TerugVeenstra’s poortTerug
 
Nummer:276
Andere namen:Brugmanspoort
Adres voor 1871:Wijk 8 nr. 472-472a
Adres na 1871:Waardgracht 4

Beschrijving:
Salomon van Paauw omschrijft de poort als aan de westzijde van de Waardgracht bij de Nieuwe Rijn in wijk 8 naast nr. 473 (later Waardgracht 4), uitgang van nr. 839 (later Nieuwe Rijn 115).
De poort - die ook bekend stond als de Brugmanspoort - komt pas voor in het register Lantaarn- en Brandspuitgeld 1837. In datzelfde register, maar dan van 1847, wordt Fokke Lases Feenstra als eigenaar vermeld.
In 1904 heeft de gemeente het voornemen om de Feenstrapoort nr. 1 t/m 4 onbewoonbaar te verklaren. Maar eigenaar Teeuwen klaagde dat hij hier niet over was geïnformeerd en daardoor niet in de gelegenheid was gesteld zich tot de Gezondheidscommissie te wenden. Hij meent dat door deze gang van zaken 'het zwaard van Damocles boven die woningen hing'. Hij voert aan dat twee woningen in 1890 met gemeentelijke toestemming waren gebouwd en dat die woningen in goede staat verkeerden. Wel was hij bereid om huisje nr. 1 af te breken waardoor de percelen nr. 3 en 4 meer ruimte zouden krijgen.
In november 1904 wordt het raadsbesluit door Gedeputeerde Staten vernietigd.
Het zou tot 1958 duren voordat de poort opnieuw onbewoonbaar werd verklaard. Sanering van de wijk zou leiden tot definitieve afbraak.

Vermelding in archiefbronnen:
Waarboek/Bonboekniet van toepassing

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1904-07-07
krantenberichtLeidsch Dagblad1904-11-09
krantenberichtNieuwe Leidsche Courant1958-02-25
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x35xx--x436242------