Vorig Raadslid Hendricus Lombert Volgend  Raadslid
 
 
  Personalia
Naam Hendricus Lombert
Geb. datum 1885-07-27
Geb. plaats Leiden
Ovl. datum 1959-01-09
Ovl. plaats Leiden ?
Politieke gez. RK
Burg. staat Huw.
Kerkelijke gez. RK
Vader Petrus Theodorus Lombert
Beroep Vader Schoenmaker
Moeder Maria Overpelt
Info ouders Vdr. geb. ca. 1850, Mdr. ovl. voor 1915.
Opmerkingen Handt. ontv. bevestiging benoeming "Zr. Eugenia"
Bronnen Gel.br. Gem.R.'46.
 

 

  Raadsfunctie van tot Partij Info Link
1 Raadslid 1934-04-16 1941-09-01 RK. St. P.
1 Raadslid 1946-09-07 1953-09-01 RK. St. P.
 

 

  Commissie Functie van tot Link
1 Fabricage en Grondbedrijf lid 1939-09-05
1 Financiën lid 1934-04-16
1 Fabricage en Grondbedrijf lid 1946-09-11
1 Openbare Werken lid 1949-09-06
 

 

  Netwerk Functie van tot Info Link
1 R. K. Kiesvereniging Secretaris, 1e / 2e 1926
1 Woningbouwver. "De Goede Woning" Secr., 2e / Administrateur 1926 1941
1 R. K. Bond v. Handels- ,Kantoor- & Winkelbedienden Voorzitter 1936 "St. Franciscus van Assisi"
1 Ned. R. K. Volksbond, afd. Leiden Penningmeester, 2e 1911 1914
1 Ned. R. K. Volksbond, afd. Leiden, Cie. voor een eigen gebouw Secretaris / Penningmeester 1911 1914
1 Centrum Bureau voor de Katholieke Sociale Actie, afd. Bioscoop Directeur, plv. 1920 1920
1 Ver. Katholiek Leiden Voorzitter, vice- 1937
1 Plaatselijk Comité "Herwonnen Levenskracht" R. K. Ver. tot bestr. van TBC Voorzitter 1937
1 Alg. R. K. Propagandaclub "Dr. Scaepman" Secretaris 1934 1941
1 R. K. Herstellingsoorden voor Longlijders en zwakke Kinderen Secretaris 1934 1941
1 R. K. Bond v. Handels- ,Kantoor- & Winkelbedienden Penningmeester 1936 1938 "St. Franciscus van Assisi"
 

 

  Beroep Jaar Info  
1 Boekhouder 1915 Centr. Bur. van de Kath. Sociale Actie
 

 

  Adres Wijk/Postcode Plaats Jaar Info  
1 Stationsweg 45 Leiden 1939
1 Nieuwe Rijn 66/66a Leiden 1949 (Hooigracht 11/29 EZL)
1 Stationsweg 8a Leiden 1935
1 Kabeljouwsteeg 3 Leiden 1926
1 Zuidsingel 1 Leiden 1911
 

 

pid : 1252,   fid : 1252

 

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout