15 maart 2019 - De fotocollectie van de Beeldbank biedt de mogelijkheid tot het geven van reacties. Dat zijn vaak correcties op de beschrijvingen bij de foto's. De commissie Beeldbank stelt deze reacties zeer op prijs, omdat de beschrijvingen daarmee verbeterd kunnen worden. Al maandenlang kwamen er echter geen reacties meer binnen. Dat was zo opmerkelijk dat we navraag hebben gedaan bij Erfgoed Leiden en omstreken (ELO). De Beeldbank lift namelijk mee op de licentie van ELO.

De beheerder/ontwikkelaar van het fotosysteem waarop de Beeldbank draait (Picturae), heeft helaas besloten de reacties niet meer uit te splitsen over de verschillende gebruikers die met ELO meeliften. ELO krijgt nu alle reacties binnen, maar kan ze helaas door gebrek aan mankracht niet toedelen aan de gebruikersorganisaties. Hierdoor komen deze dus niet meer bij ons terecht.

Excuus voor al de mensen die zich hebben ingespannen om via deze nu afgesloten weg een stukje bij te dragen aan de kwaliteit van de fotocollectie. We blijven ons echter wel degelijk inspannen om de kwaliteit van onze collectie continu te verbeteren en uw hulp is daarbij nog steeds zeer welkom. Daarom vragen we u uw reacties op de foto's te sturen naar ons eigen e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1 maart 2019 - De Beeldbank van de HVOL heeft een reeks foto's ontvangen van de heer J. van Egmond waarop de Meelfabriek is afgebeeld, zowel intern als extern. De fabriek is in 1886 opgericht door molenaar A. Koole en graanhandelaar A. de Koster. In 1886 begon de productie en in 1928 kreeg de fabriek zijn naam De Sleutels. Het gebouw is in 1891 afgebrand, waarna de fabriek opnieuw werd opgebouwd. De bijgevoegde foto toont het eerste gebouw, uitgebeeld op wandtegels.

De fotoreeks is nog niet openbaar gemaakt. We zouden graag meer informatie willen kunnen geven over afgebeelde mensen en objecten. Wellicht kunt u de Beeldbank helpen de foto's van de Meelfabriek van meer informatie te voorzien. Of mogelijk weet u wie de ontwerper was van het afgebeelde tegeltableau. Graag reacties aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Op 26 februari jl. publiceerde het Leidsch Dagblad een artikel over een door HVOL gewenst Leids Museum. Het artikel is gebaseerd op een ingezonden brief van en een gesprek met de voorzitter van HVOL, Rens Heruer. De ingezonden brief luidde als volgt:

 

Een nieuw Leids Museum?!

Het bericht over het inrichtingsbeleid van ons binnenkort te heropenen museum De Lakenhal roept vragen en commentaar op. Dat gebeurde jl. zaterdag in het ingezonden bericht van Ton Kohlbeck c.s. en ook in het commentaar van kunstredacteur Jan Rijsdam. De vragen die zij opwerpen zijn alleszins op hun plaats en waar het stedelijk museum De Lakenhal verankerd is in de Leidse ziel kan met recht worden gewezen op de merkwaardige gevolgen van het beleid: het werk van alom en ook door De Lakenhal gerespecteerde Leidse kunstenaars van de laatste decennia wordt verbannen naar de voorraadkelder, waaruit het bij gelegenheid wordt bovengehaald voor een luchtbeurt.

Het is de taak en verantwoordelijkheid van de museumdeskundigen om dit type beslissingen te nemen, maar het Leidse hart veert natuurlijk niet op bij dit soort keuzes, en dat is netjes uitgedrukt. De ‘eeuwige’ worsteling die De Lakenhal heeft met de door Rijsdam geactualiseerde centrale vraag wat voor museum De Lakenhal wil zijn, lijkt door dit beleid een antwoord te krijgen. De Lakenhal wil en gaat kennelijk op weg naar een status die minder gekleurd wordt door het begrip stedelijk dan eertijds. Ik wil graag wijzen op een ander aspect van de rol die De Lakenhal ooit had en steeds minder zal kunnen/willen hebben.

De Lakenhal heeft vanuit museale overwegingen al langer geen plaats (meer of genoeg) voor wat slechts lokaal van belang is. Nu dat zelfs ook vertaling krijgt in de kwalijke verbanning van Leidse Kunstenaars als Hakkaart en De Wit, wordt de kans groot dat een Leidenaar die een kleinood bewaard en verzorgd en getoond wil zien - ook als hij het bijbehorende verhaal zelf niet meer kan vertellen - nul op het rekest krijgt bij De Lakenhal en vervolgens langs de deur moet om zijn vaak alleszins bewarenswaardige bezit verantwoord kwijt te raken. De Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) bezit nu al en ontvangt regelmatig dergelijk erfgoed en heeft moeite met het vinden van methode en plaats om het aan het publiek te tonen (en deze ervaring wordt gedeeld met andere Leidse verenigingen). Het behoud van roerend erfgoed (en overigens ook immaterieel erfgoed) behoort tot de statutaire doelstellingen van de HVOL. Dat leidt ons tot de conclusie, dat Leiden een Leids Museum behoeft, dat onderdak biedt aan wat ‘Leiden’ (lees: de Leidenaar) wil bewaren en tonen, voorzien van het verhaal dat getuigt van het belang van het object vanuit Leids (historisch) oogpunt. De gedachte is niet nieuw, denk ik, maar komt in het licht van de Lakenhaldiscussie opnieuw op. Een dergelijk Leids Museum zal de aangeboden objecten willen tonen en niet opslaan in de kelder, het zal niet concurreren met De Lakenhal want het heeft geen hoger doel dan het aanleggen van een Leidse collectie die ook niet-museaal getuigt van wat de stad kenmerkt en onderscheidt.

Als de politiek zich dan toch gaat bemoeien met deze kwestie, zou ik dit idee graag meegeven. Wie weet wat in de kelders van De Lakenhal staat of gaat, kan voorspellen dat een nieuw Leids Museum kan rekenen op een fikse startcollectie. En jawel, de plek is voorhanden: wacht niet het Pesthuis op een nieuwe bestemming?

Rens Heruer
Historische Vereniging Oud Leiden

 

 

LEVENSVERHALEN VAN LEIDENAARS

Veel Leidenaren hebben een levensverhaal dat eigenlijk niet verloren mag gaan. Maar tot nu toe zijn deze nauwelijks bewaard voor volgende generaties. Wij weten wel veel over wat 'belangrijke' mensen deden, zoals bestuurders, burgemeesters en andere bekende personen. Maar we weten vrijwel niet hoe het dagelijkse leven van de gewone Leidenaar er vroeger uitzag. De werkgroep De Stem van Leiden van de HVOL legt deze verhalen vast. Daarin werkt De Stem van Leiden samen met Erfgoed Leiden en Omstreken en de vakgroep geschiedenis van de Universiteit Leiden. Bent u (oud-)Leidenaar, bent u ouder dan 75 jaar en wilt u vertellen over het leven van vroeger in de stad, dan komen de interviewers van De Stem van Leiden graag bij u langs.

Mirakelsteeg

DE STEM VAN LEIDEN

Onze kennis over het verleden is meestal gebaseerd op schriftelijke bronnen. Maar daardoor weten we juist een heleboel niet, zoals de dagelijkse en bijzondere dingen uit het leven van 'gewone' mensen en hoe deze mensen aankijken tegen wat zij hebben meegemaakt. Over hoe zij zijn opgegroeid, naar school zijn gegaan. Hoe zij (eventueel) hun partner hebben ontmoet en zelf hun kinderen hebben opgevoed, als zij die hebben. Verder gaat het over hun ervaringen met werk of werkloosheid en over het leven in de buurt. Maar ook de omgang met familie, vrienden, collega’s en manieren van vrijetijdsbesteding kunnen aan bod komen. Of hoe zij de veranderingen in de stad en de wereld hebben beleefd, en ga zo maar door. Die verhalen zijn belangrijk genoeg om te bewaren. Daarom wil De Stem van Leiden zo veel mogelijk levensverhalen van Leidenaars verzamelen.

MAAK EEN AFSPRAAK

Wilt u uw verhaal vertellen en bent u ouder dan vijfenzeventig jaar, dan maken we graag een afspraak met u voor een interview. We zijn nu vooral op zoek naar vrouwen en naar mensen die met hun handen of in de Leidse fabrieken hebben gewerkt. Ook zijn wij op zoek naar mensen die oorspronkelijk niet uit Nederland komen, maar die wel lange tijd in Leiden hebben gewoond en/of gewerkt. Hoe ervoeren zij de ontvangst in Leiden, hoe was het op school of op het werk? Voor deze categorie geïnterviewden geldt een minimumleeftijd van vijfenzestig jaar. U kunt uitgaan van één of twee gesprekken van ieder maximaal twee uur. U geeft zelf aan wanneer het wel genoeg is geweest, ook als dit al na een uur mocht zijn.


De interviews worden opgenomen en helemaal uitgeschreven. Alleen uitweidingen die geen betrekking hebben op uw levensverhaal, worden daaruit weggelaten. Deze uitgewerkte interviews worden opgeslagen bij Erfgoed Leiden en Omstreken. Daar kunnen zij worden geraadpleegd door onderzoekers-wetenschappers én amateurs. Ook de geluidsopnamen van het interview worden opgeslagen bij Erfgoed Leiden. Onderzoekers kunnen de uitgeschreven interviews en de geluidsopnamen gebruiken om iets te schrijven over uiteenlopende onderwerpen van het dagelijks teven in het verleden of over de levensloop van 'gewone' mensen. Van de interviews worden korte verhalen gemaakt, die met eventuele foto's gepubliceerd worden op erfgoedleiden.nl en op termijn ook op die van de Historische Vereniging Oud Leiden. De geluidsopnames en uitgeschreven interviews komen eveneens beschikbaar via deze websites. Over een poosje kunt u dan zelf (en samen met anderen) luisteren naar uw eigen verhaal.

Wilt u meer weten over dit leuke project of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Afbeelding: Bonendoppen voor de conservenfabriek (collectie ELO).

De Stem van Leiden zoekt een enthousiaste en initiatiefrijke

TWEEDE BEHEERDER VAN DE WEBSITE

Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van ‘gewone’ mensen en heb je ervaring met webbeheer. Dan is dit vrijwilligerswerk net wat voor jou!

Onze kennis over het verleden is meestal gebaseerd op schriftelijke bronnen. Maar daardoor weten we juist een heleboel niet, zoals de dagelijkse en bijzondere dingen uit het leven van 'gewone' mensen en hoe deze mensen aankijken tegen wat zij mee hebben gemaakt. Die verhalen zijn belangrijk genoeg om te bewaren. Daarom verzamelt De Stem van Leiden zoveel mogelijk levensverhalen van Leidenaars. Deze mensen worden geïnterviewd en hun verhalen worden op MP3 opgenomen, vervolgens helemaal uitgeschreven (getranscribeerd) en er wordt een samenvatting van gemaakt.

FUNCTIE-INFORMATIE

Samen met de huidige webbeheerder zet je de gesproken tekst, met de geschreven transcriptie, de samenvatting en foto’s op de mappen van de Stem van Leiden op de website van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO). Het meeste werk is niet ICT-gerelateerd, behalve waar de pagina’s voor HVOL-website moeten worden gemaakt. Dit vraagt enige Content Managementervaring met Joomla. Wij kunnen zorgen dat je hier snel in thuis bent.

MEER INFORMATIE

Meer informatie over de functie kun je krijgen bij de huidige webbeheerder: Peter Vos, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Peter kan je zonodig terugbellen.

STEM VAN LEIDEN

De werkgroep De Stem van Leiden is onderdeel van de Historische Vereniging Oud Leiden en werkt samen met Erfgoed Leiden en Omstreken en de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Leiden.

 Veemarkt

Schapenhandel op de Lammermarkt in Leiden (1 juli 1864); op de achtergrond molen De Valk (foto: Rob Bouwman Collectie HVOL).

U ontvangt uw nieuwe lidmaatschapspas bij het eerste nummer van Oud Leiden Nieuws in maart 2019.

Tot die tijd blijft uw oude lidmaatschapspas geldig en kunt u dus genieten van alle voordelen die het lidmaatschap van de HVOL met zich meebrengt.

12 november 2018 - Zaterdag werd op de Lammenschansweg 29 de tweede Oud Leiden-minibieb onthuld. Deze is gemaakt door Visie-R en is het 1000e exemplaar dat door dit reïntegratiebedrijf gemaakt is. Daarom aan wethouder Marleen Damen de eer om de minibieb te onthullen.

Onder grote belangstelling van medewerkers van Visie-R, leden van de Historische Vereniging Oud Leiden en buren hees wethouder Damen de Leidse vlag waardoor de prachtige minibieb in Leidse kleuren tevoorschijn kwam. In de minibieb zijn oude jaargangen van het Leids Jaarboekje en de jaarboeken van de voormalige Dirk van Eck-stichting te vinden, evenals boeken over Leidse (historische) onderwerpen. Deze kunnen gratis geleend of geruild worden.

De wethouder kwam niet met lege handen. Ze legde er gelijk de drie boeken van de Leidse schrijver Jeroen Windmeijer in, die op deze manier hopelijk door heel veel mensen met plezier gelezen kunnen worden.  Heeft u ook Leidse boeken in de kast staan die u met een breder publiek wil delen? Dan kunt u ze plaatsen in een van de Oud Leiden-mibibiebsop de Lammenschansweg 29 of de Jan van Houtkade 13.

 1 Onthulling 1000 Biebkastje DSC 2166  2 Onthulling 1000 Biebkastje DSC 2158  3 Onthulling 1000 Biebkastje DSC 2180
 4 Onthulling 1000 Biebkastje DSC 2191  5 Onthulling 1000 Biebkastje DSC 2154  

Foto's: NIek Bavelaar

7 november 2018 - Bij de Diesviering van de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) - op zaterdag 3 november in de Hooglandse Kerk - gaven weer vele honderden leden acte de présence. Na het zingen van het Leids Volkslied en een toespraak door voorzitter Rens Heruer, hield Jef Schaeps, conservator prenten en tekeningen bij de universiteitsbibliotheek, de Dieslezing met als titel ‘Het Leids prentenkabinet, een 200-jarige instelling in de moderne tijd’. Aan de hand van een powerpointpresentatie sprak Schaeps over de geschiedenis van de instelling en gaf hij een boeiend inkijkje in de collectie van het Prentenkabinet.

Vervolgens werden Rudi van Maanen en zijn redactie in het zonnetje gezet vanwege het verschijnen van het 110de Leids Jaarboekje. Van Maanen, voorzitter van de Commissie voor de redactie van het Leids Jaarboekje, bood burgemeester Henri Lenferink het eerste exemplaar aan. Tevens ontving de burgervader een overdruk van zijn lezing die hij vorig jaar hield bij het 115-jarig bestaan van de HVOL. Naast tal van bijzondere (geschiedkundige) verhalen, staat ook de lezing van Lenferink in het Leids Jaarboekje 2018 afgedrukt. Een artikel over de Rembrandt-portretten heeft intussen de aandacht van landelijke en regionale media gekregen.

Na de presentatie van het Jaarboekje was het Kees van der Laken van de Commissie Beeldbank die de burgermeester het eerste exemplaar van de Historische Kalender 2019 (‘Leiden toen en nu’) aanbood. Ook het verschijnen van de Historische Kalender kent inmiddels een lange traditie. 

Na afloop van het officiële gedeelte volgde gewoontegetrouw een informele receptie. Tevens kon het Jaarboekje worden opgehaald. In de kerk was een bescheiden markt met kraampjes van diverse HVOL-commissies, -werkgroepen en enkele bedrijfsleden.

 DSC 2000  DSC 2008  DSC 2035
 Dies Oud Leiden DSC 2044  Dies Oud Leiden DSC 2053  DSC 2068

Foto's: NIek Bavelaar

 

Hieronder vindt u de tekst van het welkomstwoord van HVOL-voorzitter Rens Heruer:

Dames en heren,
Ik open met trots en met genoegen de 116e dies van de Historische Vereniging Oud Leiden in deze Hooglandse Kerk.

Ik heet u allen welkom, leden van HVOL en speciaal de ereleden en leden van verdienste.
Welkom Burgemeester Lenferink Jef Schaeps, die de diesrede uitspreekt, en vooral ook bestuurs-, commissie- en werkgroepleden.

Bij wijze van voorafje keek u zojuist in het voorprogramma naar een diavoorstelling van foto’s. Het zijn de foto’s die uit meer dan 200 inzendingen werden gekozen om mee te dingen naar de prijs van de wedstrijd De schoonheid van het Leidse water.
Die wedstrijd is een onderdeel van een breder initiatief vanuit HVOL en voluit meegedragen door het Waterambacht en de gemeente Leiden om in dit Waterjaar 2018 aandacht te vragen voor de kwaliteit en het behoud daarvan van de Leidse grachten, singels, sloten en watergangen, van het water en alles wat daar op en aan en in ligt. Inmiddels is de fotowedstrijd afgesloten met de uitreiking van de prijzen tijdens een succesvol watersymposium in de Marekerk o.l.v. het Waterambacht. U kunt erover gehoord hebben i.v.m. de roep om de Mare te ontdempen. Dit waterjaar en de Marevraag leiden mij tot de volgende overweging.

Als ons grondgebied ooit loskwam uit de greep van het water, dan ligt daar het begin.
In den beginne was er water.
Door de eigen werking van de natuur, door 's mensen hand of misschien wel door een corrigerende ingreep van bovenaf verdween het water: het verdampte, trok zich terug, werd ingedamd of liet zich anderszins op afstand houden.
En het water werd land.
Land is wat handiger dan water. Je kunt er bijvoorbeeld op lopen, terwijl dat bij water slechts aan een enkeling vergund is. Mensen betraden het land en kropen bij elkaar en maakten een commune.
En land werd Leiden.
Er kwamen steeds meer Leidenaars door welvaart of juist door armoe. De stad groeide en werd in stukken gehakt. Water kwam terug als grens, als bron en als eindpunt van de voedselketen.
En het water kwam in Leiden.
Toen het water gevaarlijk bleek door als bron tegelijk ook het einde van mensen te zijn, verdween het grotendeels opnieuw. Dempen en dichten ter wille van gezondheid. En om de ruimte.
En het water week uit de stad.
Maar er was water dat wel overleefde en bleef voortklotsen, terwijl de stad groeide. En de stad had weliswaar veel bewaard, maar niet alle water. En op sommige plaatsen kwam het water zelfs terug. Gewenst. Voor het stadsgezicht. Of voor de sloep. En het water kwam weerom:
En de Mare werd ontdempt!!!!  
Dames en heren,
Vorig jaar sprak ik n.a.v. het lustrum met u over onze leeftijd en over de betekenis van HVOL als springlevende vereniging: een soort oudere jongere die de wijsheid van een hoge leeftijd wil koppelen aan de lenigheid van de jeugd.
Immers een vereniging als de onze heeft door zijn lange staat van dienst overzicht over een periode waarin een deel van de Leidse geschiedenis gestalte kreeg, tot stand kwam.
En in die periode zijn door Oud Leiden de vele voorafgaande eeuwen Leidse geschiedenis uitvoerig bestudeerd.
Dat betekent dat nu in HVOL kennis, inzicht en ervaring zijn verzameld en vastgelegd die niet alleen afhankelijk zijn van de korte termijn en nieuwe gebeurtenissen, maar dat zij ook een bedding krijgen in de opgeslagen wijsheid vanuit de lange termijn.
Daardoor kan nuance en kleur, maar ook kleurverschil en dus diversiteit aangebracht worden in nieuwe ideeën over en plannen voor de stad waarbij door HVOL voetnoten geplaatst kunnen worden bij de mode of de waan van de dag.
In die rol en met dat langetermijnaspect is HVOL een belangrijke speler op het toneel van de Leidse toekomst.
Niet omdat er niets zou mogen veranderen in Leiden en alles zou moeten blijven bij het oude. Neen, ja zelfs integendeel, HVOL kan bijdragen aan verantwoorde besluitvorming over en in de stad als die besluitvorming raakt aan erfgoed, monumenten en historie.
Zo bezien kan de liefde voor en studie van de Leidse geschiedenis bijdragen aan de toekomst van Leiden, zelfs als dat in voorkomend geval toch leidt tot pijn in het Leidse historiehart.

Die genuanceerde benadering herkent u in standpunten van HVOL:
• wij zijn meer dan bedroefd om de externe ingrepen bij de Morspoort, maar hebben geen bezwaar tegen nuttig gebruik van de binnenruimte als bruidssuite;
• wij hebben geen probleem met terrassen, maar wel met onverantwoorde uitbreiding ervan op kwetsbare plaatsen;
• wij hebben begrip voor de noodzaak van woningbouw, maar niet voor zodanig hoge bouw, dat het karakter van de binnenstad aangetast wordt;
• wij steunen de vermarkting van de historische stad en de ontwikkeling van het toerisme, maar mét de kanttekening dat Leiden niet zit te wachten op Venetiaanse of Amsterdamse toestanden.

Het bestuur van uw Historische Vereeniging Oud Leiden neemt zich voor om ook na deze dies deze lijn te volgen om ons doel te dienen: de studie van de geschiedenis van Leiden in brede zin en het stimuleren daarvan. Maar ook de bevordering van de aandacht voor het Leiden van nu en van de toekomst door op te treden als positief-kritisch volger van en meedenker over initiatieven en besluiten die het erfgoed van Leiden raken en dus gevraagd en ongevraagd de stem van HVOL te laten horen.

HVOL kan haar optreden op het Leidse toneel alleen waarmaken door de steun van de vele, vele honderden leden.
Hoe groter wij zijn, hoe luider wij mogen praten, denk ik, en daarom roep ik u wéér op om leden te werven voor uw eigen vereniging: uw kind, buurvrouw, baas, dominee, collega, broer, groenteman of geheime vriendin: zij zijn allemaal goed voor het lidmaatschap, mits verknocht aan onze stad.
Het lidmaatschap is een mooi cadeau en… heeft u geen geheime vriendin, maar wel een inwonende niet-geheime partner dan is er voor uw getrouwe het duolidmaatschap.
Opgeven kunt u na afloop.

Uw lidmaatschap (waar krijg je nog zo veel moois voor 20 euro) is dus van belang voor onze draagkracht. Dat geldt ook voor de steun van de nog immer groeiende groep bedrijfsleden die voor ons om ideële maar ook om economische reden van belang zijn.
Maar wij zouden niets voorstellen als wij niet konden rekenen op de tomeloze inzet van de tientallen vooruitgeschoven posten: de leden van commissies en werkgroepen die elk op eigen plaats en met eigen taak samen met de bestuursleden - allemaal vrijwilligers - een jaar lang vol aan de bak gaan om HVOL te laten groeien en bloeien.
Ik dank dus iedereen die bijdraagt aan het welvaren van HVOL, zowel de intern betrokkenen als de externe partners waarvan ik nu graag noem Erfgoed Leiden en Omstreken, de Gemeente, het Erfgoedcafé, de Hooglandse Kerk, de Stichting Historisch Leiden, de Universiteit, het Leidsch Dagblad, het Waterambacht en onze leveranciers.

Deze bijdrage afsluitend wil ik u graag op voorhand een mooi verenigingsjaar wensen, waarin onze activiteiten natuurlijk een plaats krijgen, maar ook andere spannende zaken langskomen: een dagje Tata-toernooi in Leiden, de herdenking (viering is misschien geen goed woord) van de stadhuisbrand in 1929; de opening van de nieuwe Lakenhal (wat je er ook van mag van mag vinden een mijlpaal in de Leidse geschiedenis); een boek over de Jonge Rembrandt met bijbehorende tentoonstelling én een boek over de geschiedenis van de Lakenhal.
En dan noem ik niet het weekend van de Leidse geschiedenis van 31 oktober tot en met onze dies op 2 november 2019.

17 oktober 2018 - Wethouder Martine Leewis heeft op vandaag de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de fotowedstrijd ‘De Schoonheid van het Leidse water’. De eerste prijs is gewonnen door Anja du Mortier met een prachtige foto van de Witte Singel. De tweede prijs ging naar Carla Matthee met een sfeervolle foto vanaf de Catharinabrug bij zonsondergang, de derde naar Frans van Steijn met een sublieme avondfoto van het waterplein bij de Hoogstraat.

De fotowedstrijd was georganiseerd door de Historische Vereniging Oud Leiden, het Waterambacht Leiden en de gemeente Leiden als onderdeel van het project ‘De opschoning van het Leidse water’ in het kader van het Programma Binnenstad 2018 van de gemeente Leiden. Het project was een initiatief van de HVOL. Doel van het project is o.a. burgers meer bewust te maken van de schoonheid van het Leidse water en daar dus zorgvuldig(er) mee om te gaan. Dit geldt o.a. voor onderhoud aan (afgemeerde) boten en het gebruik van de walkanten.

De prijzen werd uitgereikt tijdens een regionaal symposium in de Marekerk over het belang van open water voor de stad en haar inwoners, georganiseerd door het Waterambacht Leiden.

De fotowedstrijd leverde meer dan 200 foto’s op die aan de wedstrijdvoorwaarden voldeden. Een jury van professionele fotografen onder voorzitterschap van Patricia Nauta, de afgelopen twaalf maanden de Leidse stadsfotograaf, heeft de foto’s beoordeeld en de prijzen toegekend. Naast de prijswinnende foto’s zijn nog 12 andere foto’s door de jury uitverkoren om te worden tentoongesteld in de hal van het stadhuis, van 23 oktober tot 1 december 2018.

De top 3: 

1e prijs: Anja du Mortier

2e prijs: Carla Matthee

3e prijs: Frans van Steijn

 

Victor Wijnands lakenloodje klein

20 september 2018 - In maart trad Victor Wijnands tijdens de ledenvergadering af als penningmeester van de HVOL. De afgelopen maanden heeft hij zijn opvolger, Marjo Karremans, ingewerkt in haar nieuwe taak. Gisteren was het dan toch tijd om echt afscheid van hem te nemen tijdens een etentje met het hele bestuur en hem te bedanken voor zijn inzet en zorg voor het financiële wel en wee van de HVOL in de afgelopen acht jaar. Daarvoor kreeg hij van voorzitter Rens Heruer het lakenloodje overhandigd.