Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :
Persoonlijke Netwerken : Instellingen P ...
Volgend Jaar

Netwerk / Raadslid Functie van tot Link
P. v. d. A.
1 Peters J.A. Bestuurslid
1 Rij Tj. van Lid gewestelijke delegatie
1 Veen E. van der
1 Wijfje T.C. Gewestelijk afgevaardigde
P. v. d. A. afd. bestuur
1 Lecq R. van der Bestuurslid
P. v. d. A. afd. Leiden
1 Weerlee J.J. van Voorzitter
1 Horst J.A. van der Bestuurslid
1 Veld R.J. in 't Voorzitter
1 Zschüschen R.M.L. Bestuurslid 2000
1 Buijing H. Bestuurslid
P. v. d. A. afd. Tuinstadwijk/Staalwijk
1 Versnel A. Voorzitter
P. v. d. A. district Leiden
1 Bordewijk P. Voorzitter
P. v. d. A. district/afdeling
1 Jonker L. Bestuurslid
P. v. d. A. gewestbestuur Z. H.
1 Hillebrand R. Penningmeester
P. v. d. A. Leiden
1 Paauw B. Bestuurslid
P. v. d. A. Rooie Vrouwen
1 Kessen-v. Teijlingen P.M. Bestuurslid
P. v. d. A. Vrouwennetwerk kerngroep
1 Zschüschen R.M.L.
Padvinderij, Landelijk & Plaatselijk
1 Questroo L. Div. funties
Parochieel zangkoor
1 Poel J. van der Dirigent
Parochieraad
1 Wijfje T.C.
1 Hettinga W.M. Voorzitter 1979 1986
Partijraad
1 Hillebrand R. Lid
Patroonsmetselvak
1 Huurman B.J. Voorzitter 1903
Pensioenverbond, afd. Leiden
1 Hettinga Tromp A. van Bestuurslid 1878 1880
1 Knappert S.C.M. Bestuurslid 1878 1890
1 Fockema Andreae S.J. Voorzitter *Penningmeester 1880 1890
Personeelsver. "Rotogravure" Leiden / Haarlem
1 Pluijm W.A.B. van der Voorzitter
Pesijnhofje, Jean, College v. Regenten
1 Lezwijn (later: Librecht Lezwijn) A.L. Lid (vr 1850 rentmeester) 1838 1866
1 Leembruggen A.C. Lid *Rentmeester 1847 1877
1 Dercksen J.M.E. Lid *Rentmeester 1868 1884
Pieterskerk
1 Jonker L. Bestuurslid
Pilgrimsfathersgenootschap
1 Sande Bakhuyzen A. van de Bestuurslid 1934 1941
Plaatselijk Comit "Herwonnen Levenskracht" R. K. Ver. tot bestr. van TBC
1 Lombert H. Voorzitter 1937
Plaatselijk Comit voor Katholiekendagen in het bisdom Haarlem
1 Kerstens L.M.J.H. Lid 1911 1914
1 Aalberse P.J.M. Lid 1911 1914
1 Spendel H.W. Lid 1911 1914
Plaatselijke Cie Bijzondere Vrijwillige Landstorm
1 Bemmelen J.M. van Lid 1937 1941
Plaatselijke Cie Ziektewet
1 Zeeuw J.G. van der Lid 1930 1935
1 Parmentier D. Lid 1930 1935
Plaatselijke Comm. van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs
1 Krantz B.F. Lid 1865 1867
1 Stoffels H.P.C. Lid 1865 1876
1 Goudsmit J.E. Lid 1865 1880
1 Heukelom jr. J. van Lid 1865 1880
1 Driessen P.L.C. Lid 1868 1880
1 Lith P.A. van der Lid 1881 1881
1 Quant L.C. Lid 1881 1899
1 Zaaijer T. Lid 1882 1897
1 Dissel E.F. van Lid *Voorzitter 1890 1897
1 Vries E. de Lid 1894 1903
1 Drucker H.L. Lid 1899 1903
1 Aalberse P.J.M. Lid 1900 1900
1 Reimeringer Gz. A.L. Lid *Voorzitter 1908 1920
1 Heeres J.E. Voorzitter 1914 1914
Plaatselijke Commissie art. 86 van de Ongevallenwet 1901, Leiden e.o.
1 Pera W. Lid-werkgever 1908 1920
1 Lip J.C. van der Plv.voorzitter 1908 1908
1 Briët P.E. Voorzitter 1908 1914
1 Fokker A.J. Plv.voorzitter 1914 1920
Plaatselijke Schoolcommissie
1 Hartevelt Jz. A. Lid 1829 1852
1 Puttkammer J.N. van Lid *Secretaris / penningmeester 1838 1859
1 Hoeven J. van der Lid *Voorzitter, vice- 1852 1860
1 Rieu P. du Lid 1852
1 Siegenbeek (Tieboel Siegenbeek) D. Lid 1854 1866
1 Rutgers A. Lid 1854 1860
1 Wttewaall B.W. Lid 1856 1860
1 Tollens H.P.J. Lid *Voorzitter, vice- 1861 1864
1 Heukelom jr. J. van Secretaris *Voorzitter, plv. 1861 1874
1 Rieu W.N. du Lid 1864 1878
1 Goudsmit J.E. Lid 1865 1880
1 Was F. Lid *Secretaris 1874 1889
1 Juta H.C. Lid 1875 1885
1 Lith P.A. van der Lid 1879 1881
1 Goeje M.J. Lid *Voorzitter, vice- 1879 1908
1 Hamel J.A. van Secretaris *Lid 1885 1920
1 Was F. Lid 1890 1893
1 Kroon A.W. Lid 1890 1908
1 Pera W. Lid 1895 1920
1 Meuleman C.F.Th.J. Lid 1908 1908
1 Donders H.F.A. Secretaris 1934
Plaatselijke Schoolcommissie L. O.
1 Carpentier Alting J.H. Lid 1911 1914
1 Donders H.F.A. Secretaris 1934
Podium Apart
1 Barendse R. Medewerker
Politiek
1 Driessen-Jansen L.M. Bestuurder
Politiek Hoofdbestuur D66
1 Graaf T.C. de Secretaris 1986 1990
Politiek Scholings- & Vormingsinstituut van D66
1 Glaubitz B.O.J.R.
Politieke Scholingscursussen werkgroep
1 Akkeren-Straathof M.C. van Lid
PPR afd. Leiden
1 Beijen L. Penningmeester
Pro Juventute
1 Heeres J.E. Voorzitter 1911
1 Bemmelen J.M. van Voorzitter 1937 1941
Productschap Granen, Zaden en peulvruchten
1 Elzenga C. Bestuurslid
Prof. A. E. J. Moddermanstichting
1 Bemmelen J.M. van Secr. / penningm. 1939
Projectgroep Intercultureel onderwijs
1 Demirbas N. Lid 1994 1998
Projectraad CPL
1 Boer C.M. de Voorzitter 1986
Prot. Chr. Reclasseringsvereniging
1 Beekenkamp C. Voorzitter 1940
Prot. Chr. Schoolvereniging Leiden
1 Dijk A. van Vice voorz.
Prot. Chr. Vakorganisatie Onderwijs
1 Houtman M. Lid
Prot. Chr. Werkverband PvdA
1 Riemens J.H.
Prov. Staten
1 Limburg Stirum A.O.E. Graaf van Lid namens de Sted.stand 1840 1858
1 Tollens H.P.J. 1862
1 Fremery P.I. de 1871 1889
1 Hartevelt H.C. 1877
1 Laat de Kanter L.M. de Lid 1880 1894
1 Poole S. le Lid voor distr. Delft 1883 1891
1 Alma Lz. P. 1885
1 Kerstens L.M.J.H. Lid 1887 1889
1 Lidth de Jeude Th.W. van 1893
1 Gijselaar N.C. de 1906 1913
1 Beekenkamp C. 1939
Prov. Staten van Gelderland
1 Aumerie M. d' Lid 1884 1891
Prov. Staten van Zuid-Holland
1 Menken S. Lid
1 Eck D.A. van Lid 1935
1 Wilbrink Jac. Lid 1935 1939
1 Bosman A.G. 1935
1 Welzen H. van Lid 1935
1 Winsemius J. 1962
1 Akkeren-Straathof M.C. van 1984 1987
Prov. Staten van Zuid-Holland, kiesdistrict Leiden
1 Cock H. Lid 1847 1865
1 Hartevelt Jz. A. Lid 1852 1856
1 Outeren G.P. van Lid 1852 1855
1 Huyser H.C. Lid 1852 1861
1 Kaathoven C.W.H. van Lid 1858 1859
1 Sikkel Groos N. Lid 1858 1861
1 Siegenbeek (Tieboel Siegenbeek) D. Lid 1860 1866
1 Tollens H.P.J. Lid 1863 1877
1 Heukelom jr. J. van Lid 1863 1880
1 Cock C. Lid 1866 1871
1 Rieu P. du Lid 1867 1883
1 Buys J.Th. Lid 1872 1889
1 Hartevelt H.C. Lid 1878 1886
1 Laat de Kanter L.M. de Lid 1881 1893
1 Dissel E.F. van Lid 1890 1903
1 Lith P.A. van der Lid 1893 1900
1 Kempen A.E. van Lid 1895 1900
1 Juta H.C. Lid 1897 1903
1 Paul H. Lid 1899 1914
1 Pera W. Lid 1903 1920
1 Houter Th.G. den Lid 1908 1908
1 Briët P.E. Lid 1911 1914
1 Lip J.C. van der Lid 1914 1914
1 Gruting D. van Lid 1914 1914
Prov. Staten van Zuid-Holland, kiesdistrict Leiderdorp
1 Hubrecht C.W. Lid 1864 1877
1 Hoog H.C.J. Lid 1864 1871
Prov. sub-commissie der Confessionele Vereniging
1 Rutgers A. President 1869 1877
Prov.Staten distr.Leiderdorp
1 Hoeken J.J. van Lid 1911
Provinciaal Utrechts Genoodschap
1 Siegenbeek (Tieboel Siegenbeek) D. Lid 1850
Provinciale Raad Milieubeheer
1 Goede H.P. de Lid
PSP afd.
1 Mar J.N. de la Bestuurslid
PSP afd. Leiden
1 Walle C. Bestuurslid
PSP Hoofdbestuur
1 Walle C. Bestuurslid 1975 1980
PvdA Werkgr. Communicatie & Technologie
1 Berg M.V.H. van den Voorz.

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout