TerugHuighofTerug
 
Nummer:119
Andere namen:geen
Adres voor 1871:niet van toepassing
Adres na 1871:naast het Huigstraatje bij de Langegracht

Beschrijving:
Wanneer in 1895 in het Leids Dagblad een advertentie verschijnt waarin een bok, tuig en wagen te koop worden aangeboden, is dat de eerste keer dat het Huighof wordt genoemd. Het hof staat alleen op de stadsplattegrond van 1899 vermeld, zodat kan worden aangenomen dat ze rond 1890 is gebouwd. Aanvankelijk ging het slechts om twee huizen die ingeklemd lagen tussen het Huigstraatje en de Blansjaarhof (18A). Later, bij het woningonderzoek van 1922, is er sprake van zeven woningen die als 'slecht' en 'vrij slecht' worden beoordeeld.
In 1957 was het hof nog bewoond. Daarna - maar vóór 1972 - is ze met de bebouwing van het Huigstraatje gesloopt.
 

Vermelding in archiefbronnen:
Waarboek/Bonboekniet van toepassing

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtLeidsch Dagblad1895-08-05
krantenberichtLeidsche Courant1957-12-06
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x211212--2-43-