164 40r 16 Over 't Hof Jan de droogscheerder droogscheerder 0,60      
165 40v 28 Over 't Hof Griete Hugendr. Boelinck -- 0,60      
166 40v 35 Over 't Hof Goessen de snijder snijder 0,60      
167 40v 43 Over 't Hof Marytgen Bouwensdr. -- 0,60      
168 40v 45 Over 't Hof Dirck Albrechtsz. -- 0,60      
169 41r 55 Over 't Hof Katryn Danel de bakker, weduwe (van) bakker 0,60      
170 41r 60 Over 't Hof Ysbrant Lourijsz. -- 0,60      
171 41r 61 Over 't Hof Bette Rippertsdr. -- 0,60      
172 53v 5 Overmare Landzijde Willem Mathysz. -- 0,60      
173 54r 18 Overmare Landzijde Willem Claesz. vogelkoper 0,60      
174 54r 19 Overmare Landzijde Willem Claesz. wagenaer 0,60      
175 54r 29 Overmare Landzijde Wouter Heynricxsz. -- 0,60      
176 54r 32 Overmare Landzijde Claes Dircxz. schoenlapper 0,60      
177 54v 33 Overmare Landzijde Haze Roeloff, weduwe (van) -- 0,60      
178 54v 36 Overmare Landzijde Goossen Dircxz. -- 0,60      
179 52v 2 Overmare Rijnzijde Jan Hermansz. wielmaker 0,60      
180 52v 5 Overmare Rijnzijde Willem Nagel wagenaer 0,60      
181 52v 7 Overmare Rijnzijde Dirck Symonsz. Taey -- 0,60      
182 52v 10 Overmare Rijnzijde Martyn, meester barbier 0,60      
183 53r 21 Overmare Rijnzijde Jan van Hattem snijder 0,60      
184 53r 31 Overmare Rijnzijde Rombout Kerstantsz. -- 0,60      
185 53v 47 Overmare Rijnzijde Heynrick van Naerden -- 0,60      
186 53v 49 Overmare Rijnzijde Willem Dircxz. -- 0,60      
187 53v 52 Overmare Rijnzijde Adam Reyersz. -- 0,60      
188 37r 1 Rapenburg Jan Heynricxsz. -- 0,60      
189 37r 16 Rapenburg Ewout Meesz. Natschoe -- 0,60      
190 37r 18 Rapenburg Huge Abelick Leven -- 0,60   [not.TB: Rapenburg]  
191 37r 22 Rapenburg Geryt Symonz. -- 0,60      
192 37r 24 Rapenburg Wolfert Jansz. -- 0,60      
193 37v 52 Rapenburg Geryt van der Hoeff -- 0,60   [not.TB: in Zegersstege]  
194 37v 53 Rapenburg Marie de Vriese -- 0,60   [not.TB: in Zegersstege]  
195 38r 67 Rapenburg Jacop Screvelsz. -- 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
196 38r 71 Rapenburg Martyn Jansz. voller 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
197 38r 76 Rapenburg Cornelis de linnenwever linnenwever 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
198 41v 13 Vleeshuis Adriaen Heynricxsz. droogscheerder 0,60      
199 41v 19 Vleeshuis Jacop Hagen -- 0,60      
200 41v 41 Vleeshuis Bertelmees de snijder snijder 0,60      
201 32r 22 Wanthuis Willem Jacopsz. mandenmaker 0,60      
202 32r 43 Wanthuis Cornelis Heynricxsz. tinnegieter 0,60      
203 32v 68 Wanthuis Lambrecht Pietersz. brouwer 0,60      
204 30r 8 Wolhuis Allert Jacopsz. -- 0,60      
205 30v 24 Wolhuis Jacop Romboutsz. -- 0,60      
206 30v 31 Wolhuis Cornelis Jansz., meester barbier 0,60      
207 31r 43 Wolhuis Symon Jansz. schoenlapper 0,60      
208 31r 48 Wolhuis Jan Pietersz. -- 0,60      
209 31r 51 Wolhuis Geryt den Engelsman -- 0,60      
210 31r 52 Wolhuis Claes Pouwelsz. -- 0,60      
211 31r 61 Wolhuis Gover de slijper slijper 0,60      
212 31r 62 Wolhuis Jacop Hagen -- 0,60      
213 31r 63 Wolhuis Symon Jansz. -- 0,60      
214 31r 70 Wolhuis Cornelis de schoenlapper schoenlapper 0,60      
215 31r 71 Wolhuis Geryt de schedemaker schedemaker 0,60      
216 31v 75 Wolhuis Claes Pietersz. droogscheerder 0,60      
217 31v 76 Wolhuis Adriaen brandewijn 0,60      
218 38v 2 Zevenhuizen Ermgaert de appelkoopster appelkoopster 0,60      
219 38v 4 Zevenhuizen Dirckgen van Leyden -- 0,60      
220 39r 18 Zevenhuizen Jan Roelofsz. -- 0,60      
221 39v 46 Zevenhuizen Geryt Aerntsz. coecker 0,60      
222 44r 31 Burgstreng Goessen de snijder snijder 0,75      
223 44r 32 Burgstreng Jan Pietersz. verversknecht 0,75      
224 44r 39 Burgstreng Pieter Jansz. schrijnmaker 0,75      
225 44v 76 Burgstreng Symon de schrijnmaker schrijnmaker 0,75      
226 45r 92 Burgstreng Dirck Pietersz. -- 0,75      
227 47r 8 Gansoord Claes Woutersz. -- 0,75      
228 47r 10 Gansoord Pieter Pouwelsz. -- 0,75      
229 47r 20 Gansoord Jan Jansz. snijder 0,75      
230 47r 22 Gansoord Geryt Jacopsz. snijder 0,75      
231 47r 25 Gansoord Pieter Jacopsz. bakker 0,75      
232 47r 27 Gansoord Symon Claesz. -- 0,75   en Cornelis Jacopsz.  
233 47v 45 Gansoord Heynrick Dircxz. brouwer 0,75      
234 48r 76 Gansoord Pieter Eyll -- 0,75      
235 42r 12 Gasthuis Matheus de schrijnmaker schrijnmaker 0,75      
236 42r 13 Gasthuis Pieter Jansz. scheerder 0,75      
237 42r 19 Gasthuis Cornelis Claesz. -- 0,75      
238 42r 23 Gasthuis Jan Dircxz. van Katwijk -- 0,75      
239 42r 26 Gasthuis Cornelis de timmerman timmerman 0,75      
240 42v 36 Gasthuis Claes Dircxz. -- 0,75      
241 33r 11 Hogewoerd Dirck Ysbrantsz. droogscheerder 0,75      
242 33r 22 Hogewoerd Dirck Jansz. witmaker 0,75      
243 33r 23 Hogewoerd Jan Gerytsz. schipper 0,75      
244 33r 24 Hogewoerd Truyde Mouwerynsdr. -- 0,75      
245 33r 27 Hogewoerd Jan Ghysen koopman 0,75      
246 33r 32 Hogewoerd Willem van der Bell -- 0,75      
247 33r 34 Hogewoerd Willem Jansz. koopman 0,75      
248 33v 39 Hogewoerd Marytgen Geryt Egbertsz., weduwe (van) -- 0,75      
249 33v 42 Hogewoerd Jacop Heynricxsz. lijndraaier 0,75      
250 33v 54 Hogewoerd Phillips Adriaensz. -- 0,75      
251 33v 55 Hogewoerd Clement Reyersz. bakker 0,75      
252 33v 65 Hogewoerd Jan Willemsz. bogenmaker 0,75      
253 33v 66 Hogewoerd Jan Woutersz. -- 0,75      
254 34r 72 Hogewoerd Lambrecht de bakker bakker 0,75      
255 34r 90 Hogewoerd Lambrecht Claesz. voller 0,75   [not.TB: Levendaal]  
256 45r 2 Kerkvierendeel Dirck Dircxz. -- 0,75      
257 45r 8 Kerkvierendeel Frans Gerytsz. scheerder 0,75      
258 45v 25 Kerkvierendeel Jacop Reyersz. -- 0,75      
259 45v 31 Kerkvierendeel Jacop (Alydt) de Haze, moeder van -- 0,75      
260 45v 36 Kerkvierendeel Cornelis Hermansz. -- 0,75      
261 45v 37 Kerkvierendeel Jacop Claesz. verver 0,75   in de ververij van Jan Kerstantsz.  
262 45v 38 Kerkvierendeel Katryn Dirck Gerytsz., weduwe (van) -- 0,75      
263 45v 39 Kerkvierendeel Willem Claesz. smid 0,75      
264 45v 43 Kerkvierendeel Baernt Roelofsz. -- 0,75      
265 46r 48 Kerkvierendeel Bouwen Meesz. -- 0,75   en Heyl Joestenz.  
266 46r 51 Kerkvierendeel Claes brouwer 0,75      
267 46r 66 Kerkvierendeel Claes de mandemaker mandemaker 0,75   met zijn moeder  
268 46r 70 Kerkvierendeel Jacop Claesz. -- 0,75      
269 46v 74 Kerkvierendeel Albrecht de schipper schipper 0,75      
270 46v 77 Kerkvierendeel Dirck Gerytsz. Doe -- 0,75      
271 46v 80 Kerkvierendeel Cornelis Gerytsz. -- 0,75      
272 46v 81 Kerkvierendeel Geryt Claesz. verver 0,75      
273 46v 82 Kerkvierendeel Claer Cornelis Meesz., weduwe (van) -- 0,75      
274 36v 5 Levendaal Jan van Tilburg, Jonge -- 0,75      
275 36v 8 Levendaal Jan Ghysbrechtsz. Hagen -- 0,75      
276 36v 11 Levendaal Claes Vranckenz.z. -- 0,75      
277 36v 12 Levendaal Jan Willemsz. -- 0,75      
278 51r 11 Marendorp Landzijde Dirck koopman 0,75      
279 51r 14 Marendorp Landzijde Lievyne Christoffelsdr. -- 0,75      
280 51r 17 Marendorp Landzijde Claes Jansz. metselaar 0,75      
281 51v 24 Marendorp Landzijde Geryt Heynricxsz. wever 0,75      
282 51v 26 Marendorp Landzijde Pouwels Heynricxsz. -- 0,75      
283 51v 27 Marendorp Landzijde Jan Dircxz. verversknecht 0,75      
284 51v 34 Marendorp Landzijde Jan Pietersz. -- 0,75      
285 51v 36 Marendorp Landzijde Geryt Gerytsz. -- 0,75      
286 51v 37 Marendorp Landzijde Cornelis de bostelman bostelman 0,75      
287 51v 47 Marendorp Landzijde Willem Hermansz. -- 0,75      
288 51v 48 Marendorp Landzijde Pieter Willemsz. verversknecht 0,75      
289 52r 52 Marendorp Landzijde Bertelmees de verver verver 0,75      
290 52r 77 Marendorp Landzijde Jan Dircxz. -- 0,75      
291 52r 78 Marendorp Landzijde Lysbet Florys -- 0,75   met haar zoon Willem Florysz.  
292 52v 84 Marendorp Landzijde Adriaen Joerdynsz. -- 0,75      
293 52v 90 Marendorp Landzijde Symon Jansz. -- 0,75      
294 52v 92 Marendorp Landzijde Lysbet Dirck Symonsz., weduwe (van) -- 0,75      
295 50r 11 Marendorp Rijnzijde Allert Bezelisz. -- 0,75      
296 50r 13 Marendorp Rijnzijde Cornelis de bierdrager bierdrager 0,75   met zijn moeder weduwe Alyd Geryt Aelbrechtsz.  
297 50r 15 Marendorp Rijnzijde Martyn Thomasz. -- 0,75      
298 50r 17 Marendorp Rijnzijde Lysbet Claes de metselaar, weduwe (van) metselaar 0,75      
299 50r 26 Marendorp Rijnzijde Willem Claes Woutersz.z. -- 0,75      
300 50r 28 Marendorp Rijnzijde Andries Reyersz. -- 0,75      
301 50r 30 Marendorp Rijnzijde Cornelis kuiper 0,75      
302 50r 31 Marendorp Rijnzijde Outgert de verver verver 0,75      
303 50r 34 Marendorp Rijnzijde Heynrick de korenmeter korenmeter 0,75      
304 50r 38 Marendorp Rijnzijde Geryt Jansz. vleeshouwer 0,75      
305 50r 41 Marendorp Rijnzijde Jacop Mathysz. -- 0,75      
306 50v 44 Marendorp Rijnzijde Geertrude Hillebrand, weduwe (van) -- 0,75      
307 50v 46 Marendorp Rijnzijde Cornelis de witmaker witmaker 0,75      
308 50v 59 Marendorp Rijnzijde Albrecht den Hertog -- 0,75      
309 50v 60 Marendorp Rijnzijde Symon 'grote korff' -- 0,75      
310 50v 63 Marendorp Rijnzijde Albrecht de schipper schipper 0,75      
311 48r 11 Nicolaasgracht Geertrude Pieter Jansz., weduwe (van) -- 0,75      
312 48v 21 Nicolaasgracht Jan van der Goude -- 0,75      
313 48v 23 Nicolaasgracht Willem Albrechtsz. bakker 0,75      
314 48v 27 Nicolaasgracht Jan Jansz. 'franchynmaker' 0,75      
315 48v 29 Nicolaasgracht Claes Willemsz. warmoesman 0,75      
316 48v 30 Nicolaasgracht Aeffgen Potter -- 0,75   met haar dochter  
317 48v 31 Nicolaasgracht Jan Dircxz. -- 0,75      
318 48v 38 Nicolaasgracht Dirck Jansz. van Sande -- 0,75      
319 48v 43 Nicolaasgracht Dirck Jansz. -- 0,75      
320 48v 50 Nicolaasgracht Jacop Pietersz. -- 0,75      
321 49r 56 Nicolaasgracht Claes Heynricxsz. wever 0,75      
322 49r 58 Nicolaasgracht Cornelis Heynricxsz. -- 0,75      
323 49r 60 Nicolaasgracht Heynrick van Blaeuwen, mijnheer -- 0,75      
324 49r 66 Nicolaasgracht Geryt Berenz. schoenmaker 0,75      
325 49r 68 Nicolaasgracht Pieter Aerntsz. -- 0,75      
326 49r 74 Nicolaasgracht Dirck Rennoutsz. -- 0,75      
327 49r 84 Nicolaasgracht Geryt Blok -- 0,75      
328 49r 88 Nicolaasgracht Geryt Dircxz. bakker 0,75      
329 49v 102 Nicolaasgracht Pieter Pietersz. -- 0,75      
330 49v 106 Nicolaasgracht Marie Jacop Leyssen, weduwe (van) -- 0,75      
331 35r 18 Nieuwland Wouter Jacopsz. -- 0,75      
332 35r 37 Nieuwland Pieter Claesz. in Den Raem -- 0,75   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
333 35r 42 Nieuwland Aelbrant koopman 0,75   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
334 35v 58 Nieuwland Geryt Ewoutsz. -- 0,75   [not.TB: Raemstege]  
335 35v 68 Nieuwland Adriaen de bakker bakker 0,75   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
336 35v 78 Nieuwland Huybrecht Heynricxsz. -- 0,75   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
337 36r 90 Nieuwland Huge Koedyck -- 0,75   [not.TB: in die Molenstege]  
338 36r 100 Nieuwland Ewout [Dircxz.] de metselaar metselaar 0,75   [not.TB: opte Vliet]  
339 40r 9 Over 't Hof Celie Willemsdr. -- 0,75   met haar zuster  
340 40r 12 Over 't Hof Dirck, meester schrijver 0,75      
341 54r 6 Overmare Landzijde Bertelmees de snijder snijder 0,75      
342 54r 16 Overmare Landzijde Rutger de kuiper kuiper 0,75      
343 54r 20 Overmare Landzijde Aeff Claes Jansz. Loyck, weduwe (van) -- 0,75      
344 54r 21 Overmare Landzijde Cornelis Florysz. -- 0,75      
345 54r 23 Overmare Landzijde Marytgen Govert, weduwe (van) -- 0,75      
346 54r 28 Overmare Landzijde Neeltgen Symonsdr. -- 0,75   met haar zuster  
347 52v 1 Overmare Rijnzijde Bruyn Claesz. bakker 0,75      
348 52v 3 Overmare Rijnzijde Geryt Pietersz. vogelkoper 0,75   met zijn zoon  
349 52v 4 Overmare Rijnzijde Clement koopman 0,75      
350 52v 8 Overmare Rijnzijde Willem Martynsz. timmerman 0,75      
351 52v 11 Overmare Rijnzijde Claes Lievensz. schoenmaker 0,75      
352 53r 13 Overmare Rijnzijde Jan Evertsz. -- 0,75      
353 53r 24 Overmare Rijnzijde Aeff Heynrick, weduwe (van) -- 0,75      
354 53r 33 Overmare Rijnzijde Geryt Claesz. metselaar 0,75      
355 53v 44 Overmare Rijnzijde Jan Allertsz. dekker 0,75      
356 53v 46 Overmare Rijnzijde Rippert Dircxz. -- 0,75      
357 53v 48 Overmare Rijnzijde Jan van der Duyn -- 0,75      
358 53v 50 Overmare Rijnzijde Martyn Tielman -- 0,75      
359 53v 51 Overmare Rijnzijde Jan Kerstantsz. koopman, viskoper 0,75      
360 53v 57 Overmare Rijnzijde Evert de houtkoper houtkoper 0,75      
361 53v 58 Overmare Rijnzijde Cornelis Dircxz. -- 0,75      
362 53v 61 Overmare Rijnzijde Jacop Gerytsz. bonmeester 0,75      
363 37r 4 Rapenburg Claes Pietersz. -- 0,75      
364 37r 11 Rapenburg Jan Phillipsz. wagenaer 0,75      
365 37r 14 Rapenburg Jan Ghysbrechtsz. -- 0,75      
366 37r 15 Rapenburg Ysbrant Zyvertsz. -- 0,75      
367 37r 20 Rapenburg Willem Michielsz. -- 0,75      
368 37r 23 Rapenburg Cornelis Dircxz. de bakker bakker 0,75      
369 37v 32 Rapenburg Aernt Jacopsz. -- 0,75      
370 37v 54 Rapenburg Geryt Jansz. bontmaker 0,75   [not.TB: in Zegersstege]  
371 38r 64 Rapenburg Huge Jansz. -- 0,75   [not.TB: in die Blaustege]  
372 38r 79 Rapenburg Zoete Zegers -- 0,75   [not.TB: in die Blaustege]  
373 38r 92 Rapenburg Heer Ewoutsz. -- 0,75   [not.TB: in die Nonnenstege]  
374 38v 97 Rapenburg Jacop Aerntsz. -- 0,75   [not.TB: in die Nonnenstege]  
375 38v 106 Rapenburg Reyer de wever wever 0,75   [not.TB: in die Nonnenstege]  
376 41r 1 Vleeshuis Claes Gerytsz. orgelmaker 0,75      
377 41v 15 Vleeshuis Ysbrant de glazenmaker glazenmaker 0,75      
378 41v 16 Vleeshuis Magdalena Doe, weduwe (van) -- 0,75      
379 31v 2 Wanthuis Willem Meesz. timmerman 0,75      
380 31v 6 Wanthuis Cornelis de apotheker apotheker 0,75      
381 31v 9 Wanthuis Mathys de schoenmaker schoenmaker 0,75      
382 31v 14 Wanthuis Cornelie de appelkoopster appelkoopster 0,75      
383 31v 19 Wanthuis Dirck, meester talman 0,75      
384 31v 20 Wanthuis Cornelis Thonisz. -- 0,75      
385 32v 70 Wanthuis Jan Aerntsz. smid 0,75      
386 32v 78 Wanthuis Jan Jansz. koopman 0,75   met zijn schoonmoeder  
387 31r 44 Wolhuis Claes Mast -- 0,75      
388 31r 59 Wolhuis Cornelis Zegersz. -- 0,75      
389 31r 72 Wolhuis Willem Jansz. metselaar 0,75      
390 31v 74 Wolhuis Marytgen Geryt Hugenz., weduwe (van) -- 0,75      
391 38v 6 Zevenhuizen Haze, jonkvrouw -- 0,75   met haar moeder  
392 39r 16 Zevenhuizen Geerloff koopman 0,75      
393 39v 48 Zevenhuizen Symon Jansz. bontwerker 0,75      
394 39v 56 Zevenhuizen Huge Jansz. glazenmaker 0,75      
395 39v 57 Zevenhuizen Claes Jansz. Riddelof, weduwe (van) -- 0,75      
396 39v 66 Zevenhuizen Aeff Heertgen, weduwe (van) -- 0,75      
397 39v 70 Zevenhuizen Jan Post -- 0,75      
398 40r 82 Zevenhuizen Govert de schoenmaker schoenmaker 0,75      
399 47r 23 Gansoord Aernt Ghysbrechtsz. schoenlapper 0,80      
400 34v 100 Hogewoerd Cornelis Hugenz. van Noorde -- 0,80   [not.TB: Levendaal]  
401 45v 44 Kerkvierendeel Frans Ewoutsz. -- 0,80      
402 46r 46 Kerkvierendeel Marytgen Baerntsdr. -- 0,80      
403 36v 3 Levendaal Jan Willemsz. van Zessen -- 0,80      
404 51r 16 Marendorp Landzijde Reyer Gerytsz. -- 0,80      
405 52r 59 Marendorp Landzijde Matheus Jansz. -- 0,80      
406 49v 4 Marendorp Rijnzijde Jan Claesz. metselaar 0,80      
407 50v 72 Marendorp Rijnzijde Baernt Willemsz. -- 0,80      
408 48r 19 Nicolaasgracht Jan van Arkel -- 0,80      
409 48v 26 Nicolaasgracht Sap Symonsz. -- 0,80      
410 49r 82 Nicolaasgracht Jan Willemsz. -- 0,80      
411 49v 109 Nicolaasgracht Pieter Wiggersz. schipper 0,80      
412 35r 23 Nieuwland Jacop Quirynsz. -- 0,80   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
413 36r 101 Nieuwland Willemgen Albrecht, weduwe (van) meester -- 0,80   wwe van meester Albrecht
[not.TB: opte Vliet]
 
414 36r 104 Nieuwland Neel Neeff -- 0,80   [not.TB: opte Vliet]  
415 40r 7 Over 't Hof Oelryck de borduurwerker borduurwerker 0,80      
416 41r 52 Over 't Hof Pieter de verver verver 0,80      
417 52v 9 Overmare Rijnzijde Machteld Phillip, weduwe (van) -- 0,80      
418 53r 41 Overmare Rijnzijde Claes Engebrechtsz. -- 0,80      
419 53v 42 Overmare Rijnzijde Pieter Govertsz. -- 0,80      
420 53v 55 Overmare Rijnzijde Dirck Ghyenz. -- 0,80      
421 53v 56 Overmare Rijnzijde Pieter Schoutenz. -- 0,80      
422 38r 75 Rapenburg Pancaes Andriesz. -- 0,80   [not.TB: in die Blaustege]  
423 38r 85 Rapenburg Jan Jansz. -- 0,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
424 30v 22 Wolhuis Claes Willemsz. -- 0,80      
425 39r 24 Zevenhuizen Katryn de vroedvrouw vroedvrouw 0,80   met haar zoon  
426 39v 51 Zevenhuizen Claes, meester barbier 0,80      
427 34r 95 Hogewoerd Ewout Symonsz. voller 0,90   [not.TB: Levendaal]  
428 52r 70 Marendorp Landzijde Jan Dircxz. witmaker 0,90      
429 35r 32 Nieuwland Jacop Dircxz. voller 0,90   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
430 36r 84 Nieuwland Jan Wolbrantsz. -- 0,90   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
431 53r 25 Overmare Rijnzijde Alydt Valck Reyersz., weduwe (van) -- 0,90      
432 41r 4 Vleeshuis Jan Wiggersz. schoenmaker 0,90      
     

 

 

<1 Klasse Bedrag:1 2
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 43v 9 Burgstreng Yeff Volprechtsdr. -- 1,00      
2 43v 12 Burgstreng Pieter Willemsz. -- 1,00      
3 43v 14 Burgstreng Allert de mandenmaker mandenmaker 1,00      
4 44r 30 Burgstreng Claes, meester barbier 1,00      
5 44r 33 Burgstreng Wouter Aerntsz. -- 1,00      
6 44r 35 Burgstreng Heynrick Pietersz. bontwerker 1,00      
7 44r 38 Burgstreng Pieter Jansz. schilder 1,00      
8 44r 49 Burgstreng Claes de kuiper kuiper 1,00      
9 44v 59 Burgstreng AelBaerent van Noorde -- 1,00      
10 44v 64 Burgstreng Wouter Danelsz. -- 1,00      
11 46v 3 Gansoord Katryn Dirck Hobben, weduwe (van) -- 1,00      
12 47r 12 Gansoord Dirck Kerstantsz. -- 1,00      
13 47r 13 Gansoord Alydt Hugen, weduwe (van) -- 1,00   met haar dochter Marytgen  
14 47r 16 Gansoord Aernt Gerytsz. brouwer 1,00      
15 47r 24 Gansoord Jan van Schagen schoenlapper 1,00      
16 47r 36 Gansoord Vredrick Jacopsz. koopman 1,00      
17 42r 5 Gasthuis Jan Dircxz. glazenmaker 1,00      
18 42v 51 Gasthuis Dirck Woutersz. -- 1,00      
19 43r 77 Gasthuis Willem Dircxz. goudsmid 1,00      
20 33r 28 Hogewoerd Jan Jansz. appelman 1,00      
21 33r 29 Hogewoerd Martyn Claesz. voller 1,00      
22 33r 31 Hogewoerd Cornelis Claesz. -- 1,00      
23 33v 46 Hogewoerd Faes de lijndraaier lijndraaier 1,00      
24 33v 57 Hogewoerd Pieter Dircxz. koopman 1,00      
25 33v 63 Hogewoerd Willem kammaker 1,00   met zijn kinderen  
26 33v 67 Hogewoerd Aernt Heynricxsz. snijder 1,00      
27 34r 68 Hogewoerd Barbara Pietersdr. -- 1,00   met haar twee zusters  
28 34r 86 Hogewoerd Cornelis Andriesz. voller 1,00   [not.TB: Levendaal]  
29 34r 91 Hogewoerd Jan Geryt Jansz.z. -- 1,00   met zijn zwager, elk 10 stuivers, samen 1 gl.
[not.TB: Levendaal]
 
30 34r 94 Hogewoerd Vranck Meesz. voller 1,00   [not.TB: Levendaal]  
31 34v 112 Hogewoerd Florys Martynsz. bonmeester 1,00      
32 45r 1 Kerkvierendeel Jan Martynsz. mandenmaker 1,00      
33 45v 34 Kerkvierendeel Willem de Man -- 1,00      
34 45v 42 Kerkvierendeel Claes Allertsz. -- 1,00      
35 46r 53 Kerkvierendeel Thonis Woutersz. -- 1,00      
36 46r 55 Kerkvierendeel Marytgen Claes Claes Vranckenz., weduwe (van) -- 1,00      
37 46r 56 Kerkvierendeel Cornelis Dircxz. -- 1,00      
38 46r 61 Kerkvierendeel Pieter Jansz. verver 1,00      
39 46r 65 Kerkvierendeel Katryn Lubberts -- 1,00      
40 46r 71 Kerkvierendeel Baerte Verhouts -- 1,00      
41 46v 90 Kerkvierendeel Dirck Dircxz. bonmeester, snijder 1,00      
42 36v 13 Levendaal Steven Stevensz. -- 1,00      
43 36v 16 Levendaal Jan Jansz. Roothooft -- 1,00      
44 36v 20 Levendaal Heynrick Beyerman -- 1,00      
45 36v 24 Levendaal Claes Claes Heynricxsz.z. -- 1,00      
46 51r 2 Marendorp Landzijde Dirck Gerytsz. van Oudewater -- 1,00      
47 51r 6 Marendorp Landzijde Macharius de bakker bakker 1,00      
48 51r 8 Marendorp Landzijde Jan Jansz. Knoep -- 1,00      
49 51r 13 Marendorp Landzijde Lambrecht Willemsz. -- 1,00      
50 51v 32 Marendorp Landzijde Cornelis Aerntsz. Crauwel -- 1,00      
51 51v 46 Marendorp Landzijde Garbyn de mutsenmaker mutsenmaker 1,00      
52 52v 88 Marendorp Landzijde Willem Jansz. -- 1,00      
53 52v 93 Marendorp Landzijde Dieuwer Bouwen, weduwe (van) -- 1,00   met haar zwager Garbrant  
54 49v 5 Marendorp Rijnzijde Grietgen Willemsdr. -- 1,00      
55 49v 7 Marendorp Rijnzijde Jan van Lynde -- 1,00      
56 50r 10 Marendorp Rijnzijde Jan Heynricxsz. verversknecht 1,00      
57 50r 12 Marendorp Rijnzijde Rut de bakker bakker 1,00      
58 50r 21 Marendorp Rijnzijde Hertog de stillegankmaker stillegankmaker 1,00      
59 50r 23 Marendorp Rijnzijde Albrecht de schoenmaker schoenmaker 1,00      
60 50r 24 Marendorp Rijnzijde Jan de ijzerman ijzerman 1,00      
61 50r 27 Marendorp Rijnzijde Ghys koopman 1,00      
62 50r 32 Marendorp Rijnzijde Dirck Jansz. Duyff -- 1,00      
63 50r 39 Marendorp Rijnzijde Willem van Dobben -- 1,00      
64 50v 47 Marendorp Rijnzijde Gillis Cornelisz. koopman 1,00      
65 50v 52 Marendorp Rijnzijde Jan Aerntsz. schuitenmaker 1,00      
66 48r 3 Nicolaasgracht Geryt Boenenz. -- 1,00      
67 48r 4 Nicolaasgracht Aernt Potter -- 1,00      
68 48r 8 Nicolaasgracht Kerstant van Bodegraven -- 1,00      
69 48r 15 Nicolaasgracht Allert Dircxz. -- 1,00      
70 48r 18 Nicolaasgracht Heynrick Gerytsz. metselaar 1,00      
71 48r 20 Nicolaasgracht Pieter Robbrechtsz. in Blanckenburg -- 1,00      
72 48v 24 Nicolaasgracht Claes Willemsz. verver 1,00      
73 48v 28 Nicolaasgracht Thonis Claesz. koeman 1,00      
74 48v 32 Nicolaasgracht Pieter Dircxz. van Nieuwkoop -- 1,00      
75 48v 35 Nicolaasgracht Alydten Florys Potter, weduwe (van) -- 1,00      
76 48v 42 Nicolaasgracht Pieter Cornelisz. -- 1,00      
77 48v 46 Nicolaasgracht Ewout Spint -- 1,00      
78 48v 52 Nicolaasgracht Vos Jacopsz. -- 1,00      
79 49r 57 Nicolaasgracht Florys Claesz., weduwe (van) -- 1,00   met haar weeskinderen  
80 49r 62 Nicolaasgracht Steven Stevensz. -- 1,00      
81 49r 83 Nicolaasgracht Jacop Heynricxsz. grafmaker 1,00      
82 49r 85 Nicolaasgracht Mees Willemsz. -- 1,00   met twee weeskinderen  
83 49v 100 Nicolaasgracht Pieter Dircxz. snijder 1,00      
84 49v 104 Nicolaasgracht Lyclaes appelman 1,00      
85 35r 27 Nieuwland Pieter Ghysbrechtsz. -- 1,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
86 35r 38 Nieuwland Jacop Leeuw -- 1,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
87 36r 80 Nieuwland Dirck Joest -- 1,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
88 36r 85 Nieuwland Griete Jan Heynricxsz., weduwe (van) -- 1,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
89 36r 91 Nieuwland Baernt de molenaar molenaar 1,00   [not.TB: in die Molenstege]  
90 36r 95 Nieuwland Willem Albrechtsz. -- 1,00   [not.TB: opte Vliet]  
91 40r 10 Over 't Hof Alydt Woutersdr. -- 1,00      
92 40v 23 Over 't Hof Baernt de kuiper kuiper 1,00      
93 40v 24 Over 't Hof Dirck van Toll -- 1,00      
94 40v 25 Over 't Hof Jan Jansz. schilder 1,00      
95 53v 2 Overmare Landzijde Herman van Vliet -- 1,00      
96 53v 3 Overmare Landzijde Symon Dircxz. -- 1,00      
97 53v 4 Overmare Landzijde Griete Dirck "jonge" het spekwijf, weduwe (van) spekwijf 1,00      
98 54r 8 Overmare Landzijde Cornelis Dircxz. blokhouwer 1,00      
99 54v 35 Overmare Landzijde Willem Jansz. kuiper 1,00      
100 54v 37 Overmare Landzijde Reyer Valckenz. bonmeester 1,00      
101 54v 38 Overmare Landzijde Jan Ottenz. bonmeester 1,00      
102 54v 39 Overmare Landzijde Dirck Schout bonmeester 1,00      
103 52v 6 Overmare Rijnzijde Pieter Wiggersz. -- 1,00      
104 53r 14 Overmare Rijnzijde Truy Jan Aerntsz., weduwe (van) -- 1,00      
105 53r 16 Overmare Rijnzijde Jan Claesz. bontwerker 1,00      
106 53r 17 Overmare Rijnzijde Katryn van Oeyen -- 1,00   met haar dochter  
107 53r 27 Overmare Rijnzijde Herman van Aken -- 1,00      
108 53r 38 Overmare Rijnzijde Claes, meester barbier 1,00      
109 53v 53 Overmare Rijnzijde Jan Heynricxsz. timmerman 1,00      
110 53v 60 Overmare Rijnzijde Claes Broersz. bonmeester 1,00      
111 53v 62 Overmare Rijnzijde Willem Woutersz. bonmeester 1,00      
112 37r 8 Rapenburg Bette Nagels -- 1,00      
113 37r 25 Rapenburg Bouwen Claesz. kuiper 1,00      
114 37r 27 Rapenburg Cornelis Heynricxsz. [metselaar] 1,00      
115 37r 29 Rapenburg Alydt de naaister naaister 1,00      
116 37v 40 Rapenburg Barbara, Geryt Jacopsz., weduwe (van) -- 1,00      
117 38r 66 Rapenburg Dirck Meesz. -- 1,00   [not.TB: in die Blaustege]  
118 38r 69 Rapenburg Jan de Vriese -- 1,00   [not.TB: in die Blaustege]  
119 38r 78 Rapenburg Olivier de metselaar metselaar 1,00   [not.TB: in die Blaustege]  
120 38v 104 Rapenburg Gillis Claesz. koopman 1,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
121 38v 107 Rapenburg Cornelis Jacopsz. -- 1,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
122 41v 12 Vleeshuis Aechte Jan Keysers, weduwe (van) koopman 1,00      
123 41v 38 Vleeshuis Claes Jansz. snijder 1,00      
124 31v 8 Wanthuis Aechte Willem Aerntsz.dr. -- 1,00   was 2, met haar broer 'hoir broeder is uyter stede'  
125 31v 10 Wanthuis Jacop Reyersz. schoenmaker 1,00      
126 31v 12 Wanthuis Jan Mathysz. viskoper 1,00      
127 32r 30 Wanthuis Danel de snijder snijder 1,00      
128 32r 31 Wanthuis Marie Joesten, weduwe (van) -- 1,00      
129 32r 38 Wanthuis Pieter van Leeuwen -- 1,00      
130 32r 46 Wanthuis Jan Symon Judenz. -- 1,00      
131 32r 50 Wanthuis Jan die snyder koopman 1,00   met zijn kinderen  
132 32v 61 Wanthuis Lysbet Frans de schipper, weduwe (van) schipper 1,00      
133 32v 71 Wanthuis Willem Gerytsz. slotenmaker 1,00      
134 32v 77 Wanthuis Heyman de schoenmaker schoenmaker 1,00      
135 30r 4 Wolhuis Ghysbrecht van Scarpenzeel -- 1,00      
136 30r 12 Wolhuis Alydt Mathys, weduwe (van) -- 1,00      
137 30v 20 Wolhuis Steven de harnasmaker harnasmaker 1,00      
138 30v 34 Wolhuis Geryt Aerntsz. lange printer 1,00      
139 31r 47 Wolhuis Claes Jansz. bakker 1,00      
140 31r 50 Wolhuis Albrecht Jansz. Fem -- 1,00      
141 31r 65 Wolhuis Dammes Claesz. -- 1,00      
142 31r 68 Wolhuis Wouter de schoenmaker schoenmaker 1,00      
143 39r 25 Zevenhuizen Adriaen Geryt Gerytsz., weduwe (van) -- 1,00      
144 39r 36 Zevenhuizen Pieter Jansz. Reynsburch -- 1,00      
145 39v 60 Zevenhuizen Claes Moeyt -- 1,00      
146 39v 62 Zevenhuizen Fye Claes Mast, weduwe (van) -- 1,00      
147 39v 71 Zevenhuizen Katryn van der Does -- 1,00   met haar dochter  
148 45r 99 Burgstreng Pieter Gerytsz. Bolse bonmeester 1,10      
149 44r 37 Burgstreng Heynrick Jacopsz. bontwerker 1,20      
150 47r 7 Gansoord Gheert Gerytsdr. -- 1,20      
151 47r 21 Gansoord Joest van Bossch -- 1,20      
152 47r 33 Gansoord Jan de Brabander wever 1,20      
153 47r 34 Gansoord Ewout Symonsz. -- 1,20      
154 47v 61 Gansoord Claes Sandersz. -- 1,20      
155 47v 69 Gansoord Neel "Oude" Pott -- 1,20      
156 43r 60 Gasthuis Barbara en Lysbet, gezusters -- 1,20      
157 43r 76 Gasthuis Pouwels Jansz. bontwerker 1,20      
158 43r 81 Gasthuis Baernt de bakker bonmeester, bakker 1,20      
159 33r 15 Hogewoerd Heynrick Jansz. -- 1,20      
160 33r 19 Hogewoerd Herper Florysz. -- 1,20      
161 33r 20 Hogewoerd Albrecht Heynricxsz. schoenmaker 1,20      
162 33r 25 Hogewoerd Wouter die Jonge, meester barbier 1,20      
163 33v 40 Hogewoerd Jan Jansz. olieslager 1,20      
164 33v 47 Hogewoerd Jan Hermansz. lijndraaier 1,20      
165 33v 59 Hogewoerd Claes Gell bakker 1,20      
166 34r 92 Hogewoerd Aernt Ghysbrechtsz. voller 1,20   [not.TB: Levendaal]  
167 45r 3 Kerkvierendeel Koen Dircxz. -- 1,20      
168 45v 21 Kerkvierendeel Herman, meester -- 1,20      
169 45v 22 Kerkvierendeel Huge Pietersz., meester -- 1,20      
170 45v 32 Kerkvierendeel Jan vlasman 1,20      
171 45v 35 Kerkvierendeel Jan Florysz. timmerman 1,20      
172 46r 45 Kerkvierendeel Geryt Dircxz. -- 1,20      
173 46r 57 Kerkvierendeel Claes Meesz. -- 1,20      
174 51r 20 Marendorp Landzijde Kerstant Jacopsz. -- 1,20      
175 51r 21 Marendorp Landzijde Cornelis Jansz. bierdrager 1,20      
176 51v 22 Marendorp Landzijde Cornelis Jansz. -- 1,20      
177 52r 55 Marendorp Landzijde Dirck Aerntsz. slotenmaker 1,20      
178 49v 8 Marendorp Rijnzijde Engel Aerntsz. -- 1,20      
179 50r 35 Marendorp Rijnzijde Jan Gerytsz. -- 1,20      
180 50v 66 Marendorp Rijnzijde Geryt Heynricxsz. de verver verver 1,20      
181 49r 65 Nicolaasgracht Cornelis Willemsz. -- 1,20   met zijn moeder  
182 49r 73 Nicolaasgracht Reyner Pietersz. -- 1,20      
183 49r 87 Nicolaasgracht Pieter Willemsz. -- 1,20   met een weeskind  
184 35r 21 Nieuwland Claes Joestz. -- 1,20      
185 35r 31 Nieuwland Dirck Jansz. voller 1,20   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
186 35v 60 Nieuwland Symon Willemsz. -- 1,20   [not.TB: Raemstege]  
187 35v 74 Nieuwland Jacop Pietersz. -- 1,20   en Jan Claesz.
[not.TB: op te Coepoortsgraft]
 
188 40v 40 Over 't Hof Katryn Pieter Meynertsz., weduwe (van) -- 1,20      
189 40v 42 Over 't Hof Marytgen Jansdr. -- 1,20   met haar zuster  
190 53r 29 Overmare Rijnzijde Pieter Kerstantsz. koopman 1,20   met zijn moeder  
191 53v 45 Overmare Rijnzijde Jacop Willemsz. veenman 1,20      
192 53v 54 Overmare Rijnzijde Florys Jacopsz. viskoper 1,20      
193 37v 38 Rapenburg Reyntgen de klapperman klapperman 1,20      
194 38r 91 Rapenburg Vredrick Vredricxz. -- 1,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
195 38v 95 Rapenburg Heynrick Dircxz. -- 1,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
196 38v 101 Rapenburg Phillips Oliviersz. -- 1,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
197 30v 14 Wolhuis Heynrick de schoenmaker schoenmaker 1,20      
198 30v 26 Wolhuis Foey Jacopsz. glazenmaker 1,20      
199 30v 29 Wolhuis Lambrecht Splintersz. bakker 1,20      
200 31r 46 Wolhuis Claes Jacopsz. koopman 1,20      
201 31r 55 Wolhuis Thonis Pietersz. snijder 1,20      
202 31r 60 Wolhuis Jan Mathysz. metselaar 1,20      
203 31r 66 Wolhuis Bosch Dircksdr. -- 1,20      
204 39r 21 Zevenhuizen Jan Claesz. bontwerker 1,20      
205 39v 49 Zevenhuizen Griete Aernt, weduwe (van) -- 1,20   met haar dochter  
206 39v 65 Zevenhuizen Vredrick Ewoutsz. schipper 1,20      
207 40r 83 Zevenhuizen Joris Willeboertsz. -- 1,20      
208 42v 40 Gasthuis Jan Willemsz. -- 1,25      
209 33r 30 Hogewoerd Heynrick van Doerren wielmaker 1,25      
210 51r 1 Marendorp Landzijde Geryt Pietersz. -- 1,25      
211 49v 2 Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. appelman 1,25      
212 36r 96 Nieuwland Cornelis Ghysbrecht Mouwerynsz. -- 1,25   [not.TB: opte Vliet]  
213 36r 103 Nieuwland Joest Ewoutsz. -- 1,25   [not.TB: opte Vliet]  
214 40v 38 Over 't Hof Willem Spoell -- 1,25      
215 54r 17 Overmare Landzijde Koen Jansz. vogelkoper 1,25      
216 38r 65 Rapenburg Jan Claesz. -- 1,25   [not.TB: in die Blaustege]  
217 38v 99 Rapenburg Claes Heermansz. -- 1,25   [not.TB: in die Nonnenstege]  
218 32v 75 Wanthuis Pieter Hoichstraet glazenmaker 1,25      
219 47v 65 Gansoord Claes Jansz. -- 1,30      
220 35r 19 Nieuwland Aernt Willemsz. voller 1,35   'voir desen ende voirgaende jaeren ende dair mede hy guyt gelaten wordt, pauper'  
221 40v 22 Over 't Hof Lourijs Lourijsz. -- 1,40      
222 41r 5 Vleeshuis Willem Symonsz. -- 1,40      
223 43v 13 Burgstreng Willem Jansz. kuiper 1,50      
224 43v 23 Burgstreng Geryt de ballenmaker ballenmaker 1,50      
225 43v 24 Burgstreng Wouter Heynricxsz. glazenmaker 1,50      
226 44v 63 Burgstreng Jan Dircxz. koopman 1,50      
227 44v 65 Burgstreng Willem Jansz. droogscheerder 1,50      
228 44v 71 Burgstreng Tabbe Jansz. -- 1,50      
229 48r 78 Gansoord Griet Jan Claesz., weduwe (van) -- 1,50   met haar 3 kinderen  
230 42r 10 Gasthuis Jan de hoedenmaker hoedenmaker 1,50      
231 42r 15 Gasthuis Kerstant Aerntsz. -- 1,50      
232 42r 18 Gasthuis Willem Cornelisz. bakker 1,50      
233 42v 37 Gasthuis Lourijs Heynricxsz. metselaar 1,50      
234 43r 57 Gasthuis Wouter, meester barbier 1,50      
235 43r 67 Gasthuis Dirck Govertsz. -- 1,50      
236 43r 78 Gasthuis Cornelis Claesz. goudsmid 1,50      
237 33r 17 Hogewoerd Willem, meester barbier 1,50   met zijn kind  
238 33r 33 Hogewoerd Beselis Egbairtsz. -- 1,50   met zijn vrouw  
239 33v 44 Hogewoerd Pieter Jansz. bakker 1,50      
240 33v 45 Hogewoerd Willem Egbertsz. -- 1,50      
241 33v 48 Hogewoerd Jacop Dircxz. vleeshouwer 1,50      
242 33v 49 Hogewoerd Lysbet Dirck Ghysbrechtsz., weduwe (van) -- 1,50   met haar weeskinderen  
243 33v 58 Hogewoerd Willem Dircxz. kuiper 1,50      
244 34r 71 Hogewoerd Ghysbrecht Jansz. koopman 1,50      
245 34r 82 Hogewoerd Lourijs Tyelmansz. -- 1,50   [not.TB: Levendaal]  
246 34r 88 Hogewoerd Adriaen Dircxz. voller 1,50   [not.TB: Levendaal]  
247 45v 14 Kerkvierendeel Jan Wormboutsz. -- 1,50      
248 45v 24 Kerkvierendeel Wijnaert de warmoesman warmoesman 1,50      
249 45v 28 Kerkvierendeel Dirck Florysz. van Oeyen -- 1,50      
250 45v 30 Kerkvierendeel Willem Bertelmeesz. snijder 1,50      
251 46r 64 Kerkvierendeel Albrecht de leidekker leidekker 1,50      
252 46r 69 Kerkvierendeel Claes Jacopsz. -- 1,50      
253 46v 76 Kerkvierendeel Roetgen Aerntsz. -- 1,50      
254 46v 78 Kerkvierendeel Geryt Codde -- 1,50      
255 46v 84 Kerkvierendeel Jan Lambrechtsz., meester -- 1,50      
256 46v 85 Kerkvierendeel Claes Aerntsz. bakker 1,50      
257 51v 35 Marendorp Landzijde Claes Jansz. bierdrager 1,50      
258 51v 40 Marendorp Landzijde Nanne Dircxz. schoenmaker 1,50      
259 52r 60 Marendorp Landzijde Huge Pietersz. -- 1,50      
260 52r 61 Marendorp Landzijde Geryt van Toll -- 1,50      
261 52r 68 Marendorp Landzijde Nyclaes Gerytsz. -- 1,50      
262 52v 82 Marendorp Landzijde Claes Dircxz. -- 1,50      
263 49v 1 Marendorp Rijnzijde Ysbrant, meester barbier 1,50      
264 50r 18 Marendorp Rijnzijde Cornelis Claesz. -- 1,50      
265 50r 19 Marendorp Rijnzijde Vrydach Gerytsz. -- 1,50      
266 50r 20 Marendorp Rijnzijde Volckert Jacopsz. gorter 1,50      
267 50v 43 Marendorp Rijnzijde Sander de bakker bakker 1,50      
268 50v 53 Marendorp Rijnzijde Geryt Adriaensz. schuitenmaker 1,50   met zijn zoon Cornelis  
269 50v 70 Marendorp Rijnzijde Pieter van Bancken -- 1,50      
270 48r 2 Nicolaasgracht Geryt Willemsz. schuitenmaker 1,50      
271 48r 10 Nicolaasgracht Roeloff Jansz. -- 1,50      
272 48r 14 Nicolaasgracht Pieter Claes Pouwelsz. -- 1,50   met zijn moeder  
273 48r 16 Nicolaasgracht Garbrant Garbrantsz. -- 1,50      
274 48v 22 Nicolaasgracht Geertrude Willem Doe, weduwe (van) -- 1,50      
275 48v 44 Nicolaasgracht Cornelis Jansz. voller 1,50      
276 49r 70 Nicolaasgracht Claes Rennetsz. -- 1,50      
277 49r 75 Nicolaasgracht Jacop Willemsz. veenman 1,50      
278 35r 16 Nieuwland Jacop Foeytgensz. -- 1,50      
279 35r 22 Nieuwland Geryt Symonsz. voller 1,50      
280 35v 64 Nieuwland Frans Jansz. voller 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
281 35v 69 Nieuwland Bouwen Zyvertsz. voller 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
282 35v 70 Nieuwland Weyn Ewout Florysz., weduwe (van) -- 1,50   met haar kinderen
[not.TB: op te Coepoortsgraft]
 
283 36r 81 Nieuwland Lourijs Jacopsz. -- 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
284 36r 83 Nieuwland Claes Symonsz. -- 1,50   met zijn zoon [of met zijn broer Lambrecht?]
[not.TB: op te Coepoortsgraft]
 
285 36r 98 Nieuwland Jan Lourijsz. -- 1,50   [not.TB: opte Vliet]  
286 40r 3 Over 't Hof Willem Doez. -- 1,50      
287 40r 5 Over 't Hof Claes Symonsz. -- 1,50      
288 40r 13 Over 't Hof Katryn Wiggers -- 1,50      
289 41r 58 Over 't Hof Baertout koopman 1,50      
290 41r 62 Over 't Hof Janne van der Mye -- 1,50      
291 41r 64 Over 't Hof David, meester -- 1,50      
292 53r 36 Overmare Rijnzijde Brechte Jan Govertsz., weduwe (van) koopman 1,50      
293 37r 5 Rapenburg Willem Phillipsz., idem -- 1,50      
294 37r 9 Rapenburg Jan van Diest -- 1,50      
295 37r 13 Rapenburg Jan van der Meer lijndraaier 1,50   [not.TB: Rapenburg]  
296 37r 19 Rapenburg Jacop Jansz. -- 1,50      
297 37r 21 Rapenburg Jan Wolfertsz. -- 1,50      
298 37v 61 Rapenburg Claes Ottenz. -- 1,50   [not.TB: in die Blaustege]  
299 38r 81 Rapenburg Dammes Jansz. -- 1,50   [not.TB: opte Broergensgraft]  
300 38r 84 Rapenburg Lysbet Jan Aerntsz., weduwe (van) -- 1,50   [not.TB: in die Nonnenstege]  
301 38v 103 Rapenburg Michiel de wever wever 1,50   [not.TB: in die Nonnenstege]  
302 41r 6 Vleeshuis Koen Dircxz. vleeshouwer 1,50      
303 41v 23 Vleeshuis Truytgen Dircksdr. -- 1,50      
304 41v 25 Vleeshuis Wolbrant Heynricxsz. -- 1,50      
305 41v 29 Vleeshuis Evert de glazenmaker glazenmaker 1,50   met Stijntgen  
306 41v 40 Vleeshuis Adriaen Mast -- 1,50      
307 31v 3 Wanthuis Aernt Heynricxsz. bakker 1,50      
308 31v 13 Wanthuis Huge, meester barbier 1,50      
309 32r 21 Wanthuis Symon Buytewech tinnegieter 1,50      
310 32r 23 Wanthuis Geryt de gruiter gruiter 1,50      
311 32r 32 Wanthuis Erkenraet Willem Pouwelsz., weduwe (van) -- 1,50      
312 32v 54 Wanthuis Dirck Jansz. droogscheerder 1,50      
313 32v 60 Wanthuis Cornelis de tollenaar tollenaar 1,50      
314 32v 64 Wanthuis Claes Willemsz. droogscheerder 1,50      
315 32v 76 Wanthuis Aechte Bouwen Vranckenz.z., weduwe (van) -- 1,50      
316 30r 5 Wolhuis Jan Lambrechtsz. -- 1,50   met echtgenote  
317 30v 28 Wolhuis Engebrecht Jacopsz. -- 1,50      
318 30v 35 Wolhuis Claes Reynersz. -- 1,50      
319 31r 56 Wolhuis Adriaen Gerytsz. -- 1,50   met zijn weeskinderen  
320 31r 58 Wolhuis Reymburch Jansdr. -- 1,50   met haar kinderen  
321 31v 77 Wolhuis Bertelmees Andries Cellenz. -- 1,50      
322 39v 50 Zevenhuizen Willem Jan Gerytsz. -- 1,50      
323 39v 52 Zevenhuizen Dirck Blok snijder 1,50      
324 39v 54 Zevenhuizen Jan Jansz. bakker 1,50      
325 39v 58 Zevenhuizen Herman Heynricxsz. appelkoper 1,50      
326 44r 55 Burgstreng Symon de kuiper kuiper 1,60      
327 47r 30 Gansoord Geryt Jacopsz. de Vries voller 1,60      
328 48r 71 Gansoord Dirck Jansz. de verver verver 1,60      
329 48r 75 Gansoord Neel "Jonge" Potte -- 1,60      
330 45r 9 Kerkvierendeel Jan Gerytsz. snijder 1,60      
331 46v 73 Kerkvierendeel Danel Florysz. -- 1,60      
332 50v 69 Marendorp Rijnzijde Ryck Willemsz. schipper 1,60   met zijn 'moeye'  
333 48v 39 Nicolaasgracht Cornelis Jacopsz. koeman 1,60      
334 40v 49 Over 't Hof Florys de metselaar metselaar 1,60      
335 54r 24 Overmare Landzijde Willem Jansz. verver 1,60      
336 53r 34 Overmare Rijnzijde Claes Jansz. appelkoper 1,60      
337 53r 40 Overmare Rijnzijde Pieter Dircxz. schrijnmaker 1,60      
338 53v 43 Overmare Rijnzijde Jan van Schengen -- 1,60      
339 32r 28 Wanthuis Geryt Jacopsz. van der Dell -- 1,60      
340 32v 72 Wanthuis Brons de rietmaker rietmaker 1,60      
341 30r 6 Wolhuis Jacop Gerytsz. Heylich -- 1,60      
342 42v 39 Gasthuis Erm Dammesdr. -- 1,80      
343 34r 70 Hogewoerd Claes Gerytsz. smid 1,80      
344 36v 22 Levendaal Cornelis van Zoetermeer -- 1,80      
345 51r 3 Marendorp Landzijde Ghysbrecht de warmoesman warmoesman 1,80      
346 51r 4 Marendorp Landzijde Jan Pietersz. vleeshouwer 1,80      
347 51v 30 Marendorp Landzijde Pouwels de warmoesman warmoesman 1,80      
348 51v 43 Marendorp Landzijde Geryt van Leeuwen -- 1,80      
349 52r 64 Marendorp Landzijde Geryt Roelofsz. -- 1,80      
350 50r 40 Marendorp Rijnzijde Jacop Symonsz. -- 1,80      
351 48r 9 Nicolaasgracht Cornelis Pietersz. -- 1,80      
352 48v 40 Nicolaasgracht Willem Haviksz. -- 1,80      
353 49v 105 Nicolaasgracht Jacop Gerytsz. -- 1,80      
354 35r 40 Nieuwland Jan Dircxz. koopman 1,80   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
355 37r 12 Rapenburg Claes Gerytsz. Moeyclaes -- 1,80      
356 38r 88 Rapenburg Mourijn de bakker bakker 1,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
357 38r 90 Rapenburg Jacop Jansz. bontwerker 1,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
358 41v 14 Vleeshuis Heynrick van Wassenaar -- 1,80      
359 41v 31 Vleeshuis Huge Jacopsz. schilder 1,80      
360 41v 39 Vleeshuis Jacop Aernstz. snijder 1,80      
361 32r 35 Wanthuis Lourijs Jacopsz. goudsmid 1,80      
362 32r 36 Wanthuis Huybrecht de tinnegieter tinnegieter 1,80      
     

 

 

1 Klasse Bedrag:2 3-4
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 44r 36 Burgstreng Cornelis Ottenz. -- 2,00      
2 44r 43 Burgstreng Barbara Pieter Hermans, weduwe (van) -- 2,00      
3 44v 68 Burgstreng Lysbet Monnicx -- 2,00      
4 45r 91 Burgstreng Cornelis Engebrechtsz. schilder 2,00   met zijn zuster  
5 46v 2 Gansoord Claes Jacopsz. van Noorde -- 2,00      
6 47v 43 Gansoord Jan Willemsz. brouwer 2,00      
7 47v 57 Gansoord Griete Dirck Dircxz., weduwe (van) -- 2,00      
8 47v 58 Gansoord Adriaen Aerntsz. schoenmaker 2,00      
9 47v 60 Gansoord Pieter Jacopsz. Keyser -- 2,00      
10 47v 66 Gansoord Cornelis Dircxz. den Dubbelden -- 2,00      
11 42v 38 Gasthuis Martyn Ghysbrechtsz. bierdrager 2,00      
12 42v 47 Gasthuis Heyl Jan Jansz., weduwe (van) -- 2,00      
13 42v 53 Gasthuis Martyn Jansz. kuiper 2,00      
14 43r 74 Gasthuis Pieter Dircxz. Keyser -- 2,00   met zijn moeder  
15 33v 37 Hogewoerd Geertrude Dirck Onderwater, weduwe (van) -- 2,00      
16 33v 62 Hogewoerd Griet Pieter, weduwe (van) bakker 2,00      
17 34r 81 Hogewoerd Pieter Ghysbrechtsz. -- 2,00   [not.TB: Levendaal]  
18 34r 97 Hogewoerd Jacop Lenaertsz. voller 2,00   [not.TB: Levendaal]  
19 46r 50 Kerkvierendeel Dirck Willemsz. koeman 2,00      
20 46v 83 Kerkvierendeel Geryt Gerytsz. -- 2,00      
21 36v 15 Levendaal Dirck Pietersz. koopman 2,00      
22 36v 17 Levendaal Ewout Claesz. -- 2,00   met zijn kinderen  
23 36v 28 Levendaal Huge van Noorde bonmeester 2,00      
24 51r 5 Marendorp Landzijde Katryn Geryt van der Mye, weduwe (van) -- 2,00      
25 52r 54 Marendorp Landzijde Hillegond Jacop Claesz., weduwe (van) -- 2,00      
26 52r 67 Marendorp Landzijde Jacop Baerntsz. -- 2,00      
27 52v 81 Marendorp Landzijde Griete Willem Aerntsdr. -- 2,00   met haar zwager Symon Claesz.  
28 50v 57 Marendorp Rijnzijde Geryt Willemsz. schout van Koudekerk 2,00      
29 51r 76 Marendorp Rijnzijde Claes Woutersz. bonmeester 2,00      
30 48r 17 Nicolaasgracht Jacop van Arkel -- 2,00      
31 48v 34 Nicolaasgracht Huge Hout molenaar 2,00      
32 48v 41 Nicolaasgracht Jacop Willemsz. -- 2,00      
33 48v 45 Nicolaasgracht Geryt Dircxz. -- 2,00      
34 49r 61 Nicolaasgracht Katryn Jan Willemsz., weduwe (van) -- 2,00   met haar dochter  
35 49r 71 Nicolaasgracht Roeloff Michielsz. -- 2,00      
36 49r 77 Nicolaasgracht Jan van Culenburch -- 2,00      
37 49r 86 Nicolaasgracht Claes Jansz. roodzieder 2,00      
38 49v 93 Nicolaasgracht Geryt Ewoutsz. -- 2,00      
39 49v 103 Nicolaasgracht Outgert Dircxz. -- 2,00   met zijn moeder  
40 35r 25 Nieuwland Pieter Dircxz. -- 2,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
41 35r 36 Nieuwland Bouwen Jansz. voller 2,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
42 40r 6 Over 't Hof Thyman Woutersz. -- 2,00      
43 41r 53 Over 't Hof Zyvert de snijder snijder 2,00      
44 54r 7 Overmare Landzijde Jan Jacopsz. van der Morsch -- 2,00      
45 54r 12 Overmare Landzijde Katryn -- 2,00   met drie zonen en een dochter  
46 54r 13 Overmare Landzijde Jan Jansz. schoenmaker 2,00      
47 54r 26 Overmare Landzijde Allert de dekker dekker 2,00      
48 54v 34 Overmare Landzijde Geertrude Pieter Jansz., weduwe (van) -- 2,00      
49 53r 23 Overmare Rijnzijde Joest Jacopsz. bakker 2,00      
50 53r 32 Overmare Rijnzijde Dirck Jacopsz. -- 2,00   met zijn zusters en zijn nicht Machteld  
51 53r 39 Overmare Rijnzijde Pieter Ghysbrechtsz. -- 2,00      
52 37r 26 Rapenburg Claes Jansz. wielmaker 2,00      
53 38v 94 Rapenburg Dirck Florysz. -- 2,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
54 38v 96 Rapenburg Hoeff Jansz. -- 2,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
55 38v 111 Rapenburg Jan Jacopsz. bonmeester, bontmaker 2,00      
56 41r 10 Vleeshuis Aechte Lambrechtsdr. -- 2,00      
57 41r 11 Vleeshuis Danel de schrijnmaker schrijnmaker 2,00      
58 41v 22 Vleeshuis Jan van Wesip, meester -- 2,00      
59 41v 24 Vleeshuis Pieter Dircxz. vleeshouwer 2,00      
60 41v 27 Vleeshuis Katryn Heynrick de bastaard, weduwe (van) -- 2,00      
61 41v 28 Vleeshuis Haze Dirck de hoenderkoper, weduwe (van) hoenderkoper 2,00      
62 41v 37 Vleeshuis Michiel de huikmaker huikmaker 2,00      
63 41v 42 Vleeshuis Symon Claesz. koopman 2,00      
64 31v 4 Wanthuis Govert Jansz. schoenmaker 2,00      
65 32r 29 Wanthuis Jacop de schipper schipper 2,00      
66 32v 59 Wanthuis Heynrick van Leeuwen -- 2,00      
67 32v 74 Wanthuis Aernt Evertsz. glazenmaker 2,00      
68 30r 1 Wolhuis Pieter Paedze -- 2,00      
69 30v 21 Wolhuis Haze Willem Dammesz., weduwe (van) -- 2,00      
70 31r 45 Wolhuis Willem Jacopsz. koopman 2,00      
71 31r 67 Wolhuis Jacop de kok kok 2,00      
72 39r 15 Zevenhuizen Dirck Florysz. -- 2,00      
73 39r 37 Zevenhuizen Aelwyn Gerytsz. -- 2,00      
74 39v 43 Zevenhuizen Dirck van Leeuwen -- 2,00   met zijn schoonzuster  
75 39v 55 Zevenhuizen Jan Willemsz. snijder 2,00      
76 39v 69 Zevenhuizen Nanne Thomasz. huikmaker 2,00      
77 40r 81 Zevenhuizen Claes Jacopsz. beeldensnijder 2,00   met zijn zuster  
78 40r 84 Zevenhuizen Ghysgen Ghysbrechtsz., weeskind -- 2,00      
79 34r 96 Hogewoerd Jan Splintersz. voller 2,10   [not.TB: Levendaal]  
80 35v 63 Nieuwland Willem Boll -- 2,10   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
81 38v 109 Rapenburg Ysbrant de voller voller 2,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
82 44r 40 Burgstreng Aechte Jan Domen -- 2,25      
83 47r 19 Gansoord Vranck koopman 2,25      
84 42v 52 Gasthuis Claes Reymbrandsz. -- 2,25      
85 43r 72 Gasthuis Geryt Aerntsz. wantsnijder 2,25      
86 45r 10 Kerkvierendeel Danel Willemsz. -- 2,25      
87 48r 6 Nicolaasgracht Quiryn Pietersz. -- 2,25      
88 40r 8 Over 't Hof Pieter Mathysz. schoenmaker 2,25      
89 37r 10 Rapenburg Cornelis Wittenz. molenaar 2,25      
90 39r 23 Zevenhuizen Jacop Claesz. vleeshouwer 2,25      
91 39r 26 Zevenhuizen Jan Willemsz. -- 2,25      
92 42r 24 Gasthuis Lambert de smid smid 2,40   met zijn kinderen  
93 43r 71 Gasthuis Reyer Ghysbrechtsz. bakker 2,40      
94 45v 19 Kerkvierendeel Willem Jansz. de Wijze -- 2,40   met Dirck Jansz zijn zwager  
95 46v 89 Kerkvierendeel Dirck Willemsz. bonmeester 2,40      
96 36v 29 Levendaal Kerstant Pietersz. bonmeester 2,40      
97 37r 3 Rapenburg Huybrecht Heynricxsz. -- 2,40      
98 43v 18 Burgstreng Symon Dircxz. lichter 2,50      
99 44r 34 Burgstreng Lysbet Geryt Dircxz.dr. -- 2,50      
100 47r 17 Gansoord Willem Andriesz. voller 2,50      
101 47v 67 Gansoord Jacop Engebrechtsz., weduwe (van) -- 2,50      
102 42r 6 Gasthuis Jan Pietersz. -- 2,50      
103 42r 14 Gasthuis Joest de steenhouwer steenhouwer 2,50      
104 42v 30 Gasthuis Cornelis Cornelisz. Croen -- 2,50      
105 42v 44 Gasthuis Dirck Louwez. -- 2,50      
106 43r 65 Gasthuis Albrecht den Hertog -- 2,50      
107 51r 7 Marendorp Landzijde Hugge Willemsz. -- 2,50      
108 51r 15 Marendorp Landzijde Aernt Copheyn -- 2,50   en zijn zoon Wolbrand  
109 51v 31 Marendorp Landzijde Frans Hermansz. -- 2,50      
110 51v 39 Marendorp Landzijde Lubbet de hoedenmaker hoedenmaker 2,50      
111 52r 71 Marendorp Landzijde Florys Pietersz. -- 2,50      
112 50r 37 Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. warmoesman 2,50      
113 50v 54 Marendorp Rijnzijde Willem Andriesz. schuitenmaker 2,50   met zijn zoon Walich  
114 50v 55 Marendorp Rijnzijde Pieter Rennoutsz. -- 2,50      
115 51r 75 Marendorp Rijnzijde Lourijs Willemsz. bonmeester, pottenbakker 2,50      
116 48v 48 Nicolaasgracht Kers Dircxz. -- 2,50      
117 49r 67 Nicolaasgracht Willem Gerytsz. schipper 2,50      
118 49r 78 Nicolaasgracht Willem Hillebrantsz. -- 2,50      
119 35v 48 Nieuwland Symon bakker 2,50   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
120 41r 59 Over 't Hof Thomas Vos -- 2,50      
121 54r 10 Overmare Landzijde Dirck Volprechtsz. vleeshouwer 2,50      
122 54r 11 Overmare Landzijde Pieter Heynricxsz. in de Kaatsbaan kaatsbaanhouder (?) 2,50      
123 54r 14 Overmare Landzijde Jan van Dorp -- 2,50      
124 37v 33 Rapenburg Bette Bertelmeesdr. -- 2,50   en haar zuster, en oom Ghysbrecht Govertsz.
[not.TB: hoek Rapenburg/Groenhazengr.?]
 
125 37v 34 Rapenburg Ghysbrecht Govertsz. -- 2,50   [not.TB: hoek Rapenburg/Groenhazengr.?]  
126 37v 44 Rapenburg Jan Jansz. koopman 2,50      
127 37v 50 Rapenburg Ewout Mathysz. -- 2,50      
128 41v 26 Vleeshuis Cornelis Evertsz. -- 2,50   met Alydt meester Ghysbrechts zijn schoonmoeder  
129 31v 7 Wanthuis Geryt Hugenz. goudsmid 2,50      
130 32v 79 Wanthuis Aerst in den Hellem -- 2,50      
131 32v 80 Wanthuis Dirck de kok kok 2,50      
132 30v 17 Wolhuis Jan Geryt Heerenz. -- 2,50      
133 39v 73 Zevenhuizen Claes van Duysen -- 2,50      
     

 

 

2 Klasse Bedrag:3-4 5-9
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 44r 44 Burgstreng Jan "de oude" van Noorde -- 3,00      
2 44r 46 Burgstreng Cornelis Woutersz. bakker 3,00      
3 44r 48 Burgstreng Symon Willemsz. -- 3,00      
4 44r 53 Burgstreng Allert Reyersz. -- 3,00      
5 46v 6 Gansoord Dirck Jan Willem Aerntsz.z. -- 3,00      
6 47r 28 Gansoord Wilburg Beyer, weduwe (van) -- 3,00   met 4 weeskinderen  
7 47r 37 Gansoord Andries Jansz. schuitenmaker 3,00      
8 47v 62 Gansoord Jan Goossensz. bakker 3,00      
9 48r 70 Gansoord Claes van Bancken -- 3,00      
10 48r 72 Gansoord Willem Gerytsz. de apotheker apotheker 3,00   met zijn vrouw weduwe Marytgen Aernt Lourijsz.  
11 42r 25 Gasthuis Claes, meester dokter 3,00      
12 43r 68 Gasthuis Geryt Willemsz. talman 3,00      
13 43r 69 Gasthuis Katryn Jansdr. Riddelof -- 3,00   met haar zuster  
14 43r 83 Gasthuis Kerstant Ghysbrechtsz. bonmeester 3,00      
15 33r 8 Hogewoerd Jan Claesz. koopman 3,00      
16 33r 14 Hogewoerd Daem Dircxz. -- 3,00      
17 33r 21 Hogewoerd Heynrick Dircxz. kuiper 3,00      
18 33v 35 Hogewoerd Jacop Nuweveen, zoon van -- 3,00      
19 33v 56 Hogewoerd Ermgaert Roelen -- 3,00      
20 33v 64 Hogewoerd Thonis Jansz. -- 3,00      
21 34r 69 Hogewoerd Ermgaert van Berge -- 3,00      
22 34r 74 Hogewoerd Dirck van Bossch -- 3,00      
23 34r 77 Hogewoerd Geryt Heynricxsz. Zwaan -- 3,00      
24 45r 13 Kerkvierendeel Claes Ghysbrechtsz. -- 3,00      
25 45v 27 Kerkvierendeel Vranck Ewoutsz. -- 3,00      
26 45v 33 Kerkvierendeel Lysbet Albrecht, weduwe (van) -- 3,00      
27 46v 72 Kerkvierendeel Lourijs Cornelisz. witmaker 3,00      
28 46v 86 Kerkvierendeel Heynrick Dircxz. van der Goude -- 3,00      
29 36v 19 Levendaal Pieter Symonsz. Sast -- 3,00      
30 36v 21 Levendaal Pieter Pietersz. koopman, voller 3,00      
31 51r 9 Marendorp Landzijde Symon koopman, kammaker 3,00      
32 51v 28 Marendorp Landzijde Dirck van Vliet -- 3,00      
33 49v 3 Marendorp Rijnzijde Pieter Jansz. -- 3,00      
34 49v 6 Marendorp Rijnzijde Alffert en Yde, gezusters -- 3,00      
35 50r 25 Marendorp Rijnzijde Jacop Bennen, weduwe (van) -- 3,00   met haar kinderen  
36 50r 29 Marendorp Rijnzijde Geryt Florysz., weduwe (van) -- 3,00   met Jan Gerytsz, haar zwager  
37 50v 42 Marendorp Rijnzijde Willem Vrankenz. -- 3,00      
38 50v 50 Marendorp Rijnzijde Allert Meesz. -- 3,00      
39 50v 64 Marendorp Rijnzijde Jacop van Bosch schoenmaker 3,00      
40 48v 47 Nicolaasgracht Heynrick Goossenz. -- 3,00      
41 48v 49 Nicolaasgracht Zybrant Jansz. -- 3,00      
42 49r 76 Nicolaasgracht Pieter Romboutsz. -- 3,00      
43 49v 108 Nicolaasgracht Janne Evert Beyersz., weduwe (van) -- 3,00      
44 35r 43 Nieuwland Aernt Pietersz. Reynsburch [drapenier] 3,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
45 35v 62 Nieuwland Jacop in Den Ramen -- 3,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
46 36r 106 Nieuwland Jacop Andriesz. -- 3,00   [not.TB: opte Vliet]  
47 40v 36 Over 't Hof Claes Heynricxsz. -- 3,00      
48 40v 41 Over 't Hof Marytgen Gwilleyns -- 3,00      
49 54r 25 Overmare Landzijde Jan Dirck Ysbrantsz.z. -- 3,00      
50 54r 27 Overmare Landzijde Willem Gerytsz. Heeren -- 3,00      
51 53r 26 Overmare Rijnzijde Huge Claesz. -- 3,00   met een kind  
52 53r 37 Overmare Rijnzijde Lourijs de bakker bakker 3,00      
53 53v 59 Overmare Rijnzijde Ryck Reyersz. -- 3,00      
54 37r 28 Rapenburg Machteld Florys Dircxz., weduwe (van) -- 3,00      
55 37v 57 Rapenburg Jan de Wilde -- 3,00   met zijn vrouw: wwe Willem Lourijsz en haar kind
[not.TB: in die Blaustege]
 
56 37v 59 Rapenburg Jan Aelwynsz. -- 3,00   woont in Levendaal
[not.TB: in die Blaustege]
 
57 38r 93 Rapenburg Ewout Pietersz. de blinde -- 3,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
58 38v 98 Rapenburg Margriet Jacop Willemsz., weduwe (van) -- 3,00   met haar dochter
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
59 38v 102 Rapenburg Willem Florysz. -- 3,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
60 38v 108 Rapenburg Pieter Ellez. -- 3,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
61 38v 110 Rapenburg Heynrick Claesz. Thierloot bonmeester 3,00      
62 41r 9 Vleeshuis Vredrick koopman 3,00      
63 41v 20 Vleeshuis Jan Heynricxsz. snijder 3,00      
64 41v 34 Vleeshuis Cornelis Claesz. Copall -- 3,00      
65 31v 11 Wanthuis Katryn nastelinckmaeckster (vetermaakster) 3,00   met haar zoon  
66 32r 45 Wanthuis Geryt Pietersz. wantsnijder 3,00      
67 32r 49 Wanthuis Claes Aerntsz. wantsnijder 3,00   met zijn kinderen  
68 32v 57 Wanthuis Joest Hugenz. bakker 3,00      
69 32v 81 Wanthuis Michiel Gerytsz. bonmeester 3,00      
70 30v 23 Wolhuis Geryt Jacopsz., weduwe (van) kuiper 3,00   met haar 2 kinderen  
71 30v 38 Wolhuis Willem Andriesz. -- 3,00      
72 39r 20 Zevenhuizen Jacop "jonge" Tuyninck -- 3,00      
73 39v 45 Zevenhuizen Bouwen de slotenmaker slotenmaker 3,00      
74 39v 61 Zevenhuizen Herman Jansz. -- 3,00      
75 43r 73 Gasthuis Cornelis Griemer goudsmid 3,50      
76 43r 80 Gasthuis Paridom Pietersz. bonmeester 3,50      
77 48v 53 Nicolaasgracht Jacop Willemsz. -- 3,50   en zijn zoon Reymbrand met twee weeskinderen  
78 35r 33 Nieuwland Dirck Egbertsz. voller 3,50   met zijn vrouw
[not.TB: d'oestzyde van die plaetse]
 
79 32r 33 Wanthuis Herman de tinnegieter tinnegieter 3,50      
80 32v 73 Wanthuis Dirck de barbier, meester barbier 3,50      
81 43v 4 Burgstreng Katryn Geryt, weduwe (van) koopman 4,00   met haar twee weeskinderen  
82 43v 7 Burgstreng Jan van Zijl, weeskinderen -- 4,00      
83 44v 77 Burgstreng Jacop Jansz. korenkoper 4,00      
84 47r 29 Gansoord Jan Claesz. van Delff -- 4,00      
85 47r 31 Gansoord Geryt Jacopsz. voller 4,00      
86 47r 35 Gansoord Machteld Oudtgert, weduwe (van) -- 4,00      
87 47v 56 Gansoord Willemer Ghysbrechtsz. -- 4,00      
88 47v 64 Gansoord Zyvert Heynricxsz. -- 4,00      
89 42v 27 Gasthuis Dirck Jansz. slotenmaker 4,00      
90 42v 50 Gasthuis Nelle Dircksdr. -- 4,00      
91 43r 79 Gasthuis Harck Heynricxsz. -- 4,00      
92 33r 5 Hogewoerd Jan van Toll -- 4,00   met zijn vrouw  
93 33v 50 Hogewoerd Katryn Aernt Gerytsz., weduwe (van) -- 4,00      
94 34r 79 Hogewoerd Willem Egbertsz. -- 4,00      
95 34r 85 Hogewoerd Jan "de oude" Jansz. Moeyt -- 4,00   [not.TB: Levendaal]  
96 34v 111 Hogewoerd Luytgen bonmeester, schoenmaker 4,00      
97 45v 23 Kerkvierendeel Lysbet Ewouts -- 4,00   met haar weeskinderen  
98 51v 41 Marendorp Landzijde Pieter Claesz. bakker 4,00      
99 52r 80 Marendorp Landzijde Joerden Vrankenz. -- 4,00      
100 52v 89 Marendorp Landzijde Jan Roelofsz. -- 4,00      
101 52v 91 Marendorp Landzijde Mathys Claesz. witmaker 4,00      
102 49r 79 Nicolaasgracht Ysbrant Gerytsz. -- 4,00      
103 49r 89 Nicolaasgracht Claes Heynricxsz. koopman 4,00   met een weeskind  
104 49v 92 Nicolaasgracht Willem Screvelsz. -- 4,00      
105 35v 49 Nieuwland Jan Jansz. timmerman 4,00   met zijn vrouw
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
106 35v 65 Nieuwland Ewout Jansz. -- 4,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
107 35v 73 Nieuwland Claes Claesz. koopman 4,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
108 40r 1 Over 't Hof Ewout Vos -- 4,00      
109 40v 21 Over 't Hof Jan van der Laen bakker 4,00      
110 40v 29 Over 't Hof Baeffgen -- 4,00      
111 52v 12 Overmare Rijnzijde Geryt van Woerden -- 4,00   met weeskinderen  
112 37v 39 Rapenburg Cornelis Claesz. -- 4,00   met zijn moeder  
113 37v 43 Rapenburg Adriaen de timmerman timmerman 4,00      
114 38r 62 Rapenburg Griete de bakster bakster 4,00   [not.TB: in die Blaustege]  
115 38r 63 Rapenburg Pieter koopman 4,00   [not.TB: in die Blaustege]  
116 38r 82 Rapenburg Willem Florysz. -- 4,00   [not.TB: opte Broergensgraft]  
117 38v 100 Rapenburg Ewout Pietersz. Monck -- 4,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
118 41v 36 Vleeshuis Paedze Hugenz. -- 4,00      
119 32r 37 Wanthuis Claes Claes Jacopsz.z. bontwerker 4,00      
120 32r 48 Wanthuis Lysbet Florys Claesz., weduwe (van) -- 4,00      
121 30v 15 Wolhuis Jacop Lourijsz., weduwe (van) -- 4,00   met haar zoon de priester  
122 30v 27 Wolhuis Willem Gerytsz. timmerman 4,00      
123 39r 17 Zevenhuizen Jan Dircxz. Stryckelinck -- 4,00      
124 44v 62 Burgstreng Claes Pietersz. schoenmaker 4,50      
125 34v 110 Hogewoerd Jan Aerntsz. bonmeester 4,50      
126 36r 102 Nieuwland Meynse Jan Jacopsz., weduwe (van) -- 4,50   met haar kinderen
[not.TB: opte Vliet]
 
127 51v 38 Marendorp Landzijde Jan Post bakker 4,60      
128 42v 42 Gasthuis Alydt Dirck Claesz., weduwe (van) -- 4,80   voir dit ende 't voirgaende jair  
     

 

 

3-4 Klasse Bedrag:5-9 10-29
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 43v 19 Burgstreng Allert Heynricxsz. -- 5,00      
2 44r 54 Burgstreng Heynrick Dircxz. vleeshouwer 5,00      
3 48r 73 Gansoord Ymme Ott Heynricxsz., weduwe (van) -- 5,00      
4 42r 9 Gasthuis Heynrick Claesz. -- 5,00      
5 42r 11 Gasthuis Hobbe Pietersz. -- 5,00      
6 33r 1 Hogewoerd Jan Jan Adriaensz.z. -- 5,00      
7 33v 60 Hogewoerd Heynrick Jansz. koopman 5,00      
8 34r 80 Hogewoerd Ewout Geerlofsz. voller 5,00   [not.TB: Levendaal]  
9 45v 20 Kerkvierendeel Martyn Claesz. snijder 5,00   met zijn kind en zijn moeder  
10 45v 26 Kerkvierendeel Jan Jansz. verver 5,00      
11 46r 58 Kerkvierendeel Jannetgen Dirck Jacopsz., weduwe (van) -- 5,00   met haar kinderen  
12 51v 33 Marendorp Landzijde Aernt van Ryn -- 5,00      
13 52r 75 Marendorp Landzijde Alydt Mees Jacopsz., weduwe (van) -- 5,00      
14 34v 10 Nieuwland Frans Ghysbrecht Mouwerynsz. -- 5,00   met zijn zuster  
15 34v 11 Nieuwland Heynrick Pietersz. -- 5,00      
16 35v 52 Nieuwland Florys Schoutenz. -- 5,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
17 35v 53 Nieuwland Cornelis Lourijsz. -- 5,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
18 40v 27 Over 't Hof Katryn Phillips, weduwe (van) meester -- 5,00      
19 37r 6 Rapenburg Lambrecht de smid, idem smid 5,00      
20 37v 58 Rapenburg Pieter Jansz. Koedyck -- 5,00   [not.TB: in die Blaustege]  
21 37v 60 Rapenburg Geryt Hillebrantsz. -- 5,00   [not.TB: in die Blaustege]  
22 41r 7 Vleeshuis Florys Florysz. -- 5,00      
23 32r 26 Wanthuis Pellegrom de koperslager koperslager 5,00      
24 39r 22 Zevenhuizen Katryn Dirck Claesz., weduwe (van) -- 5,00   met haar kinderen  
25 39r 30 Zevenhuizen Jan Heynricxsz. van Warmond -- 5,00      
26 39v 42 Zevenhuizen Jacop Hugenz. voller 5,00      
27 39v 76 Zevenhuizen Pieter Symonsz. -- 5,00      
28 43v 28 Burgstreng Wouter Pietersz. -- 6,00   'voir desen ende 2 voirgaende jaeren'  
29 44r 42 Burgstreng Geertrude Symon Pouwelsz., weduwe (van) -- 6,00      
30 44v 58 Burgstreng Geryt de Man -- 6,00      
31 44v 84 Burgstreng Martyn Pietersz., weeskinderen van de 1e twee vrouwen van -- 6,00      
32 44v 86 Burgstreng Heynrick, meester barbier 6,00      
33 44v 87 Burgstreng Willem Willemsz. goudsmid 6,00      
34 44v 88 Burgstreng Pieter Pieter Heynricxsz.z. -- 6,00   'voir desen ende 2 voirgaende jaeren'  
35 45r 98 Burgstreng Nanne de huikmaker bonmeester, huikmaker 6,00      
36 47r 11 Gansoord Claes Gerytsz. van Bancken -- 6,00      
37 42v 29 Gasthuis Pieter Mourijnsz. -- 6,00      
38 42v 54 Gasthuis Claes Dircxz. houtkoper 6,00   met zijn zwager  
39 43r 82 Gasthuis Oudzier Sproncxz. bonmeester 6,00      
40 33r 2 Hogewoerd Bueckel Gerytsz. -- 6,00      
41 33r 6 Hogewoerd Claes Jansz. -- 6,00      
42 33v 41 Hogewoerd Willem Stoop -- 6,00      
43 33v 61 Hogewoerd Margriet Heynrick Roesten, weduwe (van) -- 6,00      
44 34r 87 Hogewoerd Garbrant Garbrantsz. -- 6,00   [not.TB: Levendaal]  
45 45v 16 Kerkvierendeel Aernt Ghysbrechtsz. -- 6,00      
46 46v 88 Kerkvierendeel Vranck Albrechtsz. bonmeester 6,00      
47 36v 14 Levendaal Cornelis Jansz. de Wilde -- 6,00      
48 52v 85 Marendorp Landzijde Geryt Heynricxsz. -- 6,00      
49 48v 25 Nicolaasgracht Wouter Martynsz. -- 6,00   met zijn moeder  
50 49v 107 Nicolaasgracht Hertog Albrecht schipper 6,00      
51 34v 6 Nieuwland Aelwyn kuiper 6,00      
52 34v 14 Nieuwland Aernt Jansz. -- 6,00      
53 35r 15 Nieuwland Heynrick Ghysbrechtsz. -- 6,00      
54 35v 71 Nieuwland Jan Claesz. Keyser [drapenier] 6,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
55 40r 11 Over 't Hof Koen van Bosschuysen -- 6,00      
56 40v 32 Over 't Hof Jan Heerman -- 6,00      
57 40v 46 Over 't Hof Willem Jansz. Conincx -- 6,00   'als in de voorgaende rekeningen'  
58 40v 47 Over 't Hof Katryn van Egmonde -- 6,00      
59 41r 54 Over 't Hof Splinter Jansz. van Rossem -- 6,00      
60 53v 1 Overmare Landzijde Heynrick Pietersz. koopman 6,00      
61 54r 15 Overmare Landzijde Florys Volprechtsz. -- 6,00      
62 37v 46 Rapenburg Bouwen Willem Gerytsz.z. -- 6,00      
63 38r 89 Rapenburg Florys Heerman -- 6,00   'als in de voirgaend rekeningen', met zijn zuster
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
64 41v 17 Vleeshuis Alydt Stryckelinc -- 6,00   en Aerst van Werve  
65 41v 30 Vleeshuis Cornelis Jan Heynricxsz.z. -- 6,00      
66 41v 33 Vleeshuis Baerte van Bosch -- 6,00   'voir dit jaer 2 ende voir jair 1501 4'  
67 31v 18 Wanthuis Claes die Best -- 6,00      
68 32r 24 Wanthuis Cornelis Zieriksz. -- 6,00      
69 32r 25 Wanthuis Lysbet Bouwen, weduwe (van) schuitenmaker 6,00   met haar dochter  
70 32r 51 Wanthuis Dammes Pietersz. koopman 6,00      
71 32v 56 Wanthuis Wouter van Santen -- 6,00      
72 30r 2 Wolhuis Pieter, meester barbier 6,00      
73 30r 10 Wolhuis Jan Aernt Pouwelsz.z. -- 6,00   met zijn kinderen  
74 31r 49 Wolhuis Florys Jacopsz. -- 6,00      
75 39r 29 Zevenhuizen Dirck Pietersz. Graeff -- 6,00      
76 40v 26 Over 't Hof Willem Pietersz. -- 6,50      
77 52r 62 Marendorp Landzijde Reinoud Reinoudsz. -- 7,00      
78 34v 5 Nieuwland Eylaert Pietersz. -- 7,00      
79 35r 20 Nieuwland Andries Michielsz. -- 7,00   met zijn kinderen  
80 35r 39 Nieuwland Florys Claes Aerntsz. -- 7,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
81 35v 66 Nieuwland Willem Claes Heynricxsz.z. -- 7,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
82 40v 39 Over 't Hof Margriet Jan Heynricxsz., weduwe (van) jonkvrouw -- 7,00      
83 38r 86 Rapenburg Katryn Symon Paedze, weduwe (van) -- 7,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
84 32v 83 Wanthuis Willem Jacopsz. bonmeester, koopman 7,00      
85 38v 8 Zevenhuizen Jan van Leyden -- 7,00      
86 39r 35 Zevenhuizen Jan Heynrick Claesz.z. -- 7,00      
87 37v 41 Rapenburg Symon Jude Florysz. -- 7,50   'voir den jaren 1500 ende 1501 elc jair 3 ende voir dit jair 1,5  
88 39r 32 Zevenhuizen Melis Apersz. -- 7,50   met een weeskind  
89 43v 15 Burgstreng Margriete Florysdr. -- 8,00      
90 44v 69 Burgstreng Claes de Man -- 8,00      
91 44v 82 Burgstreng Ghysbrecht Gerytsz. Goelen -- 8,00   met het weeskind van zijn vrouw  
92 47v 52 Gansoord Reyer Jacopsz. -- 8,00      
93 47v 53 Gansoord Ewout van Santen -- 8,00   met zijn kinderen  
94 33r 7 Hogewoerd Willem Jansz. van Alphen -- 8,00      
95 33r 9 Hogewoerd Jan Gillisz. -- 8,00      
96 45v 41 Kerkvierendeel Zyburch Geryt Doe, weduwe (van) -- 8,00      
97 52r 79 Marendorp Landzijde Ewout Willemersz. -- 8,00      
98 52v 83 Marendorp Landzijde Claes Willemsz. vleeshouwer 8,00      
99 50r 9 Marendorp Rijnzijde Willem Symonsz. brouwer 8,00      
100 49v 99 Nicolaasgracht Wigger Ghysbrechtsz. schipper 8,00      
101 40v 34 Over 't Hof van Ruyven, jonkvrouw -- 8,00      
102 53r 15 Overmare Rijnzijde Willem Spronck -- 8,00      
103 53r 19 Overmare Rijnzijde Dirck Aerntsz. van Tetroede -- 8,00      
104 53r 35 Overmare Rijnzijde Jan Adriaensz. brouwer 8,00      
105 38v 105 Rapenburg Geryt Gerytsz. koopman 8,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
106 32r 40 Wanthuis Clement Willemsz. -- 8,00      
107 30v 41 Wolhuis Jan Mathysz., weduwe (van) -- 8,00      
108 39v 44 Zevenhuizen Dirck van Bakenesse -- 8,00      
109 39v 67 Zevenhuizen Aechte van Leyden, (=77) -- 8,00   was 4 'voir desen ende ander onbetaelde jaeren, voir eens'  
110 39v 72 Zevenhuizen Cornelis Heerman -- 8,00      
111 40r 85 Zevenhuizen Geryt Roest -- 8,00      
112 44r 29 Burgstreng Andries Damenz., meester -- 9,00      
113 44v 75 Burgstreng Jan Reyer Dircxz. -- 9,00      
114 44v 80 Burgstreng Jan van Santen -- 9,00      
115 44v 85 Burgstreng Cornelis Claes Jacopsz.z. -- 9,00      
116 51v 45 Marendorp Landzijde van Berendrecht, jonkvrouw -- 9,00      
117 48v 33 Nicolaasgracht Wermer Symonsz. -- 9,00      
118 35v 67 Nieuwland Jacop Hermansz. -- 9,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
119 40r 2 Over 't Hof Aelwyn Pietersz. -- 9,00      
120 40r 4 Over 't Hof Wouter Steen -- 9,00   met zijn zoon Ysbrant  
121 40v 30 Over 't Hof Mees Jansz. smid 9,00      
122 40v 48 Over 't Hof Heynrick van Maastricht -- 9,00      
123 31v 5 Wanthuis Pieter "rijke" Heynricxsz. -- 9,00      
124 31v 15 Wanthuis Cornelis Jansz. Joncker -- 9,00      
125 32v 55 Wanthuis Jan Allertsz., weduwe (van) koopman 9,00      
126 32v 82 Wanthuis Adriaen Lambrechtsz. bonmeester 9,00      
127 30v 33 Wolhuis Pieter Jansz., zwager -- 9,00   (K02 wa h 32)  
128 38r 87 Rapenburg Jacop Symonsz. van Sonnevelt -- 9,50   'voir dit jair 1,5 ende voir de jaeren 1500 ende 1501 elck jair 4'
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
     

 

 

5-9 Klasse Bedrag:10-29 30+
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 43v 11 Burgstreng Willem Reinoudsz. -- 10,00      
2 43v 20 Burgstreng Machteld Pieter Martynsz., weduwe (van) -- 10,00      
3 44v 78 Burgstreng Pieter Heynrick Reyersz.z. -- 10,00      
4 44v 83 Burgstreng Martyn Pietersz. brouwer 10,00      
5 45r 95 Burgstreng Alydt Jacop Symonsz., weduwe (van) koopman 10,00      
6 45r 97 Burgstreng Jan Woutersz. bonmeester, bakker 10,00      
7 47r 15 Gansoord Heynrick Meesz. van Eyck -- 10,00      
8 47r 32 Gansoord Jacop Pietersz. -- 10,00      
9 47v 38 Gansoord Reyer Jan Willem Aerntsz. -- 10,00      
10 42r 3 Gasthuis Baerte Geryt Rijswijk, jonkvrouw -- 10,00      
11 34r 73 Hogewoerd Jan Gerytsz. Smalinck -- 10,00      
12 45r 4 Kerkvierendeel Willem Pietersz. Tromper -- 10,00      
13 45r 6 Kerkvierendeel Albrecht Pietersz. Tromper -- 10,00      
14 45r 7 Kerkvierendeel Jan Pietersz. Tromper -- 10,00      
15 45v 40 Kerkvierendeel Frans Gerytsz. Doe -- 10,00      
16 52r 66 Marendorp Landzijde Claes Douwe -- 10,00      
17 52r 73 Marendorp Landzijde Marytgen Pieter Pietersz., weduwe (van) -- 10,00      
18 49r 63 Nicolaasgracht Dirck Meesz. -- 10,00   met zijn moeder  
19 49r 81 Nicolaasgracht Jan Lambrechtsz. -- 10,00      
20 49v 90 Nicolaasgracht Dirck Ottenz. -- 10,00      
21 49v 110 Nicolaasgracht Oloff Dircxz. schipper 10,00      
22 34v 13 Nieuwland Jan Aerntsz. van Beringen -- 10,00      
23 35r 44 Nieuwland Geryt Roelofsz. -- 10,00   met zijn vrouw
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
24 40v 50 Over 't Hof Phillip Nachtegaal -- 10,00   met zijn zoon  
25 54r 22 Overmare Landzijde Willem Jacopsz. -- 10,00   met zijn zwager  
26 30v 25 Wolhuis Adriaen Willemsz. 't Hart -- 10,00      
27 39v 59 Zevenhuizen Claes Woutersz. schrijnmaker 10,00      
28 39v 63 Zevenhuizen Claes Cornelisz. -- 10,00      
29 40r 80 Zevenhuizen Claes Vos koster 10,00      
30 44r 50 Burgstreng Aernt Jansz. brouwer 11,00   met zijn weeskinderen  
31 47r 14 Gansoord Dirck Jansz. van Eyck -- 11,00      
32 51r 73 Marendorp Rijnzijde Jan de Wilde bonmeester, brouwer 11,00      
33 49r 72 Nicolaasgracht Claes Martynsz. -- 11,00      
34 37r 31 Rapenburg Heynrick Claesz. bakker 11,00      
35 43v 1 Burgstreng Jan Pouwelsz. -- 12,00      
36 43v 3 Burgstreng Andries Lubbertsz. -- 12,00      
37 43v 21 Burgstreng Jan Willemsz. de Bruyn -- 12,00      
38 43v 27 Burgstreng Wormbout Albrechtsz. -- 12,00      
39 47v 39 Gansoord Mourijn Claesz. -- 12,00      
40 47v 49 Gansoord Willem Jansz. van Delff -- 12,00      
41 43r 56 Gasthuis Jacop Meesz. -- 12,00   met zijn kinderen  
42 45v 29 Kerkvierendeel Geertrude Geryt Goelen, weduwe (van) -- 12,00      
43 46r 54 Kerkvierendeel Hillegont Heynrick Meesz., weduwe (van) -- 12,00      
44 52r 76 Marendorp Landzijde Wynaert de witmaker witmaker 12,00      
45 35r 26 Nieuwland Mees Jan Woutersz. -- 12,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
46 37v 36 Rapenburg Weyn Willem Jansz., weduwe (van) -- 12,00   met haar dochter  
47 31v 1 Wanthuis Jan van Honthorst -- 12,00      
48 31v 17 Wanthuis Heynrick van Alckemade -- 12,00      
49 32v 58 Wanthuis Andries Pietersz. -- 12,00      
50 30v 39 Wolhuis Haze Florys Pietersz., weduwe (van) -- 12,00      
51 39r 11 Zevenhuizen Cornelis Mast -- 12,00   met zijn kinderen  
52 39r 19 Zevenhuizen Jacop "oude" Tuyninck -- 12,00      
53 39v 68 Zevenhuizen Jan Pieter Jan Martynsz.z. -- 12,00      
54 48r 77 Gansoord Willem Jansz. van Warmond -- 13,00      
55 46r 67 Kerkvierendeel Geryt Pietersz. -- 13,00      
56 50v 51 Marendorp Rijnzijde Joerdyn Dircxz. witmaker 13,00      
57 35r 45 Nieuwland Jan Jansz. -- 13,00   zwager van Michiel Meesz.
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
58 35v 56 Nieuwland Jacop Gerytsz. bakker 13,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
59 36r 105 Nieuwland Andries Florysz. van Velde -- 13,00   'van den jaeren 1500 ende 1501 elck jaer 5 ende voir desen jaere 3'
[not.TB: opte Vliet]
 
60 39r 14 Zevenhuizen Marie Spruyts, jonkvrouw -- 13,33   'als in de voirgaende rekeningen'  
61 47r 9 Gansoord Dirck Bruynenz. -- 14,00      
62 50v 49 Marendorp Rijnzijde Hillegont Danel Jansz. de houtkoper, weduwe (van) houtkoper 14,00   'mit Katryn ende Hillegont Jansdr.'  
63 50v 56 Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. de verver, weduwe (van) verver 14,00      
64 49v 91 Nicolaasgracht Dirck Claesz. Gell -- 14,00      
65 34v 4 Nieuwland Claes Aerntsz. koster 14,00      
66 41v 32 Vleeshuis Geryt Vinck -- 14,00      
67 32r 41 Wanthuis Huge Clementsz., weeskinderen -- 14,00      
68 40r 78 Zevenhuizen Alyd Jan Heerman, jonkvrouw, weduwe (van) -- 14,00      
69 43v 26 Burgstreng Michiel van Tetroede -- 15,00      
70 44v 57 Burgstreng Geryt Florysz. -- 15,00      
71 44v 66 Burgstreng Cornelis Ghysbrechtsz. Vinck -- 15,00   met zijn weeskind  
72 44v 81 Burgstreng Griete Willemsdr. Bolsen -- 15,00      
73 45r 90 Burgstreng Jan Dircxz. van Toll -- 15,00      
74 47v 44 Gansoord Willem Jan Kerstantsz. -- 15,00      
75 47v 51 Gansoord Aelwyn Gerytsz. Goelen -- 15,00      
76 42r 16 Gasthuis Jan van der Boichorst -- 15,00      
77 42r 20 Gasthuis Aernt Heerman -- 15,00      
78 43r 75 Gasthuis Dammes Willemsz. Spronc koopman 15,00      
79 33v 53 Hogewoerd Frans Heynricxsz. -- 15,00      
80 34r 75 Hogewoerd Joest Dibboutsz. -- 15,00      
81 37v 48 Rapenburg van Opmeer, jonkvrouw -- 15,00   zijn (K02 ra b 47) zuster  
82 30r 3 Wolhuis Huge Hugez. van Zwieten -- 15,00      
83 30r 11 Wolhuis Pieter Heynrick Ottenz. -- 15,00      
84 31r 53 Wolhuis Jan Claes Heynricxsz.z. -- 15,00      
85 39r 13 Zevenhuizen Bruyninck Spruyt -- 15,00      
86 39v 64 Zevenhuizen Cornelis Florysz. -- 15,00      
87 43v 2 Burgstreng Willem Jan Pouwelsz. -- 16,00      
88 44r 56 Burgstreng Florys van Bosch -- 16,00      
89 44v 70 Burgstreng Willem Reynersz. -- 16,00      
90 47v 42 Gansoord Pieter Jansz. Elsbien -- 16,00      
91 48r 74 Gansoord Cornelis Claesz. vleeshouwer 16,00      
92 42r 1 Gasthuis Tiebault Well, meester -- 16,00      
93 43r 66 Gasthuis Huge Willemsz. brouwer 16,00      
94 46r 62 Kerkvierendeel Pieter Jansz. van Noortich -- 16,00      
95 50v 48 Marendorp Rijnzijde Jacop Danelsz. van Tetroede -- 16,00      
96 35r 24 Nieuwland Claes Willemsz. -- 16,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
97 35v 54 Nieuwland Lysbet Geryt Gerytsz., weduwe (van) -- 16,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
98 53r 20 Overmare Rijnzijde Dirck van Delft -- 16,00   met zijn broer  
99 41v 18 Vleeshuis Jan van Grieken -- 16,00      
100 30v 19 Wolhuis Claes Dircxz. houtkoper 16,00      
101 38v 7 Zevenhuizen Heynrick Florysz. -- 16,00      
102 39v 47 Zevenhuizen Machteld Claes Jansz. Paedze, weduwe (van) -- 16,00      
103 43r 70 Gasthuis Jacop de Haze -- 17,00      
104 46r 68 Kerkvierendeel Pieter Symonsz. koopman 17,00      
105 34v 12 Nieuwland Huge Andriesz. [Kempens] [bakker] 17,00      
106 43v 17 Burgstreng Jutte Pieter Jansz., weduwe (van) -- 18,00      
107 44r 41 Burgstreng Katryn Daniel van Tetroede, weduwe (van) -- 18,00      
108 44r 51 Burgstreng Geryt brouwer 18,00      
109 44v 60 Burgstreng Peynse Dirck Symonsz., weduwe (van) -- 18,00      
110 44v 74 Burgstreng Willem van Lodensteyn -- 18,00      
111 47v 47 Gansoord Cornelis Gerytsz. -- 18,00      
112 47v 68 Gansoord Aeff Albrecht Dircxz., weduwe (van) -- 18,00      
113 42r 4 Gasthuis Willem van Dammen, weduwe (van) -- 18,00   'voir de jaeren 1500/1501/1502 elck jaer 6'  
114 45v 15 Kerkvierendeel Pieter Dircxz. koopman 18,00      
115 46r 63 Kerkvierendeel Danel Pietersz. -- 18,00      
116 46v 87 Kerkvierendeel Claes Jacopsz. bonmeester, koopman 18,00      
117 52r 72 Marendorp Landzijde Geryt Albrechtsz. -- 18,00      
118 50v 65 Marendorp Rijnzijde Quiryn Dircxz. brouwer 18,00      
119 35v 55 Nieuwland Baerte Michiel Meesz., weduwe (van) -- 18,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
120 40v 31 Over 't Hof Geertrude Allert Woutersz., weduwe (van) -- 18,00      
121 40v 44 Over 't Hof Pieter Gerytsz. Goelen -- 18,00      
122 32r 42 Wanthuis Reyer Dircxz. -- 18,00      
123 32v 84 Wanthuis Geryt Aelwynsz. bonmeester 18,00      
124 30r 9 Wolhuis Dirck van Honthorst -- 18,00      
125 30v 32 Wolhuis Volpert Roelofsz. -- 18,00      
126 46r 60 Kerkvierendeel Ermgaard Andries Dircxz., weduwe (van) -- 20,00      
127 46v 75 Kerkvierendeel Gillis Jansz. witmaker 20,00      
128 34v 8 Nieuwland Dirck Meesz. -- 20,00      
129 40v 37 Over 't Hof Willem Heerman -- 20,00      
130 53r 18 Overmare Rijnzijde Aernt Jansz. van Katwijk -- 20,00      
131 37v 49 Rapenburg Willem van Coulster -- 20,00      
132 31v 16 Wanthuis Willem Jansz. goudsmid 20,00      
133 32v 65 Wanthuis Heynrick Paedze -- 20,00      
134 38v 9 Zevenhuizen Nanne Wiggers -- 20,00      
135 39v 74 Zevenhuizen Jan Conincx, zoon van -- 20,00      
136 49r 55 Nicolaasgracht Lysbet Willem Aerntsz., weduwe (van) -- 21,00      
137 45v 17 Kerkvierendeel Geertrude Vranck kuiper 21,50      
138 45r 89 Burgstreng Willem Willemsz. meekoper 22,00   met zijn weeskinderen  
139 47v 48 Gansoord Geertrude Geryt Kerstantsz., weduwe (van) -- 22,00      
140 42r 21 Gasthuis Cornelis Jansz. van Delff -- 22,00      
141 51r 74 Marendorp Rijnzijde Jan Aerntsz. van Tetroede bonmeester 22,00      
142 49v 97 Nicolaasgracht Claes Dirck Aerntsz. -- 22,00      
143 39v 75 Zevenhuizen Geertrude Jacop Ewoutsz., weduwe (van) -- 22,00      
144 43v 22 Burgstreng Lysbet (en Phillip haar zoon) van der Laen -- 24,00   met haar zoon Phillip van der Laen  
145 43v 25 Burgstreng Dirck van Werve -- 24,00      
146 44v 73 Burgstreng Claes Gerytsz. Egmont -- 24,00      
147 45r 94 Burgstreng Machteld Phillips van Noorde, weduwe (van) -- 24,00   -,-  
148 47v 46 Gansoord Ghysbrecht van Lodensteyn -- 24,00      
149 45r 12 Kerkvierendeel Joris Jansz. -- 24,00   met weduwe Aechte Pieter Jansz.  
150 35r 41 Nieuwland Cornelis Geryt Boeyenz., heer -- 24,00   'van zyns moeder goeden, mitten wesekinderen van Jan Geryt Boeynensz.'
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
151 54r 9 Overmare Landzijde Kerstyne van Tetroede -- 24,00      
152 32v 53 Wanthuis Dirck Woutersz. bakker 24,00      
153 46r 59 Kerkvierendeel Martyn Roelofsz. -- 25,00      
154 35v 50 Nieuwland Willem Willemsz. [Willevader] -- 25,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
155 44v 79 Burgstreng Geertrude Geryt Buytewech -- 26,00      
156 47v 63 Gansoord Marytgen van Dam -- 26,00   met haar kinderen  
157 35v 46 Nieuwland Dirck Andries -- 26,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
158 35v 47 Nieuwland Geryt Jacopsz. warmoesman 26,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
159 41r 51 Over 't Hof Katryn Pieter Gerytsz., weduwe (van) -- 26,00      
160 39r 33 Zevenhuizen Martyn Pietersz. -- 26,00      
161 35r 29 Nieuwland Adriaen Florysz. van Adrychem -- 27,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
162 41r 8 Vleeshuis Katryn Ghysbrecht Jansz. -- 27,00      
163 32r 47 Wanthuis Jannetgen Dirck Aerntsz., weduwe (van) -- 27,00      
164 30v 42 Wolhuis Mees Aelwynsz. -- 27,00   met zijn kinderen en de kinderen van Florys Keysers  
165 51v 42 Marendorp Landzijde Willem Heynricxsz. -- 28,00      
166 52r 58 Marendorp Landzijde Cornelis van der Goude -- 28,00      
167 35r 30 Nieuwland Brechte Cornelis Jansz., weduwe (van) tinnegieter 28,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
168 32r 39 Wanthuis Marie Zeger Jacopsz., weduwe (van) -- 29,00      
     

 

 

10-29 Klasse Bedrag:30+ 0
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 34r 78 Hogewoerd Duyff Jan van Berendrecht, weduwe (van) -- 30,00   met haar kinderen  
2 34v 7 Nieuwland Jan Paedze -- 30,00      
3 34v 9 Nieuwland Claes Jacopsz. -- 30,00      
4 41r 56 Over 't Hof Jan van Zeyst, meester -- 30,00      
5 45v 18 Kerkvierendeel Wouter Jacopsz. -- 32,00      
6 37v 37 Rapenburg Claes Jan Claesz. [verver] 33,00      
7 42v 46 Gasthuis Ysbrant de houtkoper houtkoper 34,00      
8 32v 52 Wanthuis Huge Meesz. -- 34,00      
9 44r 47 Burgstreng Bouwen Willemsz. van Warmond -- 36,00      
10 44v 72 Burgstreng Geryt Claesz. Egmont -- 36,00      
11 47v 55 Gansoord Jacop van der Gracht -- 36,00      
12 47v 59 Gansoord Pieter Jansz. -- 36,00      
13 46v 79 Kerkvierendeel Jan Claesz. Veen -- 36,00      
14 31r 57 Wolhuis Pieter Pieter Reymbrandsz.z. -- 36,00      
15 39r 28 Zevenhuizen Jacop Willemsz. waerdein 36,00      
16 44v 67 Burgstreng Geryt Heye -- 42,00      
17 39r 38 Zevenhuizen Jannetgen Pieter Jansz., weduwe (van) -- 42,00      
18 39v 77 Zevenhuizen Jacop Heerman -- 42,00   met zijn moeder en zuster  
19 44r 52 Burgstreng Reyer Claesz. verver 48,00   met zijn moeder  
20 30r 7 Wolhuis Jan van Lochorst, weduwe (van) -- 48,00   met haar kinderen  
21 30v 37 Wolhuis Dirck Engebrechtsz. -- 48,00      
22 47v 40 Gansoord Willem Willemsz. brouwer 54,00      
23 40v 33 Over 't Hof Jacop van Bosschuysen -- 54,00      
24 30v 36 Wolhuis Claes Hugenz. -- 54,00      
25 46v 1 Gansoord Pouwels Pietersz. -- 60,00      
26 46v 5 Gansoord Dirck Pietersz. koopman 60,00      
27 42r 2 Gasthuis Janne Willem van Bosschuysen, weduwe (van), jonkvrouw -- 60,00   (met haar kinderen) 'dit ende voirgaende jair 84, ontfanck gemaict 27, Coen hoir zoen 6 (ov h 11)'  
28 34v 2 Nieuwland Cornelie Claes van Leeuwen, weduwe (van) -- 60,00   met haar kinderen  
29 37v 47 Rapenburg Jan van Zwieten -- 60,00      
30 39r 31 Zevenhuizen Pieter Claesz. Paedze -- 60,00      
31 37v 51 Rapenburg Willem van Bosschuysen, heer ridder 69,50   'voir dit jair 50 ende voir de rest de anno 1500 19,5  
32 38v 5 Zevenhuizen Jan Kerstantsz. Stoop -- 72,00      
33 43v 6 Burgstreng Pieter van Zijl -- 80,00      
34 45r 93 Burgstreng Phillips van Noorde -- 84,00   samen  
35 34v 1 Nieuwland Adriaen Dircxz. -- 84,00      
36 30v 40 Wolhuis Jacop Symonsz. -- 84,00   met zijn zuster  
37 38v 10 Zevenhuizen Adriaen van der Boeckhorst, weduwe (van) -- 90,00   met haar kinderen  
38 41r 65 Over 't Hof Adriaen van Poelgeest, heer ridder 96,00      
39 47v 54 Gansoord Jan Pieter Ghysbrechtsz. -- 100,00      
40 30r 13 Wolhuis Pieter de Grebber -- 100,00      
41 44v 61 Burgstreng Nanne Paedze -- 108,00   met zijn zoon  
42 30v 30 Wolhuis Ysack Aelwynsz. -- 108,00      
43 49r 64 Nicolaasgracht Jan Jansz. roodzieder 120,00      
44 41v 21 Vleeshuis Willem van der Does -- 120,00      
45 38v 1 Zevenhuizen Geertrude Joest de apotheker, weduwe (van) apotheker 120,00      
46 50r 36 Marendorp Rijnzijde Alydt Claes Aelwynsz., weduwe (van) -- 138,00      
     

Publicatie Auteur Home
Belasting 1502
Lening 1508
Tim Bisschops
Antwerpen 2008
www.oudleiden.nl