Vorig Raadslid Johannes Jacobus van Stralen Volgend  Raadslid
 
 
  Personalia
Naam Johannes Jacobus van Stralen
Geb. datum 1884-03-10
Geb. plaats Leiden
Geb. info Akte 299.
Politieke gez. SDAP
Vader Johannes Stralen
Beroep Vader Lorremaker
Moeder Sara Stralen
Info ouders Vdr geb. ca. 1853.
Opmerkingen Geb. Paradijssteeg '4a?'
 

 

  Raadsfunctie van tot Partij Info Link
1 Wethouder 1945-05-05 1945-07-02 SDAP
1 Wethouder 1935-09-03 1941-09-01 SDAP Geneesk. dienst, Soc. dienst, etc.
1 Raadslid 1919-09-02 1935-09-03 SDAP
 

 

  Commissie Functie van tot Link
1 Onderzoek van reclames op Belastingen plv. 1920-09-07
1 Openbaar Slachthuis lid 1931-09-01
1 Geneeskundigen Dienst en den Keuringsdienst van Waren voorz. 1935-09-03
1 Geneeskundigen- en de Gezondheidsdienst voorz. 1936-03-01
 

 

  Netwerk Functie van tot Info Link
1 Gemeentelijke Cie Maatschappelijkhulpbetoon Voorzitter 1939
1 Raad van Arbeid Leiden Voorzitter, plv. 1937 1941 Werknemerslid
1 Huurcommissie voor de Belangen van Huurders Lid 1920 1926
1 Leidse Coop. Broodbakkerij & Verbruikers ver. "Vooruit" Voorzitter, 2e 1926 1941
1 Centrum Cie. voor Arb. Ontwikkeling van de SDAP Penningmeester, 1e 1926 gevormd u.d.L- bestuurdersbond
1 Alg. Ned. Typografenbond, afd. Leiden Secretaris / Voorzitter 1911 1914
1 Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven (Werklieden) Lid 1920 1920
1 Huurcommissie Leiden Lid 1920 1920
1 Leidsche Bestuurdersbond Secretaris / Penningmeester 1926 1935
1 Leidsch Borgstellingsfonds Bestuurslid 1937 1941
1 Armenraad Bestuurslid 1937 1941
1 Leidse belasting-ophaaldienst Bestuurslid 1929 1935
1 Verzekerings Mij "Vooruit" N.V. Bestuurslid 1930 1931
1 Stedelijke Werkinrichting Bestuurslid 1934 1935
1 Bank van Lening Voorzitter (Wethouder) 1937 1938
1 Cie. voor Bijzondere nooden 1940
1 Cie. inzake huishoudelijke- en gezinsvoorlichting 1940
1 Ned. Ver. tot bevordering v. arbeid voor onvolwaardige arbeidskrachten Lid 1940 Mw. v.Stralen-....
 

 

  Beroep Jaar Info  
1 Boekdrukker, secr. Leidse Best. Bond 1905
 

 

pid : 1197,   fid : 1197

 

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout