ELO, SA I 578 Vermogensbelasting 1498  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens Volgorde : Folio  

 

20-29     p1498_folio_20-29

 

27 v  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Pieter Paedze Wolhuis   1 27 v 3 3-0-0           -   Pieter Paedze 1
Pieter, mr Wolhuis   2 27 v 6 6-0-0   barbier       -   Pieter, mr 2
Adriaan Mast Wolhuis   3 27 v 1,5 1-10-0   [drapenier]       -   Adriaan Mast 3
Huge Hugez van Zwieten Wolhuis   4 27 v 20 20-0-0   [steenkoopman, wijnkoopman, schout van zoeterwoude]       -   Huge Hugez van Zwieten 4
Ghysbrecht van Scarpenzeel Wolhuis   5 27 v 1 1-0-0           -   Ghysbrecht van Scarpenzeel 5
Gillis Mychielsz Wolhuis   6 27 v 2,4 2-8-0           -   Gillis Mychielsz 6
Jans Wolhuis   7 27 v 60 60-0-0       met haar kinderen weduwe van Lochorst   Jans 7
Geryt Huge Martijnsz Wolhuis   8 27 v 5 5-0-0           -   Geryt Huge Martijnsz 8
Jacob Gerytsz Heylich Wolhuis   9 27 v 1,6 1-12-0           -   Jacob Gerytsz Heylich 9
Machtelt Jan Baartoutsdr Wolhuis   10 27 v 4 4-0-0       met haar zusters   -   Machtelt Jan Baartoutsdr 10
Jan Aernt Pouwelsz Wolhuis   11 27 v 8 8-0-0       met 2 kinderen   -   Jan Aernt Pouwelsz 11

 

28 r  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Pieter Heynrick Ottensz Wolhuis   12 28 r 24 24-0-0   [drapenier]       -   Pieter Heynrick Ottensz 12
Alydt Wolhuis   13 28 r 1 1-0-0         weduwe Thys   Alydt 13
Pieter de Grebber Wolhuis   14 28 r 132 132-0-0           -   Pieter de Grebber 14
Pieter Wolhuis   15 28 r 0 0-0-0 0,5 schoenmaker pauper     -   Pieter 15
Heynrick Wolhuis   16 28 r 1,2 1-4-0   schoenmaker       -   Heynrick 16
Jacob Louwerysz Wolhuis   17 28 r 8 8-0-0           -   Jacob Louwerysz 17
Pieter Claisz Wolhuis   18 28 r 3,2 3-4-0   goudsmid       -   Pieter Claisz 18
Jan Geryt Heerensz Wolhuis   19 28 r 5 5-0-0           -   Jan Geryt Heerensz 19
Cornelis van Zoetermeer Wolhuis   20 28 r 2 2-0-0           -   Cornelis van Zoetermeer 20
Clais Dircxz Wolhuis   21 28 r 16 16-0-0   [houtkoper]       -   Clais Dircxz 21
Pieter Claisz Wolhuis   22 28 r 0,167 0-3-4 0,5   pauper met zijn zuster   -   Pieter Claisz 22
Steven Wolhuis   23 28 r 0,8 0-16-0   harnasmaker       -   Steven 23
Haze Wolhuis   24 28 r 2 2-0-0   kammemakersweduwe     weduwe Willem Dammes kammemaker Haze 24
Clais Willemsz Zuydwyck Wolhuis   25 28 r 0,8 0-16-0       met broers en zusters   -   Clais Willemsz Zuydwyck 25
Florys Jacobsz Wolhuis   26 28 r 0 0-0-0       goederen van zijn broer Geryt Jacobsz en Kerstant Nannenz   -   Florys Jacobsz 26
Pieter Dircxz Hoichstraet Wolhuis   27 28 r 1 1-0-0           -   Pieter Dircxz Hoichstraet 27
Adriaen Willemsz `t Hart Wolhuis   28 28 r 12 12-0-0   [drapenier]       -   Adriaen Willemsz `t Hart 28

 

28 v  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Geryt Jacobsz Wolhuis   29 28 v 8 8-0-0   kuipersz       -   Geryt Jacobsz 29
Jan Simon Judenz Wolhuis   30 28 v 0,8 0-16-0           -   Jan Simon Judenz 30
Dirck Pieter Gerytsz Wolhuis   31 28 v 6 6-0-0           -   Dirck Pieter Gerytsz 31
Engebrecht Jacobsz Wolhuis   32 28 v 8 8-0-0   [drapenier]       -   Engebrecht Jacobsz 32
Lambrecht Wolhuis   33 28 v 1,6 1-12-0   bakker       -   Lambrecht 33
Ysack Aelwijnsz [van Swanenburg] Wolhuis   34 28 v 72 72-0-0   [drapenier]       -   Ysack Aelwijnsz [van Swanenburg] 34
Cornelis Jansz Wolhuis   35 28 v 0,2 0-4-0 0,6 barbier pauper     -   Cornelis Jansz 35
Volprecht Roelofsz Wolhuis   36 28 v 24 24-0-0   [brouwer, drapenier]       -   Volprecht Roelofsz 36
Willem Andries Pietersz Wolhuis   37 28 v 4 4-0-0           -   Willem Andries Pietersz 37
Willem Geryt Lamsz Wolhuis   38 28 v 1 1-0-0           -   Willem Geryt Lamsz 38
Clais Hugez Wolhuis   39 28 v 60 60-0-0 72         -   Clais Hugez 39
Dirck Engebrechtsz Wolhuis   40 28 v 48 48-0-0           -   Dirck Engebrechtsz 40
Jan Heyndrick Claisz Wolhuis   41 28 v 8 8-0-0   [drapenier]       -   Jan Heyndrick Claisz 41
Haze Wolhuis   42 28 v 20 20-0-0         weduwe Florys Pietersz   Haze 42
Jacob Symonsz Wolhuis   43 28 v 90 90-0-0       met zoon en zuster   -   Jacob Symonsz 43
Jan Mathysz Wolhuis   44 28 v 18 18-0-0   [drapenier]       -   Jan Mathysz 44
Mees Aelwynsz Wolhuis   45 28 v 24 24-0-0   [roodzieder]       -   Mees Aelwynsz 45
- Wolhuis   46 28 v 0,8 0-16-0   koster       -   - 46
Alydt Jan Magnus Wolhuis   47 28 v 0 0-0-0 0,6   pauper     -   Alydt Jan Magnus 47

 

29 r  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Clais Mast Wolhuis   48 29 r 1,2 1-4-0           -   Clais Mast 48
Geryt Wolhuis   49 29 r 0 0-0-0 0,5 voller pauper     -   Geryt 49
Wibbe Wolhuis   50 29 r 0,8 0-16-0   rietmakersweduwe     weduwe Willem rietmaker Wibbe 50
Jan Pietersz Wolhuis   51 29 r 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Jan Pietersz 51
Pieter Jaspersz Wolhuis   52 29 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Pieter Jaspersz 52
Aelbrecht Vem Wolhuis   53 29 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Aelbrecht Vem 53
Maritgen Wolhuis   54 29 r 0,133 0-2-8 0,4 appelkoopster       -   Maritgen 54
Griete Wolhuis   55 29 r 0,133 0-2-8 0,4 moeder       -   Griete 55
Thete Adamsdr Wolhuis   56 29 r 0,125 0-2-6 0,4         -   Thete Adamsdr 56
Griete Wolhuis   57 29 r 0 0-0-0 0,4 bewaarster pauper     -   Griete 57
Clais Pouwelsz Wolhuis   58 29 r 0,8 0-16-0           -   Clais Pouwelsz 58
Clais Dircxz Bosscoop Wolhuis   59 29 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Clais Dircxz Bosscoop 59
Pouwels Wolhuis   60 29 r 0,267 0-5-4 0,8 wever       -   Pouwels 60
Griete Moeyten Wolhuis   61 29 r 0,133 0-2-8 0,4         -   Griete Moeyten 61
Alydt Wolhuis   62 29 r 0 0-0-0 0,4 kemster schamel volk     -   Alydt 62
Lietwy Mathysz Wolhuis   63 29 r 0 0-0-0 0,4   schamel volk     -   Lietwy Mathysz 63

 

29 v  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Pieter van Willich Wolhuis   64 29 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Pieter van Willich 64
Katryn Jacob Claisz Wolhuis   65 29 v 0 0-0-0 0,4   schamel volk     -   Katryn Jacob Claisz 65
Mancke Baerte Wolhuis   66 29 v 0 0-0-0 0,4   schamel volk     -   Mancke Baerte 66
Jan Aerntsz Wolhuis   67 29 v 0,167 0-3-4 0,5 wever       -   Jan Aerntsz 67
Ermgairt Pietersdr Wolhuis   68 29 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Ermgairt Pietersdr 68
Willem Jacobsz Wolhuis   69 29 v 2 2-0-0   coman       -   Willem Jacobsz 69
Clais Jacobsz Wolhuis   70 29 v 1,2 1-4-0   koeman pauper     -   Clais Jacobsz 70
Neel Neeff Wolhuis   71 29 v 0,8 0-16-0           -   Neel Neeff 71
Clais Jansz Wolhuis   72 29 v 1,2 1-4-0   bakker       -   Clais Jansz 72
Florys Jacobsz Wolhuis   73 29 v 7 7-0-0           -   Florys Jacobsz 73
Jan Clais Heynricxz Wolhuis   74 29 v 10 10-0-0   [drapenier]       -   Jan Clais Heynricxz 74
Valck Martynsz Wolhuis   75 29 v 0,167 0-3-4 0,5 voller       -   Valck Martynsz 75
Jan Phillipsz Wolhuis   76 29 v 12 12-0-0   [stadssecretaris]       -   Jan Phillipsz 76
Vranck Phillipsz Wolhuis   77 29 v 6 6-0-0           -   Vranck Phillipsz 77
Pieter Jacob Hugez Wolhuis   78 29 v 4 4-0-0           -   Pieter Jacob Hugez 78
Jan Heynricxz Wolhuis   79 29 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Jan Heynricxz 79
Adriaen Gerytsz Wolhuis   80 29 v 2 2-0-0       met weeskinderen   -   Adriaen Gerytsz 80
Pieter Pieter Reymbrantsz Wolhuis   81 29 v 36 36-0-0           -   Pieter Pieter Reymbrantsz 81
Reymbrant Claisz Wolhuis   82 29 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Reymbrant Claisz 82

 

20-29     p1498_folio_20-29

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Vermogensbelasting Leiden 1498 www.oudleiden.nl