Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :
Persoonlijke Netwerken : Instellingen T ...
Volgend Jaar

Netwerk / Raadslid Functie van tot Link
Tabakswerkersvereniging "Hulp door Vriendschap"
1 Damsté Wilhelmy G. Beschermheer 1877 1885
Tafeltennisver. "DOCOS"
1 Brouwer P.J.A. Div. organisatorische functies
Tehuis voor Militairen, Commissie
1 Poole S. le Lid *Secretaris 1875 1889
1 Donner J.H. President 1875 1889
1 Bredius J. Lid 1881 1881
1 Mulder P.J. Lid 1887 1889
1 Poole S.J. le Lid 1887 1889
Tehuis voor schoolgaande kinderen (Langebrug)
1 Elst A. van der Ere-voorzitter 1908 1914
Tehuis voor vrouwen (Nieuwsteeg)
1 Briët P.E. Adviseur 1908 1908
Tennis ver. "Roomwijk"
1 Peters J.A.
Tennisclub "de Leidse Hout"
1 Tesselaar D.J. Bestuurslid
Tennisver. "Dekker Tennis", Warmond
1 Buijsse R.N. Secretaris
Terres des Hommes Leiden
1 Kieft R. voorz.
Tevelingshofje, College v. Regenten
1 Rieu P. du Lid 1876 1887
Thorbecke Stichting, College van Curatoren
1 Fockema Andreae S.J. Lid 1914 1914
1 Vlugt W. van der Lid 1920 1920
Thysiusbibliotheek
1 Fockema Andreae S.J. Curator 1908 1920
Timmerlieden- en Modelmakersvereniging
1 Zitman J. Voorzitter, vice- *Penningm. 1893 1895
1 Tol C.J. van Secretaris 1894 1895
Toevlucht in Nood (=Begrafenis fonds)
1 Corts A. Secretaris 1908
Tolkien Genootschap "Unquendor"
1 Ponsen J.L. Secretaris
Toneelvereniging Frysk Selskip "Stnfries"
1 Sijtsma K. Voorzitter 1911
Training Consulting Skills
1 Opijnen R. van Gastdocent
Tuinbouwschool
1 Riemens J.H. Voorzitter
Typografische Vereniging "Laurens Jansz. Coster"
1 Brandeler W.C. van den Beschermheer 1867 1880
1 Laat de Kanter L.M. de Beschermheer 1881 1893
1 Was F. Beschermheer 1894 1900
1 Rosmalen A. van Penningmeester, 2e 1911 1911

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout