HENDRIK SIMONSZ., gezegd BRONSTIEN

 

Previous PageHome PageNext Page


HENDRIK SIMONSZ., GEZEGD BRONSTIEN

ovl. 28 juni 1369, begr. St. Pancraskerk (Ke. 415 f. 20v.).

functie:

kanunnik van St. Pancras (Ke. 415 f. 20v.).

familie:

zoon van Simon Matthijsz. en Barte (Ke. 415 f. 20v.). Zijn zuster Wive huwde Jan van Hilleghom (zie ald.). Missch. was zijn grootvader de Matthijs 'Bronskiaen' naar wie een steeg werd genoemd (1372 en 1375 verm.), lopend vanaf de Breestraat (Leverland, 'Inquisitio conexuum', 100).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl