TerugFiolenpoortTerug
 
Nummer:82
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 2 nr. 53b-53f
Adres na 1871:Molensteeg 17

Beschrijving:
Meestal wordt de poort vermeld als Fiolenpoort - en dat zou kunnen slaan op het bijbelboek Openbaringen waarin 'fiolen' staan voor Gods toorn of gramschap. Maar in het Huisnommerboek wordt gesproken over de Violenpoort - en dat doet denken aan het bekende plantje of muziekinstrument. Het is dus moeilijk om uit te maken wat de naamgevers hebben bedoeld.
De poort achter de noordzijde van de Molensteeg (nu het speelplein van de Lucas van Leydenschool) telde vijf huisjes. Ze wordt niet vermeld door Salomon van der Paauw, maar blijkt in 1849 wel bewoond te zijn. In 1885 staat een van de huisjes nog te huur, maar daarna lijkt de poort geruisloos te zijn verdwenen.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6618, West Nieuwland)fol. 183v-184 [?]1642 na

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtEnkele krantenberichten onder Fiolen- en Violenpoort (zie website ELO)
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
3x