vorige Buurt: 69.Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-) 70. Rijnenburg volgende Buurt: 73.Hooglandse Kerksteeg

 

1. Oost Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 2. Middel Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 3. Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 8. Hadrianopolen 
(Klik voor andere kaart) 9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 10. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 14. Kranenburg 
(Klik voor andere kaart) 35. Klein Egypte   36. Koeëind   37. Ossenland   38. Patmos   39. Oud Barbarije   40. Klein Van Macht   41. Rode Steen 
(Klik voor andere kaart) 42. Jan Vossenrijk   43. St. Niclaassteeg (Rodenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 44. Land van Mirakelen (Sint Annenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 45. Mare 
(Klik voor andere kaart) 46. Vliegenthart (Hartenburg) 
(Klik voor andere kaart) 47. Oost Mariënburg 
(Klik voor andere kaart) 52. Gansoord   53. Zwaansoord   54. Rode Veluwe   55. Vrije Veluwe   56. Wilde Veluwe   57. Nieuw (Jonge) Tuil   58. Woudfriezen   59. Oude Tuil   60. Groenendaal   61. Boterbuurt   62. Alkey   63. Woud zonder Genade   64. Middelweg (Napels, Bisdom van-)   65. Mozes   66. Buitenduin   67. Klein Mariënburg   68. Sint Hubert   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-)   70. Rijnenburg   71. Nieuw (Klein) Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 73. Hooglandse Kerksteeg  
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende de huysen staende aen de oostsijde van den Nyeuwen Rijn / tusschen de lange Coornbrugstege ende t Caernemelxsteeggen / mitsgaders noch die aen de suytsijde van de Toornsteech staende.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 37, 19-10-1617)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Rijnenborch no. lxx / Begint van de Caernemelxbrugge / totten houc van de Coornbrugge toe op geen (!) zijden / plach te hebben huysen of cameren (?). De vermelding op geen zijden betreft een verschrijving en moet zijn: een zijde.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 11 vso)

De buurt neemt in 1596 deel aan de Grote Loterij en legt 128 loten in ter waarde van f 30,- (lotnr. 20514). De prose luidde: De Heer van Rijnenburch met zijn gebueren / godt verleent haer goet avontueren / Int Turx Hooff (zie ook 'Buurthouden', pag. 108 e.v.).

(AGH inv. nr. 429)

In 1603 verzoeken de gehuisden aan weerskanten van de Pancraestoornstege (nu de Beschuitsteeg) om bij Rijnenburg te worden gevoegd. Het Gerecht besluit dat dit slechts geldt voor de bewoners aan de zuidzijde. De bewoners van de noordzijde worden ondergebracht bij de buurt  St. Hubert.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 5 vso, 04-09-1603)

De heer van Rijnenburg krijgt toestemming om met zijn buren in Leiderdorp te hoven (zie ook 'Buurthouden', pag. 99).

(SA II inv. nr. 214 fol. 47 vso, 28-08-1769)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Aer, Willem Govertsz. van der - <19-10-1617 ? *
Lijn, Claes Dirxz. van - 19-10-1617 2 *
Campen, Pieter Claesz. 06-09-1635 3  
Swanenburch, Cornelis Huygensz. van - 24-03-1656 1  
Royaert, Pieter - 23-01-1670 2 *
Vroman, Abraham - 29-07-1678 1  
Werff, Simon van der - 10-04-1692 1  
Schombaer, Anthony - 15-08-1704 1  
Swanenburgh, Willem (van) - 20-12-1708 2 *
Vrede, Pieter - 09-04-1723 1  
Kintzius, Pieter - 28-07-1735 1  
Franken, Matthijs - 20-05-1751 1  
Pla, Dr. Andreas le - 28-08-1766 1  
Lau, Jacob la - 27-05-1790 2 o *

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl