Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1442
OAR records in next Year

 

 

Record #155     Date   next record  top of page
1442-05-01
Location Type of Document
OAR11, 41r-a
OAR12, 073v-a
Vonnis
Text
[032] Anno xlii meye die heemr. Poelgeest, Boechorst, Alcmade, Zwieten ende Scoten. Item die heemr. gewijst dat Simon Heynric z. mit sinen gesellen sullen him ofdijcken of mit die van Valkenburch te gelden of mit recht te weten [waren?], Claes Claes z. is willich op geset tot dat die onwillige verwonnen sijn.
English Summary
Symon Heinricxzoon and associates can disassociate themselves from Valkenburg in matters of drainage.
Keywords
ofdijken; valkenburg; poelgeest, gerijt van; boechorst, jan van der; alcmade, willem van; zwieten, Boudijn van; scoten, ijsbrant van; symon heynricszoon; claes claeszoon
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 6 / 58 1429 1441 1443
boechorst, jan van der 16 / 56 1405 1441 1443
claes claeszoon 2 / 2 1434 1434  
poelgeest, gerijt van 11 / 64 1419 1441 1443
scoten, ijsbrant van 6 / 53 1438 1441 1443
valkenburg 3 / 6 1330 1371 1450
zwieten, Boudijn van 10 / 37 1430 1441 1443

 

Record #156 prev record   Date   next record  top of page
1442-06-26
Location Type of Document
OAR11, 41r-b Consent
Text
Anno xlii sinte Johans scouwe bijden holeix heemr. Item die van Alphen oorlof gegeven den ouden Kercsloot op te doen ende een brugge mit twe wacht doren dair in te maken bij prijs vanden heemr., durende tot onsen wederseggen.
English Summary
Alphen may build a bridge with two sluices across the old Kerksloot.
Keywords
alphen; kerksloot; bridges; sluices
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 21 / 44 1284 1438 1446
bridges 17 / 54 1284 1440 1442
kerksloot 1 / 2     1447
sluices 32 / 68 1253 1441 1442

 

Record #157 prev record   Date   next record  top of page
1442-06-26
Location Type of Document
OAR11, 41r-c Consent
Text
Item Bartout van Assendelf is gebleven onder heemr. te ende ter naester scouwe tot Hairlem of hij mach aldair recht nemen of hi wil.
English Summary
Bartout van Assendelf temporarily appointed as kroosheemraad for Haarlem
Keywords
administration; term of heemraad
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
administration 9 / 9 1400 1438  

 

Record #158 prev record   Date   next record  top of page
1442-10-02
Location Type of Document
OAR11, 41r-d-41v
OAR12, 016v-a-017r
Keur
Text
[115] Anno xlii te Bamisse heemr. bij hem woirt doe gekoert die van Koudekerck een waterganck doir ofwegen in die A ende dien cost dair of selmen gelden als hier na gescr. staet. Item van die nyewe vaert ende kaadijck tot Koudekerck so die koer in hout datmen dien cost gelden sal bijden heemr., dair of is die koer vanden heemr. datmen dien oncost gelden sal gelijc hier na gescreven staet. Dats te weten, vanden cost vander nyewer kade beyde delven ende oncost van delven tot in die A toe ende dat lant te betalen sullen gelden dat hele lant van Coudekerck, wtgesceyden den Hogen Wairt ende dat lant dat an Outschoern buten gekadet is dat sel dair quijt of wesen. Item soe sullen dese voirs. die dese nyuewe kade gelden sullen weder vercopen die oude kade op Heymants weteringe gelegen ende die sel him te baten comen, ende den Hogen Wairde niet, mer die buten gekadet sijn sullen hoir aendel dair of hebben na grootheit van horen lande. Item den oncost vanden nyewe sluse sullen gelden alle die binnen gekadet sijn ende den Hogen Wairde sel die sluse mede gelden morgen morgen gelijc overmits dat alle sluse ende bruggen vanden helen ambochten alle tijt ghemact sijn ende die Dwers weteringe te maken sel ghelden die eygen, ende den huyrman niet. Ende want den ouden afterdijck veel te lage is, die sal die huyrman hogen buten des lants cost, elc tenden sinen lande in manyeren als die heemr dat koeren sullen [41v] als him dat nutte dunct wesen tot eenre tijt als die heemr. hoer eerste koer op leggen sullen.
English Summary
Regulate the construction and maintenance of a new canal and encircling dike at Koudekerk and Oudshoorn. The new construction is to be at the expense of all of Koudekerk except for the Hooge Waard, while its upkeep will be shared by all, including the Hooge Waard. The old dike along the Heymanswetering may be sold off.
Keywords
koudekerk; construction; aardhaling; aa; hogewaard; oudshoorn; maintenance; heymanswetering; canals; sluices; morgengeld; polder formation; dwaarswetering; bridges
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 25 / 37 1356 1440 1443
bridges 18 / 54 1284 1442 1444
canals 30 / 67 1356 1439 1443
construction 31 / 73 1361 1440 1442
heymanswetering 1 / 2     1473
koudekerk 4 / 16 1432 1440 1442
maintenance 37 / 85 1356 1441 1443
morgengeld 16 / 31 1361 1440 1443
oudshoorn 2 / 7 1429 1429 1442
polder formation 2 / 7 1399 1399 1447
sluices 33 / 68 1253 1442 1443

 

Record #184 prev record   Date      top of page
1442-12-20
Location Type of Document
OAR11, 50v-b
OAR12, 068r-a
Vonnis
Text
[020] Item ic Heynric van der Hoe de ambochts bewairre van des ambochts wegen van Coudekerck doe condt allen luden want een kade gelegen was buten den ambocht van Coudekerck up Claes Heymans wetering die bij goet duncken heren Gerijt van Poelgeest onse ambochts heer ende Jan Jacopzoon onsen scout mitten meesten deel vanden bueren bij goetduncken vanden hogen heemr. van Rijnlant, overmits dattet meer oirbair wair een nyewe kade te hebben om des wille dat sij den ambocht voirs. luttel scade dede, vercoft hebben Jan Danel z. tot behoef den Gnephoeck [Oudshoorn] ende die nyewe kade, die nu gemaect is streckende twisken den Lagen Waertschen dijck ende ofwegen, beter ende oirbairliker is dan die oude kade voirs. So bekenne ic dair om dat ic van des ambochts wegen voirs. wael voldaen ende betaelt bin vanden kade voirs., ende wes gelt dat vanden voirs. kade gecomen is, dats te weten vijve ende dertic wilhelmusse scilde, dat heb ic voirt verleyt inden oirbair vanden gravinge vanden nyewe kade voirs. gelijck als ic dat te rekeninge begrocht hebbe voir den lantgenoten des ambochts voirs. Ende om dat dit wair is, so heb ic Heynric voirs. van des ambochts wegen van Coudekerck voirs. gebeden Jan Jacop z. onsen scout dat hi desen brief bezegelen wil. Ende ic Jan scout voirs., om bede wil van Heynric van des ambochts wegen voirs. ende bi beveel vanden hogen heemr., so heb ic desen brief bezegelt mit minnen zegele, int jair ons heren duysent vierhondert twee ende veertich.
English Summary
An official of Koudekerk explains that, with consent of the village lord, the schout, the majority of residents of Koudekerk, and the heemraaden of Rijnland, he has sold a kade for the benefit of Gnephoeck (Oudshoorn) for 35 Wilhelmusschilden which money he has laid out for the construction of a new kade at Koudekerk stretching from the Lagenwaardse dike en Ofwegen (Koudekerk).
Keywords
procedures; koudekerk; ambachtsbewaarders; claes heymanswetering; dikes; ambachtsheer; buren; schouten; gnephoek; construction; lagenwaardsedijk; oudshoorn; accounting; hoe, heynric van der, ambachtsbewaarder; poelgeest, gerijt van, ambachtsheer; jan jacopszoon, schout; jan danelszoon
Notes
See OAR14, 2r-c. Though it clearly is dated to 1442, this item was copied into OAR11, OAR12, and OAR14 in March 1444.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
accounting 11 / 23 1385 1440 1443
ambachtsbewaarders 7 / 41 1436 1440 1443
ambachtsheer 1 / 4     1448
buren 9 / 31 1356 1440 1445
construction 32 / 73 1361 1442 1443
dikes 7 / 12 1425 1440 1443
gnephoek 1 / 2     1473
koudekerk 5 / 16 1432 1442 1444
oudshoorn 3 / 7 1429 1442 1445
procedures 32 / 71 1400 1441 1443
schouten 32 / 88 1284 1440 1443

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl