WILLEM VAN STIENBERGHEN

 

Previous PageHome PageNext Page


WILLEM VAN STIENBERGHEN

functies:

schepen 1340-41, 45-46, 46-47; schout van Oegstgeest verm. 1 juli 1340 (Rijnsburg 278).

woonhuis:

een huis en erf bij de Oude Rijn, voor 20 nov. 1372 (Ke. 493 f. 31).

varia:

zegel: een schuinstreep met linksboven een adelaar (W. 986, 2 nov. 1340; Rijnsburg 278, 1 juli 1340).

familie:

gezien de adelaar in zijn zegel vermoedelijk verwant met geslacht Van Zijl, vgl. ook de verm. 31 juli 1408 van Jonijs van Zijl Willemsz. van Stienbergen (Hoek, 'Domproostdij', 19). Zijn broer was missch. Jan van Stienbergen die 29 jan. 1376 4 morgen land te Alphen verkocht met instemming van o.m. zijn broer Willem (Ke. 493 f. 65v.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl