Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :
Persoonlijke Netwerken : Instellingen K ...
Volgend Jaar

Netwerk / Raadslid Functie van tot Link
K & O volksuniversiteit Leiden
1 Dobben de Bruin M.I. van voorz. 2002
K.V.M.V.G.
1 Kortmann H.M.J.W.J. Lid
K.V.P. afdeling Leiden
1 Poel J. van der Voorzitter
Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven (Werklieden)
1 Tol C.J. van Lid 1903 1903
1 Stralen J.J. van Lid 1920 1920
Kamer van Arbeid voor de Textielarbeid (Patroons)
1 Pera W. Lid *Secretaris 1903 1920
1 Bots J.A. Lid 1903 1920
1 Poole S.J. le Lid 1903 1903
Kamer van Arbeid voor de Voedings- & Genotmiddelen (Patroons)
1 Hartevelt Az. J. Lid *Voorzitter 1903 1914
Kamer van Arbeid voor de Winkel- en Grossiersbedrijven
1 Fokker A.J. Secretaris 1908 1914
Kamer van Koophandel
1 Velzen L.J. van Bestuurslid
1 Bucaille J.C. Lid *Vice-president 1824 1855
1 Poole S.J. le Lid 1827 1861
1 Hartevelt Jz. A. Lid *President 1830 1861
1 Leembruggen A.C. Lid 1846 1877
1 Sande M.G. ten Lid 1848 1852
1 Heukelom jr. J. van Lid 1848 1878
1 Krantz B.F. Lid 1852 1878
1 Rieu P. du Voorzitter, plv. 1859 1883
1 Hartevelt H.C. Lid *Voorzitter, vice- 1867 1886
1 Eigeman A.H. Lid 1878 1880
1 Driessen P.L.C. Lid 1879 1889
1 Poole L.G. le Lid 1881 1895
1 Juta H.C. Lid 1884 1889
1 Stürler A.L. de Lid 1888 1889
1 Knibbe P.G. Secretaris 1930
Kamer van Koophandel en Fabrieken
1 Driessen P.L.C. Voorzitter, vice- 1890 1900
1 Juta H.C. Lid *Voorzitter, vice- 1890 1908
1 Buttingha Wichers N.L.J. van Secretaris 1890 1890
1 Stürler A.L. de Lid 1890 1895
1 Verhey v. Wijk W.F. Lid *Voorzitter, vice- 1891 1914
1 Tieleman C.C. Lid 1897 1903
1 Hartevelt Az. J. Lid 1908 1914
1 Pera W. Lid *Voorzitter 1914 1920
1 Mulder A. Bestuurslid 1920 1920
1 Pot C.W. van der Secretaris 1920 1920
Kamer van Koophandel Leiden
1 Aalders J.A.E.
1 Mulder A. Lid 1902
1 Pera W. Voorzitter 1907 1920
1 Reimeringer Gz. A.L. Bestuurslid 1914
1 Hartevelt Az. J. Bestuurslid 1914
1 Stijnman Th.C.F. Lid 1926
1 Sanders J.F.X. Lid 1926 1938
1 Zitman L. Lid cie 1959
1 Hoek J.J.G. van Voorzitter 1959 1968
Kamer van Koophandel, Afd. Kleinbedrijf
1 Simonis H.M. Administrateur 1929 1940
Kamer van Toezicht over de Notarissen en Candidaat-notarissen
1 Hamel J.A. van Lid 1920 1920
Kantongerecht Leiden
1 Hubrecht C.W. Plv.Rechter 1858 1860
1 Was F. Plv.Rechter 1875 1894
1 Aumerie M. d' Plv.Rechter 1878 1879
1 Obreen H.L.A. Plv.Rechter 1878 1891
1 Buttingha Wichers N.L.J. van Plv.Rechter 1890 1892
1 Fokker A.J. Plv.Rechter 1911 1920
1 Briët P.E. Plv.Rechter 1911 1920
Kantongerecht Noordwijk
1 Suringar L.D. Ambtenaar O.M. 1861 1866
Kantoorbediendenvereniging "Kennis is Macht"
1 Obreen H.L.A. Beschermheer 1883 1889
1 Reede M.H. de Lid 1931
Karnavalsver. "de Hutspotten"
1 Velzen L.J. van Voorzitter
Kath. Arbeiders Beweging
1 Wilde Th.H. de Voorzitter, vice-
Kath. Bibliotheek (+ na fusie met Bibl. Reuvens)
1 Lijten J. Voorzitter (Lid alg.bestuur) 1955 1975
Kath. Jeugdraad te Leiden
1 Wilde Th.H. de
Kath. Vrouwen Gilde afd. Leiden
1 Akkeren-Straathof M.C. van Lid
1 Hugens-Elferink J.Th.M. Bestuurslid
Kerk & Vrede
1 Riedel J.A. Penningmeester 1929 1938
Kerkbestuur "O.L.V. Hemelvaart"
1 Stijnman Th.C.F. Lid 1926 1938
Kerkbestuur "O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis"
1 Wilmer Th.B.J. Secretaris 1926
Kerkelijke Kiesvereniging "Geloof en Belijdenis"
1 Mulder P.J. Secretaris 1878 1881
Kerkelijke Kiesvereniging "Vrijheid en Orde"
1 Suringar L.D. Secretaris 1874 1876
Kerkkoor Chr. Zangver. "Ex Animo"
1 Sande Bakhuyzen A. van de Beschermheer 1934 1941
Keuringsdienst voor vee en vlees, Herkeuringscie.
1 Deckhuyzen M.C. Lid 1894 1900
Kiescollege Nederduits Herv. kerk
1 Sasse H.M. Voorzitter, vice- 1900 1914
1 Corts A. Lid 1912
Kiesvereniging "Burgerplicht & Gemeentebelang"
1 Splinter Gz. J. Voorzitter 1926
Kiesvereniging "Het Algemeen Belang"
1 Krantz B.F. Bestuurslid *Voorzitter 1872 1875
1 Obreen H.L.A. Bestuurslid *Penningmeester 1876 1878
1 Lith P.A. van der Bestuurslid *Secretaris 1877 1879
1 Laat de Kanter L.M. de Bestuurslid 1877 1879
1 Damsté Wilhelmy G. Bestuurslid 1877 1879
1 Goeje M.J. Bestuurslid 1877 1879
1 Kroon A.W. Bestuurslid 1878 1879
1 Stürler A.L. de Penningmeester 1879 1879
1 Quant L.C. Bestuurslid 1880 1884
1 Was F. Secretaris 1882 1884
1 Hasselbach J.J. Bestuurslid 1882 1887
1 Hoeven H. van der Bestuurslid 1885 1885
1 Masijk Huyser van Reenen J.J. van Bestuurslid 1885 1886
1 Fockema Andreae S.J. Bestuurslid 1886 1887
Kiesvereniging "Nederland en Oranje"
1 Tieleman A. Bestuurslid *(Ere)-voorzitter 1872 1884
1 Bredius J. Voorzitter 1884 1885
1 Donner J.H. Voorzitter, vice- 1887 1887
1 Mulder P.J. Bestuurslid 1887 1887
Kiesvereniging "Recht voor Allen"
1 Stadhouder N. Bestuurslid 1886 1886
1 Driessen J.P.J. Secretaris 1886 1886
Kiesvereniging "Tot Stemopwekking"
1 Koetser A. Bestuurslid 1885 1887
1 Hamel J.A. van Secretaris 1887 1887
Kiesvereniging "Vaderland en Oranje"
1 Lisman M.H.A. Bestuurslid 1872 1874
1 Boon Mesch A.H. van der Bestuurslid 1872 1874
1 Tollens H.P.J. Bestuurslid 1872 1874
1 Tichler P.L. Bestuurslid 1872 1874
1 Cock C. Bestuurslid 1872 1874
Kiesvereniging "Vooruitgang"
1 Zitman J. Penningmeester 1897 1900
1 Vos J.M. Secretaris, 2e 1897 1900
Kiesvereniging "Vooruitgang" der Vrijzinnig Democr. Bond
1 Sijtsma K. Bestuurslid 1914
1 Pot C.W. van der Bestuurslid 1914
1 Sijtsma K. Secretaris 1920
1 Pot C.W. van der Voorzitter 1920
Kindertehuis "Voordorp" te Leiderdorp
1 Briët P.E. Regent 1911 1914
KJMV afd. Leiden
1 Klugt M.B. van der Voorzitter
KNVB Leiden
1 Biegstraaten P.F.S. Bestuurslid
Kon. Mij Tuinbouw en Plantkunde
1 Riemens J.H. Bestuurslid
1 Riemens J.H. Hoofdbestuurslid
Kon. Ned. Atletiek Unie
1 Paauw B. Hoofdbestuurslid
Kon. Ned. Middenstands Bond
1 Riemens J.H. Bestuurslid
Kon. Ned. Ondernemrs Verbond (KNOV)
1 Velzen L.J. van Voorzitter
Kon. Ned. Ver "Onze Vloot"
1 Würtz H.P.H. Voorzitter 1940
Kon. Nederlandsche Grofsmederij
1 Lezwijn (later: Librecht Lezwijn) A.L. Commissaris 1858 1866
1 Hartevelt Jz. A. Commissaris 1858 1861
1 Bucaille J.C. Commissaris *Secretaris 1858 1865
