DIRK IJDENZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


DIRK IJDENZ.

functies:

gasthuismr. 1327-28; schepen 1328.

landbezit:

* 1/3 van een kamp land te Oegstgeest (afkomstig van 'Erlewijn scomaker', een ander 3e deel behoorde aan Gerrit Alewijnsz.), 14 dec. 1327 verkocht aan St. Catharinagasthuis (Ga. 455 f. 36v.).

* 1½ morgen land te Zoeterwoude ten noorden van Rodenburger wetering verm. 1326-30, samen bezeten met zijn zwager Jacob (Ke. 493 f. 87).

* 3 morgen 4 gaard land ten zuiden van Leiden, onder Zoeterwoude, samen bezeten met Jan van der Bregghe, verm. 1326-30 (Ke. 493 f. 87v.)

* 8 morgen 11 gaard 4 voet land, ten zuiden van Rodenburger wetering onder Zoeterwoude verm. 1326-30, het voorgaande behoorde mogelijk hiertoe (Ke. 493 f. 88).

* 4 morgen 2 hond 6½ gaard land ten zuiden van Leiden, samen bezeten met Andries die Bruun (Ke. 493 f. 88).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl