TerugJacobspoortTerug
 
Nummer:121
Andere namen:Sliggerspoort
Adres voor 1871:Wijk 3 nr. 673d-673h
Adres na 1871:Barbarasteeg 17

Beschrijving:
Vermoedelijk is de poort na 1850 ontstaan, want op de stadsplattegrond van 1826 is niets van dien aard te zien. Ook Salomon van der Paauw noemt de poort niet. Op buurtkaart 8 evenmin, maar dan is wel de toegang met vier huisjes (673d, e, f, en h) ingetekend.
Volgens het register Lantaarn- en Brandspuitgeld 1854 waren Johannes Bernardus Sliggers en Jacob van Leeuwen eigenaars van de huisjes. Dan is het niet ver gezocht om te veronderstellen dat zij ook de naamgevers waren.
Uit het register Lantaarn- en Brandspuitgeld van 1854 blijkt Johannes B. Sliggers eigenaar te zijn van de huisjes 673a t/m 673f, terwijl Jacob van Leeuwen de resterende huisjes bezit.

Vermelding in archiefbronnen:
Waarboek/Bonboekniet van toepassing

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtTijdens de periode 1881-1894 verschenen 17 krantenberichten waarin melding wordt gemaakt van de Sliggerspoort
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
xxG514x420