1 Baert W.C. Commissaris *Secretaris 1864 1867
1 Wttewaall B.W. Commissaris 1867 1874
1 Hartevelt H.C. Commissaris 1868 1886
1 Heukelom jr. J. van Commissaris 1868 1876
1 Siegenbeek van Heukelom D.E. Commissaris 1888 1900
1 Zillesen P. Commissaris 1889 1900
1 Kroon A.W. Commissaris 1903 1914
Kon. Nederlandsche Ver. tot Steun aan Miliciens
1 Hamel J.A. van Lid 1926
Korfbalver. Noorderkwartier
1 Duivesteijn J.G.P.J. Voorzitter
Kraakbeweging
1 Ponsen J.L.
Krachtsportver. "de Spartaan", Leiden
1 Koek H.M.M.
Krankzinnigengesticht "Endegeest" te Oegstgeest, Cie. van beheer
1 Dissel E.F. van Lid 1897 1903
1 Zaaijer T. Lid 1897 1900
1 Was F. Voorzitter 1897 1900
1 Siegenbeek van Heukelom D.E. Lid 1897 1899
1 Vries E. de Lid 1897 1903
1 Vries v. Heyst M.C. de Secretaris 1897 1897
1 Pera W. Lid 1900 1903
1 Juta H.C. Voorzitter, waarn. 1903 1903
1 Meuleman C.F.Th.J. Lid 1903 1903
1 Ridder N. de Voorzitter 1903 1903
Krijgsraad te Bergen op Zoom
1 Puttkammer J.N. van Auditeur 1833 1834
Kring van Amsterdamse Economen
1 Tuinier G.A.
Kunststichting "de Overburgh" Oostvoorne
1 Tesselaar D.J. Penningmeester
KVP
1 Wilde Th.H. de Secretaris DB
1 Cornelissens J.A.M. Lid van div. cie's. 1950 1970
KVP afd. Leiden
1 Akkeren-Straathof M.C. van Bestuurslid 1969
KVP kringbestuur
1 Akkeren-Straathof M.C. van Bestuurslid
KVP Partijraad
1 Akkeren-Straathof M.C. van Lid
KVP/CDA
1 Lijten J. Bestuurslid 1975 1986
Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen
1 Hoeven J. van der Commissaris *Voorzitter 1852 1858
1 Librecht Lezwijn P.C. Commissaris 1858 1859
Kweekschool voor Zeevaart
1 Gijselaar N.C. de Voorzitter 1914
Kweekschool voor Zeevaart, Cie. van Oppertoezicht en Beheer
1 Juta H.C. Lid 1890 1890
1 Laat de Kanter L.M. de Lid 1890 1893
1 Goeje M.J. Lid *Voorzitter 1890 1908
1 Hoeven H. van der Lid 1890 1908
1 Was F. Lid 1891 1900
1 Kroon A.W. Lid 1894 1914
1 Ridder N. de Lid 1908 1908
1 Gijselaar N.C. de Voorzitter 1911 1920
Kweekschool voor Zeevaart, Cie. van Toezicht
1 Kluit M.A. Secretaris / Penningmeester 1859 1863
1 Hubrecht C.W. Lid *Penningmeester 1859 1872
1 Driessen P.L.C. Lid 1860 1872
1 Poole S. le Lid 1860 1869
Kweekschool voor Zeevaart, Cie. van Toezicht en Beheer
1 Goeje M.J. Lid 1872 1889
1 Juta H.C. Secretaris / Penningmeester, wnd. 1873 1889
1 Laat de Kanter L.M. de Lid 1878 1889
1 Hoeven H. van der Lid *Penningmeester 1888 1889

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout