Vorig Raadslid Samuel Jacob le Poole Volgend  Raadslid
 
 
  Personalia
Naam Samuel Jacob le Poole
Geb. datum 1862-04-29
Geb. plaats Oegstgeest
Ovl. datum 1915-10-22
Ovl. plaats Leiden
Opleiding HBS + stages Eng. /Duitsl.
Politieke gez. Chr. Hist.
Burg. staat Ongeh.
Kerkelijke gez. Apostolisch
Vader Mr. Samuel Poole
Beroep Vader Fabrikant
Moeder Anna Petronella Mulder
Bronnen BR-fol.2292
 

 

  Raadsfunctie van tot Partij Info Link
1 Raadslid 1903-08-10 1908-11-19 Chr. Hist. Partij Kiesdistrict 2.
 

 

  Commissie Functie van tot Link
1 Fabricage lid 1905-01-19
1 Financiën lid 1903-09-01
1 Gasfabriek lid 1903-09-01
 

 

  Netwerk Functie van tot Info Link
1 Spaarbankcommissie Secretaris 1908
1 Ver. "Oud Leiden" Penningmeester 1908
1 Chr. Militair Tehuis President 1911 1914 Morschweg 28
1 Ned. Mil. Ver. "Onze Vloot" Bestuurslid 1911
1 Ned. Padvinders Organisatie Voorzitter 1914
1 Schutterij, Schuttersraad Plv.lid, 2e.luitenant 1889 1889
1 Chr. Zangvereniging "Excelsior" Secretaris 1889 1889
1 Leidsche Mij. van Weldadigheid, Hulpbank Commissaris 1889 1892
1 Schutterij Luitenant, 2e 1889 1889
1 Tehuis voor Militairen, Commissie Lid 1887 1889
1 Schutterij Luitenant, 2e > 1e Luitenant-kwartiermeester 1890 1897
1 Schutterij, Schuttersraad Plv.lid *Secretaris 1890 1897
1 Chr. Zangvereniging "Excelsior" President 1890 1890
1 3 October Ver. tot Viering van de Gedenkdag van Leidens Ontzet Bestuurslid 1890 1893
1 Cie. voor het Tehuis voor Militairen Lid *Secretaris *Voorzitter 1890 1908
1 Ned. Mij. ter Bevordering van Nijverheid, dep. Leiden Bestuurslid *Secretaris 1891 1895
1 Leidsche Cie. tot Onderst. der Nagelaten Betrekk. v. omgekomen vissers Lid *Voorzitter, vice- 1893 1914 Vissers uit Katw.& Noordw.Zee
1 Ver. van Ned. Patroons "Boaz", afd. Leiden e.o. Secretaris 1893 1893
1 Sociëteit "Amicitia" Commissaris 1894 1899
1 Kamer van Arbeid voor de Textielarbeid (Patroons) Lid 1903 1903
1 Stedelijke Gasfabriek Commissaris 1903 1903
1 Leidsche Mij. van Weldadigheid Hoofdbestuurslid 1908 1914
1 Doopsgezinde Gemeente Diaken 1903 1920
1 Nationale Ver. tot steun aan Miliciens, afd. Leiden e.o. Bestuurslid 1908 1914
1 Agentschap der Ned. Bank Plv.agent en adviseur 1903 1914
1 Wijkgebouw "Geloof, Hoop en Liefde" Penningmeester 1908 1908
1 Leidsche Mij. van Weldadigheid, Afd. Informatiebureau Bestuurslid 1911 1914
1 Militieraad 3e district van Zuid-Holland Plv.burgelijk lid 1908 1908
1 Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Spaarbank Bestuurslid *Secretaris 1903 1914
1 Stedelijke Werkinrichting Bestuurslid 1908 1914
1 Diaconessenhuis Penningmeester 1908 1914
1 Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Spaarbank Cie. dag. beheer Lid 1911 1914
1 Gebouw voor Ziekenverpleging en Tehuis voor vrouwen "Phebe" Secretaris 1914 1914
 

 

  Beroep Jaar Info  
1 Firmant, fabrikant 1889 Fa. Jacob & Abraham le Poole
1 Fabrikant 1886 Fa. Jacob & Abraham le Poole
1 Fabrikant Plv. agent & adv. agentschap Ned. Bank
 

 

  Adres Wijk/Postcode Plaats Jaar Info  
1 Garenmarkt 8 W.02 Leiden 1886
 

 

pid : 1143,   fid : 1143

 

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout