TerugDanielspoortTerug
 
Nummer:56
Andere namen:Berkendaalstraatje
Adres voor 1871:Wijk 2 nr. 355a-357e
Adres na 1871:Levendaal 49

Beschrijving:
Evenals andere poorten was de Danielspoort of het Berkenstraatje, alias 't Steegie zonder End aan het Levendaal tussen Geregracht en Korevaarstraat berucht om de slechte woonkwaliteit. Zo zijn er in 1896 voor ca. 30 bewoners slechts twee 'privaten' (plee's) beschikbaar, terwijl B.& W. menen dat het er minstens vier moeten zijn. F.J. Beukering, eigenaar van huisje nr. 7, weigerde om de voorgeschreven verbeteringen uit te voeren en toen hij door B.& W. werd ontboden, verscheen hij niet. En 'wat de overige perceelen in de poort aangaat, zoo laten deze zeer veel te wenschen over. De oppervlakte der vertrekken is klein, de toevoer van licht en lucht gebrekkig, de toestand van onderhoud weinig gunstig. Naar onze meening staan deze perceelen - afgezien van de quaestie der privaten - op de grens waar bewoonbaarheid ophoudt en onbewoonbaarheid aanvangt.' Toch gaat de gemeente niet over tot onbewoonbaarverklaring. In 1906 is dat wel het geval en drie jaar later wordt de poort gesloopt voor de aanleg en bebouwing van de nieuwe Oranjeboomstraat.
 

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6617, Oost Nieuwland)fol. 334-342v1642 na
Waarboek 67 6K 1699fol. 661700-01-07
Waarboek 67 6P 1707fol. 1081707-10-26
Waarboek 67 7T 1729fol. 1961730-03-16
Waarboek 67 7Y 1732fol. 63 (Steechie zonder End)1732-05-21

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1896-01-27
krantenberichtLeidsch Dagblad1906-02-23
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
4xxG1344x930