Bijlage(n):
Bewaar het bestand overeenkomst_ period_gift_in_geld_.pdfOvereenkomst periodieke giften[Overeenkomst periodieke giften]???207 kB

Al jaren betaalt u slechts 20 euro aan contributie en dat willen wij graag zo houden. Maar dingen worden duurder en onze activiteiten nemen toe. Wij vragen u ieder jaar iets meer te geven dan die 20 euro en velen doen dat ook. Dat helpt ons zeer.

Maar er is ook een andere methode waarmee u ons kunt helpen. Die u weinig kost en ons veel oplevert. Hoe dat zit?

Wel, de HVOL is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) die zich bezighoudt met cultuur. Giften aan de HVOL zijn daarom aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting en omdat het om cultuur gaat zelfs voor 125%! Voorwaarde is alleen dat u zich voor minimaal vijf jaar moet binden voor een door u te bepalen bedrag.

Voorbeeld: u besluit jaarlijks 40 euro aan de HVOL te schenken (gedurende minimaal vijf jaar). U mag dan jaarlijks 125% = 50 euro van uw belasting aftrekken. Als u in het maximumtarief inkomstenbelasting valt, heeft u een belastingvoordeel van zo’n 25 euro. De gift van 40 euro kost u dus maar 15 euro! U betaalt 15 en wij krijgen 40…..Het maximumbelastingtarief waartegen u mag aftrekken vermindert de komende jaren wel, maar blijft op termijn zo’n 37%. Ook dan betaalt de belastingdienst nog ongeveer de helft van uw gift.

Als u ons op die manier wilt helpen kunt u het formulier voor periodieke giften downloaden op deze pagina of op de website van de belastingdienst. Of we kunnen u het formulier opsturen. U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier terug naar de HVOL t.a.v. de penningsmeester, maakt jaarlijks uw geld over en dan krijgt u ieder jaar de gegevens die u kunt gebruiken bij het invullen van uw belastingformulier. Zo eenvoudig is het!

Doen!

Er lijkt sprake van een stroomversnelling: hoogbouw in Leiden. Op zich niet zo verwonderlijk als je kijkt naar de  woningbouwopgave en het zo beperkte grondoppervlak van onze mooie stad. Maar hoe ver ga je? In de hoogbouwvisie van de gemeente wordt uitgegaan van een maximum van 70 meter. Maar gaat het wel om absolute getallen?

Als bestuur van de HVOL vinden we dat zo’n harde grens niet alleenzaligmakend is. Wij kijken er vanuit onze statutaire doelstellingen ook anders tegenaan dan bijv. omwonenden, die zeer terechte bezwaren kunnen hebben in verband met verkeer, parkeren, bezonning etc. Maar daar bemoeien wij ons niet mee. Onze doelstelling is in dit verband de bescherming van het cultureel erfgoed en dan in het bijzonder van het beschermd stadsgezicht.

Lees meer over de visie van de HVOL op hoogbouw in Leiden.

Het Hoogheemraadschap Rijnland bezit een van de mooiste monumenten aan de Breestraat: het Gemeenlandshuis. Niet alleen van buiten, maar ook aan de binnenkant is hier veel fraais te zien. Daarvoor is voor het publiek nu helaas nog te weinig kans. Na lange jaren van ‘onzichtbaarheid’ wil het Hoogheemraadschap echter werk maken van georganiseerde bezichtiging van dit erfgoed. Aan de HVOL is gevraagd of via deze oproep een groep van vrijwilligers kan worden geformeerd die - na een gedegen ‘opleiding’ – kleine groepen van bezoekers ontvangt en rondleidt in het gebouw aan de Breestraat. Bij de Algemene Ledenvergadering hebben zich al drie leden gemeld, maar de groep mag nog wel wat groter worden. Heeft u belangstelling? Meld dat dan s.v.p. aan de secretaris (t.a.v. de voorzitter) via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Foto: Het gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap Rijnland (Erik Zachte - BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26536619).

23 maart 2019 - Bij de voorjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers van de Beeldbank vertelde Henk van der Sterre over de adviesgroep die zich bezig houdt met het vastleggen van de auteursrechten op de afbeeldingen op de Beeldbank. Eric Palmen, historicus en hoofdredacteur van Biografieportaal en verbonden aan het Eye Film Instituut Nederland, heeft de groep geadviseerd en een database ontwikkeld. Een groep van zeven vrijwilligers is sinds december informatie aan het verzamelen over fotografen en uitgeversmaatschappijen. De resultaten worden in die database geplaatst. Met behulp van een beslisboom wordt uiteindelijk het auteursrecht vastgelegd.

Vervolgens ging Kees van der Laken in op het project van de digitalisering van de Holvastcollectie. Na veel vertraging is er besloten tot het uitvoeren van een pilot van 25.000 beelden, dit in overleg met het bedrijf VDH dat de beelden gaat scannen. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig die gaan selecteren en beschrijven.

Een mooi slot van de middag vormde Hans Middelkoop die uit zijn zeer rijke fotografie-verzameling, in ruim veertig jaar opgebouwd, een klein deel over stereofotografie, vaak nu 3D-fotografie geheten, op de tafels had uitgestald. Hij vertelde dat mensen vaak denken dat dit iets moderns is, terwijl het al rond 1850 is begonnen. Hans toonde zich bereid mensen die het 3D-fotograferen willen leren, hierbij te helpen. De aanwezigen genoten duidelijk van het materiaal.

 

15 maart 2019 - De fotocollectie van de Beeldbank biedt de mogelijkheid tot het geven van reacties. Dat zijn vaak correcties op de beschrijvingen bij de foto's. De commissie Beeldbank stelt deze reacties zeer op prijs, omdat de beschrijvingen daarmee verbeterd kunnen worden. Al maandenlang kwamen er echter geen reacties meer binnen. Dat was zo opmerkelijk dat we navraag hebben gedaan bij Erfgoed Leiden en omstreken (ELO). De Beeldbank lift namelijk mee op de licentie van ELO.

De beheerder/ontwikkelaar van het fotosysteem waarop de Beeldbank draait (Picturae), heeft helaas besloten de reacties niet meer uit te splitsen over de verschillende gebruikers die met ELO meeliften. ELO krijgt nu alle reacties binnen, maar kan ze helaas door gebrek aan mankracht niet toedelen aan de gebruikersorganisaties. Hierdoor komen deze dus niet meer bij ons terecht.

Excuus voor al de mensen die zich hebben ingespannen om via deze nu afgesloten weg een stukje bij te dragen aan de kwaliteit van de fotocollectie. We blijven ons echter wel degelijk inspannen om de kwaliteit van onze collectie continu te verbeteren en uw hulp is daarbij nog steeds zeer welkom. Daarom vragen we u uw reacties op de foto's te sturen naar ons eigen e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1 maart 2019 - De Beeldbank van de HVOL heeft een reeks foto's ontvangen van de heer J. van Egmond waarop de Meelfabriek is afgebeeld, zowel intern als extern. De fabriek is in 1886 opgericht door molenaar A. Koole en graanhandelaar A. de Koster. In 1886 begon de productie en in 1928 kreeg de fabriek zijn naam De Sleutels. Het gebouw is in 1891 afgebrand, waarna de fabriek opnieuw werd opgebouwd. De bijgevoegde foto toont het eerste gebouw, uitgebeeld op wandtegels.

De fotoreeks is nog niet openbaar gemaakt. We zouden graag meer informatie willen kunnen geven over afgebeelde mensen en objecten. Wellicht kunt u de Beeldbank helpen de foto's van de Meelfabriek van meer informatie te voorzien. Of mogelijk weet u wie de ontwerper was van het afgebeelde tegeltableau. Graag reacties aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Op 26 februari jl. publiceerde het Leidsch Dagblad een artikel over een door HVOL gewenst Leids Museum. Het artikel is gebaseerd op een ingezonden brief van en een gesprek met de voorzitter van HVOL, Rens Heruer. De ingezonden brief luidde als volgt:

 

Een nieuw Leids Museum?!

Het bericht over het inrichtingsbeleid van ons binnenkort te heropenen museum De Lakenhal roept vragen en commentaar op. Dat gebeurde jl. zaterdag in het ingezonden bericht van Ton Kohlbeck c.s. en ook in het commentaar van kunstredacteur Jan Rijsdam. De vragen die zij opwerpen zijn alleszins op hun plaats en waar het stedelijk museum De Lakenhal verankerd is in de Leidse ziel kan met recht worden gewezen op de merkwaardige gevolgen van het beleid: het werk van alom en ook door De Lakenhal gerespecteerde Leidse kunstenaars van de laatste decennia wordt verbannen naar de voorraadkelder, waaruit het bij gelegenheid wordt bovengehaald voor een luchtbeurt.

Het is de taak en verantwoordelijkheid van de museumdeskundigen om dit type beslissingen te nemen, maar het Leidse hart veert natuurlijk niet op bij dit soort keuzes, en dat is netjes uitgedrukt. De ‘eeuwige’ worsteling die De Lakenhal heeft met de door Rijsdam geactualiseerde centrale vraag wat voor museum De Lakenhal wil zijn, lijkt door dit beleid een antwoord te krijgen. De Lakenhal wil en gaat kennelijk op weg naar een status die minder gekleurd wordt door het begrip stedelijk dan eertijds. Ik wil graag wijzen op een ander aspect van de rol die De Lakenhal ooit had en steeds minder zal kunnen/willen hebben.

De Lakenhal heeft vanuit museale overwegingen al langer geen plaats (meer of genoeg) voor wat slechts lokaal van belang is. Nu dat zelfs ook vertaling krijgt in de kwalijke verbanning van Leidse Kunstenaars als Hakkaart en De Wit, wordt de kans groot dat een Leidenaar die een kleinood bewaard en verzorgd en getoond wil zien - ook als hij het bijbehorende verhaal zelf niet meer kan vertellen - nul op het rekest krijgt bij De Lakenhal en vervolgens langs de deur moet om zijn vaak alleszins bewarenswaardige bezit verantwoord kwijt te raken. De Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) bezit nu al en ontvangt regelmatig dergelijk erfgoed en heeft moeite met het vinden van methode en plaats om het aan het publiek te tonen (en deze ervaring wordt gedeeld met andere Leidse verenigingen). Het behoud van roerend erfgoed (en overigens ook immaterieel erfgoed) behoort tot de statutaire doelstellingen van de HVOL. Dat leidt ons tot de conclusie, dat Leiden een Leids Museum behoeft, dat onderdak biedt aan wat ‘Leiden’ (lees: de Leidenaar) wil bewaren en tonen, voorzien van het verhaal dat getuigt van het belang van het object vanuit Leids (historisch) oogpunt. De gedachte is niet nieuw, denk ik, maar komt in het licht van de Lakenhaldiscussie opnieuw op. Een dergelijk Leids Museum zal de aangeboden objecten willen tonen en niet opslaan in de kelder, het zal niet concurreren met De Lakenhal want het heeft geen hoger doel dan het aanleggen van een Leidse collectie die ook niet-museaal getuigt van wat de stad kenmerkt en onderscheidt.

Als de politiek zich dan toch gaat bemoeien met deze kwestie, zou ik dit idee graag meegeven. Wie weet wat in de kelders van De Lakenhal staat of gaat, kan voorspellen dat een nieuw Leids Museum kan rekenen op een fikse startcollectie. En jawel, de plek is voorhanden: wacht niet het Pesthuis op een nieuwe bestemming?

Rens Heruer
Historische Vereniging Oud Leiden

 

 

LEVENSVERHALEN VAN LEIDENAARS

Veel Leidenaren hebben een levensverhaal dat eigenlijk niet verloren mag gaan. Maar tot nu toe zijn deze nauwelijks bewaard voor volgende generaties. Wij weten wel veel over wat 'belangrijke' mensen deden, zoals bestuurders, burgemeesters en andere bekende personen. Maar we weten vrijwel niet hoe het dagelijkse leven van de gewone Leidenaar er vroeger uitzag. De werkgroep De Stem van Leiden van de HVOL legt deze verhalen vast. Daarin werkt De Stem van Leiden samen met Erfgoed Leiden en Omstreken en de vakgroep geschiedenis van de Universiteit Leiden. Bent u (oud-)Leidenaar, bent u ouder dan 75 jaar en wilt u vertellen over het leven van vroeger in de stad, dan komen de interviewers van De Stem van Leiden graag bij u langs.

Mirakelsteeg

DE STEM VAN LEIDEN

Onze kennis over het verleden is meestal gebaseerd op schriftelijke bronnen. Maar daardoor weten we juist een heleboel niet, zoals de dagelijkse en bijzondere dingen uit het leven van 'gewone' mensen en hoe deze mensen aankijken tegen wat zij hebben meegemaakt. Over hoe zij zijn opgegroeid, naar school zijn gegaan. Hoe zij (eventueel) hun partner hebben ontmoet en zelf hun kinderen hebben opgevoed, als zij die hebben. Verder gaat het over hun ervaringen met werk of werkloosheid en over het leven in de buurt. Maar ook de omgang met familie, vrienden, collega’s en manieren van vrijetijdsbesteding kunnen aan bod komen. Of hoe zij de veranderingen in de stad en de wereld hebben beleefd, en ga zo maar door. Die verhalen zijn belangrijk genoeg om te bewaren. Daarom wil De Stem van Leiden zo veel mogelijk levensverhalen van Leidenaars verzamelen.

MAAK EEN AFSPRAAK

Wilt u uw verhaal vertellen en bent u ouder dan vijfenzeventig jaar, dan maken we graag een afspraak met u voor een interview. We zijn nu vooral op zoek naar vrouwen en naar mensen die met hun handen of in de Leidse fabrieken hebben gewerkt. Ook zijn wij op zoek naar mensen die oorspronkelijk niet uit Nederland komen, maar die wel lange tijd in Leiden hebben gewoond en/of gewerkt. Hoe ervoeren zij de ontvangst in Leiden, hoe was het op school of op het werk? Voor deze categorie geïnterviewden geldt een minimumleeftijd van vijfenzestig jaar. U kunt uitgaan van één of twee gesprekken van ieder maximaal twee uur. U geeft zelf aan wanneer het wel genoeg is geweest, ook als dit al na een uur mocht zijn.


De interviews worden opgenomen en helemaal uitgeschreven. Alleen uitweidingen die geen betrekking hebben op uw levensverhaal, worden daaruit weggelaten. Deze uitgewerkte interviews worden opgeslagen bij Erfgoed Leiden en Omstreken. Daar kunnen zij worden geraadpleegd door onderzoekers-wetenschappers én amateurs. Ook de geluidsopnamen van het interview worden opgeslagen bij Erfgoed Leiden. Onderzoekers kunnen de uitgeschreven interviews en de geluidsopnamen gebruiken om iets te schrijven over uiteenlopende onderwerpen van het dagelijks teven in het verleden of over de levensloop van 'gewone' mensen. Van de interviews worden korte verhalen gemaakt, die met eventuele foto's gepubliceerd worden op erfgoedleiden.nl en op termijn ook op die van de Historische Vereniging Oud Leiden. De geluidsopnames en uitgeschreven interviews komen eveneens beschikbaar via deze websites. Over een poosje kunt u dan zelf (en samen met anderen) luisteren naar uw eigen verhaal.

Wilt u meer weten over dit leuke project of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Afbeelding: Bonendoppen voor de conservenfabriek (collectie ELO).

De Stem van Leiden zoekt een enthousiaste en initiatiefrijke

TWEEDE BEHEERDER VAN DE WEBSITE

Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van ‘gewone’ mensen en heb je ervaring met webbeheer. Dan is dit vrijwilligerswerk net wat voor jou!

Onze kennis over het verleden is meestal gebaseerd op schriftelijke bronnen. Maar daardoor weten we juist een heleboel niet, zoals de dagelijkse en bijzondere dingen uit het leven van 'gewone' mensen en hoe deze mensen aankijken tegen wat zij mee hebben gemaakt. Die verhalen zijn belangrijk genoeg om te bewaren. Daarom verzamelt De Stem van Leiden zoveel mogelijk levensverhalen van Leidenaars. Deze mensen worden geïnterviewd en hun verhalen worden op MP3 opgenomen, vervolgens helemaal uitgeschreven (getranscribeerd) en er wordt een samenvatting van gemaakt.

FUNCTIE-INFORMATIE

Samen met de huidige webbeheerder zet je de gesproken tekst, met de geschreven transcriptie, de samenvatting en foto’s op de mappen van de Stem van Leiden op de website van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO). Het meeste werk is niet ICT-gerelateerd, behalve waar de pagina’s voor HVOL-website moeten worden gemaakt. Dit vraagt enige Content Managementervaring met Joomla. Wij kunnen zorgen dat je hier snel in thuis bent.

MEER INFORMATIE

Meer informatie over de functie kun je krijgen bij de huidige webbeheerder: Peter Vos, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Peter kan je zonodig terugbellen.

STEM VAN LEIDEN

De werkgroep De Stem van Leiden is onderdeel van de Historische Vereniging Oud Leiden en werkt samen met Erfgoed Leiden en Omstreken en de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Leiden.

 Veemarkt

Schapenhandel op de Lammermarkt in Leiden (1 juli 1864); op de achtergrond molen De Valk (foto: Rob Bouwman Collectie HVOL).

U ontvangt uw nieuwe lidmaatschapspas bij het eerste nummer van Oud Leiden Nieuws in maart 2019.

Tot die tijd blijft uw oude lidmaatschapspas geldig en kunt u dus genieten van alle voordelen die het lidmaatschap van de HVOL met zich meebrengt.