Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :
Persoonlijke Netwerken : Instellingen B ...
Volgend Jaar

Netwerk / Raadslid Functie van tot Link
Bank van Lening
1 Lip J.C. van der Commissaris 1908
1 Corts A. Commissaris 1909 1915
1 Witmans Mz. A.I. Secretaris 1914
1 Romijn A.J. Commissaris 1934
1 Stralen J.J. van Voorzitter (Wethouder) 1937 1938
Basisschool "de Burggraaf" medezeggenschapsraad
1 Lecq R. van der Lid
Basketbal Ver. Leiden
1 Bosch J.
Bataks Instituut
1 Fischer H.W. Penningmeester 1911 1914
Be P (Universitaire politiek)
1 Barendse R. Lid actief
Bedr. Techn. School, Art. 61 commissie
1 Akkeren-Straathof M.C. van Bestuurslid
Bedrijfs Cie. ex. art. 22
1 Woudstra C.J.
Bedrijfs Cie. voor de Welzijnssector
1 Geradts L.G. Voorzitter 1984
Bedrijfs Pens. Fonds Bibliotheekpersoneel
1 Geradts L.G. Voorzitter 1984
Bedrijfs Vereniging Gezondheid,Geestelijke & Maatsch. Belangen
1 Geradts L.G. Bestuurslid 1984
Begrafenisfonds van ambtenaren van de plaatselijke Belastingen
1 Henkes H. Bestuurslid 1866 1866
Beheers Cie. Kabel TV.
1 Koning M.A.F.C.J. Lid
Belastingdienst
1 Hasselbach J.J. Rijksschatter der personele belastin 1881 1897
1 Hasselbach J.J. 'Schatter van de dranklokalen 1883 1887
1 Hasselbach J.J. 'Schatter van de dranklokalen 1911 1914
Belastingdienst (Inspectie der directe belastingen), Cie v. aanslag Ldn A
1 Jaeger D. Lid 1920 1920
Belastingdienst (Inspectie der directe belastingen), Schattingscie.
1 Splinter Gz. J. Lid 1920 1931
Belastingdienst, College van zetters der Directe Belastingen
1 Poole S.J. le Lid 1852 1858
1 Laat de Kanter L.M. de Voorzitter 1890 1893
1 Was F. Voorzitter 1894 1900
1 Ridder N. de Voorzitter 1908 1908
1 Gijselaar N.C. de Voorzitter 1911 1914
Beroepsgroep politieke medewerkers VVD
1 Driessen-Jansen L.M. Voorzitter
Bescherming Bevolking A-Kring ZH belast met Pers. zaken
1 Wilde Th.H. de Ambtenaar 1962
Besturenraad Prot. Chr. Onderwijs te Voorburg
1 Dijk A. van Ledenraadslid
Bestuurdersbond Leiden e.o.
1 Zitman J. Voorzitter, 2e na 1934 Voorz. 1929 1938
Bethaninhofje, College v. Regenten
1 Mulder P.J. Lid 1870 1895
1 Hoeken P.J. van Lid 1872 1882
1 Tieleman C.C. Lid 1875 1879
1 Huurman B.J. Lid 1914 1914
Bethesda (Gebouw voor ziekenverpleging)
1 Sasse H.M. [Echtg.e=] Penningmeesteres 1914
Bethlehemshofje
1 Regent 1911
Bethlehemshofje, College v. Regenten
1 Heukelom jr. J. van Lid 1848 1886
1 Siegenbeek (Tieboel Siegenbeek) D. Lid 1852 1858
1 Stokhuyzen F. Lid 1874 1880
1 Poole L.G. le Lid 1881 1908
Bethlehemskerk
1 Kuivenhoven D.M. Voorlezer 1914 1914
Bewaarschool voor arme- en haveloze kinderen
1 Hartevelt H.C. Bestuurslid 1866 1866
Beweging van Progres. Wetensch. Arbeiders
1 Wepster A.H.D. Actief lid
Bibliothque Wallonne
1 Rieu W.N. du Trsorier *Secretaris 1877 1889
Bibliothque Wallonne, Archiefcommissie
1 Rieu W.N. du Secretaris 1890 1895
Bierbrouwerij "De Posthoorn"
1 Hartevelt Jz. A. Commissaris 1864 1866
1 Tieleman A. Commissaris 1864 1875
Blindeninstituut Amsterdam
1 Lip J.C. van der Correspondent 1908
Bloemistwinkeliers
1 Riemens J.H. Bestuurslid
Boerhaave - Onderwijs voor Volwassenen
1 Akkeren-Straathof M.C. van Bestuurslid
Bonaventura College
1 Akkeren-Straathof M.C. van Bestuurslid
Bond v. R. K. ver. v. d Handeldr. & Industr. Middenst. Bisd. Haarlem "De Hanze"
1 Tobé H.L.J. Voorzitter 1934
Bond van Bouwondernemers Leiden e.o.
1 Botermans J.N. Commissaris 1911
Bond van Jonge Arbeid(st)ers "De Zaaier"
1 Welzen H. van Penningmeester 1926
Bond van Jonge Arbeid(st)ers "De Zaaier" hoofdbestuur
1 Welzen H. van Secr. 2e / Penningm. 1926
Bond van Jonge Arbeiders en Arbeidsters "De Zaaier", afd. Leiden
1 Welzen H. van Penningmeester 1914 1920
1 Welzen H. van Hoofdbestuur, 2e secr. / penningm. 1914 1920
Bond van Metaalondernemers
1 Velzen L.J. van Penningmeester
Bond van patroons in het metselvak, afd. Leiden e.o.
1 Huurman Dz. B.J. Voorzitter 1908 1920
1 Planjer H.J. Voorzitter, vice- 1908 1920
Bond van patroons in het timmervak
1 Botermans J.N. Bestuurslid 1908 1908
1 Zitman J. Penningmeester, 2e 1908 1920
Bond van Staatspensionering, afd. Leiden
1 Sijtsma K. Bestuurslid 1914 1920
1 Fokker A.J. Bestuurslid 1914 1920
1 Heeres J.E. Bestuurslid 1914 1914
Borgstellingsfond voor de Middenstand te Leiden
1 Lijten J. Penningmeester 1970 1975
Bouwfonds
1 Reijden J.A. van der Secretaris 1924
Bouwvereniging "Eigen Haard"
1 Kuivenhoven D.M. Secretaris 1893 1894
1 Elkerbout A. Commissaris *Secretaris 1903 1920
Boycot Outspan Actie
1 Middelkoop E.E. van
Brandgereedschap Bon Burgstreng
1 Ysselsteyn G.H. Bewaarder 1821 1829
Brandweer
1 Baert W.C. Commissaris 1852 1852
1 Stürler A.L. de Plv.hoofd 1892 1895
1 Deckhuyzen M.C. Plv.hoofd 1897 1897
1 Korevaar P. Az. J. Plv.hoofd 1899 1908
1 Zitman J. Adjunct-brandmeester 1903 1903
1 Lip J.C. van der Plv.hoofd 1911 1911
1 Bots J.A. Plv.hoofd 1920 1920
Brandweer, Cie. van Beheer
1 Bucaille J.C. Lid 1852 1860
1 Gevers H. Lid 1855 1860
1 Sande M.G. ten Lid 1855 1860
Brandweer, spuit 1 (stoombrandspuit)
1 Planjer H.J. Brandmeester 1893 1903
Brandweer, spuit 2 (stoombrandspuit)
1 Zitman J. Brandmeester 1908 1911
Brandweer, spuit 3
1 Hasselbach J.J. Opper-brandmeester 1884 1885
Brandweer, spuit 4
1 Huurman B.J. Brandmeester 1908 1911
1 Huurman Dz. B.J. Brandmeester 1911
Brandweer, spuit 5
1 Huurman B.J. Adjunct-brandmeester 1903 1914
Brandweer, spuit 7
1 Hasselbach J.J. Onder-brandmeester 1868 1870
1 Planjer H.J. Adjunct-brandmeester 1890 1892
Brandweer, spuit 8
1 Hasselbach J.J. Brandmeester 1871 1883
1 Hasselbach J.J. Opper-brandmeester 1886 1887
Brandweer, spuiten I & II (Stoombrandspuit)
1 Zitman J. Opper-brandmeester 1914 1914
Broodfabriek "Ceres" N.V.
1 Sasse H.M. Commissaris 1911
Brouchovenhofje, College v. Regenten
1 Hartevelt Jz. A. Lid 1846 1858
1 Limburg Stirum A.O.E. Graaf van Regent 1852 1858
1 Bucaille J.C. Lid 1858 1858
1 Stoffels H.P.C. Lid 1867 1876
1 Hubrecht C.W. Lid 1867 1877
1 Brandeler W.C. van den Lid 1867 1880
1 Librecht Lezwijn P.C. Lid 1873 1882
1 Laat de Kanter L.M. de Lid 1878 1893
1 Hartevelt H.C. Lid 1881 1886
1 Bool H.J. Lid 1883 1891
1 Knappert S.C.M. Lid 1888 1891
1 Buttingha Wichers N.L.J. van Lid 1890 1892
1 Juta H.C. Lid 1892 1908
1 Stürler A.L. de Lid 1892 1895
1 Deckhuyzen M.C. Lid 1893 1900
1 Was F. Lid 1894 1900
1 Korevaar P. Az. J. Lid 1900 1911
1 Hamel J.A. van Lid 1903 1914
1 Aalberse P.J.M. Lid 1903 1903
1 Kerstens L.M.J.H. Lid 1908 1908
1 Ridder N. de Lid 1908 1908
1 Bots J.A. Lid 1911 1920
1 Lip J.C. van der Lid 1911 1920
1 Gijselaar N.C. de Lid 1911 1920
1 Fischer H.W. Lid 1914 1914
1 Pera W. Lid 1920 1920
1 Pot C.W. van der Lid 1920 1920
BTS "Sweris"
1 Baaijens H.J.C. Bestuurslid
Bureau Nieuwkomers, Amsterdam
1 Demirbas N. Coordinator 1998 2001
Bureau van Consultatie
1 Lisman M.H.A. Lid *Voorzitter 1842 1877
1 Olivier N. Lid (1858 voorzitter) 1842 1861
1 Outeren G.P. van Lid 1842 1845
1 Huyser H.C. Lid 1842 1852
1 Goudsmit J.E. Lid 1855 1859
1 Sikkel Groos N. Lid 1863 1863
1 Librecht Lezwijn P.C. Lid 1866 1869
1 Land N.K.F. Secretaris 1873 1877
Burgelijke Stand
1 Lezwijn (later: Librecht Lezwijn) A.L. Ambtenaar 1854 1854
1 Bucaille J.C. Ambtenaar 1854 1854
Burgerraadslieden Leiden, begel. cie.
1 Paauw B. Lid
Burgerzangschool, Cie. van toezicht
1 Masijk Huyser van Reenen J.J. van Lid 1890 1908
1 Kokxhoorn G.H. Lid 1893 1894
Buurtcomit Pancras
1 Mar J.N. de la Bestuurslid
Buurtver. "Professoren & Burgemeesterswijk"
1 Landheer T.G. Voorzitter 1999
Buurtver. "Professorenwijk"
1 Kwaak D. van der Voorzitter
Buurtwerkmaatschappij "de . . . . "
1 Buijing H. Voorzitter

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout