Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1394
OAR records in next Year

 

 

Record #556     Date   next record  top of page
1394-04-26
Location Type of Document
OAR13, 02v-a Vonnis
Text
[........... ge]naden gouds, etc. doe condt allen luden dat onse bailiu ende [heemraden va]n Rijnlant an die een side ende onse vryen van Nuwencoep an die [...........] genen die niet van rechts plegen te watern andie ander [side ...........] of gedadinge hebben ende des overdragen sijn elcx mit ander [............ g]escreven staet, dat is te weten dat onse ambocht van Nuwencoep [...........] mit he? van rechts plegen te watern van sulker dinctale cost ende [...........] hadden geven onse bailiu ende hiemr. voirs. gewenen sijn an [.......] bailiu ende hiemr. Voirt sullen die van Nuwencoep voirs. ende die niet [.......]aten bewaren alsulck aertwerck als Rijnland heeft ende ongehoefslaecht is op Swamerdam, ende hier om sullen so mede vrij watern inden Rijn tot Spaerndam wt als hare ouders altoes gedaen hebben ende men sel gelde gelden -- den hoerne als van outs costumelic is geweestt den onzaet die hier op gelopen is. Voirt so sullen die van Nuwencoep bliven in horen oude custumen ende die hiemr. van Rijnlant en sullen se niet meer belasten dan als voirts is, ende want onse bailiu ende hiemr. voirs. an een side ende die van Nuwencoep voirs. an die ander side des dadinx voirs. een drachtich sijn, soe hebben wij om bede willen ende versoeck van beyden pertien dat voirs. dadincx gevesticht ende geconfirmeert, bescreven ende confermeren te goedere tot ewige dagen. In oirkonde desen brief, besegelt mit onse zegele, gegeven inden Hage opten beloken paescken int jaer ons hier M CCC vier ende tnegentich.
English Summary
Confirmation by Duke Albrecht of an agreement between the dijkgraaf (and baljuw) and hoogheemraden of Rijnland and the free ambacht of Nieuwkoop concerning the drainage of Nieuwkoop at Spaarndam. Nieuwkoop will remain under the jurisdiction of Rijnland and may freely drain via the Spaarndam according to old practices because the old ruling concerning Nieuwkoop's earthworks at Zwammerdam remains in force.
Keywords
spaarndam; rijn; aelbrecht, duke; dijkgraaf; heemraden; nieuwkoop; old practices; jurisdiction
Notes
See van Amstel-Horßk and Lombarts, p. 6, no. 15. Published in van Mieris, III, p. 607. For the reference to earthwork responsibilities at Zwammerdam, see record #270.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aelbrecht, duke 7 / 13 1361 1391 1399
dijkgraaf 1 / 10     1438
heemraden 3 / 13 1255 1255 1443
jurisdiction 3 / 11 1255 1255 1440
nieuwkoop 1 / 2     1429
rijn 3 / 30 1284 1363 1423
spaarndam 6 / 55 1253 1363 1405

 

Record #003 prev record   Date      top of page
1394-06-26
Location Type of Document
OAR11, 13r-c-13v
OAR12, 010v-d-011r
OAR13, 10r-c
Keur
Text
[082] Int jair ons heren m iiic ende xciiii des vrijdagen voir sinte Pieters ende sinte Pouwelis dach coerde die dijcgrave ende die hyemraders voirs. als dair die lantsceydinge leit twijsken Scielant ende Rijnlant datmen dair niet barnen en sel noch delven ellyc eygen op x lb. ten x roeden na der sceydinge, ende dat sal beginnen vander dwyn sijde an biden Hage hout dair die waterkeringe gaet ende vant hage hout tot oeven sijdwijn toe, ende van oeven zijdwijn tot Soetermeer toe ende van Soetermeer doer tot Zegwaert toe ende voirt Zegwaird doer tot Benthuysen toe [13v] ende Benthuussen doir tot Haessaertswoude toe ende Haessertswoude doer tot Waddinxveen toe ende Waddinxveen doer also verre als ons scouwe gaet. Ende dese coer hebben wij gecoirt jegens Delflant ende Scielant, ende dit selmen scouwen tot allen tijden als die dijcgrave ende die hyemraders van Rijnlant goet duncket.
English Summary
Limits on peat digging and burning: forbidden within 10 roeden of the landscheiding (watershed embankment between Rijnland on the one side and Delfland and Schieland on the other).
Keywords
landscheiding; den haag; haagse bos; zijdwinde; zegwaard; benthuizen; hazerswoude; delfland; schieland; waddinxveen; burning; peat digging
Notes
Published in TeBrake, p. 253.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
benthuizen 2 / 24 1330 1330 1399
delfland 1 / 2     1469
hazerswoude 5 / 46 1330 1385 1399
landscheiding 1 / 7     1435
peat digging 2 / 43 1392 1392 1417
schieland 2 / 13 1391 1391 1415
waddinxveen 3 / 27 1356 1358 1399
zegwaard 2 / 28 1330 1330 1406
zijdwinde 5 / 9 1255 1392 1436

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl