TerugBurgpoortTerug
 
Nummer:44
Andere namen:Spanjaardspoort
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. 955-962
Adres na 1871:Hooglandsekerkgracht 41

Beschrijving:
De ingang van de Burgpoort bevond zich tegenover het noordelijk transept van de Hooglandsekerk en de aanleunende kerkhuisjes. Tot aan de Nieuwstraat stond dit gedeelte van de Hooglandsekerkgracht oudtijds bekend als de Wintersteeg, maar in het Bonboek als Pancraskerkhof.
Er moet ook een toegang in de Nieuwstraat zijn geweest, althans vanuit een of meer huizen. In Waarboek 6O fol. 170 koopt Hendrik van Munster daar een huis (Bonboek fol. 80vso) dat later bekend was als Wijk 7 nr. 944, nu Nieuwstraat 2 - het oude Herenlogement. Het naastgelegen perceel (fol. 81) is van de stad; in 1659 hebben Burgemeesteren aengekocht van Abraham Stoffelsz. een gedeelte van seecker erff, leggende in de Gaeperspoort achter het Burchgraffge, groot 21 voeten. Mogelijk had deze onbekende poort (via het Burchtterrein?) een verbinding met de Burg- of Spanjaardspoort. Na 1879 wordt de poort niet meer bewoond; er worden alleen nog pakhuizen genoemd.
De ingang van de Burg- of Spanjaardspoort is nog altijd zichtbaar naast Hooglandsekerkgracht 41

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6620, Burgstreng)fol. 68v-74v1642 na
Waarboek 67 6M 1701fol. 178 (Bonb. fol. 69)1703-01-17
Waarboek 67 6O 1705fol. 170 (Bonb. fol. 80v)1706-06-10
Waarboek 67 6X 1715fol. 10 (Bonb. fol. 70)1715-01-12
Waarboek 67 6Y 1716fol. 198 (Bonb. fol. 71)1716-02-29
Waarboek 67 7H 1722fol. 191 (Bonb. fol. 70v)1722-05-23
Waarboek 67 9A 1752fol. 247 (Bonb. fol. 71)1753-05-22

Vermelding in andere bronnen:
Collectie Bodel NijenhuisCOLLBN Port 14 N 65-11700~1800
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x26xxx