Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :
Persoonlijke Netwerken : Instellingen R ...
Volgend Jaar

Netwerk / Raadslid Functie van tot Link
R. K. Armbestuur
1 Bots J.A. Secretaris 1908
R. K. Armen en van het Wees- en Oudeliedenhuis
1 Wensen J.I. van Regent 1839 1854
1 Quant L.C. Regent, President 1870 1889
R. K. Bibliotheek Steenschuur
1 Aalders J.A.E. Bestuurslid
R. K. Bond v. Handels- ,Kantoor- & Winkelbedienden
1 Lombert H. Voorzitter 1936
1 Lombert H. Penningmeester 1936 1938
R. K. Bond voor Grote Gezinnen
1 Spendel H.W. Voorzitter 1926
R. K. Centrale Kiesvereniging
1 Driessen J.P.J. Secretaris 1887 1887
R. K. Cie. voor Lichamelijke Opvoeding
1 Tobé H.L.J. Voorzitter 1934
R. K. Diocesane Vrouwenbond in Bisdom Haarlem
1 Simonis H.M. [Echtg.e=] Lid 1937 1941
R. K. Herstellingsoorden voor Longlijders en zwakke Kinderen
1 Simonis H.M. Bestuurslid 1934 1941
1 Lombert H. Secretaris 1934 1941
R. K. Jongerenblad "De Vlammenwerper"
1 Wilde Th.H. de Oprichter
R. K. Kiesvereniging
1 Stadhouder N. Bestuurslid *President 1887 1888
1 Driessen J.P.J. Bestuurslid 1888 1888
1 Bots J.A. Voorzitter, vice- 1911
1 Timp G.P. Bestuurslid 1911
1 Lombert H. Secretaris, 1e / 2e 1926
1 Manders J.H.A. Lid 1934 1935
1 Donders H.F.A. Lid 1934
1 Simonis H.M. Bestuurslid 1934
R. K. Kiesvereniging "Kunst door Vriendschap"
1 Stadhouder N. Penningmeester 1889 1889
1 Driessen J.P.J. Bestuurslid 1889 1889
1 Bots J.A. Bestuurslid 1889 1889
R. K. Kiesvereniging "Recht en Orde"
1 Stadhouder N. Penningmeester *Bestuurslid 1890 1899
1 Driessen J.P.J. Bestuurslid 1890 1914
1 Bots J.A. Bestuurslid *1e.secretaris *vice-voorzitter 1890 1914
1 Kerstens L.M.J.H. Bestuurslid 1899 1903
1 Aalberse P.J.M. Bestuurslid *Voorzitter 1899 1914
1 Timp G.P. Bestuurslid 1903 1914
R. K. Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) te Leiden
1 Lijten J. Bestuurslid, medeoprichter 1960
R. K. Middenstandsver. "de Hanze", afd. Leiden Centr. Cop. Credietbank
1 Spendel H.W. Secretaris / Correspondent 1911 1914
R. K. Middenstandsvereniging "de Hanze", afd. Leiden
1 Spendel H.W. Secretaris / Voorzitter 1911 1914
1 Simonis H.M. Voorzitter 1920 1920
R. K. Militaire Vereniging
1 Timp G.P. Bestuurslid 1914 1914
R. K. Muziekver. "Perosi"
1 Tobé H.L.J. Ere-voorzitter 1934
R. K. Padvinderij Distr. staf
1 Poel J. van der Lid
R. K. Padvindersorg.
1 Kortmann H.M.J.W.J. Medisch adviseur
R. K. Parochiaal Armbestuur
1 Bots J.A. Lid 1885 1889
1 Bots J.A. Secretaris 1890 1914
1 Bots J.A. Thesaurier (penningm.) 1920 1926
R. K. Parochiale Jongens- en Meisjesweeshuizen, College v. Regenten
1 Bots J.A. Secretaris 1886 1889
R. K. Parochiale Jongensscholen
1 Simonis H.M. Bestuurslid 1931 1938
R. K. Parochiale Meisjesscholen, Bestuur
1 Wilmer Th.B.J. Voorzitter 1926
R. K. Parochiale Weeshuizen, College v. Regenten
1 Bots J.A. Secretaris 1890 1914
R. K. Propagandaclub "Dr. Schaepman"
1 Donders H.F.A. Voorzitter 1934
R. K. Reclasserings Cie.
1 Frohwein A.O.
R. K. Reclasseringsver. kantons Leiden & Alphen a/d Rijn
1 Lijten J. Voorzitter 1954 1960
R. K. Reclasseringsvereeniging
1 Simonis H.M. Voorzitter 1934 1941
1 Donders H.F.A. Voorzitter, vice- 1937
R. K. S.
1 Tobé H.L.J. Bestuurslid 1934
R. K. Staatspartij
1 Donders H.F.A. Lid 1937
1 Oijen J.A.M. 1940
R. K. Studentenver. Augustinus
1 Aalberse P.J.M. Oprichter-voorzitter 1893 1987
R. K. Techn. School Don Bosco & R. K. Vakschool voor Meisjes
1 Lijten J. Gedelegeerde namens de Gemeente 1960 1970
R. K. Vakschool voor meisjes
1 Manders J.H.A. Secretaris 1934 1941
R. K. Verkennerij
1 Poel J. van der Ass.Distr.Commissaris
R. K. Verpleegstersbond
1 Kortmann H.M.J.W.J. Medisch adviseur
R. K. Wees- en Oudeliedenhuis
1 Ysselsteyn G.H. Regent 1830 1859
R. K. Wees- en Oudeliedenhuis, College v. Regenten
1 Quant L.C. President 1890 1900
1 Aalberse P.J.M. Lid 1914 1914
1 Tepe A.F.L.M. Lid 1914 1914
1 Bots J.A. Penningmeester 1920 1920
R. K. Weeshuizen
1 Bots J.A. Regent 1908
R. K. Werkgeversver. afd. Leiden
1 Aalders J.A.E. Voorzitter
R. O. W.
1 Duivesteijn J.G.P.J. Bestuurslid 1980 2000
Raad der gebuurte no. 15
1 Hasselbach J.J. Lid 1877 1878
Raad der gebuurte no. 37
1 Hoeken P.J. van Lid 1874 1881
Raad van Advies P. G. G. M.
1 Geradts L.G. Lid 1984
Raad van Arbeid
1 Velzen L.J. van Bestuurslid
1 Elkerbout F. Lid-arbeider 1920 1920
1 Stijnman Th.C.F. Plv.lid-werkgever 1920 1926
1 Sanders J.F.X. Plv.lid-werkgever 1920 1920
1 Baart H.J. Plv.lid-arbeider 1920 1920
1 Goslinga T.S. Voorzitter 1920 1920
Raad van Arbeid Leiden
1 Elkerbout F. Bestuurslid 1920 1935
1 Stralen J.J. van Voorzitter, plv. 1937 1941
1 Schoneveld A.J. Lid, plv. 1940 1941
1 Zitman L. Plv.lid 1959
1 Hoek J.J.G. van Lid 1961
Raad van Arbeid te Leiden
1 Wilde Th.H. de Voorzitter, vice-
1 Lijten J. Lid, Voorzitter, plv. 1964 1974
Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven
1 Hoek J.J.G. van Voorzitter, 2e 1961
Raad van Beheer Kroondomein
1 Postma J.K.T. Lid
Raad van Beroep (Ongevallenverzekering)
1 Tol C.J. van Lid-werknemer 1920 1920
1 Oostveen M.F. Lid-werknemer 1920 1920
Raad van Beroep Directe Belastingen
1 Donders H.F.A. Secretaris 1937
Raad van Beroep voor de belastingen in het district Leiden
1 Driessen P.L.C. Plv.lid 1899 1903
1 Verster v. Wulvenhorst F.A. Plv.lid *secretaris 1899 1914
1 Fockema Andreae S.J. Plv.lid 1899 1914
1 Vries E. de Plv.voorzitter 1899 1920
Raad van Kerken Leiden
1 Dam J.W. van Penningmeester
Raad van Toezicht en Discipline
1 Olivier N. Lid (1858 deken) 1846 1861
1 Outeren G.P. van Deken 1846 1855
1 Huyser H.C. Lid 1846 1852
1 Goudsmit J.E. Lid *Secretaris 1846 1859
1 Hubrecht C.W. Lid 1855 1861
1 Sikkel Groos N. Lid 1858 1863
1 Librecht Lezwijn P.C. Lid 1865 1877
Raad van Toezicht v. d. Sti. Spel- & Opv. Voorl.
1 Driessen ter Meulen C.R.M. Lid
Raad voor de Jeugdvorming
1 Haan-Groen N.A. den Lid
Raad voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg te Leiden
1 Lijten J. Bestuurslid 1955 1964
RABO Bank te Voorschoten.
1 Lijten J. Bestuurslid 1968 1984
RABO-Bank, Interne Communicatie
1 Walenkamp J.L.I.M.V. 1996
Rechtbank van 1e. Aanleg
1 Luzac C.J. Plv.Rechter 1830 1838
Reclassering
1 Seters-Banen E.W. van
Rederijkerskamer "Tollens"
1 Tollens H.P.J. Beschermheer 1859 1861
Rederijkerskamer "Vondel"
1 Breuk H.R. de Ere-voorzitter 1859 1861
1 Veefkind H.N. Commissaris van orde *Secretaris, 2e *Voorzitter 1859 1861
Reg. College Politie Hollands Midden
1 Opijnen R. van Secretaris
Regionaal Steunfunctie Allochtonen Den Haag
1 Karakurt Y. Lid 1994
Remonstrants Gereformeerde Gemeente
1 Riedel J.A. Boekhouder 1937 1938
Remonstrantsche Geref. Gemeente
1 Hoeven J. van der Ouderling 1840 1859
1 Tollens H.P.J. Diaken 1840 1843
1 Tollens H.P.J. Ouderling *Boekhouder 1856 1865
Remonstrantse Gemeente, Kerkbestuur
1 Korevaar P. Az. J. Bestuurslid *Boekhouder 1891 1897
1 Roem J. Kerkmeester 1903 1914
Rentecommissie
1 Bots J.A. Lid 1914 1914
1 Zwiers H.J. Lid 1914 1914
1 Briët P.E. Voorzitter 1914 1920
Rijks Universiteit Leiden
1 Limburg Stirum A.O.E. Graaf van Curator 1852 1858
1 Was F. Curator 1885
1 Sande Bakhuyzen A. van de President Curator 1934 1941
1 Ruyter v. Steveninck R.N. de President Curator 1941 1945
1 Kinschot F.H. van Curator 1949
Rijksambtenaar Min. BZK
1 Landheer T.G. Gedetacheerd bij het Ned.Politie Instituur, Den Haag 1999
Rijksambtenaar Min. Volksgezondheid, Welzijn en Sport
1 Hermans J.M. Adviseur 2000
Rijksopvoedingsgesticht, Cie van toezicht
1 Vries E. de Lid 1911 1911
1 Kroon A.W. Lid 1911 1911
1 Fokker A.J. Secretaris 1911 1911
1 Briët P.E. Lid 1920 1920
Rijkswerkinr. v. Vrouwen en Huis v. Bewaring te Oegstgeest, Coll. v. Regenten
1 Driessen P.L.C. Lid *President 1890 1903
1 Laat de Kanter L.M. de Lid 1890 1893
1 Obreen H.L.A. Lid 1890 1891
1 Bool H.J. Lid 1890 1891
1 Was F. Secretaris 1890 1900
1 Krantz A.J. Lid 1890 1890
1 Buttingha Wichers N.L.J. van Penningmeester 1890 1892
1 Siegenbeek van Heukelom D.E. Lid 1890 1899
1 Zillesen P. Penningmeester 1892 1900
1 Breggen Az. J. van der Lid 1892 1893
1 Aumerie M. d' Lid 1893 1900
1 Vries E. de Lid 1893 1911
1 Knappert S.C.M. Lid 1894 1897
1 Kroon A.W. Lid 1894 1911
1 Elst A. van der Lid 1903 1908
1 Juta H.C. Voorzitter 1908 1908
1 Fokker A.J. Secretaris 1908 1911
Rijkswerkplaats voor vakontwikkeling te Leiden
1 Weerlee J.J. van Werkmeester
Rocade groep
1 Postma J.K.T. Overheids commissaris
Rode Kruis, afd. Leiden
1 Goeje M.J. Secretaris 1890 1908
1 Zaalberg G. Bestuurslid 1890 1894
1 Poole L.G. le Bestuurslid 1890 1897
1 Lip J.C. van der Bestuurslid 1911 1920
Rood, Jongeren in de SP
1 Vugt D. van Bestuurslid 1998 2000
Rooie Vrouwen afd. Leiden
1 Walraven M.A.J. Voorzitter
Rooie Vrouwen Partij v. d. Arbeid
1 Boot J.S.M. Medeoprichter
Rotary Club Leiden
1 Sande Bakhuyzen A. van de 1930
1 Wessels Th.H. Bestuurslid 1970
ROVER
1 Wijfje T.C. Bestuurslid *Voorzitter
RUL Sub. fac. Scheikunde wetensch. Cie
1 Bordewijk P. Lid

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout