TerugHoornpoort [1]Terug
 
Nummer:118
Andere namen:Willem Matthijspoort
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. naast 777
Adres na 1871:Paradijssteeg 14 (nu Grevenstraat)

Beschrijving:
Volgens Salomon van der Paauw was de Hoornpoort gelegen aan de oostzijde van de Paradijssteeg bij de Achtergracht, Wijk 6 tussen nr. 777 en 779. Het adres lijkt juist te zijn vermeld, maar het klopt niet dat de poort bij de [Marendorpse] Achtergracht lag. Ze was veel dichter bij de Oude Vest gelegen, tussen de Hazen- (106) en Koningspoort (161). Daar is geen twijfel over mogelijk, want op fol. 108vso en 109 wordt de Hoornpoort bij naam vermeld. De poort zou negen huisjes hebben geteld.
Op de stadsplattegrond van Van Campen 1879 is ook sprake van een vergissing, want nu worden de huisjes als Koningspoort vermeld. Maar de Koningspoort bevond zich één huis verder, rechts naast nr. 779.
Kennelijk heeft de Hoornpoort nog een tweede naam, want in 1899 wordt ze Willem Matthijspoort genoemd. Op de stadsplattegrond van dat jaar worden de drie poorten wel correct vermeld. Vanaf de Oude Vest eerst de Hazenpoort, dan de Hoorn- of Willem Matthijspoort en tenslotte de Koningspoort.

De onbewoonbaarverklaringen van slechte woningen leidde in de gemeenteraad regelmatig tot heftige discussies. Dat was ook het geval toen in 1910 de onbewoonbaarverklaring van de Willem Matthijspoort aan de orde kwam. De anti-revolutionaire raadsleden Briët en Bosch beweerden dat het met de vochtigheid van de huisjes wel meeviel. Laatstgenoemde argumenteerde dat 'die woningen o.a. worden bewoond door eene vrouw op hoogen leeftijd die er reeds dertig jaar woont en er nog zeer gezond uitziet. Als die woning nu zoo onbehaaglijk en ongezond was, zou die vrouw toch niet zoo gezond zijn?'

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6625, Oost Marendorp Landzijde)fol. 108v-1131642 na

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1910-10-13
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x20xG413x514