WILLEM AARNDSZ. (II)

 

Previous PageHome PageNext Page


WILLEM AARNDSZ. (II)

functies:

schepen 1398-99; gasthuismr. 1401-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 25 juli 06-07, 07-08, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19; kerkmr. van St. Pieter 1408-09, 22 feb.-25 juli 1409; homan van het bon Over 't Hof 1410 (Secr. 84 f. 237v.).

beroep:

korenkoper, bierbrouwer en -handelaar, veekoper (1402-12; Ga. 334 (8) f. 12v., (10) f. 14v., (12) f. 13v., (13) f. 14v., (14) f. 12v., (16) f. 21-23). Kocht 1418 een weefgetouw met kammen; was hij drapenier? (RA. 50 f. 184v.).

woonhuis:

in het Gasthuisvierendeel, verm. 1399-1400 (Rek. Lei., I 79); 1410 in het bon Over 't Hof (Secr. 84 f. 237v.).

rentebezit:

* 2 £ 7 s.pay. met houde op huizen en erven aan O.L.V.steeg en:

* 1 £ pay. met houde op een huis en erf aan de Oude Veste, deze renten schonk hij 27 mei 1429 aan St. Catharinagasthuis (Ga. 456 p. 65).

* 11 okt. 1406 14 oude schilden op Aagte Rotaardsz. huis en erf (RA. 50 f. 60v.).

* 25 juli 1410 25 kronen op een huis en erf te Leiden, samen met Boudijn van Zwieten; 1411 afgeschat, en:

* 15 aug. 1410 8 nobel op ditzelfde huis en erf, eveneens 1411 afgeschat (RA. 50 f. 110).

* 26 okt. 1416 4 nobel en 5 bot op een huis en erf te Leiden; 1418 afgeschat (RA. 50 f. 184).

borgstelling:

* 13 nov. 1390 Floris Aarnd Heinenz.z., zijn broer (Secr. 19 f. 85v.).

* 19 mei 1404 Hendrik Dirksz. van der Heed (Secr. 20 f. 17).

varia:

zegel: 3 hoorns (2:1), met een onduidelijk figuur in het hart van het schild (Secr. 1529, 26 feb. 1399). Hij, of Willem Aarndsz. (I) was 1390 met Claas Jansz. Vos aan Dirk Coenenz.'s kinderen 45 £ pay. schuldig (Secr. 84 f. 19v.).

familie:

broer van Floris Aarnd Heinenz.z. (zie boven) en Machteld (Ga. 456 p. 65). tr. 1e Elisabeth, ovl. voor 27 mei 1429; tr. 2e Pieternelle, verm. 27 mei 1429 (Ga. 456 p. 65). Zoon:

1. Claas

tr. Margriet (Ga. 455 f. 23v.).

Kinderen:

a. Floris en
b. Claas Claasz.

beiden verm. 27 mei 1429 (Ga. 456 p. 65).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl