Onlangs is de biografie van Dirk van Eck (1867-1948), pionier van de Leidse sociaal-democratie en naamgever van de commissie Dirk van Eck, op de website gepubliceerd. Deze biografie is geschreven door Jaak Slangen en in 1988 gepubliceerd. Nu is deze voor het eerst in digitale vorm beschikbaar. Biografie Dirk van Eck

Cees Meijer, secretaris van de HVOL-commissie De Stem van Leiden, is vanwege zijn vele vrijwilligerswerk koninklijk onderscheiden. Cees zet zich naast zijn activiteiten voor Oud Leiden onder meer in voor het zeemanskoor Rumor di Mare en de Vogelwijk. Burgemeester Henri Lenferink roemde in zijn praatje in de Hooglandse Kerk - tijdens de ‘Leidse lintjesregen’ - Meijers goede humeur en hoge tempo. Het bestuur van de HVOL onderschrijft dat volmondig:  ‘’Dubbel en dwars verdiend’’.
Het bestuur feliciteert daarnaast alle andere Leidenaars en HVOL-sympathisanten die aan de vooravond van Koningsdag met een onderscheiding werden verblijd. De volledige ‘Leidse lijst’ is terug te vinden op de site van de gemeente: https://gemeente.leiden.nl/bestuur/publicaties/persberichten/lintjesregen-2021/

Voorzitter Rens Heruer en vicevoorzitter Gerard Kramer zijn woensdag 24 maart benoemd tot erelid van de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL). Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) werd een voorstel daartoe met algemene stemmen aanvaard. Heruer en Kramer verlaten na acht jaar - conform de statuten - het bestuur. Ze worden opgevolgd door respectievelijk Steven Engelsman en Jan-Jaap de Haan. Ook Marleen Hogendoorn is nieuw in het bestuur.

De vergadering had vanwege Covid-19 online plaats. Engelsman dankte Heruer en Kramer voor hun tomeloze inzet voor de vereniging die zij de afgelopen jaren stevig op de Leidse kaart hebben gezet. Hij kondigde tevens aan dat tijdens de Diesviering in het najaar - wanneer we het virus hopelijk in bedwang hebben - het vertrekkende tweetal nog extra in het zonnetje zal worden gezet.

Lees het interview terug in Oud Leiden Nieuws: file (oudleiden.nl)

In december zijn alle benodigde handtekeningen gezet en is de minnelijke schikking over het terras bij Annie’s, daar waar de Nieuwe en de Oude Rijn samenvloeien, een feit. Daarmee is een eind gekomen aan zeven jaar juridische procedures.

Annie’s kreeg ondanks protesten van o.a. de HVOL in 2013 een omgevingsvergunning van de gemeente Leiden voor de bouw van een vast-ogend megaterras van ruim 500 m2. De HVOL, het Waterambacht, de redederij Rembrandt (plus sleepdienst) van de heer Groenen hebben jarenlang gestreden tegen die vergunning en tegen het daarop aangepaste bestemmingsplan. Met succes. Maar alle betrokkenen vreesden bij een nieuw aanvraag nieuwe procedures. Alle partijen, inclusief dus de gemeente, gingen daarom akkoord met het voorstel van de HVOL, mede namens het Waterambacht, om een compromis te zoeken buiten de rechtszaal om. En onder leiding van wethouder Yvonne van Delft is dat dus nu gelukt en inmiddels geformaliseerd. Het terras wordt zo’n honderd vierkante meter kleiner. Minder aantasting van het beschermd stadsgezicht, meer open water, betere doorvaarbaarheid.

De database met Leidse Poorten en Gangen, behorend bij het artikel van Herman van Hooidonk en Kees Walle in het Leids Jaarboekje, is live!

Als op donderdag 5 november het nieuwste Leids Jaarboekje op uw deurmat ploft (of bij sommigen de dagen daarna), zult u daarin een artikel vinden van Herman van Hooidonk en Kees Walle getiteld ’HAALT NEER NU IED’RE VUNZE HUT DIE ZONDE KWEEKT EN NOOD’. Tegelijkertijd zal een nieuw onderdeel van de HVOL-website beschikbaar zijn in de Jan van Hout-hoek onder de tegel "Leidse Poorten en Gangen".

Het artikel is het resultaat van een uitgebreid onderzoek naar de poorten en gangen van Leiden (niet te verwarren met de stadspoorten). Er was echter dermate veel materiaal verzameld, dat dit onmogelijk allemaal in de papieren editie kon worden opgenomen. Dus heeft Kees Walle het team van Historisch Leiden In Kaart benaderd met het verzoek om al dit moois op de HVOL-site te zetten. Dit kolossale project is nu voltooid en de resultaten ervan zijn te bewonderen via het tegeltje Leidse Poorten en Gangen onder Collecties->Jan van Hout: resultaten archiefonderzoek. Een bezoekje is beslist de moeite waard!

poort 081a

De jaarlijkse P.J. Bloklezing aan de vooravond van de dies van de Historische Vereniging Oud Leiden vindt plaats op

donderdag 5 november as. (aanvang 20.00 uur)

In verband met de coronamaatregelen is de lezing uitsluitend digitaal te volgen

De lezing is getiteld

De Gazette de Leyde en Johan Luzac

Spreker: Peter van Dijk.  

Een uitvoerige inleiding op het onderwerp en informatie over de spreker is te vinden op de website van HVOL (www.oudleiden.nl à Activiteiten à HVOL Lezingen à Komende HVOL Lezingen)

De lezing is kosteloos bij te wonen door de volgende link te gebruiken:

https://www.universiteitleiden.nl/pjbloklezing2020

Aanmelding voor de lezing is niet nodig.

De P.J. Bloklezing is een initiatief van de Universiteit Leiden, het Leidsch Dagblad en de Historische Vereniging Oud Leiden.

Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden heeft met spijt moeten besluiten om de jaarlijkse viering van de dies te annuleren. Gegeven de omstandigheden en de heersende regels is de dies op zaterdag 7 november onmogelijk geworden. Het bestuur heeft daarbij ook overwogen, dat een ‘afgeschaalde’ vorm binnen de bestaande maatregelen niet in overeenstemming is met het feestelijk karakter en de contactfunctie die de dies in de loop van de jaren heeft gekregen. Ook door de online dieslezing in de vroege ochtend is een streep gezet.

                                                                      **********

Eerder hebben wij al laten weten dat - waar mogelijk - bepaalde activiteiten doorgang vinden met gebruikmaking van technische middelen. Daarnaast wordt gewerkt aan alternatief aanbod en wordt toch ook ingezet op het behoud van wat wél kan. Die lijn zal vooralsnog moeten gelden, omdat wij uiteraard geen gezondheidsrisico’s willen oproepen.

Hoe hebben wij dan toch getracht onze verenigingsverjaardag bij u thuis te brengen? De uitgebreide toelichting hierop wordt aan de leden verstrekt in een brief die meegestuurd wordt met het Leids Jaarboekje 2020. Alle leden zullen deze bijzondere editie uiterlijk op de dag van de dies op de mat vinden. In de brief zal ook aandacht besteed worden aan andere zaken die samenhangen met de dies (zoals traditiegetrouw de historische Leidenkalender 2021 en dit jaar de lancering van een bijzonder websitedeel over Leidse poorten en gangen), maar ook wordt ingegaan op nieuw inhoudelijk  aanbod aan onze leden, bij wijze van vervanging van nu verhinderde activiteiten.   

De leden worden voor alle verdere informatie dus verwezen naar het HVOL-pakketje dat komende week bezorgd wordt.

Rens Heruer,

voorzitter

goeie mieLeidse Schatten Fenna en Mariska maken samen met de Historische Vereniging Oud Leiden een podcastserie over Leidse Onruststokers. Wie zetten Leiden in het verleden op zijn kop? Over wie ging het gesprek van de dag? Wat hebben deze onruststokers ons vandaag nog te zeggen? Lopend door Leiden gaan we terug in de tijd, op zoek naar hun verhaal. In deze aflevering het verhaal van de grootste seriemoordenares in de Nederlands geschiedenis: Goeie Mie. Historicus Stefan Glasbergen neemt ons mee naar de fabrieksstad Leiden van de 19e eeuw.
 
Beluister deze aflevering hier.
 
Een overzicht van alle Oud Leiden-podcasts vindt u hier.
 

Vanwege Covid-19 heeft de ALV dit jaar noodgedwongen digitaal plaats. Wie wil deelnemen aan de ALV op maandag 28 september dient zich aan te melden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Aanmelding kan geschieden tot uiterlijk donderdag 24 september, 12.00 uur. Na controle op uw lidmaatschap ontvangt u vrijdag 25 september per mail een link (met uitleg) die de digitale deur tot de ALV en afsluitende film opent (let s.v.p. ook op uw spambox).

Alle onderliggende stukken (op de agenda voorzien van &-teken) zijn te vinden op de HVOL-site op deze pagina. Wij zouden het op prijs stellen wanneer u vragen n.a.v. de agenda vooraf indient, uiterlijk op 28 september, 12.00 uur. De vragen kunnen worden gemaild naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De beantwoording volgt tijdens de vergadering.

tannekeMet groot verdriet moet ik u melden, dat ons bestuurslid Tanneke Schoonheim deze week plotseling is overleden.

Tanneke was een bijzonder mens. Zij zette zich sinds 2014 met veel overtuiging en kracht in voor onze vereniging. Tanneke was altijd positief, altijd bereid dingen op te pakken. Zij heeft veel werk verricht, steeds met goede moed en met oog voor anderen. Zij was de drijvende kracht achter de digitale nieuwsbrief en ons kwartaalblad Oud Leiden Nieuws.

Wij zijn Tanneke dankbaar voor haar inzet voor de HVOL en zullen haar erg missen.

Op een later tijdstip zullen wij haar gedenken in Oud Leiden Nieuws.

Namens bestuur en commissies van de

Historische Vereniging Oud Leiden,

Rens Heruer,

voorzitter