DIRK NUWEVEEN (JACOBSZ.)

 

Previous PageHome PageNext Page


DIRK NUWEVEEN (JACOBSZ.)

(op die Hoygraft, Ke. 418 f. 122)

ovl. 12 nov. 1404, begr. St. Pancraskerk (Ke. 416 f. 39v.).

functie:

homan op het Hogeland tussen Hooi- en Middelgracht 1392 (Secr. 84 f. 271v.).

woonhuis:

aan de Hooigracht, verm. 14 nov. 1363, 1370, 6 mrt. 1391, 28 okt. 1392 (Ke. 415 f. 17v., 31; Ga. 455 f. 18; Secr. 84 f. 56).

landbezit:

3 morgen land te Alphen, bij het huwelijk van zijn dr. Mercelie met Dirk van Alkemade Dirksz. aan hen gegeven; 30 mrt. 1401 teruggekocht. Schonk dit land 17 nov. 1402 aan de kinderen van zijn zoon Jan (Klo. 623).

schenking:

liet 5 £ pay. na aan St. Pancraskerk voor memoriediensten (Ke. 416 f. 39v.).

familie:

tr. 1e Marcelia, ovl. 17 okt. 1377, begr. St. Pancraskerk, zij liet 5 £ pay. na voor memoriediensten (Ke. 415 f. 52, 418 f. 122). tr. 2e Machteld; zij had op erven in St. Pietersnieuwsteeg en aan het Steenschuur daarbij (23 feb. 1405 en 29 mei 1405 uitgegeven), resp. 12 comans groten, 4 groten, 18 p.pay. en 2 groten rente, alles met houde (Ga. 456 p. 37, 40 en 41). Zij ovl. 1411-12 en liet St. Catharinagasthuis 13 s. 4 p.pay. na (Ga. 334 (16) f. 17).

kinderen:

1. Jan Dirk Nuweveensz.

(Ke. 418 f. 122).

woonhuis:

in het Wanthuisbon, verm. 1407-08 (Ke. 323 (7) f. 48v.).

familie:

tr. wrsch. Lijsbeth Jacobsdr., droeg met haar en met Louweris Claasz. 14 apr. 1388 een rente van 1 £ g.g. over, hen aanbestorven van Jacob Florisz. (W. 428 f. 63v.; in Ke. 418 f. 122 echter verm. van Balich Jan Dirk Nuweveensz.).

kinderen:

a. Marceli

ontving met haar 3 zusters 17 nov. 1402 van haar grootvader 3 morgen land te Alphen (zie hoger).

b. Fie

20 nov. 1416 droeg Alewijn Dirk Nuweveensz. haar 1 £ pay. rente over op een huis en erf aan de Mare in St. Nicolaassteeg (Ke. 61).

c. Machteld en
d. Katrijn (zie hiervoor).

2. Marceli

tr. Dirk van Alkemade Dirksz. (Klo. 623, NH. Kerkvoogdij 2032 f. 34v., zie Van Alkemade en landbezit van haar vader).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl