WOUTER ECKENZ. C.S.

 

Previous PageHome PageNext Page


WOUTER ECKENZ. C.S.

I. WOUTER ECKENZ. (of HENDRIKSZ.)

functie:

burgemr. 1373-74, 83-84, 84-85; H. Geestmr. 1372-73.

woonhuis:

aan de Mare in Noeyde steeg, verm. 5 juni 1383; hierop hadden heer Frank Gerritsz. Rijswijc en zijn vader voor hem 1 £ g.g. rente (Ke. 493 f. 38). Verm. als belender te Marendorp 12 juni 1388 (Ke. 493 f. 77v.).

borgstelling:

* 19 dec. 1373 Wigger Gerritsz., van Voorschoten (Secr. 19 f. 36v.).

* 15 mei 1386 Jacob Dirk Adamsz.z., van Delft (Secr. 19 f. 74).

* 1 nov. 1388 Jan Claas Gerritsz.z. (Secr. 19 f. 78v.).

familie:

zoon:

II. HENDRIK WOUTER ECKENZ.Z.

functie:

schepen 1408-09, 13-14; kerkmr. van St. Pieter 1417-18.

varia:

zegel: gevierendeeld, 1e kwartier een leeuw (Klo. 665, 4 mrt. 1409).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl