Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :
Persoonlijke Netwerken : Instellingen L ...
Volgend Jaar

Netwerk / Raadslid Functie van tot Link
Laterehofje, Jan de
1 Was F. Regent 1892 1900
1 Deckhuyzen M.C. Regent 1900 1900
Laterehofje, Jan de, College v. Regenten
1 Gevers H. Lid 1838 1858
1 Obreen H.L.A. Lid 1881 1891
Leesbibliotheek
1 Reimeringer Gz. A.L. Bestuurslid 1903
1 Korff K.H. Bestuurslid 1911
Leesmuseum
1 Heukelom jr. J. van Penningmeester 1880 1881
1 Was F. Bestuurslid 1880 1881
Leiden / Torun
1 Duivesteijn J.G.P.J. Bestuurslid 1980 2000
Leidens Belang
1 Pera W. Voorzitter 1903 1908
1 Boer Az. S. Bestuurslid 1903 1903
Leidens Belang, "Leidens Handelsbelangen"
1 Witmans Mz. A.I. Commissaris 1903 1903
Leids Drankweer Comit
1 Zunderman jr. H. Secretaris 1926
Leids Liberaal Bulletin
1 Kuperus T. Redacteur
Leids Universiteitsfonds
1 Hoekema J.Th. Lid
Leidsch Borgstellingsfonds
1 Es J.G. van Lid 1934 1941
1 Romijn A.J. Lid 1934
1 Stralen J.J. van Bestuurslid 1937 1941
Leidsch Criminologisch Instituut
1 Bemmelen J.M. van Voorzitter 1937 1941
Leidsch Jaarboekje, redactie
1 Lid 1920
1 Knappert L. Voorzitter 1920 1920
Leidsch Mannenkoor
1 Spendel H.W. Voorzitter / dirigent 1908 1908
Leidsch Muziek Lyceum
1 Donders H.F.A. Lid 1937
Leidsch Patronaat ondersteuning herstelde krankzinnigen
1 Siegenbeek (Tieboel Siegenbeek) D. Beschermheer 1861 1866
Leidsch Politie Muziekgezelschap
1 Sande Bakhuyzen A. van de Beschermheer 1934 1941
Leidsch Schaakgenootschap
1 Dissel E.F. van Bestuurslid 1895 1895
1 Rhijn A. van Praeses *Secretaris 1895 1914
Leidsche Bestuurdersbond
1 Oostveen M.F. Penningmeester 1908 1908
1 Eck D.A. van Voorzitter 1911 1911
1 Baart H.J. Voorzitter 1920 1920
1 Koole C. Voorzitter, 2e 1920 1920
1 Stralen J.J. van Secretaris / Penningmeester 1926 1935
Leidsche Bouwmaatschappij
1 Alma Lz. P. Commissaris *President 1895 1900
1 Hartevelt Az. J. Penningmeester *Voorzitter, vice- 1895 1914
Leidsche Bouwondernemersbond
1 Botermans J.N. Commissaris 1908 1908
Leidsche Broodfabriek N.V.
1 Hartevelt Az. J. Commissaris 1911
Leidsche Burgerwacht
1 Bisschop A. Bestuurslid 1920 1938
Leidsche Chr. Oranjevereeniging, Landelijk en Plaatselijk
1 Questroo L. Div. funties
Leidsche Chr. Oranjevereniging
1 Boot P. Penningmeester, 1e 1914
1 Briët P.E. Bestuurslid 1920 1920
Leidsche Cie. der Ver. tot ondersteuning betrekkingen omgekomen vissers
1 Poole S. le Voorzitter 1890 1891
1 Hoeven H. van der Lid *Voorzitter 1892 1895
1 Lidth de Jeude Th.W. van Lid *Voorzitter 1892 1920
1 Drucker H.L. Lid 1893 1914
1 Kempen A.E. van Lid 1893 1900
1 Corts A. Lid 1893 1920
1 Aumerie M. d' Lid 1897 1914
1 Kokxhoorn G.H. Lid *Voorzitter, vice- 1911 1920
Leidsche Cie. tot Onderst. der Nagelaten Betrekk. v. omgekomen vissers
1 Buys J.Th. Lid 1885 1889
1 Damsté Wilhelmy G. Lid 1885 1885
1 Poole S.J. le Lid *Voorzitter, vice- 1893 1914
1 Corts A. Bestuurslid 1914
Leidsche Comm. ondersteuning nagelaten betrekkingen omgekomen vissers
1 Poole S. le Voorzitter 1864 1889
Leidsche Cop. Broodbakkerij en Verbruiksvereniging "Ons Doel"
1 Elkerbout F. Secretaris / Commissaris 1908 1941
Leidsche Cop. Broodbakkerij en Verbruiksvereniging "Vooruit"
1 Dubbeldeman M. Voorzitter 1908 1920
1 Kooistra F. Voorzitter 1911 1932
Leidsche Cricket- & Voetbalvereeniging "Ajax"
1 Korff K.H. Voorzitter 1908
Leidsche Duinwater Maatschappij
1 Laat de Kanter L.M. de President-Commissaris 1877 1893
1 Laat de Kanter L.M. de Commissaris *Voorzitter 1878 1892
1 Driessen P.L.C. Commissaris 1894 1903
1 Bosch J. Voorzitter van commissarissen 1903 1903
1 Es J.G. van Commissaris 1934 1938
1 Donders H.F.A. Commissaris 1934
1 Lijten J. President-commissaris 1972 1976
Leidsche Fabrieksschool
1 Stürler A.L. de Bestuurslid 1894 1895
1 Drucker H.L. Bestuurslid *Voorzitter 1894 1903
1 Kempen A.E. van Bestuurslid 1894 1900
1 Corts A. Bestuurslid 1908 1908
Leidsche Geld- & Effectenhandel
1 Sasse H.M. Penningmeester 1920
Leidsche Gymnastiek- en Schermvereniging "Sparta"
1 Juta H.C. Beschermheer 1894 1908
Leidsche Handelsvereniging, afd. Leiden v. d. Bond Maatschappelijk Belang
1 Boer Az. S. Secretaris 1890 1892
Leidsche Hengelaarsvereniging "Hengelsport"
1 Oostveen M.F. Secretaris 1911 1914
Leidsche Herv. Gem.
1 Questroo L. Funties
Leidsche IJsclub
1 Alma Lz. P. Bestuurslid 1888 1897
1 Tieleman C.C. Bestuurslid 1890 1894
Leidsche Katoenvlechterij & Nettenfabriek N.V.
1 Hartevelt Az. J. Commissaris 1911
Leidsche Lakenfabriek
1 Lezwijn (later: Librecht Lezwijn) A.L. Commissaris 1858 1866
1 Hartevelt H.C. Commissaris 1863 1872
1 Librecht Lezwijn P.C. Commissaris 1867 1872
Leidsche Mij. van Weldadigheid
1 Bake J. Bestuurder 1823 1839
1 Hartevelt Jz. A. Bestuurder 1842 1858
1 Kluit M.A. Bestuurder 1854 1863
1 Rieu P. du Voorzitter *Penningmeester *Bestuurder 1859 1865
1 Heukelom jr. J. van Bestuurder *Penningmeester 1859 1884
1 Hartevelt H.C. Bestuurder *Voorzitter 1871 1886
1 Verster v. Wulvenhorst F.A. Bestuurder *Voorzitter, vice- 1875 1889
1 Poole L.G. le Penningmeester 1885 1894
1 Siegenbeek van Heukelom D.E. Hoofdbestuurslid 1890 1899
1 Was F. Hoofdbestuurslid 1892 1894
1 Poole S.J. le Hoofdbestuurslid 1908 1914
1 Heeres J.E. Hoofdbestuurslid 1908 1914
1 Bestuurslid 1911
1 Knappert L. Voorzitter 1920 1920
Leidsche Mij. van Weldadigheid, Afd. Arbeid
1 Siegenbeek van Heukelom D.E. Voorzitter 1893 1899
Leidsche Mij. van Weldadigheid, Afd. Informatiebureau
1 Siegenbeek van Heukelom D.E. Bestuurslid 1893 1895
1 Poole S.J. le Bestuurslid 1911 1914
Leidsche Mij. van Weldadigheid, Hulpbank
1 Fremery P.I. de Commissaris 1865 1880
1 Wttewaall B.W. Commissaris 1865 1869
1 Heukelom jr. J. van Commissaris *Voorzitter 1865 1884
1 Poole S. le Commissaris 1865 1865
1 Buys J.Th. Commissaris *Secretaris 1866 1886
1 Librecht Lezwijn P.C. Commissaris 1868 1869
1 Seelig J. Commissaris 1871 1871
1 Obreen H.L.A. Commissaris 1872 1881
1 Juta H.C. Commissaris *Penningmeester 1873 1877
1 Was F. Commissaris 1875 1877
1 Stokhuyzen F. Commissaris 1877 1880
1 Zweep J.C. van der Commissaris 1878 1878
1 Masijk Huyser van Reenen J.J. van Commissaris 1878 1886
1 Bredius J. Commissaris 1880 1892
1 Vos J.B. Commissaris *penningmeester 1885 1887
1 Hamel J.A. van Commissaris 1885 1886
1 Poole L.G. le Commissaris *Penningmeester 1886 1894
1 Schneither Az. J.J. Commissaris 1887 1889
1 Poole S.J. le Commissaris 1889 1892
1 Kroon A.W. Penningmeester *Secretaris 1892 1914
1 Hartevelt Az. J. Commissaris 1893 1900
1 Alma Lz. P. Commissaris 1894 1899
1 Jaeger D. Commissaris 1903 1903
1 Hasselbach J.J. Commissaris 1908 1914
1 Sanders J.F.X. Commissaris 1908 1908
1 Korff K.H. Commissaris 1911 1914
Leidsche Pluimvee Ver.
1 Roem J. Voorzitter 1911 1914
Leidsche Scherpschuttersvereniging
1 Hartevelt H.C. Bestuurslid 1867 1867
1 Mulder A. Wapenmeester 1899 1903
Leidsche Schilder- en Tekenacademie "Ars Aemula Naturae"
1 Outeren G.P. van Vice-president *Directeur 1852 1854
1 Rieu W.N. du Directeur, Voorzitter 1875 1889
1 Verster v. Wulvenhorst F.A. Secretaris, Directeur, Bestuurslid 1879 1920
1 Elst A. van der Bestuurslid 1920 1920
Leidsche Schouwburg Mij.
1 Krantz B.F. Bestuurslid 1866 1878
1 Driessen P.L.C. Secretaris / Voorzitter 1866 1887
1 Hubrecht C.W. Voorzitter 1866 1882
1 Obreen H.L.A. Bestuurslid *Voorzitter 1883 1891
1 Krantz A.J. Bestuurslid 1887 1887
1 Laat de Kanter L.M. de Gedelegeerde namens de Gemeente 1892 1893
1 Was F. Gedelegeerde namens de Gemeente 1894 1900
1 Hartevelt Az. J. Bestuurslid 1897 1897
1 Siegenbeek van Heukelom D.E. Voorzitter 1899 1899
1 Fockema Andreae S.J. Voorzitter 1900 1903
1 Vries v. Heyst M.C. de Voorzitter, vice- 1900 1903
1 Juta H.C. Gedelegeerde namens de Gemeente 1903 1903
Leidsche Schouwburgvereniging
1 Juta H.C. Gedelegeerde namens de Gemeente 1908 1908
1 Fockema Andreae S.J. Voorzitter 1908 1914
1 Vries v. Heyst M.C. de Voorzitter, vice- 1908 1908
1 Hartevelt Az. J. Commissaris *Voorzitter, vice- 1911 1914
Leidsche Sport Organisatie
1 Gijselaar N.C. de Ere-voorzitter 1914 1914
1 Fischer H.W. Bestuurslid 1914 1914
Leidsche Stenografie-Vereniging "Post"
1 Valentgoed J.J. Voorzitter 1920 1920
Leidsche Ver. tot Bescherming van Dieren
1 Lip J.C. van der Secretaris *Voorzitter, 2e 1895 1899
1 Gruting D. van Penningmeester *Bestuurslid 1903 1920
Leidsche Ver. tot bestrijding der werkloosheid en haar gevolgen
1 Briët P.E. Secretaris *Bestuurslid 1903 1911
1 Hartevelt Az. J. Bestuurslid 1903 1903
1 Tol C.J. van Secretaris, 2e 1908 1908
1 Planjer H.J. Bestuurslid 1911 1914
1 Zitman J. Bestuurslid 1911 1914
Leidsche Ver. tot het bevorderen van geregeld Schoolbezoek
1 Goudsmit J.E. Hoofdbestuurslid 1871 1873
1 Obreen H.L.A. Voorzitter, vice- *Penningmeester *Erelid 1873 1889
1 Obreen H.L.A. Ere-lid 1890 1891
Leidsche Verz. mij. tegen invaliditeit en ongelukken van werklieden
1 Hoeken A.J. van Commissaris 1900 1900
Leidsche Vrijwillige Brandweer
1 Lip J.C. van der Plv.hoofd 1914
Leidsche Wielrijders Club "Onder Ons"
1 Schüller J.H. Voorzitter 1914 1914
Leidsche Wielrijdersvereniging "All Right"
1 Romburgh F. van Secretaris, 2e 1911 1911
Leidsche Zangvereniging
1 Bijleveld R.Th. Commissaris *Voorzitter 1866 1869
1 Kist E. Commissaris 1873 1875
Leidsche Zangvereniging "Caecilia"
1 Quant L.C. President 1880 1880
1 Kist E. Bestuurslid *Secretaris, vice- 1882 1882
Leidse Alumni Ver. v. Politicologen
1 Bootsma P.R. Voorz.
Leidse belasting-ophaaldienst
1 Stralen J.J. van Bestuurslid 1929 1935
1 Schüller J.H. Commissaris 1929 1941
Leidse Bestuurdersbond
1 Piena C.J. Bestuurslid 1940
Leidse Christelijke Besturenbond
1 Reijden J.A. van der Penningmeester 1934 1935
Leidse Cie. Intern. Samenwerking
1 Portheine F. Voorzitter 1970
Leidse Coop. Broodbakkerij & Verbruikers ver. "Ons Doel"
1 Tobé H.L.J. Voorzitter 1926
Leidse Coop. Broodbakkerij & Verbruikers ver. "Vooruit"
1 Oostveen M.F. Bestuurslid 1926
1 Stralen J.J. van Voorzitter, 2e 1926 1941
1 Baart H.J. Lid 1926
1 Jongeleen A.J. Bestuurslid 1929 1935
Leidse Duinwater Leiding Mij. (LDM)
1 Dam H. van
1 Groos A.M. Commissaris
1 Knibbe P.G. Bestuurslid 1940
1 Kinschot F.H. van President-Commissaris 1947 1962
Leidse Hengelaarsvereniging "Hengelsport"
1 Oostveen M.F. Secretaris 1926
Leidse Jazzweek
1 Elzenga C. Bestuurslid
Leidse Jeugd Actie opgegaan in Welzijnsraad nu LWO
1 Tesselaar D.J. Voorzitter
Leidse Korfbalbond (LKB)
1 Duivesteijn J.G.P.J. Bestuurslid
Leidse Middenst. Centrale
1 Klugt M.B. van der Bestuurslid
Leidse Onderlinge Ziekenfonds
1 Fakkel P. Penningmeester 1962
Leidse School voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs
1 Lijten J. Voorzitter 1975 1990
Leidse Spaarbank
1 Poole S.J. le Bestuurslid 1852 1858
1 Hartevelt Az. J. Bestuurslid 1908
Leidse Studentenhuisvesting
1 Schoute P.H. Bestuurslid
Leidse Universitaire Sportstichting
1 Drijber J. Voorzitter
Leidse Ver. tot opr. & instandh. v. Medisch Opv. kundige bureaux
1 Bemmelen J.M. van Voorzitter 1940
Leidse Ver. van Wetenschappelijke Voordrachten
1 Itallie-v. Embden H.W.B. Secr. / Penningm. 1920
Leidse Woningstichting
1 Geradts L.G. Voorzitter 1984
Lib. Stud. Ver. Nederland Leiden en Landelijk
1 Zonnevylle M. Secretaris
Liberale Staatspartij
1 Bemmelen J.M. van Voorzitter, vice- 1939
1 Eecke R. van Penningmeester 1940
Lindenpoort(hofje), Joost Frans van der, College v. Regenten
1 Tollens H.P.J. Lid 1863 1877
1 Zaalberg Jz. J.C. Regent 1905
Locaal Comit van de Unie "Een School met den Bijbel"
1 Meijnen J.B. Lid 1893 1920
1 Kempen A.E. van Lid 1895 1900
1 Sasse H.M. Lid *Voorzitter 1895 1914
Loridanshofje, Pieter, College v. Regenten
1 Lezwijn (later: Librecht Lezwijn) A.L. Lid 1852 1852
1 Librecht Lezwijn P.C. Lid *Rentmeester 1858 1880
1 Rieu P. du Lid *Voorzitter 1860 1883
1 Kluit M.A. Lid 1863 1863
1 Verhey v. Wijk W.F. Lid 1890 1920
LVC Leiden
1 Bosch D. van den Vrijwilliger
LWG
1 Coo P.J.M. de Voorzitter
LWO
1 Wijfje T.C. Project begeleider 1999

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout